tisdag 10 maj 2016

Mobiler i klassrummet - debattartikel mot förbud


Användning av mobiler i klassrummet väcker starka känslor och på sistone har det kommit krav på krafttag och förbud från flera håll. Elevernas missbruk av mobiler stör både ordning och koncentration i klassrummet menar många. Som svar på kritiken kommer en debattartikel av fyra forskare inom pedagogik vid Karlstads universitet i Lärarförbundets nättidning Pedagogiska Magasinet,Förbjud inte mobilen – använd den! De menar att mobiler kan och bör användas i klassrummet för att hjälpa eleverna använda digitala tjänster och verktyg på ett mer kritiskt och förnuftigt sätt.

Artikeln beskriver erfarenheter från ett pågående projekt, Uppkopplade klassrum, som visar att mobiler används ständigt i de observerade klassrummen men används nästan alltid som stöd för lärande: kontrollera uppgifter, diskutera frågor, slå upp ord, anteckna osv. Mobiler används socialt mest nät det är uppehåll i arbetet, i väntan på nästa uppgift eller om lektionen är för tråkigt. När missbruk sker tas det oftast upp för diskussion i klassen.

- Vi menar att ett generellt förbud av mobiltelefoner i klassrummet inte är en framkomlig väg i vårt digitaliserade samhälle. Det finns inget som hindrar att enskilda lärare, vid behov, samlar in mobiltelefoner eller tillfälligt begränsar användningen utifrån didaktiska avvägningar. Men viktigare är att undervisningen bidrar till att eleverna utvecklas till kritiska användare av digitala tekniker. Unga och vuxna behöver tillsammans diskutera och synliggöra användningen av, och bakomliggande marknadsintressen kring, exempelvis olika appar. Elever behöver stöd för att få syn på under vilka villkor deltagande på olika sociala forum kan ske. De behöver också hjälp av skolan för att urskilja på vilket sätt digitala redskap inrymmer såväl möjligheter till lärande och social gemenskap som potentiella risker för exempelvis kränkningar.

2 kommentarer:

Ylva S, Boden sa...

Problemet i klassrummet är att hjärnan inte klarar av distraktion, eftersom korttidsminnet kraschar och kräver upp till 25 min återhämtning för nytt fokus på uppgiften som störts av t ex ett sms i mobilen. Dessutom stör inte någons mobil på en lektion enbart användaren själv, utan även omgivningen.

De som förordar mobiler i kombination med elevdatorer, anser jag bör läsa på lite om hjärnforskning i kombination med pedagogik,
t ex Katarina Gospic, Tomas Dalström eller Torkel Klingberg.

Själv har jag löst distraktionsproblemet med flertalet av mina elevgrupper med "mobilparkeringar", något som har skapat lugn i elevernas studiesituation, en levande dialog oss emellan och avsevärt ökad fokus på ämnet, vilket slutligen resulterar i bättre studieresultat .
Den lösningen har flera kollegor funnit lyckad.

Jag har genom åren testat det mesta för att få studiero och en levande dialog i klassrummet, och atmosfären med och utan mobiler är som natt och dag; en lektion med mobiler och kraschade arbetsminnen är helt bortkastad tid.
Vår hjärna är av samma slag som den Cro Magnonmänniskan hade för 40 000 år sedan, och den vill bearbeta en sak i taget. Sen får Lärarförbundets tidning och " skolforskarna" i Karlstad påstå vad de vill. ( Kanske hör de själva till den växande grupp människor som inte vågar stänga av sina mobiler på nätterna, men jag hoppas innerligt att de bara är lite dåligt pålästa. Själv är jag lättad övet att mitt eget fackförbund inte publicerar något så ogenomtänkt som en artikel om ett mobilupprop.

Alastair Creelman sa...

Tack för ditt inlägg Ylva. Som sagt det finns olika åsikter om frågan. Vi alla (inkl vuxna) behöver lära oss hur vi hanterar datorer och mobiler på ett respektfullt och genomtänkt sätt. Det handlar om våra attityder hellre än tekniken. Personligen tycker jag att mobilförbud bara sopar problemet under mattan men vi måste lära ut konsten att fokusera och fundera utan störningar.