tisdag 24 maj 2016

Öppen kurs för småföretagare - Introduktion till affärsutveckling och förbättringsarbete

Linnéuniversitetet erbjuder en öppen kurs (mini-MOOC) för småföretagare, Väx som småföretag - En introduktion till affärsutveckling och förbättringsarbete, som får även användas av företag och utbildningsorganisationer som studiematerial via en Creative Commons-licens. Kursen kan ses som självstudiematerial eller som underlag för en studiecirkel eller kurs.

- Kursen beskriver viktiga koncept och introducerar metoder som kan användas för att bättre förstå sitt företag och dess utvecklingspotential. För den som vill fördjupa sig i området rekommenderas en kurs som ges på distans på Linnéuniversitetet och som heter Företagsutveckling inom SME med teknisk teknisk inriktning.


Kursen innehåller följande moduler:
  • Försörjningskedjan
  • SWOT
  • Hur gör vi för att förstå våra produkter? - Bostonmatrisen
  • SMART
  • Hur gör vi för att förstå kundernas behov?
  • Hur gör vi för att förstå tekniska risker? - Riskanalys
  • Affärssystem och MPS-system
  • Konkurrensstrategier
  • Kärnkompetens
  • Integrerad produktutveckling (IPU)
Här ser du en introduktionsfilm.

Inga kommentarer: