tisdag 3 maj 2016

Skriva sig till läsning - ny forskning visar positiva resultat


Många lågstadieskolor använder datorer och surfplattor för att stimulera elevernas läs- och skrivförmågan innan de kan skriva för hand, s. k. skriva sig till läsning. Nu kommer forskningsresultat som visar att denna metod har positiva effekter på barnens läs och skrivförmåga. Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund (Örebro universitet) har skrivit en ny forskningsartikel i tidskriften Computers &Education, Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration.

De studerade 3 grupper: en där barnen lärde sig utan datorer, en där barnen hade tillgång till datorer men endast som självstudiemedel och en grupp som använde IKT med kollaboration och återkoppling från lärare och vänner. De tredje gruppen visade klart bättre testresultat än de andra och dessutom fanns det väldigt liten skillnad mellan pojkar och flickor samt bättre resultat för de svagaste eleverna. Den sämsta metoden var när eleverna använde IKT men utan socialt sammanhang och formativ återkoppling. Detta visar att användning av IKT ger resultat bara när det finns en genomtänkt pedagogik bakom det.

- The contribution to practice is empirical evidence that the method is effective in both literacy and mathematics, and that ICT use without integration in social learning activities is not effective but may in fact prove detrimental.

Inga kommentarer: