lördag 14 maj 2016

Webinar om vägledning och stöd till passiva studenter


I varje klass, såväl i klassrummet som på distans, finns det både aktiva och passiva studenter. På nätkurser är det speciellt svårt eftersom läraren inte vet om en passiv student följer kursen, är sjuk eller har kanske hoppat av. Hur kan vi erbjuda stöd och vägledning till studenter som inte är aktiva?

Detta är temat på ett webbseminarium som arrangeras av nätverket NVL Distans (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) onsdag 18 maj 14.00 - 15.00 med titeln Online Guidance for Invisible and Silent learners - Skills of a Detective Required? Du kommer att träffa studievägledare från den finska folkhögskolan Otavan Opisto som länge har arbetat med nätbaserade kurser och i synnerhet stöd till studenter med särskilda behov.

- But how to identify the individual learners who need guidance and can benefit from it? How to decide on the best possible timing for guidance for each learner? Which channel and device serves each student best? How to make the learning and the needs of the silent ones more visible? How could the online learning environment support guidance? Could learning analytics be of any use in this context?

Inga kommentarer: