onsdag 4 maj 2016

Undervisning utan läroböcker

CC0 Public Domain on Pixabay
Det går utmärkt att ersätta läroböcker med digitala läromedel och ge eleverna möjlighet att skapa egna läromedel. Det menar Marija Gustafsson, förstelärare i moderna språk på Sandagymnasiet i Jönköping i en artikel i nättidningen Skolvärlden, Marija har ersatt alla böcker med digitala läromedel. Hon använder nätbaserade resurser och verktyg som hjälper eleverna träna såväl muntliga som skriftliga färdigheter samt teori. Hon baserar mycket av sin undervisning kring verktygspaketet Creaza där eleverna kan skapa och dela sina egna lärresurser i form av tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner. Marija är aktiv i hela skapandeprocessen genom att ge stöd och formativ bedömning och eleverna får träna flera kompetenser genom att skapa sina egna resurser. Lärande blir därmed multimodalt och eleverna lär sig aktivt.

- I och med att jag inte jobbar med läromedel behöver jag inte leta efter någon hörförståelse på nätet. Jag kan bara använda elevernas material som hörförståelse och på så sätt lär de sig också av varandra och det sparar tid för mig. Sedan jag började jobba formativt och med IKT så behöver jag sällan göra planeringsarbetet hemma. Jag hinner faktiskt göra allt på arbetstid därför jag har hittat ett sätt som sparar mig massor av tid.

Hon betonar att arbetet är inte alltid i digital form men att digitala verktyg betyder att allt kan lagras och återanvändas och möjliggör kollaboration även i klassrummet.

Inga kommentarer: