torsdag 19 maj 2016

Tillgång till distansutbildningar viktig för kommuner i norr

CC BY-SA 3.0 Some rights reserved on Wikimedia Commons
Svenska universitet och högskolor har minskat utbudet av distanskurser och program under de senaste åren och många satsar helst på campusutbildningar. Denna trend drabbar alla som inte har möjlighet att flytta till högskoleorter och det märks tydligt till exempel i inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten enligt en artikel och filmreportage av SVT Västerbotten, Allt färre chanser till utbildning i inlandet. Filmreportaget fokuserar på Storuman kommun som ingår i nätverket Akademi Norr och här betonas behovet av att både distansutbildningar och platsbelagda utbildningar för att se till att invånarna kan utbilda sig på hemmaplan och stanna i kommunen framöver.

- Vi behöver mer högutbildade personer som kan jobba här i Storuman. Det kanske inte är så lätt för någon som växt upp i en stad att flytta till Storuman. Chansen att personer stannar här är större om utbildningen finns här, säger Gudrun Viklund administratör på Akademi Norr.

Tidningen Universitetsläraren tar upp samma fråga i en artikel om trenden mot färre utlokaliserade utbildningar, Framtiden oviss för Campus Skellefteå, Campus Skellefteå erbjuder kurser från både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet men de upplever nu att lärosätenas intresse för regionala satsningar har minskat. Enligt Lorens Burman, kommunalråd i Skellefteå kommun:

- Vi har kontinuerlig kontakt med de två universiteten, men vi har ingen förhandlingsposition för det är universiteten som äger frågan var de förlägger sina utbildningar. Den enda förhoppning vi kan ha är att regeringen får stopp på centraliseringen av utbildningsplatserna. Det är viktigt att utbildningar inte enbart är koncentrerade till några få universitetsorter utan att de också finns regionalt förlagda.

Universiteten betonar att Skellefteå är viktig som utbildningsort men att de har även ett nationellt uppdrag. Det gäller att försöka locka till sig studenter från hela landet och även internationellt med målet att de ska stanna kvar och satsa på en karriär i norra Sverige. Denna utveckling är inte bara typisk för norra Sverige och det finns en del satsningar som försöker skapa bättre utbildningsmöjligheter för kommuner långt från närmaste högskoleort, se till exempel Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning.

Inga kommentarer: