söndag 15 maj 2016

MOOCs för arbetslösa - nytt projekt i norrAkademi Norr, ett samverkansnätverk kring högre utbildning mellan tretton kommuner från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, har startat ett intressant projekt som hjälper arbetslösa kompetensutveckla sig genom att läsa MOOCar. Projektet, som genomförs i samarbete med Lunds universitet och Arbetsförmedling, ska erbjuda ett antal MOOCar från internationella universitet men med lokalt stöd på svenska i form av studiecirklar på lärcentra i regionen. Idéen är att kombinera nya (MOOC) och traditionella (studiecirkel) metoder för att hitta alternativa vägar till ny kompetens.

- Projektet MOOC syftar till att föra arbetslösa personer närmare arbetsmarknaden med hjälp av kurser som finns fritt tillgängliga på internet ... MOOCarna genomförs i studiecirkelform vid lärcentra i Akademi Norrs medlemskommuner. Kursdeltagarna examineras av Lunds universitet och får intyg på de kunskaper de skaffat sig. Intygen är meritdokument som stärker de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden.

Även om kursintygen från Lunds universitet inte motsvarar högskolepoäng så hoppas de att de ses som meriterande av arbetsgivare.

Projektet ordnar också en mycket intressant konferens, MOOC – Lokala möjligheter till globalt lärande, 19-20 maj men jag kan bara beklaga att jag inte skrev en nyhet om den tidigare. 

Lyssna på min intervju med Åsa Händel, Akademi Norr (klicka på bildrutan ovan).


Inga kommentarer: