lördag 7 maj 2016

EU överenskommelse för ökad tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar

a11ylogo500 by Terrill Thompson, on Flickr
Företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen har enats om de första EU-reglerna för att göra myndigheters webbplatser och mobilappar mer tillgängliga, särskilt för dem med nedsatt syn eller hörsel. Över 80 miljoner människor inom EU har någon form av funktionsnedsättning och i takt med den ökande digitaliseringen i samhället är det nödvändigt att myndigheter gör sina webbplatser så tillgängliga som möjligt.

Enligt Günther H. Oettinger, kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället:

- Det är oacceptabelt att miljontals EU-invånare hamnar på efterkälken i det digitala samhället, Det nya direktivet ska se till att alla har samma möjligheter att använda internet och appar, delta i samhället i större utsträckning och leva ett mer självständigt liv.

Överenskommelsen består av tre huvudpunkter:
  • Direktivet gäller offentliga organs webbplatser och mobilappar med några få undantag (t.ex. radio, tv och livestreaming).
  • Det anger standarder för att göra webbplatser och mobilappar mer tillängliga. Det ska till exempel finnas bildtexter och det ska gå att navigera på en webbplats utan mus, som kan vara svår att använda om man har en funktionsnedsättning.
  • EU-länderna ska följa och rapportera om den offentliga sektorns webbplatser och appar. Rapporterna ska skickas till kommissionen och offentliggöras.
Direktivet måste nu formellt godkännas av Europaparlamentet.

Källa: pressmeddelande från EU-kommissionenMyndigheters webbplatser och appar ska bli mer tillgängliga enligt ny överenskommelse.

Inga kommentarer: