torsdag 27 maj 2010

Distansstudenter väljer oftast lokala lärosäten

Day 29: Studies by -Snugg-, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  -Snugg-  on Flickr

Enligt en amerikansk undersökning (Staying the course - Online learning in the US 2008) tenderar de flesta distansstudenter att söka utbildningar från lärosäten i den egna regionen. Det står också i en kort artikel, Going local when choosing a college. Trots att de får välja mellan hundratals olika lärosäten väljer så många som 85% av alla distansstudenter att läsa på lärosäten inom 80 km avstånd från hemmet. Det låter väldigt lokalt även med svenska mått mätt men hur är situationen här i Sverige? Finns det siffror kring distansstudenters val av lärosäte i relation till hemorten?

1 kommentar:

Lars Johansson sa...

På Högskolan Väst har vi gjort en del uppföljningar kring varifrån våra nätstudenter kommer och det visar sig att vi har en majoritet från Västra Götaland vilket då bekräftar den bild som du beskriver. Däremot skiljer sig siffrorna åt en del när det gäller program och kurser där tendensen verkar vara att ju större kursen/programmet är desto fler är det som kommer från regionen.