tisdag 4 maj 2010

När studenterna sätter betyg

En lärare vid Duke University i USA, Cathy Davidson, har provat att låta sina studenter bedöma varandras arbete och sätta betyg på varandra. Enligt en artikel i nättidningen Inside Higher Ed (No grading, more learning) har hennes delegering av bedömningsansvaret gett väldigt lovande resultat. Studenterna skrev mycket mer än tidigare och arbetade betydligt mer kreativt och entusiastiskt med sina uppgifter.

Inför kursstarten kom hon överens med studenterna om ett kursavtal med villkoren för hur arbetet skulle utföras och om studenternas ansvar. För att få högsta betyg fick många studenter skriva om sitt arbete och enligt Cathy var de ganska stränga med varandra.

Även om läraren inte direkt bedömde arbetet var hon mer aktiv på kursen än någonsin men med en annan roll än förr. Hon kommenterade allas arbete men som rådgivare och mentor. En av studenterna kommenterade så här om kursen:

- the alternative approach to grading in the course didn't eliminate the teacher's role, but changed the dynamic from "a single teaching-student interaction to multiple teacher-student/student-student interactions" with students in the roles of both student and teacher. She said she was certainly aware that fellow students would be looking closely at her work, and that "peer pressure is a very influential thing."

Foto: by Kennedy Library on Flickr CC-BY-NC

Inga kommentarer: