torsdag 20 maj 2010

Ny rapport om framtidens utbildning

Futurelab är en brittisk organisation som skapar diskussion och aktiviteter kring hur vi ska anpassa utbildning för att bli mer relevant för 2000-talets studenter och framtidens arbetsmarknad. Nyligen samlade de en stor grupp lärare och experter inom lärarutbildning och IT-pedagogik för att diskutera framtidens lärande och diskussionsdokumentet Education futures, teachers and technology togs fram. Diskussionen var en del av projektet Beyond Current Horizons som undersöker olika framtida visioner för utbildning.

Samhället förändras i en allt högre takt och utbildning måste anpassas för att ge studenterna de färdigheter och kompetenser som kommer att behövas i ett globalt nätverkssamhälle. Den traditionella skolan byggdes för ett industrisamhälle men arbetslivet idag kräver kreativitet, entreprenörskap och ett kollaborativt arbetssätt. Skolans och lärarens roller kommer därför att genomgå stora förändringar:

- Whilst the teacher will remain a focal point in the whole process of teaching and learning, a big change ... will be away from the teacher as dispenser of knowledge.... children will come to class more information rich; informal learning will become more important, and more pervasive; there will be a change to the relationship between learners and teachers. ‘Teacher’ itself could become a problematic word, as it covers many roles such as facilitator, enabler, or coach. These developments suggest a rise in the number of roles needed to support learners and a change to the definition of what it means to be ‘a teacher’. Not taking this on board would mean a risk of teaching and schooling being seen as irrelevant. The implication is a big cultural shift in learner-teacher relations, especially from the existing teacher role in secondary schools.

Rapporten ser hur informellt lärande ökar och det är viktigt att skolan också erkänner och anammar studenternas egna lärmiljöer. Lärarna behöver utveckla sina egna personliga lärmiljöer och nätverka med kollegor utanför skolans väggar.

- Many leading teachers already have extended ‘Personal Learning Networks’ which utilise both digital and non-digital networks to create connections with peers, experts, tools and resources from across the globe to support their own professional development.

Läs rapporten Education futures, teachers and technology.

Inga kommentarer: