tisdag 4 maj 2010

Sämsta strategier för IKT-användning inom utbildning

Världsbankens blogg om e-lärande, EduTech har en intressant artikel (Worst practice in ICT use in education) som listar de vanligaste felen som görs när man implementerar IT inom utbildning. Artikeln handlar mest om problem som uppstår när man implementerar IT inom utbildning i utvecklingsländer men flera av dessa misstag görs fortfarande i många industriländer.
Bland annat nämner de följande problem:
  • Investera i dyra hårdvaror och hoppas att något bra ska hända.
  • Ta in någon annans lösning utan att se om det passar
  • Glömma utvärdering och analys
  • Satsa allt på bara en leverantör
  • Inte se den totala kostnaden för e-lärande (man tänker bara på hårdvaror och inte t ex stöd, kompetensutveckling mm)
  • Brist på kompetensutveckling (e-lärande kräver nya färdigheter och ett nytt synsätt)

Inga kommentarer: