måndag 10 maj 2010

Facebook i klassen

Facebook har nu flera invånare än USA och det använts flitigt av både studenter och lärare men inställningen mot verktyget inom utbildning varierar kraftigt. Vissa skolor blockerar Facebook helt och ser det som bara ett störande element medan andra skolor har anammat det och klasser får skapa egna Facebookgrupper för diskussion.

En bra diskussion om fördelar och nackdelar med Facebook inom utbildning fiinns i en bloggpost av norska June Breivik, Facebook - et tveeget sverd? Hon menar att det är fel att bara ignorera fenomenet och stänga av men samtidigt finns det en hel del integritetsfrågor som kräver att läraren måste ha bra digital kompetens innan man börjar använda Facebook som en integrerad del av undervisningen. Slutsatsen är att Facebook kan vara ett värdefullt verktyg men man måste använda det medvetet och med förnuft:
- Lær dem å utnytte webben, ikke bli utnyttet.

Inga kommentarer: