fredag 14 maj 2010

Science Commons

Vi är vana vid att kunna söka information på nätet och utgår ifrån att allt finns där. Men inom vetenskap är det inte så självklart att man kan söka forskningsresultat. Viktig information om forskning ligger oftast bakom lösenord och brandväggar eller är inte sökbar alls. Science Commons är en rörelse som vill göra forskning synligare för alla men i första hand för andra forskare. De erkänner att patentskyddade verk ska skyddas och menar inte att allt ska vara fritt men mycket grundarbete bakom dessa upptäckter borde kunna vara öppna för andra forskare. Detta kan leda till att snabba upp en del projekt genom att inte behöva återupptäcka hjulet.

Titta på denna film för en kort beskrivning av Science Commons.

Inga kommentarer: