måndag 31 maj 2010

Rapporter om IKT och utbildning i 15 europeiska länder

En serie rapporter om implementeringen av IKT inom utbildning i 15 europeiska länder har nyligen kommit ut (2009/2010 Insight Country Reports Published). Rapporterna har sammanställts av European Schoolnet genom enkätsvar från ländernas utbildningsdepartement.

Varje rapport tar upp följande områden:
1. Utbildningssammanhang
2. IKT policy
3. IKT i klassrummet
4. Digitala lärresurser
5. Lärarutbildning med IKT

Tyvärr saknas Sverige i rapportserien men däremot finns det bra information om våra grannländer som Norge, Estland och Litauen.

Inga kommentarer: