måndag 24 maj 2010

Vi behöver en utbildningsrevolution

Sir Ken Robinson gav ett inspirerande tal om behovet av radikala förändringar inom utbildning vid en TED-konferens i februari i år. Han menar att vi ska inte tro att vi kan åstadkomma något bara genom att förändra det befintliga systemet, vi behöver däremot en revolution. Vi har svårt att tänka nytt eftersom vi ser det traditionella systemet som självklart. Vi ser på utbildning som en linjär process för att det har alltid varit så. Vi är besatta med idén att så många som möjligt borde delta i högre utbildning men är det verkligen så lämpligt? Vi måste gå från en industriell, linjär modell baserad på standardisering och strömlinjeformning till en organisk modell sm ger varje individ de bästa förutsättningar att lyckas med det de är bra på.

1 kommentar:

Johani Karonen sa...

Det är en skön parallell som Sir Ken Robinson gör till lantbruk, att i stället för att tänka på utbildning som en industriell process ska vi tänka som odlare. Utbildning ska ge förutsättningar att växa snarare än formpressa studenter. Mycket tänkvärt!