söndag 9 maj 2010

Online Learning Global Snapshot

Forskare vid amerikanska Penn State University vill ta redo på hur universitet i alla världsdelar arbetar med nätbaserad utbildning. De har startat ett kollaborativt projekt som heter Online Learning Global Snapshot. Forskare och andra intressenter får delta i projektet uppdelade efter kontinent och varje världsdel ska arbeta fram svar på följande frågor:
"1. Briefly describe the status of online learning (fairly broadly defined as technology-enhanced learning, not restricted to “web-based systems) in a geographic area.
2. What are the major challenges or issues faced by this online learning initaitve?
3. What new approaches (technology/pedagogy, audience etc…) are being considered by the initiative to address these challenges?"


Projektets höjdpunkt är ett seminarium 14 juli där representanter för varje världsdel träffas hos PSU för att presentera sina svar. Samtidigt kan vi alla följa seminariet via Adobe Connect. För flera detaljer se projektets webbplats. Titta också på denna introduktionsvideo av projektledaren Lawrence C Ragan (Director, Faculty Development, PSU) :

Inga kommentarer: