tisdag 11 maj 2010

Starta Smart

10 maj lanseras webbportalen för vuxenstuderande i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Sajten samlar information från många olika källor på nätet och ska fungera som stöd för studerande som ska göra fördjupningsarbeten eller projekt inom sin utbildning. På Startasmart.nu finns information om länens folkbibliotek, filmer om källkritik och att söka på nätet samt tips på vilka man kan vända sig till om man vill ha råd om kommande studier och arbete.

- Vi hoppas och tror att sajten kommer bli ett naturligt stöd för de studerande, berättar Elisabeth Aquilonius, projektledare Regionbiblioteket i  Kalmar län. På det här sättet samlar vi information som berör väldigt många på en plats. Det måste vara enkelt att få reda på var man kan vända sig för att få hjälp i sina studier. Det ska också vara lätt att sitta hemma och arbeta med en uppgift.

Enligt senaste rapporteringen från Stiftelsen .SE finns det idag 1,7 miljoner svenskar som inte är digitalt delaktiga. Det är därför viktigt menar Regionförbundet att vi försöker skapa olika typer av arenor för att överbrygga detta glapp. Att skapa en webbportal för vuxenstuderande är ett sätt att underlätta detta arbete.

Startasmart.nu är ett samverkansprojekt mellan Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost. Projektet har tilldelats 80 000 kronor från Statens kulturråd.

Se en presentation om Starta Smart (Adobe Connect).

2 kommentarer:

Caroline Ahrgren sa...

En presentationsfilm finns att se på http://bibliotek24.emea.acrobat.com/p64691712/
/Caroline

Alastair Creelman sa...

Tack för länken Caroline!