onsdag 5 maj 2010

Vad är Creative Commons och hur påverkar det min undervisning?

Som en del av det nationella projektet om öppna lärresurser, OER - en resurs för lärande, förklarar Mattias Klang (Göteborgs Universitet) principerna bakom Creative Commons. CC är ett sätt att förtydliga upphovsrätten genom att man talar om för omvärlden hur du vill sprida ditt verk. Filmen här ger en kort introduktion.En längre intervju med Mattias går in i mer detalj kring Creative Commons och vad som gäller när man lägger ut filmer, texter mm på nätet. Intervjun är uppdelad i 10 avsnitt:

1. Varför är Creative Commons så bra?
2a. Vad ska jag tänka på?
2b. Hur använder jag Creative Commons rätt?
3a. Hur många verk finns det med Creative Commons-licens?
3b. Vad betyder att något är fritt att använda?
3c. Hur kan jag själv använda Creative Commons?
3d. Varför ska jag ge bort det jag skapat till andra?
6a. Vad ska jag tänka på när jag väljer en Creative Commonslicens?
6b. Vad ska jag tänka på när jag använder ett Creative Commons-verk?
7. Påverkar öppenheten kreativiteten?
8. Likheter och skillnader mellan "copyleft" och "Creative Commons"-licenser?
9. Historien bakom Creative Commons - Hur började alltihop?
10. Är inte Copyright enbart ett I-landsproblem?

Gå gärna med i OER-gruppen på lärarnätverket Dela! och diskutera!

Inga kommentarer: