tisdag 25 maj 2010

Konferenser som engagerar


De flesta akademiska konferenser följer ungefär samma mönster och, trots alla försök, hinner man sällan diskutera frågorna på riktigt bortsett från under pauserna. En artikel i den amerikanska tidskriften Chronicle of Higher Education, The 'Unconference' - Technology Loosens Up the Academic Meeting, skriver om fenomenet "unconference" där konferensdeltagarna samlas för intensiv diskussion utan keynotes eller andra talare. Ett bra exempel är en amerikansk konferens The Humanities and Technology Camp (THATCamp) som pågår just nu.

Deltagarna skriver i förväg om sina intressen och konferensen består av flera parallella diskussionsgrupper där deltagarna diskuterar det de brinner för. THATCamp har använt denna modell i 3 år nu och intresset växer år för år. Ingen menar att modellen ska ersätta den traditionella modellen men det finns definitivt utrymme för flera alternativa former med deltagande och nätverksskapande i fokus.

Enligt Amanda French, samordnare vid THATCamp:
"It's a stronger degree of intellectual engagement than you get at a traditional academic conference," she says. "It means a greater emphasis on discussion, a greater emphasis on production—people actually hack things together or begin to write things. And it means a greater emphasis on play."

Inga kommentarer: