tisdag 18 maj 2010

Text 2.0

Hur förändras vårt sätt att läsa när vi läser alltmer på skärm och mindre på papper? En ny våg av väldigt bärbara läsplattor är på väg in (inspirerade av Apples iPad) och med dem kommer helt nya sätt att underlätta läsprocessen.

Denna film visar vilka möjligheter som ligger bakom begreppet Text 2.0 där datorn följer dina ögon när du läser på skärmen och kan ge dig texthjälp precis när du behöver det. Bakom begreppet Text 2.0 ligger forskare vid German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) GmbH i Kaiserslautern, Tyskland. Möjligheter för alla med lässvårigheter är uppenbara.

Inga kommentarer: