söndag 16 maj 2010

Gratis kurslitteratur

Ännu en källa för öppna läresurser är BookBoon.com. Här finns ett stort och växande utbud av gratis kurslitteratur inom de flesta ämnesområden. Tjänsten finns nu i 21 olika länder och svensk kurslitteratur finns förstås på systersajten Studentia.se. Gratistjänsten finansieras av annonser som finns i alla böcker.

- Studentia.se är ett online bokförlag med gratis litteratur. Du kan ladda ner böckerna gratis, utan att registrera personlig information. Böckerna ges ut i PDF-format så att du kan printa och/eller läsa dem offline. I böckerna finner du relevant annonsering, generellt på var tredje sida.
Bookboons studentsida erbjuder gratis kompendier som ger en enkel och klar överblick av ämnet, som t.ex. Makroekonomi eller Kemi. Litteraturen är riktat emot ingenjörstudenter, ITstudenter, ekonomi- och finansstudenter.
Alla titlar på Studentia.se är utvecklade och skrivna för Studentia.se, därför är våra titlar endast tillgängliga genom Bookboon.com. På detta sätt kan vi garantera att kvalitet och innehåll håller hög standard.

Inga kommentarer: