onsdag 19 maj 2010

KTH fokuserar på pedagogisk utveckling

Enligt KTHs personaltidning Campi kan KTH få ett nytt pedagogiskt lärcentrum som en följd av en utvärdering av dagens pedagogiska verksamhet (se artikeln Pedagogiskt centrum kan bildas på KTH). Anledningen är att de vill  ha bättre samordning och ytterligare betona vikten av pedagogiken i undervisningen. Lärare som vidareutbildar sig kan komma att märka det i plånboken.

I dag har KTH Learning Lab det centrala uppdraget att bidra till lärarnas pedagogiska utveckling, både den personliga och att bistå vid utvecklingen av nya utbildningsprogram och kurser. Kurser i högskolepedagogik erbjuds till samtliga nyanställda lärare och andra lärare som vill utbilda sig pedagogiskt. Men verksamheten bygger på en efterfrågestyrd modell, vilket ifrågasätts i utvärderingen.

Utvärderingen visar att den efterfrågestyrda modellen inte främjar den strategiska betydelsen av pedagogisk utveckling. En annan finansieringsmodell med basfinansiering kan därför vara aktuell.

En nyinrättad arbetsgrupp ska se över hur man bäst når målen med utvecklingsplanen, men inte bara den högskolepedagogiska grund- och fortbildningen utan också studenternas behov av stöd i skriftlig och muntlig kommunikation, nätbaserat lärande och andra aspekter som bidrar till högre kvalitet i utbildningen.

En ny samordningsfunktion kan komma att sättas i drift från årsskiftet.

(text av Lasse Bourelius, BTH och LearningNet)

Inga kommentarer: