måndag 31 maj 2010

Färre män inom högre utbildning

Nya statistik visar att antalet kvinnor inom högre utbildning ökar stadigt. I USA är 57% av alla studenter och 60% av alla doktorander (post-graduates) kvinnor. Bra siffror men samtidigt kan man undra varför färre män utbildar sig.

En artikel i tidskriften Change, Where the guys are: Males in higher education, diskuterar varför andelen män inom högre utbildning sjunker. Frågan är mer komplicerad än man först tror och antalet män inom högre utbildning är faktiskt större än någonsin; bara att antalet kvinnor har ökat mycket snabbare. Artikeln tittar i mer detalj kring dessa siffror och noterar bland annat betydelsefulla skillnader mellan män och kvinnor beroende på social bakgrund, inkomst mm. En viktig fråga är varför män hoppar av sina utbildningar oftare än kvinnor. Det finns inga enkla svar till dessa frågor men artikeln undersöker flera bidragande faktorer. Situationen i Sverige är förmodligen inte så annorlunda ...

Inga kommentarer: