lördag 31 januari 2009

Vecka 5

Horizon Report 2009
Årets rapport om e-lärande trender inom högre utbildning har kommit ut. Som vanligt tittar man på tekniktrender på kort och lång sikt. Innehåller bland annat viktiga utmaningar som högre utbildning står inför. Se även artikeln i LearningNet.

Distanslärare mer stressade
Högskolelärare som arbetar med distansutbildning får mer fysiska och stressrelaterade besvär än andra lärare. Det visar en arbetsmiljöenkät från Högskolan Dalarna. Se artikeln i ST Press

Spanskt nätuniversitet rekryterar i Sverige
Spanska Universitat Oberta de Catalunya hade en annons i DN förra veckan. De är en spansk motsvarighet till Open University i Storbritannien och erbjuder sina utbildningar online och på engelska. Bolognaprocessen börjar märkas på allvar?

Definitionen på distansutbildning, e-lärande mm
Terry Andersons blogg har en intressant artikel om hur man definierar begrepp som distansutbildning och e-lärande.

Knol
Nytt från Google, en wikiliknande tjänst där man kan arbeta kollaborativt och publicera artiklar. Finns redan en ganska stor samling artiklar att läsa.

Vimeo
Skapa din egen videokanal och sända så ofta du vill. Du kan förstås skapa sociala nätverk kring allt du gör.

SciTopics
Forskare och experter kan lägga ut sammanfattningar av sin forskning främst inom naturvetenskap eller teknik. Dessutom har varje sammanfattning en omfattande lista av referenser till relaterade vetenskapliga artiklar. Man kan förstås diskutera varje inlägg.