torsdag 28 februari 2013

Norsk konferens om kvalitet i flexibel högre utbildning

Norgesuniversitetet, i samarbete med Høgskolen i Lillehammer (HiL), Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NOKUT arrangerar en konferens under titeln Kvalitet i fleksibel høgre utdanning. Konferensen äger rum i Lillehammer 22-23 april coh kommer att diskutera hur universitet och högskolor kan arbeta för att höja kvaliteten på nätbaserade utbildningar.

- Kvalitet i fleksibel og teknologistøttet høyere utdanning har fått økt betydning de siste årene. For samtidig som skillet mellom fleksibel og tradisjonell utdanning blir mindre, er det samtidig et økende fokus på studiekvalitet. Den pedagogiske bruken av teknologi i studiene gir mange nye muligheter - men også en del interessante utfordringer. Og nettopp disse skal konferansen også belyse.

Konferensen bjuder på många goda exempel och möjlighet att nätverka och diskutera med följande gästföreläsare i spetsen:
 • Professor Bjørn Stensaker, Universitetet i Oslo: Nordiske perspektiver på kvalitet i høgere utdanning
 • Professor Kai Hakkarainen, Universitetet i Turku: Academic knowledge practices, digital literacy and higher education 
 • Professor Hanne Leth Andersen og lektor Simon Heilesen , Roskilde Universitet: IKT i kvalitetsudviklingen af højere uddannelser – et dansk eksempel
 • Dosent Henrik Hansson, Stockholm Universitet: Kvalitet i e-lärande i ett internationellt perspektiv.

onsdag 27 februari 2013

Lärare behöver god mediekomptens

Some rights reserved by World Economic Forum
Mediekompetens, förmågan att hitta och kritiskt granska material i dagens enorma medieutbud, är en nycketkompetens i framtidens arbetsmarknad. Men få lärare har tillräckligt hög kompetens i detta område för att hjälpa sina elever och det krävs en omfattande och långsiktig satsning för att se till att alla elever får lika bra förutsättningar.

Det menar Barbro Oxstrand (Göteborgs universitet) i sin licentiatuppsats Från media literacy till mediekunnighet, enligt en artikel på Skolverket, Om lärares mediekunnighet. De som inte kan hitta, värdera, analysera och skapa innehåll på nätet kommer att ha svårt att hänga med i den digitala utvecklingen. Barbro har studerat hur en grupp mellanstadielärare i Göteborgsområdet arbetar med mediekompetens. Resultaten visar en stor variation i lärarnas kompetens och det påverkar i sin tur hur de använder IT i sin undervisning.

- Jag kan tydligt se att de som känner sig osäkra använder digitala medier för att förstärka ett traditionellt sätt att undervisa, konstaterar Barbro Oxstrand. De som har goda kunskaper använder däremot gärna bloggar och andra nya medier för att utveckla och förändra undervisningen. Här är åldern inte någon särskilt viktig faktor, utan det är intresse och kunskaper som avgör.

Stora skillnader i lärarnas kompetens betyder att elever inte får samma möjligheter att lära sig. Barbro Oxstrand menar att lärarutbildningar bör lyfta denna fråga mycket tydligare än idag. Samtidigt är det oerhört viktigt att skolledare visar sitt stöd och ger resurser för lärares kompetensutveckling. Och längst uppe krävs det tydlighet från regeringen.

- Jag tror att det skulle bli enklare om det kom tydliga riktlinjer från staten som lyfter fram betydelsen av kritisk informationsgranskning och medieförståelse i undervisningen. Här skulle lärar- och skolbibliotekarierna kunna spela viktiga roller i det dagliga arbetet ute på skolorna.


tisdag 26 februari 2013

Radio som öppen lärresurs

Det finns otroligt mycket bra radio som kan användas inom utbildning, tillgängligt när du vill som podcasts. Både Sveriges Radio och UR producerar bra program för skola, högskola och folkbildning. Dan Frendin, lärare i naturvetenskap vid Stagneliusskolan i Kalmar, har startat en blogg som ska fungera som guide för alla som vill använda radioprogram i sin undervisning, Radio som öppen lärresurs (se även Facebookgruppen). Webbguiden ingår i ett projekt med fokus på radio inom utbildning:

- Denna sida administreras av utvecklingsprojektet ”Radion som öppen lärresurs och ljud som redovisningsform” inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Här kommer vi dokumentera allt vi gör inom projektet och föra en dialog med lärare, ”radiofolk” och andra som är intresserade av hur man kan använda radion som öppen lärresurs och ljud som redovisningsform.

På bloggen hittar du länkar till radioprogram och podcasts inom alla ämnesområden. Fokus i projektet ligger på gymnasienivå men här finns det mycket av inttresse för andra utbildningsnivåer.

Ett bra exempel på hur dagens radioprogram använder sociala medier för att skapa en community kring programmet är Klotet, ett program om miljöfrågor av SR Vetenskapsradio. Alla 185 program är tillgängliga och kan laddas ner eller höras direkt i datorn eller mobilen. Dessutom finns det en livlig Facebooksida där lyssnare bidrar till programmets utformning och påverkar dess innehåll, samt Twitterkonto och blogg. Genom att ha dessa direkta kanaler mellan redaktionen och lyssnare har programmet fått en stor genomslagskraft i skolorna. Läs mer: Klotet i sociala medier.

Klotet är ett radioprogram och en blogg som hela tiden pratar med Er läsare/lyssnare via bloggen och Facebook och Twitter.
– Från Er får vi mängder av uppslag och förslag på frågor och gäster. Ibland har till och med våra läsare varit med oss ut på reportagen, säger producenten Johan Bergendorff.

Klotet i radio sänds på onsdagar kl 13.20 och torsdagar 19.03 samt natten mot fredagar 01.03 i P1 men kan när som helst avlyssnas via bloggen och laddas ned som poddradio. Vi som bloggar skriver på vardagar, men kommenteringen är öppen dygnet runt under en vecka.

måndag 25 februari 2013

Vita huset bakom Open Access

Seal of the United States Office of Science
and Technology Policy
 / Public Domain
Vita huset har nyligen utfärdat ett direktiv som kräver öppen publicering av forskning som har betalats av offentliga medel. Direktivet uppmanar forskningsfinansiärer att dra upp planer på hur detta kan realiseras. Forskningsartiklar med statlig finansiering ska vara tillgängliga för alla inom en rimlig period, max ett år.

- Ensure that the public can read, download, and analyze in digital form final peer reviewed manuscripts or final published documents within a timeframe that is appropriate for each type of research conducted or sponsored by the agency.

Läs mer
Direktiv från Office of Science and Technology Policy: Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research

söndag 24 februari 2013

Glasögon har aldrig varit coolare

Snart kommer alla att ha glasögon. Men inte bara för att se bättre men för att kunna filma, ta bilder, kommunicera, söka på nätet och mycket mer. En ny film av Google visar hur världen kommer att se ut genom Google-glasögon. Konceptet heter Google Glass.

lördag 23 februari 2013

Lärargrupper på Facebook och Twitter

Facebook-Grafik by stoneysteiner, on Flickr
Ett bra sätt att skaffa dig ett större nätverk är att gå med i en Facebookgrupp som har fokus på utbildning. Det finns många sådana grupper som diskuterar IT och lärande och du hittar snabbt bra länkar, intressanta diskussioner och nya kontakter inom ditt område. Emil Jansson har skrivit en bloggpost med en lista över svenska Facebookgrupper för lärare, Hur du blir en bättre pedagog genom att använda Facebook.

Varför ska lärare gå med i en Facebookgrupp? Så här resonerar Emil Jansson:

- Via facebookgrupper kan du växa så otroligt mycket med hjälp av andras tankar och kunskaper. Antingen genom att läsa, delta eller sprida dina tankar. Våga skita i skoljante och säga att detta är jag bra på eller visa upp att du vill ha hjälp att bli starkare. Ang. mitt inlägg tidigare om fortbildning så är facebookgrupper en av den bästa fortbildning du kan få just nu.

Vill du följa skoldebatten på Twitter finns det också många diskussionstrådar eller hashtags att följa. En guide till de vanligaste svenska hashtags finns nu på sajten Skolvåren.

fredag 22 februari 2013

Köpenhamnsuniversitet erbjuder öppna kurser till hösten

Copenhagen University by Colt Group, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  Copenhagen university by Colt Group

Coursera, som erbjuder öppna, gratis nätbaserade universitetskurser (s. k . MOOCs), har nyligen tecknat avtal med ytterligare 29 universitet i världen. Nu finns 62 universitet i konsortiet. De första nordiska universiteten att gå med i Coursera är Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet (DTU).

Enligt ett pressmeddelande från Köpenhamns universitet, Københavns Universitet partner i platform for online undervisning:

- Coursera er en revolutionerende demokratisering af adgangen til viden, som falder fint i tråd med Københavns Universitets tradition for, at forskning og undervisning skal komme omverdenen til gode. Vi agerer allerede i en globaliseret verden af forskning og uddannelse, og med Coursera vil universitetets interaktion med verden blive betydeligt styrket, siger Ralf Hemmingsen, rektor ved Københavns Universitet.

Köpenhamns universitet kommer att erbjuda flera öppna kurser till hösten, bland annat följande:

DTU har just nu bara en kurs att erbjuda, Computational Molecular Evolution, men flera är på gång. Se DTUs Coursera utbud.

torsdag 21 februari 2013

Radio - en viktig kanal för utbildare

Ekco U332 Radio by E.K.Cole Ltd, c 1958- by mick mft, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by mick mft

Dagens medielandskap domineras av video och det är lätt att tro att radio har spelat ut sin roll. Men om man breddar begreppet för att inkludera podcasting och webbradio kan man påstå att radio aldrig har varit mer populär. Många lärare spelar in egna radioprogram där de berättar om sina egna erfarenheter eller intervjuar en gäst. Skolor, skoldistrikt, universitet m fl har egna webbradiokanaler med nyheter diskussioner och underhållning.

BAM Radio är en amerikansk webbplats som har samlat många lokala webbradiokanaler om skola och utbildning och fungerar som ett skyltfönster för dessa kanaler. Radiokanalerna är grupperade under tre områden: för utbildare, för ledare och för föräldrar. Det började med en kanal 2007 och har sedan vuxit starkt för att bli världens största nätverk för utbildningsradio.

Många program från BAM Radio finns att hämta eller prenumerera på från iTunes.

onsdag 20 februari 2013

SVERD seminarium - Lärande utan gränser

SVERD (Svenska riksorganisation för distansutbildning) anordnar ett seminarium, Lärande utan gränser, fredag den 15 mars kl 13.00-15.00. Gästföreläsarna är Erik Fichtelius, vd för UR, och Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet).

Plats: Saturnus konferens Hornsgatan 15 Stockholm (rum Cornelis, plan 6)
Program
13.00 Ulf Sandström SVERDs ordförande
13.15 Ebba Ossiannilsson:  Benchmarking e-learning och OERSverige.se
14.00 Erik Fichtelius vd UR , Utbildningsradion släpper 800 filmer - UR-play
15.00 Kaffe
Seminariet vänder sig till alla SVERDs medlemmar ! Anmälan via mail till ordforande@sverd.se.

Efter seminariet har SVERD årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

tisdag 19 februari 2013

Bibliotek som digital verkstad

Moderna bibliotek erbjuder allt fler tjänster idag och många satsar på att erbjuda allmänheten tillgång till ny teknik för medieproduktion som få har möjlighet att köpa för hemmabruk. Här ser du en kort film som presenterar en sådan satsning på Fountaindale Public Library nära Chicago, USA. De har byggt flera inspelningsstudior för musikproduktion samt film- och bildredigeringsverktyg och meningen är att lokala föreningar, småföretagare och individer ska kunna hyra in sig för att skapa filmer, musik och e-böcker. Konceptet har döpts till Studio 300 och invigs i mars. Klicka här för att se en plan av den nya verkstaden.

Tack till Peter Alsbjer för tipset!

måndag 18 februari 2013

Ny nätguide för skolan

Statens medieråd har tagit fram en guide för mellanstadielärare som vill undervisa i nätsäkerhet och digital kompetens med sina elever. Guiden heter Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online och innehåller en lärarhandledning samt elevmaterial.

- Är du mellanstadielärare och vill jobba med mediekunnighet i din klass? "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" består av en lärarhandledning och ett kopieringsunderlag och bygger på att eleverna får möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.

Guiden kan även vara av intresse för föräldrar som vill kunna diskutera bra nätvanor med sina barn.


lördag 16 februari 2013

iPad i undervisning

Foto: Chris Munsey (med tillstånd)
Många skolor i landet använder iPads som en integrerad del av all undervisning. Eleverna har möjlighet att arbeta med texter bild och video på ett kollaborativt och inspirerande sätt. Centrum för Pedagogisk Inspiration i Malmö har tagit fram en mycket bra guide för pedagogisk användning av iPads, iPad Studiecirkel för pedagoger, för att uppmuntra lärare att utforska möjligheterna med iPads. Guiden innehåller många filmer och praktiska exempel på pedagogiska tillämpningar och materialet är tänkt som underlag för studiecirklar för lärarlag.

Syftet med denna webbplats är att ge dig och dina kollegor ett studiematerial där ni får hjälp med innehåll och struktur. Denna lärresurs inriktar sig på kreativ användning av iPadens funktioner för bild, video, ljud och text.

Guiden tar dig bland annat genom följande moment:
 • Grunder och inställningar
 • Skriva
 • Ta bilder
 • Filma
 • Läsa
 • Ljud
 • Talsyntes
Dessutom finns det en översikt om bra appar, inspirationsfilmer och en samling artiklar om iPads inom utbildning.

fredag 15 februari 2013

Högskolan Dalarna får kvalitetsmärkning för nätbaserat program

Allt flera lärosäten i världen börja kvalitetssäkra sina nätbaserade utbildningar. I Sverige är det fortfarande sällsynt med sådan kvalitetssäkring men nu har sjuksköterskaprogrammet vid Högskolan i Dalarna fått utmärkelsen E-xcellence Associates in Quality. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan DalarnaSjuksköterskeprogrammet får kvalitetsmärkning för nätbaserat lärande:

Idag har sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna anslutit sig till gruppen E-xcellence Associates in Quality, som ett av flera lärosäten som arbetar systematiskt med kvaliteten på nätbaserat lärande. Utmärkelsen har hittills tilldelats totalt 11 lärosäten runt om i Europa – Högskolan Dalarna är det tolfte.

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna har under en tioårsperiod använt nätbaserat lärande. Det som nu gjorts är en självvärdering och total genomgång på djupet. Metoden som valdes för denna utvärdering är E-xcellence.

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna har identifierats som en utbildning som kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten på nätbaserat lärande. Programmet har med hjälp av instrumentet E-xcellence genomfört en självgranskningsprocess och skrivit en handlingsplan med förbättringsåtgärder. I självvärderingen har följande områden granskats; övergripande ledning, utbildningsplane-/kursdesign, kursers genomförande, lärarstöd och studentstöd samt teknisk användning/support inom samtliga områden. Aldrig tidigare har en utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (33 procent) granskats med hjälp av E-xcellence.

E-tidskrifter tar nya former

I början försökte de flesta e-tidskrifter att se ut som sina tryckta versioner men idag utvecklas de i nya riktningar. Bonniers har varit banbrytande i denna bransch med sitt publiceringsverktyg Mag+ som är gratis att använda och kostar bara när du vill publicera. Mag+ låter dig skapa interaktiva e-tidskrifter för surfplattor (iPad, Kindle, Android) och har fått stor internationell uppmärksamhet.

Enligt en artikel på Forskning.se (Om framtidens digitala tidskrifter) har två forskare vid Umeå universitet följt Bonniers forsknings- och utvecklingsavdelning under framtagningen av just Mag+ och studien publiceras nu av Harvard Business School.

Företagets utvecklingsarbete med succén Mag+ kunde på nära håll observeras av Umeåforskarna Daniel Nylén och Jonny Holmström, som under två års tid studerade Bonniers försök att förnya och digitalisera sin verksamhet. I en nypublicerad studie redogör forskarna bland annat för vilka utmaningar som mötte Sara Öhrvall, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen, och hur hon tacklade frågor och beslut som berörde mediebranschens digitala framtid. Det kunde exempelvis handla om hur hon ställde sig till nya publiceringsmodeller, prisstrategier och integrering med sociala medier.

Läs artikeln från Harvard Business Publishing: Bonnier: Digitalizing the Media Business
Här ser du en film om hur dagens e-tidskrifter kan se ut. Något för skolor och universitet att ta till sig kanske.

torsdag 14 februari 2013

Nätbaserad utbildning växer starkt i USA

UU by Nat W, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Nat W

Över 6,7 miljoner amerikanska studenter tar minst en nätbaserad utbildning och det representerar 32% av totalet. Detta och många andra siffror om nätbaserat lärande inom amerikansk högre utbildning finns i en ny rapport från Sloan ConsortiumChanging Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States. Under 2012 har amerikanska universitet sett en nedgång i antalet studenter på campus medan intresset för nätkurser bara ökar. 69% av akademiska ledare anser att nätbaserade utbildningar är kritiska till universitetets långsiktiga strategi.

Men intresset för MOOCs, stora öppna kurser, är fortfarande begränsat, även om de största lärosätena är redan igång. Endast 2,6% av alla lärosäten erbjuda MOOCs och ytterligare 9,4% planerar att lansera sådana kurser inom kort.

onsdag 13 februari 2013

Fusk inom distansutbildning

SR P3 Nyheter rapporterar om att Stockholms universitet lägger ner en del distansutbildningar på grund av fusk i examinationsuppgifterna, Distanskurser läggs ned efter fusk. På den geologiska institutionen vid SU som har upptäckt att svaren på flera tentor fanns att hitta i källkoden på webbsidan där testet låg. Nu stoppar man några kurser vid institutionen för att undersöka problemet.

- Jag såg ju själv att man kunde googla och få vissa svar och det kändes inte tillfredsställande alls om folk har lagt ut svaren på näten. Sen att man kunde se svaren i koderna är ju ytterligare ett steg till ett kanske mer sofistikerat fusk, säger Martin Jakobsson, prefekt vid institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Fusk har säkert pågått inom utbildning i alla tider men är idag lättare att upptäcka. Detta visar att mer fokus bör läggas på kvalitetssäkring inom distansutbildning och i synnerhet en översyn av nätbaserad examination. Det finns många sätt att examinera och många sätt att förebygga fusk. I USA, till exempel, samarbetar en del universitet med mindre skolor och lärcentra dit distansstudenter kan komma vid tentamenstillfälle och där övervakning och ID-kontroll kan ske. En del svenska lärosäten gör liknande med kommunala lärcentra och bibliotek idag.

lördag 9 februari 2013

Lär dig mer om "flipped classroom"

Begreppet flipped classroom har spridit sig snabbt inom utbildning det senaste året. Det handlar om att vända på den traditionella klassrumsmodellen där läraren använder klassrumstiden att presentera och föreläsa. I stället spelar läraren in sina föreläsningar och genomgångar och låter studenterna ta del av dem hemma så att klassrumstiden kan ägnas åt övning och diskussion.

Om du är nyfiken på metoden och vill prova själv finns det en bra guide för lärare som heter The Flipped Institute. Här finns guider som du kan ladda ner, instrutktionsfilmer, resurser, goda exempel och även tips om hur man kan introducera metoden för studenter och föräldrar. Resurserna gäller både för skollärare som universitetslärare. Vill du fördjupa dig finns det en nätbaserad kurs som kostar cirka 650 kr.

Här ser du Flipped Institutes charmiga introduktionsfilm:

fredag 8 februari 2013

Guide till akademiskt skrivande


Lunds universitet har tagit fram en omfattande guide till akademiskt skrivande på engelska och nu är den tillgänglig även utanför universitetet. Guiden heter AWELU, Academic Writing in English at Lund University, och är framtagen av Enheten för engelska och IT-enheten vid Fakulteten för Humaniora och Teologi vid Lunds universitet. Den vänder sig till alla som skriver akademiska texter studenter på engelska. Idag skriver de flesta studenter uppsatser, examensarbete och avhandlingar på engelska och denna guide innehåller även många nyttiga språktips och en ordlista med termer som är specifika för högre utbildning.

Visst fokus finns på till exempel biblioteksresurser vid Lunds universitet men den är tillräckligt generell för att vara användbar på alla lärosäten. 

torsdag 7 februari 2013

Öppna lärresurser – en fråga om kvalitet

Grainne Conole, University of Leicester
Projektet OER Sverige arrangerar webbseminarium nummer 6 i sin serie och denna gång handlar om kvalitet inom öppna lärresurser: OER - en fråga om kvalitet. För att öppna lärresurser (OER) ska kunna användas brett och bli en del i den öppna utbildningskulturen (OEP) inom högre utbildning är kvalitet en av huvudfrågorna. Studenter precis som lärare behöver känna tillit till materialets trovärdighet, tänkta målgrupper, användningsområden, kontext, tillgänglighet med mera. Vilka kvalitetskriterier gäller och hur skapar man trovärdighet?

Jag kommer att moderera detta seminarium och får nöjet att presentera två kollegor som presenterar sina insikter om kvalitetsarbete inom öppna lärresurser:

Gráinne Conole (University of Leicester, UK) är en välkänd expert inom området öppen utbildning och medverkar i flera internationella initiativ. Hon kommer att beskriva hur man arbetar idag med kvalitet och öppna lärresurser, samt lyfta fram några aktuella projekt och initiativ inom området.
Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet) har nyligen disputerat med en avhandling om kvalitet och benchmarking av e-lärande inom högre utbildning. Hon kommer att lyfta fram hur benchmarking kan användas som metod för kvalitetsarbete inom en öppen utbildningskultur. Vidare kommer hon att ta upp några av de vanligaste internationella kvalitetsmetoderna inom området.
Ebba Ossiannilsson, Lunds Universitet

Tid: Tisdag 19 februari 2013, 14.00 – 15.00
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect.
Webbinariet hålls på engelska.
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs
Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet.

Mer information och länk till anmälan.

Se mer, läs mer


Webbseminarium nr 5 (Öppen utbildning – globala utmaningar) som handlade om den internationella utvecklingen spelades in och du kan se hela inspelningen via denna länk.

Dessutom kan du läsa en mycket relevant artikel om den internationella utvecklingen inom OER och vilka utmaningar som Svensk högre utbildning står inför. Det är SULF-tidningen (Sveriges universitetslärarförbund) som har intervjuat just Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet): Sverige kan halka efter inom öppen utbildningskultur.

Horizon Report 2013

Varje år i början av februari kommer Horizon Report, den viktigaste rapporten inom IT och lärande, med sina prognoser om vilka tekniktrender som är starkaste inom utbildning. Rapporten tas fram av NMC (New Media Consortium) som tillsammans med en stor grupp experter från hela världen tar fram de viktigaste tekniktrender inom 3 tidsramar: det närmaste året, inom 2-3 år och 4-5 år.

Årets rapport lyfter fram 6 tekniker som kommer att slå genom inom de närmaste åren:
 • 1 år - MOOC (Massive Open Online Courses) och tablet computing (surfplattor)
 • 2-3 år - Spelifiering inom utbildning (gamification) och learning analytics (att kunna analysera stora mängder data om studenternas nätvanor för att kunna skräddarsy personliga utbildningar)
 • 4-5 år - 3D utskrifter och teknik i kläder (wearable technology)
Dessutom utnämner rapporten öppenhet och informellt nätbaserat lärande till de stora trenderna inom högre utbildning. Användningen av öppna lärresurser kommer att öka markant både i nätbaserade kurser och på campusutbildningar men med krav på att kunna redigera och anpassa dessa resurser till egna behov.

Rapporten identifierar ett antal utmaningar för högre utbildning. Bland annat att digital kompetens inte är integrerad i lärarnas kompetensutveckling och att interna strukturer och processer är ett hinder för utveckling.

- Despite the widespread agreement on the importance of digital media literacy, training in the supporting skills and techniques is rare in teacher education and non-existent in the preparation of faculty. 

Läs mer om rapporten.
Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Titta på filmen ...

onsdag 6 februari 2013

Konferens - Examination i framtidens högskola

VKF (Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande) anordnar en intressant konferens, Examination i framtidens högskola, 13 mars vid Högskolan i Skövde. Nätbaserade utbildningar finns hos de flesta lärosäten idag men många frågor kring nätbaserad examination kvarstår. Denna konferens tar upp bland annat följande frågor:
 • Finns ”nya” examinationsformer? Examinerar vi kvantitet eller kvalité? 
 • Ställer framtidens studenter krav på nya examinationsformer? 
 • Hur garanterar vi rättsäkerheten vid examinationer på campus och på distans? 
Målgruppen är lärare vid högskolor och universitet samt lärare och administratörer i organisationer med intresse för flexibelt och livslångt lärande.

Se programmet.
Mer information och länk till anmälan.

lördag 2 februari 2013

Webbseminarium om akademisk frihet

Vad betyder akademisk frihet egentligen? Principen kan tolkas på många olika sätt och få förstår vad som gäller enligt lag. Brittiska Higher Education Academy ordnar ett kostnadsfritt webbseminarium 12 februari (13.00 svensk tid) med titeln Academic Freedom – Extravagant Luxury or Essential Liberty? Föreläsaren är Terence Karran (Centre for Educational Research and Development, University of Lincoln) som har forskat inom området akademisk frihet.

- ”I have the right of academic freedom!” is a claim often made by university teaching and research staff, both in the UK, and elsewhere, when they feel that their ability to undertake their duties of teaching and research as they see fit is under attack. However, very frequently, such self-righteous appeals to this apparently ancient right, are made by those who neither understand what the term “academic freedom” encompasses, nor realise that their legal right to this freedom is very limited indeed. In this seminar, I will examine the historical roots of academic freedom, and its role within the modern research university, before examining the need for a working definition of, and adequate protection for, academic freedom. Finally, I will argue that academic freedom is not an extravagant luxury but an essential liberty which is important to university staff and students, but also to universities and the world at large.

Registrering sker via en anmälningsblankett som ska skickas till eventsyork@heacademy.ac.uk. Sedan får man besked om webbadressen till seminariet.

fredag 1 februari 2013

Guide för att skapa mer interaktivitet i klassrummet

Hur kan man använda IT för att få mer interaktivitet i klassrummet? Det verkar kanske onödigt eftersom alla är på plats och borde kunna säga sin mening utan att använda datorer eller mobiler. Det finns dock verktyg för att skapa en s. k. backkanal där alla kan kommentera t ex under en film eller brainstorming. dessutom kan du genomföra snabba quizzar, omröstningar eller för att ge alla möjlighet att uttala sig utan att vänta på ordet.

En bra guide till hur du som lärare kan använda olika enkla verktyg för att skapa mer interaktivitet heter
A Teacher's Guide to Classroom Backchannels & Informal Assessment Tools. Guiden ger praktiska tips om fyra verktyg som kan användas via datorer, mobiler eller surfplattor:
 • TodaysMeet - för att samla in idéer, gemensamma anteckningar, diskussion
 • Wallwisher - som en digital anslagstavla för att samla in länkar, filmer, anteckningar mm
 • Socrative - för quizzar, snabba undersökningar, utvärderingar