onsdag 30 december 2015

OECD-rapport om utbildning i världen 2015

OECD-rapporten Education at a glance 2015 innehåller statistik, trender och rapporter om utbildning i alla 34 OECD-länder samt flera viktiga partnerländer. Den visar nyckeltal för alla utbildningssektorer och visar jämförelser mellan de olika länderna. Dessutom finns det rapporter för varje OECD-land.

Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for accurate information on the state of education around the world. It provides data on the output of educational institutions; the impact of learning across countries; the financial and human resources invested in education; access, participation and progression in education; and the learning environment and organisation of schools.

Rapporten visar bland annat att:
 • utbildning lönar sig för de allra flesta i form av högre löner, bättre utvecklingsmöjligheter och även bättre hälsa
 • det finns samtidigt skillnader mellan män och kvinnor när det gäller tillgång till högre utbildning 
 • offentliga utgifter för utbildning har minskat på grund av konjunkturnedgången de senaste åren
 • digital kompetens är en allt viktigare faktor i utbildning både för lärare och studenter
 • stora klasser betyder mindre undervisning
Här ser du ett bildspel som sammanfattar rapporten.


tisdag 29 december 2015

Digital examen - övergången till ordinarie verksamhet


Digital examination går nu från pilotprojekt till ordinarie verksamhet. I Norge har över hälften av alla studenter vid Universitetet i Bergen (UiB) gått över till digital examination där de skriver sina tentamenssvar på egna datorer enligt en artikel, Halvparten tar digital eksamen. De har lagt särskilt vikt på rättssäkerhet och att studenterna ska känna sig trygga med systemet. Studenternas datorer är låsta under tentamen och allt sparas på universitetets egna servrar. Studenterna är klart nöjda med den nya formen enligt Morten Fahlvik, administrativ projektledare:

- Studentene sier at de får konsentrert seg mer om besvarelsene og innholdet, istedenfor å bruke tid på å skrive fint for hånd. I tillegg er det mange som sier at de setter pris på å kunne redigere teksten underveis.

Målet är att alla skriftliga examinationer ska vara digitala till 2017. Detta ingår i en stor strategisk satsning, DigUiB, som ska främja effektiv och pedagogisk användning av digitala medier för lärande och informationsspridning. 

Här i Sverige har det nationella projektet Digital tentamen nyligen slutförts och på hemsidan hittar du bland annat länkar till många inspelade webbseminarier med fallstudier och diskussion samt mängder av bra länkar till mer information inom området.

fredag 18 december 2015

Forskare studerar mobilanvändning i klassrummet

Christina Ohlin Scheller & Marie Tanner (Bild: Karlstads universitet)
Ett återkommande debattämne är mobilanvändning i klassrummet och om mobiler kan betraktas som verktyg för lärande eller bara störningsmoment. Det finns förstår delade meningar om detta men vet vi tillräckligt om det som verkligen sker. Hur ser ungdomarna på sin mobilanvändning i skolan, vilka möjligheter finns för smartare användning i klassrummet? Forskare vid Karlstads universitet kommer under tre år att studera hur mobiler faktiskt används i klassrummet i ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet:

- Christina Olin Scheller kommer tillsammans med Marie Tanner, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, att studera vilken roll telefonerna har när eleverna interagerar med sina klasskamrater och lärare och hur telefonerna påverkar arbetet med text i klassrummet. Forskarna vill även ta reda på vilka ämnen som diskuteras i olika forum och hur olika digitala verktyg samspelar.

Forskarna kommer att följa flera klasser i detalj och dokumentera hur mobiler används. För mer information om projektet se pressmeddelandet från Karlstads universitet.

torsdag 17 december 2015

Ny norsk lärplattformslösning för aktivt lärande

Bild: All rights reserved, Edtech Foundry (med tillstånd) - Täcks inte av bloggens Creative Commons licens
Edtech Foundry är en ny sorts lärplattform som bygger på sociala tjänster och aktivt deltagande hellre än informationsöverföring. Enligt en artikel i den norska nättidningen digi.no, Ny norsk løsning tar opp kampen mot Itslearning, utvecklas plattformen i samarbete med lärare och studenter vid flera norska lärosäten. Själva applikationen innehåller kärnfunktioner som universitetet styr över men dess öppna gränssnitt betyder att man kan lägga till sociala medier och kommunikationslösningar som integreras i ett flöde.

- De har bygget en feed som inkluderer et minimum av funksjonalitet i seg selv, men som kan hente inn elementer fra en rekke samarbeidspartnere og åpne tjenester.

Det betyder att studenter och lärare kan kommunicera och dela med sig via de vanligaste sociala medierna med fokus på mobiler och plattor. Men för känsligare funktioner som inlämningsuppgifter och examination använder man interna system som garanterar rättssäkerheten. Tjänsten testas idag med cirka 600 studenter vid den norska handelshögskolan BI och flera lärosäten börjar testa under 2016. På sikt kan det ersätta traditionella lärplattformar eller integreras med dem.

Erik B. Nilsen i BI Learning Lab tror det viktigste med læringsfeeden er det sosiale aspektet, der elever og lærere enkelt kan interagere med hverandre. Samtidig kan plattformen benytte seg av skolens egen tjeneste for opplasting av filer, som gjør at studentene ikke er avhengige av store aktører.

– Det er en del lover og regelverk rundt dette, som gjør at vi ikke kan tvinge studenter til å benytte seg av tjenester som Dropbox eller Google drive.

– Kunsten er å integrere interne løsninger med tredjepartsløsninger på ett sted, slik at man får samhandling på tvers.

onsdag 16 december 2015

Numbas - skapa egna matteprov

Numbas är ett nätbaserat verktyg där du kan skapa egna tester inom främst matematik. Du väljer mellan flera frågetyper och kan enkelt bädda in filmer, animeringar, ljud och bilder. Du kan också lägga in automatisk återkoppling och låta studenten se svaren efteråt. Numbas kan enkelt integreras i lärplattformar som Moodle och Blackboard. Du kan välja att dela dina tester med andra användare och det finns ett stort frågebatteri som du redan nu kan använda med dina studenter.

Numbas har utvecklats av engelska Newcastle University. Titta på denna introduktionsfilm för att se de grundläggande funktionerna.

Numbas website homepage demo from Newcastle University Maths on Vimeo.

tisdag 15 december 2015

Konferens om samverkan

Solving jigsaw puzzle by ePublicist, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by ePublicist

Hur kan samverkan bidra till att skapa utveckling och stärka kvaliteten inom utbildning? Vinnova, Malmö högskola, Linköpings universitet och Umeå universitet arrangerar en konferens 7-8 april i Malmö för att diskutera denna fråga. Konferensen arrangeras som en del av VINNOVAs uppdrag att stödja lärosätenas strategiska arbete när det gäller samverkan. Denna gång arrangeras konferensen tillsammans med projektledningen för projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som är finansierat inom satsningen.

Samtliga projekt inom VINNOVAs program Utveckling av kunskapstriangeln bjuds in till erfarenhetsutbyte och diskussion. Konferensen arrangeras i första hand för projekten och dess styrgrupper men är också öppen för andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor.

Programmet är inte klart än men det går redan nu att anmäla sig. Konferensen är kostnadsfri.

Källa: Nyhetsutskick, Vinnova.

måndag 14 december 2015

Ledningen måste visa vägen för att höja lärarnas digitala kompetens

Kompetensutveckling för lärare i pedagogisk användning av digitala verktyg och lärmiljöer kräver tydlig ledning och medvetna satsningar, enligt en artikel av Norgesuniversitetet, Ledelsen må gå foran. Artikeln beskriver en satsning vid norska Høgskolen i Østfold. Tidigare arrangerades frivilliga internutbildningar i nätbaserad utbildning och fick sällan fler än 6-10 deltagare, oftast bara eldsjälarna. Eftersom det inte fanns en förankring i ledningen ledde inte kurserna till någon utveckling. Hanne Schou Røising, ledare av PULS (Program for utdanning, læring og studiekvalitet) vid Høgskolen i Østfold, berättar att det var först när ledningen tog tag i digitaliseringsfrågan att kurserna togs på allvar och effekten var tydlig. En strategisk plan togs fram med flexibelt lärande som ett av fokusområden och kompetensutveckling för lärare som prioritet.

En ny 15hp kurs i flexibel och nätbaserad utbildning togs fram (se kursplanen) och varje anställd får nu 50 timmars kompetensutvecklingstid.

- Når ledelsen engasjerer seg, gir det resultater. Dette gjelder ikke bare på toppnivå, også dekaner og studieledere bør oppfordre fagansatte til å ta studiet.

Som komplement arrangeras kortare workshops för de som just nu inte hinner med kursen och det finns strategiska medel att söka för institutionsinterna satsningar.

lördag 12 december 2015

Mobilt lärande gynnar språkutbildning

The Reading by Wolfman-K, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by Wolfman-K

Mycket språkutbildning idag sker informellt med hjälp av mobila appar och nätbaserade självstudier. En ny avhandling i informatik av OlgaViberg vid Örebro universitet har studerat hur både svenska och kinesiska studenter använder mobilt lärande för att komplettera sina språkstudier. Enligt en artikel på Forskning.se, Mobilt lärande suddar ut kulturella gränser, används mobiler på samma sätt över kulturgränserna och det kan ge nya möjligheter om man kan integrera det informella lärandet via mobiler i den formella utbildningen. Mobilen har inte blivit riktigt rumsren inom högre utbildning ännu.

- I Sverige och Kina var attityderna till tekniken desamma. Det innebär att den konstruktivistiska pedagogiken, grunden till elektroniskt och mobilt lärande, utmanar traditionella kulturella faktorer

Olga Viberg har utvecklat och testat en app som hjälper studenterna träna sina språkfärdigheter och studenterna har gett värdefull återkoppling. Även om studenterna hade olika inställningar till undervisning och traditionellt lärande fanns det få skillnader när det gäller hur de använde mobiler.

Läs avhandlingen: Design and use of mobile technology in distance language education: matching learning practices with technologies-in-practice.​

torsdag 10 december 2015

Webinar om lärande nätverk

Marina Jiménez Iglesias
Communities of practice är ett välkänt begrepp för att beskriv lärande nätverk som skapas kring ett gemensamt ämne. Men hur lyckas man att skapa dynamiska, levande nätverk? Det är temat på ett webbseminarium (webinar) som hålls onsdag 16 december, 11.00 - 12.00 med titeln, Communities of practice for lifelong learning – Approaches, success stories and challenges.

- Communities of practice are learning partnerships and offer opportunities for professional development; members share information, resources, learning from each other’s experience and create new knowledge together.

Du kommer att träffa tre nätverksbyggare som delar med sig av
sina erfarenheter och svarar på dina frågor.

 • Marina Jiménez Iglesias, Scientix, ett europeiskt nätverk inom
  Maria Holguera Baez
  naturvetenskaplig utbildning
 • Maria Holguera Baez, Academy for International Cooperation (AIZ) vid tyska Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
 • Randolph Preisinger-Kleine, forskare.

tisdag 8 december 2015

Lär dig mer om öppna lärresurser och Creative Commons

CC BY-SA Some rights reserved by LangOER
EU-projektet LangOER har publicerat en studiehandledning, Going open with LangOER, om öppna lärresurser och delning som kan användas både som självstudiematerial och som kursmaterial för lärarfortbildning. Materialet innehåller lärarhandledning, övningar och många länkar som får användas fritt av utbildningsorganisationer så länge man anger källan. Om materialet anpassas eller översätts ska du både ange källan och dela det nya verket med samma licens som originalet.

Kursmaterialet täcker områden som öppenhet inom utbildning, hur du kan dela med dig av dina lärresurser, hur du får använda andras lärresurser, upphovsrättsliga frågor samt Creative Commons licensering. Kursen har redan körts på sju olika språk med lärare från flera länder.  Läs mer om dessa kurser - OER teacher training sessions across Europe.

Materialet har utvecklats inom projektet med universitet och andra utbildningsorganisationer från Sverige, Nederländerna, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Norge och Belgien.

måndag 7 december 2015

Nyttiga tips om hur du tar kontroll över ditt Facebookflöde

Vill du slippa notiser om spel i Facebook, få färre poster från vissa vänner, söka information eller hitta gamla poster? Phil Bradley har gjort ett bra bildspel med många tips och tricks om hur du kan få ordning och reda i ditt Facebookflöde. Bildspelet visar på ett tydligt och enkelt sätt hur du kan till exempel sortera dina kontakter i olika grupper och sedan se till att endast närmaste vänner ser bilder på din familj medan bara arbetskollegor ser mer arbetsrelaterade poster.

Många upplever att deras Facebookflöde är ur kontroll med alldeles för många irrelevanta inlägg, spel, annonser osv. Genom att se över dina inställningar och införa olika filter kan du få en mycket bättre miljö i Facebook utan irritationsmoment.


torsdag 3 december 2015

Konsten att ställa bra frågor


På alla konferenser och seminarier finns det möjlighet för deltagarna att ställa frågor till talaren eller panelen. Tyvärr fungerar inte dessa frågestunder på bästa sätt eftersom många väljer i stället att hålla egna tal eller ställer aggressiva frågor som inte för diskussionen vidare på ett konstruktivt sätt. En artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Don't be a conference troll: a guide to asking good questions, ger tips på hur du ställer bra frågor.
 • Ställ frågor som hjälper talaren att förklara mer. Om talaren verkar nervös eller otydlig kan man be dem förklara en punkt i mer detalj. De får en ny chans att visa vad de kan.
 • Ställ hårda men rättvisa frågor som inte avfärdar talarens idéer och inbjuder till ärlig debatt.
 • Om du absolut inte håller med bör du fatta dig kort och sakligt, inga långa resonemang eller hård kritik. Du vinner inga vänner med att skälla ut en talare. Alternativt ta diskussionen efteråt en-mot-en.
- We give papers to think things through and to learn. Audience members are there for the same reasons. This puts us all on the same team, not opposing sides, even when we hold alternative views. Questions should be about personal and collective development, not scoring points.

onsdag 2 december 2015

Öppna kursböcker ökar i Kanada

Kanadensiska University of British Columbia i Vancouver är pionjärer i öppen utbildning. De satsar stort på öppna kursböcker som skrivs av lärarna och är gratis att ladda ner, inte bara för egna studenter men även för resten av världen. Universitetets satsning BC Campus Open Ed har nu 136 öppna kursböcker inom de flesta ämnen och nu börjar flera kanadensiska universitet använda dessa i sina kurser. Studenterna sparar därmed väldigt mycket pengar och eftersom alla böcker har Creative Commons licenser så kan lärare uppdatera och redigera böckerna kontinuerligt.

Kan vi tänka oss en liknande lösning här hemma?

Läs mer om satsningen i en artikel av Tony BatesUpdate on British Columbia’s open textbook project.

tisdag 1 december 2015

Nu kommer LiFi - supersnabbt trådlöst nät

Ett IT-företag i Estland, Velmenni, har lyckats skapa supersnabb trådlös dataöverföring med hjälp av synligt ljus i stället för radiosignaler. Enligt en artikel från brittiska BBC, Li-fi 100 times faster than wi-fi, kan man överföra upp till 1 Gb/s, hundra gånger snabbare än dagens trådlösa nät som vi använder dagligen i skolor, kaféer, stationer och bibliotek. Ljuskällan är en LED-lampa som överför data samtidigt som den lyser som vanligt (åtminstone i våra ögon). Upptäckten kan innebär en revolution i trådlös kommunikation.

Pionjären i denna teknik är Harald Haas från Edinburgh University i Skottland som redan 2011 visade möjligheter i den här TED-föreläsning. Här visar han vidoeöverföring från en LED-lampa.

måndag 30 november 2015

MoocNote - samla föreläsningar och anteckningar

elearn_2006_12 by wgreller, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by wgreller

MoocNote är ett bra verktyg om du vill samla alla bra föreläsningar från olika kurser på ett ställe och dessutom kunna lägga till dina anteckningar. När du har skapat ett konto får du sedan lägga in föreläsningar från YouTube, Google Drive eller Dropbox i din egna samling för lättare åtkomst. Verktyget låter dig skriva anteckningar till varje video och anteckningarna synkroniseras med filmen så att du kan gå direkt till rätt del av filmen. Du kan dessutom dela din samling med kollegor och se varandras anteckningar och det finns ett forumverktyg där du kan diskutera en föreläsning med andra. Ett intressant verktyg att prova vare sig du läser MOOCs eller vanliga kurser.

fredag 27 november 2015

Webinar: Rättssäker examination med URKUND - mer än bara plagiatkontroll?

How I write an academic paper by Raul P, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Raul P

Umeå universitet arrangerar tisdagen den 8 december kl 13:00-16:00 ett webbinarium inom området plagiatkontroll. Webbinariet heter Rättssäker examination med Urkund - mer än bara plagiatkontroll? och handlar om plagiatkontrollverktyget URKUND, ett hjälpmedel för lärare att snabbt och enkelt kunna identifiera eventuellt plagiat i studenternas arbete. Webbinariet kommer att fokusera på erfarenheter från Umeå universitet men verktyget används vid de flesta lärosäten i landet och därför kan vara intressant för många. Du kommer att höra erfarenheter från lärare, studenter samt få insikter i de juridiska frågorna.

Deltagande sker via Adobe Connect och egen dator vilket innebär att du har chans att ställa frågor till presentatörer via chatt. Har du aldrig deltagit i ett webbinarium tidigare kan du läsa mer på följande sidor: http://oersverige.se/delta/ och http://www.meetings.sunet.se/guider/att-delta-i-ett-mote-/delta-i-webbinar.html

Anmäl dig till webbinariet (senast måndag 7 dec). Länken till webbinarierummet skickas under förmiddagen den 8 december till alla anmälda.

torsdag 26 november 2015

Ny app underlättar kontakt mellan nyanlända och svenskar

Många nyanlända vill lära sig svenska och skafa sig kontakter så fort som möjligt men bor ofta ganska isolerat utan möjlighet att delta i samhället. De har många frågor som inte kan besvaras av myndigheterna. Hur kan teknik underlättar kommunikation mellan nyanlända och svenskar? En intressant ny app heter Welcome! Enligt en artikel i Dagens Industri, Welcome! Webbappen som ska minska utanförskapet, kan appen bygga broar mellan människor. Det finns många som behöver hjälp och kontakt samtidigt som det finns många svenska som vill gärna hjälpa till. Genom att gå med i Welcome! kan nyanlända ställa frågor och få svar av frivilliga vänner.

- Tjänsten, som lanseras i början på december, kommer delvis att fungera som ett forum där nyanlända kan ställa frågor som privatpersoner sedan kan svara på. Det kan röra allt från var närmaste apotek finns till hur det fungerar med förskolor i Sverige. Till det kommer en funktion för sociala aktiviteter, där privatpersoner kan bjuda in nyanlända till exempelvis att spela fotboll eller gå på bio.

Ett praktiskt exempel på begreppet crowdsourcing där man skapar en plattform för en folkrörelse. Tjänsten utvecklas i samarbete med Telenor och kommer att lanseras i början av december.

onsdag 25 november 2015

tisdag 24 november 2015

Flipped classroom gav bättre betyg


Studenter i programutveckling vid norska NTNU har förbättrat sina betyg tack vare metoden flipped classroom (ung. omvänd undervisning), enligt en artikel i nättidningen Universitetsavisa.no, Studentene fikk bedre karakterer da faglærer endret undervisninga. Lektor Carl-Fredrik Sørensen slutade helt med salsföreläsningar och istället spelade in alla genomgånger som studenterna fick titta på innan de kom till klassrummet. I klassrummet fick de jobba med problemlösning, övningar och laborationer med läraren som handledare och inspiratör. Resultaten var nästan bara positiva. Färre studenter hoppade av och den genomsnittliga betygsnivån höjdes. Cirka 50% av studenterna var positiva till den nya undervisningsformen, 20% tyckte att det var lika bra som förr och resten ville hellre ha föreläsningar som förr.

- Studentene er konservative. Endringer er alltid vanskelige og dette er jo ei stor endring. Men denne måten å jobbe på, med gruppearbeid og presentasjoner – likner mye mer på hva som møter dem i arbeidslivet.

De flesta uppskattade grupparbetet och det kollaborativa arbetssättet. Ett problem med metoden var att många salar på campuset i Trondheim är inte byggda för grupparbete och det ledde till en del svårigheter. Nya metoder kräver nya lokaler.

- Vi trenger en campus som støtter opp om slike undervisningsformer.

måndag 23 november 2015

Skapa effektiva enkäter på nätet

Google Formulär är ett enkelt nätbaserat verktyg för att skapa enkäter, utvärderingar och anmälningsblanketter. Det ingår i Google Drive och har du bara ett Googlekonto kan du skapa nätbaserade enkäter på bara några minuter.

Åsa Kronkvist på LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad, har skapat en kort introduktionsfilm som visar hur du kommer igång med Google Formulär.


lördag 21 november 2015

Nationell delegation ska föreslå strategi för validering

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tillsätter nu en kommitté med uppdrag att verka för ett bättre fungerande och mer effektivt system för validering på nationell och regional nivå. Den nationella valideringsdelegationen ska även sprida goda exempel och arbeta för att enskilda får tillgång till den information de behöver om validering.

Validering sker idag inom både utbildningsväsendet och i arbetslivet och en person kan behöva gå igenom flera olika system för att få sin reella kompetens kompletterad, bedömd och godkänd. Valideringen behöver samordnas och därför är en av delegationens uppgifter att lämna förslag på en nationell strategi för validering. Strategin ska bidra till ett effektivt, långsiktigt och överblickbart system för validering, liksom en förbättrad samordning mellan aktörer och intressenter inom utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, branscher och organisationer inom arbetslivet samt organ som ansvarar för utfärdandet av olika kvalifikationer.

Aktörer som berörs är bland andra gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, högskolan, övriga eftergymnasiala utbildningar, folkbildning samt verksamhet inom arbetsmarknad och arbetsliv som syftar till validering av reell kompetens.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

fredag 20 november 2015

Effektiv vetenskaplig kommunikation

Study Spaces on Level 5 by UTS Library, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by UTS Library

Svensk Biblioteksförening har just publicerat en ny rapport, Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande. Bibliotekets roll har förändrats mycket under de senaste åren främst på grund av digitalisering. Rapporten föreslår fyra huvuduppgifter för forskningsbiblioteken framöver:
 • Effektivisera hantering av fysiska samlingar
 • Samordna myndigheternas digitala informationsförsörjning
 • Se över upphovsrättslagstiftningen på europeisk nivå
 • Ta ställning för öppen tillgång på nationell nivå
- Biblioteken utgör en avgörande nod i det framväxande ekosystemet för forskningsinformation, bl.a. genom hantering och kvalitetssäkring av information och metadata nödvändig i andra delar av systemet. Den vetenskapliga kommunikationen har också kommit att spela en allt viktigare roll för biblioteken. Genom arbetet med att brett tillgängliggöra forskningsinformation har biblioteken kommit att agera för ett effektivt nyttiggörande av forskningsresultat. Biblioteken spelar också en allt viktigare roll som pedagogisk resurs på olika nivåer, från att utveckla studenternas akademiska litteracitet till publikationsstrategier för forskare och doktorander.

torsdag 19 november 2015

Kostnadsfri e-bok om forskningetik

Nätverket OpenSNH har publicerat en öppen och kostnadsfri e-bok om Forskningsetik. Boken riktas mot forskare, bibliotekarier och lärare som till exempel kompletterande kursmaterial i metodkurser. E-boken hittas även via Libris.

E-boken är fri att ladda ned och använda till akademisk undervisning på alla landets lärosäten inom t ex vetenskapsteori och metod både för studenter och lärare samt bibliotekarier. I boken finns fördjupning med webblänkar till internetresurser och till TV-program från Utbildningsradion (UR).

- Här ger vi en introduktion i vad forskningsetik är. Vi berättar om de händelser, synsätt och riktlinjer som format och fortsätter påverka dagens forskningsetik. Vi fokuserar särskilt på de etiska dilemman som dyker upp när man forskar på människor eller på personuppgifter. Vi tar också upp forskning på djur och frågan om hur forskningsresultat ska publiceras.

Produktionen är gjord i samverkan inom SNH.se (som består av Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och UR tillsammans med sciwrite.se/Forskning.se).


Det finns även undervisningsmaterial kopplat till området, Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter.

onsdag 18 november 2015

Kommunikation i distanskurser - ny avhandling


I nätbaserade utbildningar kommunicerar studenter och lärare på andra sätt jämfört med klassrumsutbildningar. En ny avhandling från Örebro universitet av Giulia Messina Dahlberg beskriver hur studenter i en nätbaserad kurs i italienska använde olika digitala kommunikationskanaler för att skapa grupptillhörighet. Enligt en artikel på nättidningen SkolportenSå fungerar kommunikation i virtuella miljöer, har hon analyserat studenternas kommunikationsmönster, hur de kombinerar muntliga bidrag med skriftliga kommentarer i samma e-möte. Det betyder att alla kan komma till tals men på olika sätt och denna flexibilitet uppskattas ofta. Ju större grupp som samlas i ett e-möte desto tystare blir studenterna, precis som i klassrummet, medan diskussionen kommer lättare igång i mindre gruppe.


- I sin avhandling har Giulia Messina Dahlberg ställt frågan hur man kan studera språk på distans när kommunikationen sker via digital teknik, och hur språk och andra resurser används för att föra samtal i det virtuella rummet. I sitt arbete har hon följt studenter som läser italienska på distans där lektioner och samtal spelats in och analyserats. Studenterna har alla svensk bakgrund men bor i olika länder. Dessa har inte blivit intervjuade utan fokus har istället legat på vad som faktiskt sägs och görs i de virtuella klassrummen. Det är inte själva språket som varit det intressanta utan språkanvändningen.


tisdag 17 november 2015

Korta nätkurser för yrkesverksammaDet finns ett växande behov av flexibla korta fortbildningskurser för yrkesverksamma och nu lanserar Högskolan Väst ett nytt koncept inom området, Kortkurser. Det handlar om nätbaserade uppdragsutbildning i form av kurser på 1,5 högskolepoäng som vänder sig till arbetsgivare som vill köpa kursplatser till sin personal. Varje kurs motsvarar en veckas studier och man får stor flexibilitet i hur man studerar. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan VästNytt utbildningskoncept lanseras på Högskolan Väst, består utbudet just nu av följande kurser:
 • Hälsa på arbetsplatsen - Organisationshälsa 1,5 hp
 • Personalekonomi - ett sätt att tänka 1,5 hp
 • Personalekonomi - något att räkna med 1,5 hp
 • Konflikter i arbetslivet 1, 5 hp
- Ytterligare en handfull blir klara under hösten. Vår första kurs ”Hälsa på arbetsplatsen” har testats av en grupp, bestående av både interna och externa deltagare, med positiv feedback både på innehåll och form. Kortkurserna är individanpassade och är därför ett bra komplement till våra ordinarie uppdragsutbildningar som upphandlas för grupper, säger Ingrid Elison, som sedan några månader tillbaka är verksamhetsledare för kortkursverksamheten på Högskolan Väst.

Högskolan har arbetat fram konceptet utifrån företag och andra verksamheters behov och innebär en hel del nytänkande vad det gäller antagningsrutiner och pedagogik.

-Högskolan har en ambition att i än högre grad bli en aktör som medverkar till att säkra arbetslivets kompetensbehov. Då räcker det inte att bara göra mer av det vi redan gör utan man måste hitta nya former. Vi tror att kortare insatser som du själv kan påverka start- och sluttid för passar en yrkesverksam, säger Ingrid Elison.

Mer om Kortkurser

Källa: Pressmeddelande från Högskolan Väst, Nytt utbildningskoncept lanseras på Högskolan Väst.

måndag 16 november 2015

Hur aktiverar man de tysta deltagarna?


I alla kurser, möten och diskussionsforum finns det flera som aldrig kommer till tals. Vissa är blygga och osäkra om sin roll i gruppen, andra är inte särskilt engagerade och en del behöver fundera längre innan de säger eller skriver något. En artikel på sajten GoToMeeting, It’s important to get introverts to speak up in meetings – here’s how, ger några praktiska tips om hur du kan aktivera dessa tystare deltagare, vare sig det handlar om ett fysiskt eller ett digitalt möte.
 • Se till att alla får underlag i god tid inför mötet
 • Visa tydligt att alla ska komma till tals
 • Se till att alla får en roll i mötet, t. ex. fördela ansvaret att inleda varje diskussionsämne
 • Dra in de tystare deltagarna i diskussionen genom att ställa direkta frågor
 • Be de som brukar säga mest att lyssna mer aktivt i stället (t ex genom att ta minnesanteckningar)
Det viktigaste är att se till att alla kommer till tals och att skapa aktiv kommunikation i gruppen. Vissa behöver bli bättre på att bidra och andra behöver träna på att lyssna effektivare. 

- It doesn’t matter why people tend to be quiet. Part of being an effective group is that everyone participates. Most people have something to add. Each individual is the only person with that perspective, experience, or viewpoint. As a leader, you owe it to both the introverts and the group to get them talking. Nothing is more powerful than the ability to take those on the outside and invite them to participate. Try it. You’ll enjoy the dramatic impact it can have.

fredag 13 november 2015

Projektplattform - Gantter

Om du behöver ett avancerat projektplaneringsverktyg med kollaborationsmöjligheter kan projektplattformen Gantter vara intressant för dig. Allt sparas i molnet via Google Drive och webbläsaren Google Chrome och du loggar in via ditt Google-konto. Högskolan i Gävle har skrivit en bra guide till Gantter som bland annat beskriver fördelarna med verktyget:
 • Det enda du behöver är använda ditt Googlekonto med Gantter tillsammans med Google Drive.
 • Kostnadsfritt att använda om du har Googlekonto.
 • Du kan samarbeta i projektdokumentet i realtid med andra via via Google Hangouts.
 • Webblänka till dokumentfiler i Ganttschemat till Google Drive och till vanliga webbsidor, eller dokumentfiler som har webblänk.
 • Importera och exportera MS Project-filer.
 • Allt sparas och uppdateras enkelt/snabbt i molnet (Google Drive).
 • Finns på 20 språk (dock ej svenska, använd engelska om du skall arbeta internationellt).
Är du van vid programmet Microsoft Project kommer du snabbt igång med Gantter. Skillnaden är att du kan även kommunicera synkront och asynkront med hjälp av Google Drive och e-mötesverktyget Google Hangouts.

Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 12 november 2015

Svenskarna och internet 2015


Svenskarna och internet är en årlig rapport som sammanställs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Årets rapport släpptes idag (12 november) med presskonferens och mycket medieintresse. Här finns det mycket statistik och analys över hur vi använder internet idag, utveckling och trender. Enligt pressmeddelandet ser man följande tendenser:
 • Svenskarna använder i genomsnitt internet tre timmar om dagen, i en genomsnittlig barnfamilj finns det 1,9 surfplattor, fildelningen fortsätter att minska och 28 procent av internetanvändarna betalar för strömmade filmtjänster, till exempel Netflix. 
 • 93 procent av alla svenskar har internet, en ökning med 1 procentenhet sedan förra året. Fyra av fem använder internet dagligen, en ökning med 4 procentenheter sedan 2014.
 • 92 procent har en dator, 77 procent en smartmobil och 59 procent en surfplatta. I genomsnitt använder vi internet 21 timmar i veckan. Drygt 8 av dessa timmar är via mobilen, en ökning med en halvtimme sedan förra året.
 • Den mobila boomen har avstannat men däremot har pensionärerna hoppat på tåget och börjat använda smart mobil och surfplatta. Nära hälften (48%) av de i åldersgruppen 66-75 år har nu en smart mobil och en dryg tredjedel (35%) har en surfplatta, i båda fallen en ökning med 10 procentenheter sedan förra året.
Dessutom ser man att filmtittandet verkligen exploderar, sociala medier fortsätter att växa, e-handeln minskar lite och fildelning minskar markant. Samtidigt konstaterar rapporten att 840 000 personer inte använder internet alls, främst därför att de inte är intresserade.


Källa: Pressmeddelande (Cision), Svenskarnas internetvanor under lupp i rapporten ”Svenskarna och internet 2015”.

Här kommer en inspelning som presenterar hela rapporten.


App som hjälper synskadade att se

Mobilappen Be My Eyes är en tjänst som ger dig möjlighet att hjälpa synskadade att "se" vad som sker i sin omgivning. Tjänsten bygger på tusentals frivilliga från hela världen som registrerar sig som assistenter på olika språk. När en blind person loggar in i appen ber hon/han om hjälp och första frivilliga som svarar får en länk till en videosändning från den blindes mobil. Sedan kan du tala om för mottagaren vad du ser via mobilen.

En genial lösning helt enkelt och du kan hjälpa till genom att registrera dig idag. Titta på introduktionsfilmen.

onsdag 11 november 2015

Webinar om open badges - validering av mjuka färdigheter

Det är inte viktigt att ha betyg på allt man kan, men ibland kan det vara nyttigt, och ibland kan det vara roligt att kunna bevisa att man har en viss förmåga eller kunskap. Det finns många olika sätt att göra detta på. Ett sätt är Open Badges, ett öppet system för validering. Inom Nordplus-projektet Open Badges for Adult Educators har systemet testats och utvärderats.

Projektet arrangerar ett öppet webbseminarium (webinar), Is there a future for open badges?26 november 10.00 - 11.00, där du får lära dig om vad Open Badges är och hur det kan användas inom utbildning. Gästtalaren är Ilona Buchem, professor i digitala medier vid Beuth University of Applied Sciences i Berlin och expert inom området med erfarenheter från bland annat EU-projektet Badge Europe.

Deltagarna i webinaret kommer även att få en badge som intyg!

tisdag 10 november 2015

Skapa interaktiva filmer med HiHaHo

Videoverktyget HiHaHo gör det möjligt för dig att skapa interaktiva inspelningar för dina studenter/elever. Du kan välja vilken film du vill från de vanligaste källorna (YouTube, Vimeo eller egna filer) och i HiHaHos redigeringsverktyg kan du sedan lägga in frågor under filmen som studenten måste svara på för att filmen ska fortsätta. Dessutom kan du lägga in s. k. hotspots på skärmen som är klickbara och leder till en ny webbsida eller förklarande texter.

Du hittar en bra introduktionsfilm till verktyget på HiHaHos hemsida.

måndag 9 november 2015

Hur man känner igen troll på Twitter

Troll by Doug Wildman, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Doug Wildman

Twitter är ett utmärkt verktyg för att skapa nätverk och för omvärldsbevakning. Men det finns förstås många oseriösa typer (troll eller spammare) där som du bör se upp för och inte acceptera som följare. Ytterligare en bra artikel av Viralgranskaren, Så hittar du Twittertrollen – fyra enkla steg, ger praktiska råd om hur du känner igen tveksamma Twitterkonton.

Ett första tips är att titta på profilbilden och profiltexten. Om en sådan bild saknas så ser du bara en symbol som liknar ett ägg. Spammare brukar sakna profilbild och information om sig själv.

- Personer med ägg som profilbilder på Twitter är alltså människor som inte ens lagt ned tiden på att välja en profilbild. Att en twitterkonto har ett ägg som profilbild behöver inte per definition betyda att kontot är oseriöst, men är ofta ett tecken på det. Så är även fallet om kontot inte har någon form av beskrivning av sig själv i sin profil.

Vill du närmare granska ett Twitterkonto kan du använda tjänsten Fakers App.

lördag 7 november 2015

Programmering i skolan - Sverige halkar efter

#21 :: 01/21/10 :: I program in my sleep by racheocity, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by racheocity

I flera länder (Finland, Estland, Storbritannien m fl) får elever redan i grundskolan grundläggande färdigheter i programmering och det finns många möjligheter att fördjupa sig på gymnasienivå. I Sverige är det bara obligatoriskt på en inriktning av teknikområdet på gymnasiet. En artikel i Skolvärlden, Svensk skola halkar efter i it-utvecklingen, lyfter frågan om flera svenska elever bör också få prova programmering. Många menar att programmering bör få vara ett gymnasiegemensamt ämne och att alla borde få prova på under grundskolan. Det handlar om att få en känsla för hur man skapar digitala resurser, appar, webbsidor och spel. Enligt Björn Regnell, professor i programvarusystem vid Lunds tekniska högskola:

Att elever får grundläggande kunskaper om hur datorer och andra maskiner styrs borde vara lika självklart som att de lär sig hur en glödlampa tänds.

Samtidigt skriver Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsblogg om hur programmering och speldesign främjas i brittiska och norska skolor med flera goda exempel, Ämnesövergripande och skapande programmering.

... det handlar om att hjälpa barn att bli kreativa med datorer och programmering så att de kan bli delaktiga i skapandet av sin egen framtid. Tanken är dock inte att alla ska bli programmerare ... Det är egentligen samma sak som när barn lär sig att skriva: de ska inte bli författare utan de ska utveckla kunskaper och förmågor som de behöver i många olika praktiska sammanhang.

fredag 6 november 2015

Film om studieteknik

Linnéuniversitetet har producerat en bra introduktionsfilm om studieteknik för alla som tänker plugga på högskolenivå. Filmen ingår i en serie för nya studenter och tanken är att filmerna ska gälla vilket universitet som helst och riktas inte specifikt åt studenter vid Linnéuniversitetet. Tidigare har jag tipsat om den första filmen i serien, Att studera vid universitet. Flera är på gång!

torsdag 5 november 2015

Webinar om man-maskin interaktion

Robot Joe by FlySi, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by FlySi

Dagens robotar blir allt smartare och frågan är vad som händer när de kan lära sig. Kommer de till slut att ersätta oss helt? Dessa frågor kommer att tas upp av Ville Venäläinen från finska Otava Opisto i ett webinar (webbseminarium) om hur människor och maskiner kommer att samarbeta framöver och hur det påverkar utbildning. Seminariet sänds via Adobe Connect 24 november 14.30-15.30 och arrangören är NVL Distans (Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande).

This webinar will give us a glimpse of the long-term future of machine intelligence and its impact on society and learning. Our future is closely connected to technology whether we want it or not. But will there be a union of technology and man, will technology help us humans to develop further or will it overtake us? What is happening already now? How do machines support our learning today?

Mer information och anmälan.

onsdag 4 november 2015

Flippa klassrummet med Scalable learning

Flipped classroom handlar om aktivt lärande i klassrummet där studentern löser problem och fördjupar sig i ämnet efter att ha tagit del av inspelade lektioner och föreläsningar hemma. Ett nytt svenskt verktyg för det flippade klassrummet, Scalable Learning, gör det möjligt att skapa interaktiva inspelade lektioner med inbyggda quizzar. Scalable Learning har tagits fram av lärare vid Uppsala universitet (med David Black-Schafer i spetsen) och företaget Novelari och nu lanseras för fullt. Du kan ladda upp dina inspelningar i verktyget och sedan lägga in interaktiva övningar med till exempel frågor som studenten måste svara på för att kunna fortsätta med filmen. Läraren får mycket information om hur studenterna klarade frågorna och det, tillsammans med annan statistik om hur studenterna har tagit del av inspelningarna, ger läraren ett mycket detaljerat underlag inför själva lektionen. På detta sätt kan läraren koncentrear sig på det som studenterna har haft problem med.

- ScalableLearning provides interactive online lectures to free in-class time for active teaching. ScalableLearning turns passive online videos into active learning experiences through in-video quizzes and discussions. ScalableLearning shows teachers where students are struggling and enables them to easily bring online material for in-class review. With interactive online preparation, student analytics, and in-class review support, ScalableLearning is the ideal tool for flipped classroom teaching.

Titta på den här introduktionsfilmen.

tisdag 3 november 2015

Adobe lanserar ny lärplattform

Adobe ger sig in i lärplattformsmarknaden med lösningen Adobe Captivate Prime. Målgruppen, åtminstone i början, verkar vara företagsutbildningar men konceptet, layouten och funktionaliteten visar hur moderna lärplattformar kan se ut. Plattformen är helt molnbaserad och ska vara väldigt enkel att konfigurera och komma igång med. Det är enkelt att lägga in innehåll i alla vanliga format och plattform har samma funktionalitet oavsett dator/platta/mobil.

Här kommer en kort introduktionsfilm:

måndag 2 november 2015

Svenskt Näringsliv och TCO kräver bättre samverkan mellan högskolan och näringslivet

PC Tables, Saltire Centre, Glasgow Caled by jisc_infonet, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by jisc_infonet

Svenska lärosäten måste bli bättre på samverkan med näringslivet och erbjuda flera utbildningar för yrkesverksamma. Det menar Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv och Samuel Engblom, TCO, i en debattartikel i GöteborgspostenFler får jobb om högskola–näringsliv samverkar bättre. De konstaterar att det finns en dålig matchning på den svenska arbetsmarknaden; kvalificerade jobb finns men samtidigt råder det en brist på folk med rätt kompetens. Ett närmare samarbete mellan svenska lärosäten och näringslivet behövs för att skapa bättre balans mellan efterfrågan och tillgång när det gäller yrkeskompetens. Dessutom kräver de en satsning på deltidskurser på distans så att yrkesverksamma kan fortbilda sig eller sadla om.

- Högskolan bör ta ett större ansvar när det gäller att bidra till omställningen på arbetsmarknaden. De yrkesverksammas behov måste speglas tydligare i högskolans utbud. Vid sidan av kurser på deltid och kvällstid bör det också ske genom att lärosätena erbjuder högkvalitativ online-/distansutbildning. Även privata aktörer har en viktig roll att spela i fråga om kompetensutveckling och omställning på arbetsmarknaden.

Bägge parter vill se en ändring i högskolans resurstilldelningssystemet för att stimulera utvecklingen ino denna viktiga sektor.

Det är hög tid för en reform, i syfte att stärka drivkrafterna för ökad samverkan och förbättrad matchning. Regeringen bör därför, enligt vår uppfattning, genomföra en bred översyn av resurstilldelningssystemet för den högre utbildningen där ett viktigt syfte är att stimulera samverkan mellan akademi och näringsliv och öka utbudet av kurser för yrkesverksamma.

fredag 30 oktober 2015

Knyckeilluku - illustrationer som du får kopiera

CC BY Some rights reserved by Maja Larsson
Letar du efter lite mer annorlunda illustrationer som du får använda på dina bildspel eller studiematerial. Sajten Knyckeilluku innehåller många roliga och snygga illustrationer som alla har Creative Commons licenser och därför får du kopiera och återanvända dem så länge du länkar till källan och anger licensen. Tjänsten drivs av en grupp illustratörer som lägger ut bilder som de inte hittar direkt användning för men som andra kan få nytta av.

Det här är en sajt där alla våra undangömda och bortglömda illustrationer får en andra chans. De är inte sämre än något annat vi gör, de har bara inte hittat sin rätta plats. Kanske kan någon bild bo hos dig?

Du använder våra bilder helt gratis. Det är bara ladda ner! Du får gärna länka tillbaka till oss och om du vill skriva en kommentar här på sajten. Då kan vi titta till våra bilder och se hur de har det hos dig!


Samlingen är inte så stor men det finns ganska många fina illustrationer som kan användas i olika sammanhang. Ko bara ihåg att alltid ange licensen och upphovsman enligt exemplet till höger.

torsdag 29 oktober 2015

Digitalisering som lyfter skolan

IT-användandet i skolan är här för att stanna, men hur kan man arbeta mer pedagogiskt med det för att fördjupa kunskaperna istället för tvärtom? I den nya boken Digitalisering som lyfter skolan visar författarna, Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell, vilka fallgropar som finns och hur de kan undvikas. De ger också tips på hur man kan dra nytta av digitaliseringen i pedagogiken.

– IT är inte en fråga om teknik, utan om pedagogik, säger Håkan Fleischer.

En Pisaundersökning (september 2015) visar att mycket IT i skolan inte automatiskt ger bättre resultat. Tvärtom så pekade undersökningen på ett samband mellan hög IT-användning och låga prestationer på Pisaprovets matematik- och läsförståelsedel.

– Varenda unge ska ha rätt till datorers och internets fördelar i skolan, säger Helena Kvarnsell och understryker hur viktigt det är att eleverna får träna och lära sig verktygen för att fördjupa sina kunskaper.

För att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik innehåller inte några tips på appar, men däremot strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg kan användas för att skapa fördjupad kunskap.

Författarna tar sin utgångspunkt i forskning inom skola och IT. De visar vilka fallgropar som finns med tekniken och hur de kan undvikas. Här finns också konkreta metoder för att utnyttja de fördelar som digitaliseringen för med sig.

onsdag 28 oktober 2015

Så granskar du falska YouTubefilmer och Facebookprofiler

Distorted by laogooli, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by laogooli

Viralgranskaren skriver bra korta guider för att hjälpa dig granska tveksamma filmer och inlägg som sprids via sociala medier. Följande guider är värda att läsa:
När det gäller filmer ska du leta upp ursprungssidan och sedan göra en bildsök via verktyget YouTube dataviewer som har skapats av Amnesty International. Du kan även ta skärmbilder från filmen och se om de finns någon annanstans via Google bildsök. Med Google bildsök kan du också kontrollera profilbilden på ett Facebookkonto som du misstänker vara falsk. Andra tecken på eventuella falska konton är att de är med i många grupper utan att ha några vänner, att de saknar fler än en profilbild och att deras inlägg verkar väldigt udda eller enformiga. Kom också ihåg att du kan anmäla och blockera spammare i Facebook.

tisdag 27 oktober 2015

Webbinarie: Att undervisa flipped och blended – lärares erfarenheter

Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) arrangerar tisdag 10 november kl 15:00-16:00 ett webbinarie inom området flexibla undervisningsformer med titeln Att undervisa flipped och blended – lärares erfarenheter.

De senaste åren har allt större fokus satts på att utveckla det pedagogiska tänkandet och i samma process utnyttja de tekniska möjligheter som ges. Blended learning i alla former kan vara en stor utmaning för lärare, likaså att undervisa flipped. I webbinariet presenterar Pernilla Juth, lärare från Karolinska Institutet, hur man arbetar flipped och Jonas Jonasson, lärare från Mittuniversitetet, hur man valt att tolka blended learning som undervisningsform. Den första halvtimmen ägnas åt presentation och den andra halvtimmen till frågor och diskussion med hjälp av panelen. I panelen tillsammans med presentatörerna sitter Stefan Hrastinski och Ola Lindberg som båda är professorer och forskar inom e-lärande.

Deltagande sker via Adobe Connect och egen dator vilket innebär att du har chans att ställa frågor i realtid till presentatörerna och till panelen via chatt.

Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan behövs och den gör du här: anmälan till webbinariet senast fredag 6 november.

måndag 26 oktober 2015

President Obama - lärande handlar om mycket mer än kryssrutor

President Barack Obama ser allvarligt på de negativa effekterna som standardiserade tester har inom amerikansk utbildning och föreslår nya initiativ för att skapa ett system som främjar lärande och undervisning. I ett tal som sprids nu via sociala medier kritiserar han ett system som betonar testning hellre än lärande. Han vill se färre tester och de som finns kvar ska uppfylla följande krav:
 • De tester som finns ska verkligen ge något för eleven.
 • Tester ska främja lärande.
 • Tester ska ge oss insikter i elevernas lärande för att kunna hjälpa dem vidare.   
- Learning is about so much more than just filling in the right bubble. So we’re going to work with states, school districts, teachers, and parents to make sure that we’re not obsessing about testing, that the principles I just outlined are reflected in classrooms throughout the country—to make sure that our kids are enjoying learning, that our teachers are able to operate with creativity, to make sure we are preparing our kids for a lifetime of success.

Läs mer i en artikel i USA TodayObama plan limits standardized testing to no more than 2% of class time.fredag 23 oktober 2015

Europeiskt upprop för open access

Kungliga Biblioteket har skrivit under en petition tillsammans med Europas största forskningsuniversitet, League of European Research Universities (LERU), som kräver en samlad satsning på öppen vetenskaplig publicering enligt principen open access. Enligt en nyhet från KB:

Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen! Det är budskapet i det upprop för Open Access som organisationen League of European Research Universities, LERU, tagit initiativ till. Undertecknarna vill att EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet ska samarbeta med alla de brukargrupper och organ som är involverade i forskning, vetenskaplig publicering och forskningsfinansiering, för att hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering.

– Det är viktigt att vi ökar ansträngningarna för att nå öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och det är självklart att Kungl. biblioteket ställer sig bakom LERU:s upprop säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.


Läs mer i KBs artikel, KB undertecknar petition om Open Access.

Bild: CC BY-NC-SA Some rights reserved by AJC ajcann.wordpress.com

torsdag 22 oktober 2015

Alla fattar utom jag - studentkampanj för bättre högskolepedagogik

SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) vill uppmärksamma behovet av höjd undervisningskvalitet inom svensk högre utbildning och därför startar kampanjen Alla fattar utom jag, enligt ett pressmeddelande. SFS ser att många lärosäten inte prioriterar pedagogisk utveckling och att all fokus läggs i stället på forskning. Bara att läraren är disputerad är ingen garanti för att de också kan undervisa. SFS menar också att dålig undervisning också leder till avhopp. De vill se en nationell satsning för att höja undervisningskvalitet, helst med en ansvarig myndighet.

Kampanjen lyfter fram tre krav:
 1. Alla lärare ska ha pedagogisk utbildning. All undervisande personal ska ha minst tio veckors utbildning i pedagogik och få fortlöpande kompetensutveckling.
 2. Alla bra lärare ska belönas. Det är dags att regeringen initierar en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem.
 3. Se till att pedagogiken utvecklas. Ge en myndighet i uppdrag att samordna högskolepedagogiska frågor och främja pedagogisk utveckling på landets lärosäten.
På sajten Alla fattar utom jag finns det intervjuer, goda exempel och möjlighet till diskussion.

onsdag 21 oktober 2015

Öppna lärresurser i Europa - ny översikt

Open Education Europa, portalen för EU-kommissionens initiativ Opening up education, har idag publicerat ett dokument som listar och kategoriserar alla samlingar öppna lärresurser (open educational resources) inom Europa (se artikeln Do you want to find a good European Repository of Open Educational Resources?). Översikten omfattar alla portaler och samlingar med öppna lärresurser, helst med Creative Commons licenser, kollaborativa produktionsinitiativ och andra stora samlingar utbildningsresurser. Fokus ligger mest på resurser för lärare i skolan hellre än i högre utbildning.

Ladda ner dokumentet European OER repositories list.

Här ser du en presentation om Open Education Europas verksamhet i stort och bilder 34-44 handlar specifikt om den nya översikten.


tisdag 20 oktober 2015

Bidrar utbildningsappar till lärande?


Det fins ett enormt utbud av digitala läromedel och appar men få av dem ger återkoppling och hjälper eleverna att lära sig. Det menar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, i en artikel och radioreportage av Sveriges Radio, Få appar hjälper elever att lära sig. De allra flesta testar bara det som eleven redan kan och ger inte djupare återkoppling och det finns en fara att lärare har en övertro på dessa läromedel. Många appar lovar mycket men få levererar och det finns för lite kvalitetskontroll och samordning.

- Det är en väldigt svår situation för lärarna. Det är absolut inte lärarnas fel att det ser ut som det gör, utan vi har snarare ett problem på statlig nivå. Inte heller lärarhögskolorna, Skolverket och kommunerna tar ansvar.

Samtidigt kunde man säga samma sak om tryckta läromedel som inte heller ger djupare återkoppling. Det viktigaste är samspelet mellan läromedel, elever och lärare. Det är läraren som skapar sammanhang med såväl tryckta som digitala läromedel. Men utbudet av till exempel utbildningsappar har verkligen exploderat de senaste åren och det är svårt för den enskilda läraren att orientera sig. I detta sammanhang finns det till exempel sajten Skolappar där lärare utvärderar apparna och tipsar om tillämpning.

Lyssna på radioreportaget här.

måndag 19 oktober 2015

Skapa aktiv diskussion

Många klassrumsdiskussioner domineras av läraren och ett fåtal ivriga studenter. De flesta i klassen säger väldigt lite eller ingenting. Hur skapar man diskussioner som engagerar alla?

Jennifer Gonzalez har skrivit en bloggpost med många metoder för att skapa aktiv diskussioner, The Big List of Class Discussion Strategies. Hon beskriver metoder som kräver en del förberedelser, några som kräver minimala förberedelser och några som kan ses som övergripande strategier. Varje metod beskrivs med hjälp av en film och sedan kommer ett antal möjliga varianter på samma tema.

Som exempel ser du här en film om metoden Concentric Circles.


Du kan även lyssna på Jennifers artikel som podcast.