torsdag 30 april 2015

Kopiera och dela med stöd av Bonus Copyright Access avtalslicenser

Alla lärosäten i Sverige har ett avtal med Bonus Copyright Access (BCA) för att kunna kopiera upphovsrättsskyddat material i undervisningssyfte. NCA får 200 kr per helårsstudent för rätten att kopiera såväl analogt som digitalt material i begränsad omfattning. Ett nytt avtal undertecknades förra året som gav större möjligheter för lärare att använda digitalt material i lärplattformar och andra digitala lärmiljöer men många är fortfarande osäkra på vad som gäller.

Legala Handboken presenterar nu en bra översiktsartikel av Katarina Renman Claesson som förklarar begreppen kring BCA-avtalet och ger bra vägledning. Artikeln ingår i en omfattande guide till upphovsrätt för lärare med bra stödmaterial, filmer och guider.

Bonus Copyright Access har även gett ut tre tydliga guider med det som gäller för olika utbildningssektorer:

onsdag 29 april 2015

Coggle - mindmapping på nätet

Coggle är ett gratis nätbaserat verktyg för att skapa mindmaps (tankekartor). Det är enkelt att komma igång och skapa mindmaps med olika färger och strukturer. Du kan enkelt lägga till bilder genom att bara dra in bildfilen till din mindmap och alla versioner sparas automatiskt så du kan alltid gå tillbaka till en tidigare version. Det roligaste med verktyget är att du kan bjuda in kolleger att hjälpa dig skapa en mindmap och ni kan skriva samtidigt i samma mindmap vid grupparbete. Efteråt kan du se vem som gjorde vad i varje mindmap.

Här kommer en kort introduktionsfilm.

tisdag 28 april 2015

Konferens om svensk högre utbildning - Vi flyttar fram positionerna!

aula magna dell’università di stoccolma by delio, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by delio on Flickr

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), i samarbete med Stockholms universitet, arrangerar en konferens 23-24 november 2015 med titeln Vi flyttar fram positionerna! Konferensen ska fokusera på de viktigaste utmaningarna som svenska lärosäten står inför och riktas främst mot beslutsfattare inom högre utbildning.

Bland konferensens huvudtalare finns:
 • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
 • Bertil Andersson, professor i biokemi och rektor för Nanyang Technological University, Singapore
 • Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova samt adjungerad professor i forskningspolitik, Lunds universitet
 • Hans Rosling, professor i internationell hälsa, Karolinska institutet
Konferensen äger rum i Aula Magna vid Stockholms universitet. Programmet är inte klart än men kommer att publiceras på konferensens webbplats på www.uka.se/ukakonf2015. Följ även konferensen på Twitter via #ukakonf2015.

måndag 27 april 2015

Webinar - MOOOC-projektet vid Lunds universitet

MOOC-projektet vid Lunds universitet startade i januari 2014 och tre MOOCs (Massive Open Online Courses) har under våren 2015 erbjudits via plattformen Coursera:
 • Greening the Economy: Lessons and experience from Scandinavia
 • Introduction to European Business Law
 • Global Perspectives on Sexual and Reproductive Health and Rights
Kurserna följdes av tiotusentals deltagare från hela världen och vi har nu en bild av vilka dessa deltagare är och hur de har använt sig av kursinnehållet.

27 maj 13.15 - 15.00 får du möjlighet att lära dig mer om denna satsning. Vid detta öppna seminarium berättar projektledare, pedagogiska utvecklare och representanter för de tre kurserna om de pedagogiska erfarenheterna från dessa första kurser och vad det innebär att utveckla och driva en öppen nätbaserad kurs samt visar exempel på data som har samlats in under kursernas gång. Vi kommer också att diskutera frågor kring hållbarhet, learning analytics, framtida utmaningar och möjligheter. 

Du kan delta i seminariet antingen på plats i Lund (LUX hörsal övre, Helgonavägen 3) eller 
på nätet via Adobe Connect Pro.

Anmäl dig här (om du vill delta online anger du det så får du en länk per email före seminariet): 

fredag 24 april 2015

Moodle för lärare - öppen kurs startar i augusti

Om du som lärare redan använder Moodle som lärplattform kan det vara bra med inspiration och fortbildning då och då. Den öppna kursen Teaching with Moodle är en utmärkt möjlighet att lära dig mer om Moodle samt utveckla ditt kontaktnätverk. Kursen startar 9 augusti och du kan redan nu anmäla dig.

Kursen tar 4 veckor, är kostnadsfri och är öppen för alla som vill lära sig mer om Moodle, oavsett om du jobbar inom skola, högskola, vuxenutbildning, folkbildning eller företag. Kursen innehåller:
 • strukturerat, anpassat kursmaterial
 • synkrona webbmöten varje vecka
 • praktiska uppgifter där du bygger en egen kurs
 • lär dig att arbeta med bedömning, examination, quizzar, inlämningsuppgifter, deadlines och registrering
 • workshopuppgiften måste göras i tid men annars kan du ta dig genom materialet i egen takt
Läs mer om kursen i en artikel från eLearning Industry, Teaching The Teachers: Designing A Moodle MOOC To Support Educators With Their Skills.

torsdag 23 april 2015

EDEN 2015, 9-12 juni

Konferensen EDEN 2015 (European Distance and E-learning Network) hålls 9-12 juni i vid Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona. Konferensen är en av de viktigaste mötesplatserna för alla som arbetar inom nätbaserat lärande i Europa och som vanligt finns det ett stort och varierat program med projekt, forskning och diskussioner inom området. Årets tema heter Opening out the educational landscape - Expanding learning scenarios och bland huvudtalarna i år finns välkända experter som Martin Weller (Open University UK), Marci Powell (UCDLA, USA), Jim Groom (University of Mary Washington USA), Audrey Watters (journalist), Maarten de Laat (Open University of the Netherlands) och Belinda Tynan (Open University UK).

Registrering senast 5 juni.

Konferensprogram.
Anmälan och betalning.

onsdag 22 april 2015

TinEye hittar alla bildvarianter

Tjänsten TinEye kan beskrivas som en omvänd bildsök. Du laddar upp eller ange adressen till en bild och TinEye hittar alla bilder på nätet som liknar den, inklusive bearbetade versioner. Du kan hitta originalet och se hur många bearbetade versioner som finns. Just nu har TinEye bara bearbetat en del av webbens miljarder bilder men meningen är att den ska till slut täcka det mesta.

TinEye is a reverse image search engine. You can submit an image to TinEye to find out where it came from, how it is being used, if modified versions of the image exist, or to find higher resolution versions. TinEye is the first image search engine on the web to use image identification technology rather than keywords, metadata or watermarks. It is free to use for non-commercial searching.

Tack för tipset @Tulay1000.

tisdag 21 april 2015

Utbildningssektorn startar initiativ kring digitalisering i högre utbildning

EdTech Sweden är ett nytt initiativ som samlar högskolor, statlig utbildningsanordnare, en forskningsstiftelse inom näringslivet, utbildningsföretag, intresseorganisationer inom högre utbildning och Edtechföretag. Syftet med initiativet är att sätta behovet av en strategi och vision nationellt på kartan. Något branschen har saknat de senaste tio åren.

- "Det händer för lite i Sverige i en internationell jämförelse. Digitalisering av utbildning är en fråga om konkurrenskraft på individ, företags och nationsnivå”, säger Fredrik Svensson VD Rektorsakademien Utveckling och en av initiativtagarna till EdTech Sweden.

Vi ser stora nationella satsningar, bland annat i våra nordiska grannländer, Holland och Storbritannien, som alla tagit frågan på allvar och har en medveten långsiktig strategi.

- "Det kommer definitivt inte att räcka med en utredning av MOOC:s eller nätbaserat lärande i högre utbildning. Det kommer behövas betydligt bredare satsningar”, menar Jannie Jeppesen som ansvarar för EdTech Sweden. “Digitaliseringskommissionen snuddar bara vid frågan, men borde ha den som fokusområde.”

Initiativet är nystartat och vill bland annat skapa en årlig mötesplats i internationell klass här i Sverige, för att sätta frågan om "beslut på rätt plats” på agendan. I förlängningen vill de skapa en förståelse för vikten av en nationell strategi och vision på en politisk nivå för att få kraft i det goda arbete som sker lokalt ute i verksamheterna.

Den 12-13 november går den första EdTech Sweden konferensen av stapeln i Stockholm. Mötesplatsen syftar till vara en mötesplats för beslutsfattare inom högre utbildning, corporate education, vuxenutbildning, myndigheter, politiker och näringsliv kring frågan om digitalisering inom utbildning.

måndag 20 april 2015

Ny europeisk rapport om distansstudenter


EU-projektet IDEAL (Impact of distance learning on adult education) studerar hur distansutbildning har påverkat vuxnas lärande under de senaste åren. Projektet ska ta fram tre rapporter och nu kommer den andra i serien, Distance education in European higher education – the student. Rapporten redovisar resultat från en undersökning om vuxna distansstudenters sociala profil, motivationsfaktorer och vilka hinder de möter i sina studier.

Frågan som ligger till grund för hela projektet är:

- How can the distance education offered by European higher education institutions be better matched to the needs of adult learners?

Projektets tredje rapport, som kommer ut efter årsskiftet, kommer att handla om efterfrågan på distansutbildning och lyfter fram ett flertal goda exempel från olika länder. Läs även projektets första rapport, om utbudet av distansutbildning i Europa, Distance education in European higher education -the off er.

lördag 18 april 2015

OpenSNH hjälper dig att skapa öppna föreläsningar

Bild: OpenSNH
Nätverket OpenSNH söker lärare/föreläsare som är intresserade av att sända ut och spela in sina föreläsningar som öppna föreläsningar. Föreläsningen publiceras sedan på OpenSNH. De hjälper till med allt kring din föreläsning, som kan vara från 15 - 45 min. Föreläsningarna spelas in via Adobe Connect och vid behov kan du köra föreläsningen "live" med publik.

Syftet med föreläsningarna är att nå ut med aktuell och intressant forskning för både allmänhet och studenter (Forskningskommunikation). Föreläsningen kan även attrahera studenter som är intresserade söka sig till ditt lärosäte.

OpenSNH är en webbplats för öppna lärresurser som drivs av SNH.se (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning) där Högskolan i Gävle, Mittuniverstietet och UR är med sedan många är.

Kontaktperson SNH: Mats Brenner, Learning Center, Högskolan i Gävle, mbr@hig.se, tfn: 026-648218 eller 070-350 02 33

fredag 17 april 2015

EPALE - europeisk plattform för vuxnas lärande

EPALE lanserades i Bryssel 15 april
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning i Europe) är en omfattande digital resurscentrum som vänder sig till alla som arbetar med vuxnas lärande. Plattformen lanserades vid en välbesökt konferens i Bryssel 15 april. Genom EPALE kan du ta del av nyheter på 24 språk, nätverka och samarbeta med kollegor, hitta partners till nya projekt, hitta konferenser och kompetensutveckling och upptäcka nya verktyg och metoder. Plattformen bygger till stor del på medlemmarnas engagemang - att delta i diskussioner, lägga in nyheter och aktiviteter samt utbyta erfarenheter via bloggar och forum..

- EPALE är en öppen flerspråkig plattform som grundar sig på medlemsskap för lärare, utbildare, akademiker, beslutsfattare och alla andra med en yrkesmässig roll inom vuxnas lärande i hela Europa. Gemenskapen är det centrala på EPALE. Plattformen är uppbyggd kring konceptet att dela innehåll som hänför sig till vuxnas lärande, inklusive nyheter, blogginlägg, resurser samt evenemang och kurser. EPALE finansieras av Europeiska kommissionen, som den senaste utvecklingen i ett kontinuerligt åtagande för att förbättra kvaliteten på tillhandahållande av vuxnas lärande i Europa.

Plattformen har fem huvudteman: studerandestöd, lärandemiljöer, livskunskap, kvalitet samt åtgärder, strategier och finansiering. För att samordna aktiviteter finns det nationella samordnare i varje land; i Sverige har Universitets- och högskolerådet (UHR) samordningsansvaret.

torsdag 16 april 2015

Ungar och medier 2015

The modern toddler iPad experience by Wayan Vota, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Wayan Vota

Svenska barns och ungas medieanvändning utvecklas mycket snabbt. Användningen av surfplattor och smarta mobiler går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare.

Statens Medieråd har genomfört en omfattande undersökning om ungas medievanor vartannat år sedan 2005. Årets undersökning, som omfattade cirka 12 000 individer, har nu publicerats och består av tre delrapporter: Småungar & medier 2015, Ungar & medier 2015 samt Föräldrar & medier 2015.

De viktigaste trenderna i rapporten är:
 • Allt yngre använder internet - cirka 15% av alla 2-åringar använder internet dagligen.
 • Film och tv dominerar bland yngre
 • Plattorna ökar kraftigt - 56% av de yngsta barnen har tillgång till surfplatta i hemmet. För äldre barn , 9-12 år är siffran 87%. 
 • Dator minskar för första gången - färre barn har egen dator eftersom de föredrar platta.
 • Rörligt i mobilen allt vanligare - film i mobilen ökar kraftigt.
 • Daglig läsning av tidningar och böcker minskar - barn läser allt mer på skärm

onsdag 15 april 2015

Mediebubblor och källkritik

Bubbles by sramses177, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by sramses177

Allt fler lever i en sorts mediebubbla där de får bara information som bekräftar sina egna åsikter. Färre läser traditionella medier som dagstidningar eller public service Tv och radio och förlitar sig i stället på sociala medier. Faran är att man får en hårt filtrerad bild av världen via vänner med samma åsikt. Sökmotorer som Google levererar anpassade sökresultat baserade på dina tidigare sökvanor och därför levereras det information som oftast bekräfta din världsbild.

Farorna med denna utveckling diskuteras i en debattartikel i DN av Jesper Strömbäck (Mittuniversitetet) och Olle Wästberg, Kunskapsklyftan riskerar bli en av de stora klassfrågorna. Det är en fara för demokrati när man kan enkelt välja bort information som inte bekräftar egna åsikter och fördomar och via sociala medier kan många vandringshistorier och lögner växa till "sanningar". I traditionella medier ser man inslag med andra åsikter och tolkningar men på nätet kan man enkelt välja bort att som inte passar och det kan leda till att folk lever allt mer i helt skilda verkligheter som i sin tur leder till en ökad polarisering i samhället.

Artikeln lyfter också fram skolans centrala roll:

... handlar om skolans roll, som är helt central för att bidra till elevernas motivation att hålla sig informerade och för att utveckla deras medie- och informationskunnighet. Ett källkritiskt medvetande är en helt nödvändig kompass i det nya medielandskapet.

Lyssna på ett radioreportage om detta från Sveriges Radio P1, Mediebubblor och polariserade medievanor.

tisdag 14 april 2015

Chalmers ger ny MOOC om hållbar utveckling

Snart börjar en ny öppen kurs (MOOC) från Chalmers, Sustainability in Everyday Life, som handlar om hållbar utveckling. Kursen, som börjar 25 maj, fokuserar på fem områden: energi, klimatförändring, mat, kemikalier och globalisering. Precis som alla MOOCs är kursen öppen för alla och är kostnadsfri.

Under kursen kommer du att lära dig följande:
 • Appreciate the complexity of sustainable development and understand how it relates to everyday life
 • Critically evaluate and reflect on the information flow from the public media
 • Develop cognitive and decision-making skills that can be applied to issues and problems in everyday life
 • How to discuss these topics appropriately, and encourage others to make informed decisions regarding sustainable living
Titta på introduktionsfilmen här.

måndag 13 april 2015

MOOCs inom nordisk vuxenutbildning

Många vuxna behöver utbildning i grundläggande färdigheter, inte minst flyktingar som behöver lära sig ett nytt språk och alfabet från början. Lärare över hela Norden jobbar dagligen med dessa utmaningar men det finns ett stort behov av fortbildning. Kan öppna nätbaserade kurser som MOOCs vara lösningen? Det är utgångspunkten för en ny studie från NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande), MOOC for Nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

- Nå har en arbeidsgruppe med representanter fra NVL Distans, Alfarådet og European Basic Skills Network gjennomført en mulighetsstudie for å kartlegge nettopp dette. Og anbefalingen er klar: Ja, dette er en god idé, og det bør gjøres på nordisk nivå fordi både målgrupper og fagmiljøer er for små i hvert enkelt land. I sin rapport presenterer gruppen et forslag til steg-for-steg implementering av et slikt kurstilbud, og anbefaler NVL å følge opp rapporten videre i 2015.

Studien undersöker målgruppens behov, utbildningsformer, förutsättningar och föreslår en steg-för-steg handlingsplan för implementering.
Läs studien på engelska, MOOC for Nordic education for teachers in the field of basic skills for adults

söndag 12 april 2015

Konferens om digital delaktighet

Digitala medier ger oss möjligheten att inkludera flera studentgrupper som tidigare stod utanför utbildningssystemet. Konferensen D4Learning 2015 hålls 17-20 november vid Aalborg universitet i Danmark och fokuserar på tekniker och metoder som inkluderar och ökar delaktighet för studenter/elever med funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter och andra hinder. Konferensen riktar sig mot alla utbildningsnivåer och vill lyfta fram innovativa projekt och initiativ inom området.

- The D4L International Conference on Innovations with Digital Learning aims at becoming a biannual meeting place for presenting and discussing new educational environments, affordances of digital tools for including education through digital technology, and best practices and case studies on innovative technology-based learning strategies or pedagogies to achieve this goal. The D4L conference on digital innovation learning through digital technology aims to give an overview of the state of the art as well as upcoming trends, and to promote discussion about the pedagogical potential of new learning and educational technologies in the academic, educational and corporate world.

Huvudtalarna är tre välkända profiler inom området: Terry Andersson (Professor, Athabasca University & Canada Research Chair in Distance Education), Alan Bruce (Director, Universal Learning Systems) och Alan Tait (Director, International Development and Teacher Education, Open University, UK). Call for papers är nu öppen om du vill lämna in ett bidrag till konferensen.

Konferensen arrangeras av D4Learning Research group, Aalborg Universitet och EDEN (European Distance and e-Learning Network).

lördag 11 april 2015

Gapminder i undervisning

De flesta känner till Hans Roslings banbrytande arbete med verktyget Gapminder för att visualisera hälsostatistik och att visa globala trender. Gapminder.org är en stiftelse som arbetar med att sprida information om tillståndet i världen. All statistik till de grafiska programmen som Gapminder producerar är offentlig och handlar om tillståndet i världen. Men få lärare är medvetna om att det finns möjlighet att integrera Gapminder i den egna undervisningen. Gapminder for teachers visar hur lärare kan använda Roslings trendanalyser i klassrummet genom filmer och länkar till goda exempel.

Här kommer en kort introduktion till gapminder för lärare av Hans Johansson (från sajten Teacher on demand).

fredag 10 april 2015

Webbinarium om digital delaktighet

Varför ska vi bli digitalt delaktiga? Vems ansvar är det, och hur ska det gå till? Nordplusprojektet Inkludera Flera har arbetat med rekommendationer för hur digitaliseringen bäst kan genomföras i Norden. Dessa rekommendationer kommer att diskuteras och förbättras på ett nordiskt seminarium i Köpenhamn 20 maj. Seminariet bjuder bland annat också på ett antal workshops kring praktiskt genomförande och två tematiska anföranden.

Inför Köpenhamnsmötet ordnas ett webbinarium om digital delaktighet torsdag 23 april 14.00-14.45 för att sätta igång diskussionen. Diskussionen inleds av Kerstin Namuth (Folkuniversitetet i Göteborg).

Webbinariet är kostnadsfritt men kräver anmälan (senast 21 april).

torsdag 9 april 2015

Ny öppen bok om undervisning i det digitala samhället

CC BY-NC Some rights reserved by Tony Bates
Tony Bates är en av de mest respekterade pioniärerna inom nätbaserad utbildning och en flitig förespråkare av öppenhet inom utbildning. Han har just publicerat en ny bok, Teaching in a digital age där han verkligen lever som har lär. Boken är öppen och gratis att ladda ner och dessutom har den skrivits kapitel för kapitel i hans blogg med möjligheter för alla att kommentera och föreslå ändringar och tillägg. Boken ger en insiktsfull överblick på alla utmaningar och möjligheter som fins inom e-lärande och omfattar de senaste trenderna som MOOCs, flipped classroom, blended learning mobilt lärande mm.

- The book examines the underlying principles that guide effective teaching in an age when everyone,and in particular the students we are teaching, are using technology. A framework for making decisions about your teaching is provided, while understanding that every subject is different, and every instructor has something unique and special to bring to their teaching. The book enables teachers and instructors to help students develop the knowledge and skills they will need in a digital age: not so much the IT skills, but the thinking and attitudes to learning that will bring them success.

Boken kan laddas ner i de flesta e-boksformat eller kan läses direkt på webben.

onsdag 8 april 2015

Hälften av alla jobb hotas av digitalisering

ABB Assembly Line Robot by avramc, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by avramc

Digitalisering förändrar samhället i en allt snabbare takt och enligt europeiska prognoser kommer de allra flesta jobb år 2020 att kräva digital kompetens. På lite längre sikt räknar många med att över hälften av alla jobb kommer att automatiseras enligt en bloggpost av utredaren Jan Hylén, Andra digitaliseringsvågen hotar 53 % av jobben i Sverige. Han refererar bland annat till en studie av Stiftelsen för strategisk forskningVartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige, som listar alla yrkesområden som riskerar att bli ersata av datorer inom de närmaste 20 åren. De minst sårbara yrken är de som är kreativa och entreprenöriella och de mest sårbara fins inom försäljning, kundtjänst, kontorsarbete osv.

Den stora frågorna är hur vi möter dessa utmaningar och framför allt hur vi inom utbildning förbereder dagens elever och studenter för framtidens arbetsmarknad.

- Hur ska man då möta utmaningen att hälften av jobben kan försvinna på 20 år? Det krävs innovationer för att skapa nya jobb samt utbildningssatsningar, både för de breda lagren och för spetskompetens. Man tror också att det blir viktigt med arbetskraftsinvandring av personer med spetskompetens. Ska vi som samhälle kunna möta denna formidabla utmaning så måste skolan förbereda våra ungdomar på det digitala samhälle som växer fram!

lördag 4 april 2015

Nya webbseminarier om digitala examinationsformer


Projektet Digital Tentamen fortsätter med sin serie webbseminarier torsdag 16 april, 14.00, med exempel från Lund och Uppsala. Du får veta mer om hur den Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet har testat plattformen DigiExam samt hur plattformen OpenExam har testats vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet. Seminariet är öppet för alla utan registrering. Bara logga in cirka fem minuter före start.

Projektets mål är att skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen. Utredningen och aktiviteterna kommer att fokusera kring erfarenheter från Sverige och Norden och framförallt med tekniska lösningsförslag för Svenska lärosäten.

Två seminarier till planeras under våren:
21 maj 14.00 Digital tentamen via Safe Exam Browser (SEB) hos Linnéuniversitetet och Örebro universitet
11 juni 14.00 Erfarenheter kring administrativa stödrutiner och checklista för digital tentamen

Läs mer om projektet.

torsdag 2 april 2015

Från skrivtavla till mobil

SMART kapp, av kanadensiska Smart Technologies, är en skrivtavla som kan överföra allt som skrivs till vilken dator, platta eller mobil som helst. Alla som sitter i klassrummet kan koppla upp sig trådlöst mot tavlan och ser allt som skrivs direkt i skärmen. Alla kan spara bilder av tavlan när som helst och läraren kan också spara alla ritningar från sessionen antingen lokalt eller via olika molntjänster som Dropbox, Google Drive mm. Det är enkelt att bjuda in kollegor eller studenter på andra orter genom att mejla en länk.

Läs mer om tjänsten i en artikel i Computer Sweden, Här kommer skrivtavlan med mobilkoppling.

Här ser du Smart Technologies' informationsfilm om produkten.

onsdag 1 april 2015

Bibblio - ny portal för lärresurser

Bibblio hjälper dig att hitta bra utbildningsinnehåll (filmer, podcasts, artiklar mm) från många olika källor. I stället för att söka resurser från olika samlingar (inkl. YouTube, Vimeo, SlideShare, SoundCloud m fl) kan du söka bara en gång via Bibblio.  Portalen växer starkt och brittiska Open University har anslutit sig för att kunna sprida sina omfattande lärresurser effektivare. Genom Bibblio får du tips om relaterat innehåll och både organisationer och individer får gärna bidra med nya lärresurser. Portalen fungerar också som ett socialt nätverk där du kan dela bra resurser med kollegor och skapa studiegrupper. Kvalitetsgranskning är en viktig framgångsfaktor och Bibblio har både egna granskare och förlitar sig på nätverkets omdöme.

Läs mer i ett pressmeddelande från Bibblio.

- Bibblio will live or die by the quality and impartiality of its content as well as its community of editors and experts. Our stated intention is to provide access to this information in an unbiased way and we are collaborating extensively with leading organisations and experts to achieve this already. But Bibblio is also about making learning more fun and providing better access to the wealth of high quality materials that can be used in teaching.