tisdag 13 april 2021

Media & Learning Online - digital vårkonferens

Photo by Sam McGhee on Unsplash

Media & Learning Association
håller sin vårkonferens 6 maj och allt är så klart digitalt: Media & Learning Online: Spring 2021. Konferensen handlar om hur digitala medier, i synnerhet video och audio, bidrar till undervisning och lärande både idag och i framtiden. Konferensen består av fyra pass:
 • Successful online teaching with educational media – now and in the future
 • Support services that facilitate the changing roles and expectations of teaching staff
 • Podcasting – Meet educational technology’s new super-hero!
 • Multimedia resource storage and re-use – bin it or keep it!
Konferensen är gratis för medlemmar i Media & Learning Association, annars kostar den €50. 

måndag 12 april 2021

Clubhouse - den heta diskussionsappen

Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Appen Clubhouse har blivit en väldigt omtalad kanal under de senaste månaderna, inte minst för att du måste bli inbjuden för att kunna delta i diskussionerna. Det handlar om ett social nätverk kring röstsamtal där folk samlas i grupper för att diskutera olika ämnen. Att tjänsten fokuserar på rösten i stället för video och text är den mest tilltalande egenskapen. Elin Häggberg har nu skrivit en mycket bra introduktion till appen, Clubhouse – allt du behöver veta om det nya sociala mediet, där hon beskriver tjänsten och tar dig steg-för-steg genom hur den fungerar.

I Clubhouse kan du gå med i olika diskussionsgrupper, ofta med kända experter eller kändisar som dragplåster. Det kan handla om allt från politik och kultur till stickning och meditation. För att komma igång behöver du bli inbjuden av en vän som redan har ett konto. Detta skapar ju en exklusivitet och därmed medieuppmärksamhet.

För det första skapar hela “invites only”-grejen en exklusivitet för de som är på appen och en känsla av att vara “inne”. Det gör också att det blir en viss typ av människor som samlas, vilket gör det hela lite kittlande. Du kan kliva in i ett rum där din favoritartist, en känd mediapersonlighet eller någon du beundrar är! Och kanske till och med komma upp på scen och samtala med den? Den här närheten och känslan av att tillhöra en utvald klick kommer såklart klinga av med tiden ju fler som kommer in på appen men än så länge är den högst levande.

Oftast finns det några talare på "scenen" och alla andra bara lyssnar men vill du tala får du be om lov att träda fram. Det finns tydliga riktlinjer för alla diskussioner och man får anmäla störande personer under en sändning. Clubhouse finns just nu endast som Apple app.

lördag 10 april 2021

Arbetsmiljön i hemmet

Många har arbetat hemifrån i stort sett ett helt år nu men hur ser din arbetsmiljö ut? Sitter du fortfarande med en laptop på köksbordet eller har du skapat en arbetsplats med skrivbord, storskärm och kontorsstol? Organisationen Prevent har en bra guide till hur du skapar en ergonomisk arbetsplats i hemmet med checklistor både för anställda och chefer.

Vid arbete i hemmet behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram en checklista som chefen och den anställda kan fylla i tillsammans, och som innehåller punkter som underlättar undersökningen. Det är bra om den anställda funderar igenom frågorna i förväg. Det finns också en variant av checklistan för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen. 
Här ser du en introduktionsfilm med ergonom Jan-Erik Ståhl:

torsdag 8 april 2021

Pandemin ger oss möjlighet att omdefiniera högskolans roll - ny debattartikel

Undervisning på distans har fungerat väldigt bra men vi behöver arbeta mer med att skapa samhörighet och sociala relationer i digitala miljöer framöver. Det menar Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan,i en debattartikel i DN,Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte. Vad förlorar vi när den fysiska lärmiljön är borta? Han sammanfattar utbildningens betydelse i fem S: stoff, sammanhang, socialitet, samhörighet och självförtroende. Den digitala omställningen har visat att stoffet kan enkelt och flexibilt överföras digitalt men vi har bara börjat utforska hur vi skapar de fyra resterande S. Han inser att den digitala omställningen kommer att påverka hur morgondagens campusmiljöer kommer att se ut och hur man lyckas blanda det fysiska med det digitala.

För den högre utbildningen blir konsekvensen att vi nogsamt måste tänka över hur vi bäst förmedlar och ökar inslagen av stoff, sammanhang, socialitet, samhörighet och självförtroende i våra utbildningsprogram. Om vi inte lyckas förmedla samhörighet, äkta social interaktion och tilltro till den egna kapaciteten kommer vi få se studenternas mentala ohälsa öka i omfattning. Frågan är hur vi bäst använder de digitala hjälpmedel som står till buds för att höja kvaliteten i utbildningarna, med avseende på de fem s:en. Och följaktligen: hur bygger vi en fysisk miljö som stärker utbildningen enligt dessa fem s? Det blir helt uppenbart att vi måste arbeta än hårdare för att utveckla den fysiska platsen. Den måste vara funktionell, estetisk, ergonomisk och trivsam. Platsen måste erfaras, den måste kännas.

onsdag 7 april 2021

Virtuellt utbyte för dina studenter - hitta en partner

Vill du skapa ett virtuellt utbyte där dina studenter studerar tillsammans med sina motparter vid ett utländskt universitet? Organisation UNICollaboration har arbetat med virtuellt utbyte i många år och nu arrangerar de en Virtual Exchange Partnering Fair via Zoom, måndag 19 april, 14:30-16:00. 

Om har ett förslag till ett virtuellt utbyte men saknar en partner kan du hitta en under detta möte. Du får först fylla i en enkät om din idé och dina studenter och sedan får du information om alla andra som letar efter en partner. Inför mötet kan du hitta mycket information om virtuella utbyten på UNICollaborations webb.

tisdag 6 april 2021

Inaktiva studenter - ny rapport från UKÄ

Andelen inaktiva studenter (studenter som inte har någon registrerad kursrelaterad aktivitet i det studieadministrativa systemet Ladok) har sjunkit marginellt under de senaste 3 åren enligt en ny rapport från UKÄ (Universitetskanslersämbetet), Andelen inaktiva studenter i stort sett oförändrad. Det finns betydligt flera inaktiva studenter på fristående kurser (22.6%) än i programutbildningar (4,5%) men stora variationer mellan olika ämnesområden och lärosäten.

Andelen inaktiva studenter i svenska högskolan har legat stabilt under de senaste läsåren. Läsåret 2019/20 var andelen 8,7 procent, vilket var en lika stor andel som föregående läsår. På tre läsår har andelen inaktiva studenter sjunkit med 0,3 procentenheter. Under alla läsår har andelen varit betydligt större på fristående kurser än på program och andelen inaktiva män har varit större än andelen inaktiva kvinnor. Andelen inaktiva studenter fortsätter att varierar stort mellan olika utbildningsområden och lärosäten.

Mer information: Statistisk analys: Uppföljning av studenters aktivitet på kurs.

fredag 2 april 2021

Inspelade konferensföreläsningar om IKT och lärande

Under det senaste året har så gott som alla konferenser varit digitala och de flesta föreläsningarna spelats in och ligger kvar på konferensens webbplats. Heba Ledwon har samlat länkar till över 200 timmars intressanta konferensföreläsningar och webbinarier på nättidningen The Report200+ Hours of FREE Conference Recordings on Online Learning.

So, I went back to my 2020 conference list and searched resources online. I found 200+ hours of post-conference recordings on online education. These cover a wide variety of subjects, including affordable online degrees, learning during a crisis, the future of higher education, how to build an online learning community, OER instructional design, and many more.

Alla föreläsningar är så klart på engelska. Undrar om man kunde göra en liknande lista över föreläsningar från svenska konferenser om de ligger kvar och inte kräver lösenord? 

torsdag 1 april 2021

Studenter pluggar tillsammans via Zoom

Photo by Ivan Samkov from Pexels

Många av oss tycker att vi kan koncentrera oss bättre om vi sitter tillsammans med andra som också pluggar, till exempel på biblioteket. Många studenter saknar denna miljö när de pluggar hemifrån under pandemin. Därför finns det många studenter som startar en livestream på YouTube och låter andra titta på dem när de pluggar, ibland i flera timmar (se exempel 1 eller exempel 2). Det händer inte mycket men man får en känsla av tillhörighet och en rollmodell som hjälper dig fokusera.

Nu finns det en plattform för virtuella studiegrupper, StudyStream. Där finns flera Zoommöten som du kan delta i. När du kommer in ser du många andra studenter som sitter och pluggar, oftast med kamera på men utan ljud. Tanken är att när du ser att alla andra pluggar så blir det lättare för dig att fokusera. Det finns tydliga regler för att vara med och de ansvariga lovar att agera mot alla som bryter med plattformens community guidelines. För det mesta ser man bara fokuserade studenter men ibland arrangeras evenemang som workshops i studieteknik eller mindfulness. Enligt sajten studerar över 100 000 personer på StudyStream varje dag och plattformen har nyligen lagt till flera servrar för att hantera intresset. 

onsdag 31 mars 2021

Effektivare problemlösning utan video - ny studie

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Efter ett år av dagliga videomöten finns det många som undrar om vi kommunicerar effektivt i sådana möten. Forskare från amerikanska Carnegie Mellon University har studerat hur vi kommunicerar i digitala möten med och utan video. Studien visar att video kan ibland störa kommunikationen mer än det hjälper och att icke-visuell kommunikation kan vara effektivare. Studien summeras i en artikel i EurekAlert!, Tired of video conferencing? Research suggests you're right to question its effectiveness.

Forskarna analyserade hur mötesdeltagarna kommunicerade med eller utan synliga signaler som ansiktsuttryck och såg att flera kom till tals i audiomöten. Turtagning i audiomöten regleras genom röstläge och verbala signaler och studien visade att grupper utan video löste sina uppgifter effektivare som grupp än dem med video.

The groups with video access did achieve some form of collective intelligence through facial expression synchrony, suggesting that when video is available, collaborators should be aware of these cues. However, the researchers found that prosodic synchrony improved collective intelligence whether or not the group had access to video technology and that this synchrony was enhanced by equality in speaking turns. Most strikingly, though, was that video access dampened the pairs' ability to achieve equality in speaking turns, meaning that using video conferencing can actually limit prosodic synchrony and therefore impede upon collective intelligence.

Referens
Tomprou M, Kim YJ, Chikersal P, Woolley AW, Dabbish LA (2021) Speaking out of turn: How video conferencing reduces vocal synchrony and collective intelligence. PLoS ONE 16(3): e0247655. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247655

tisdag 30 mars 2021

Ny MOOC om kriminologi från Linnéuniversitetet

Photo by kat wilcox from Pexels

Är du nyfiken på kriminologi? Nu erbjuder Linnéuniversitetet en gratis öppen introduktionskurs som ger dig inblick i området, Brottsplatsen Linné: Din ingång till kriminologin. Kursen omfattar fem moduler och kräver cirka 30 timmars arbete. Kursen ger inga högskolepoäng och du kan ta dig genom materialet i egen takt. 

Kursen utgör en introduktion till ämnet kriminologi i formen av en MOOC (Massive Open Online Course). Du kommer få veta mer om brottslighet utifrån ett brett akademiskt perspektiv förankrad i aktuella frågor kring vad är brott, hur den brottsligheten kan mätas och studeras samt hur den rapporteras i media. Under kursens gång får du möjligheten att reflektera över frågor rörande brottslighet och uttrycka dina egna reflektioner i ämnet. Du kommer också få tillgång till ett digitalt material som ger dig inblick i kriminologisk forskning.
Om du sedan blir intresserad av att lära dig mer så kan du studera kriminologi vid Linnéuniversitetets  Institution för polisiärt arbete reda från och med höstterminen 2021.

måndag 29 mars 2021

Lärosäten Väst - ny allians för ökat samarbete i Västsverige

Bild: Göteborgs universitet

Lärosäten Väst
är namnet på ett nytt samarbetsavtal som har undertecknats av rektorerna från sex lärosäten i Västsverige: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University. Enligt ett gemensamt pressmeddelande är målet med den nya alliansen att utveckla kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet. Det handlar om att bygga vidare på befintligt samarbete enligt Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet:

Vi vill bygga vidare på befintliga samarbeten och även utveckla nya inom utbildning, forskning, nyttiggörande och verksamhetsstöd Vi tror att det kan stärka både den nationella och internationella konkurrenskraften.

Alliansen prioriterar följande områden:
 • Effektiva administrativa stödprocesser.
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling på grund- och avancerad nivå inom t.ex. vård, lärarutbildning och ingenjörsvetenskap.
 • Möjliggörande av huvudhandledarskap inom forskarutbildningar.
 • Att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av våra lärosäten under sin utbildning.
 • Att inom valda områden synka kursutbuden på avancerad nivå och forskarnivå, på sådant sätt att det ökar studenternas möjlighet att välja kurser/kursmoduler från samtliga parter.
 • Att identifiera områden för hållbart internationellt samarbete.
 • Att identifiera några flervetenskapliga forskningsområden där samarbete kan stimuleras.
Läs mer i pressmeddelandet.


fredag 26 mars 2021

Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) fortsätter sin kartläggning av den digitala omställningen och nu kommer samlade erfarenheter från högskolesektorns olika nätverk, Pedagogiska och tekniska utmaningar under pandemin – yttranden från högskolesektorn. Fem organisationer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (Swednet), Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU), Samordnarnätverket för nationella medel för riktat pedagogiskt stöd samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), fick följande frågor:

 • Vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
 • Vilka tekniska utmaningar och möjligheter hade övergången till distansundervisning 2020?
 • Vilka förändringar kan komma att bli bestående och vilka kommer att upphöra?
Yttranden ger tillsammans en bild av läget. Varje organisation valde själv det tillvägagångssätt som de bedömde var rimligast och bäst för ett yttrande. De flesta bygger på enkätundersökningar.
Deras svar finns att ladda ner från UKÄs sida.

torsdag 25 mars 2021

Jobb efter högskolan - framtidens arbetsmarknad

Photo by Günter Valda on Unsplash

Nu är det dags att söka sig till högskolan och många undrar över vilka utbildningar leder till jobb i framtiden. Ett pressmeddelande från ArbetsförmedlingenHär finns jobben efter högskolan, ger tips om framtidens arbetsmarknad. Störst efterfrågan finns inom sjukvård och utbildning där det redan idag finns brist på arbetskraft.
Den strukturomvandling som pågår, och påskyndas av pandemin, har den tekniska utvecklingen som främsta drivkraft. Digitalisering och automatisering blir ett allt större inslag i arbetet framöver. När innehållet i vissa yrken förändras och andra yrken försvinner ställs det nya krav på kompetens. De kommande åren ökar efterfrågan på tekniska kompetenser. Framför allt är grundläggande digitala kunskaper en viktig förutsättning inom väldigt många yrken.

Yrken som kommer att ha hårdaste konkurrens om jobben 2025 är banktjänsteman, fastighetsmäklare, finansanalytiker och investeringsrådgivare, fotografer, grafiska formgivare, informatörer, kommunikatörer, PR-specialister och journalister. Yrken med lägst konkurrens om jobben 2025 är barnmorska, civilingenjörsyrken, förskollärare, grundutbildade sjuksköterskor, läkare, läraryrken, mjukvaru- och systemutvecklare, specialistsjuksköterskor, speciallärare och specialpedagoger samt
systemanalytiker och it-arkitekter.

onsdag 24 mars 2021

Webbinarier om nätbaserad utbildning under pandemin

EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) och Empower arrangerar en serie webbinarier 6-8 april om nätbaserad utbildning under och efter pandemin. 

The COVID-19 crisis made many higher education institutes switch overnight to online distance education. Attempts were made in creating solutions for online active learning, online student interactions and e-assessment. In this Empower webinar week, we will offer a better understanding of the opportunities of digital education during & after COVID-19 by hearing from experts from the field of online, blended and hybrid learning.

 • Tisdag, 6 april, 14:00-15:00. DigiTeL Pro Strategic Partnership. 
 • Onsdag 7 april, 13:30-15:00. Online Education after Covid, Pitfalls of (post) Covid-19 education: time for a critical reflection, Post pandemic speculative educational futures.
 • Torsdag 8 april, 14:00-15:00. Integrating MOOCS into formal programmes and courses, How to Design an Online Course – Staff Training in Designing Online Learning.
Mer information och anmälan.

Digitala konferenser - utveckling pågår

Photo by Surface on Unsplash

Digitala konferenser är här för att stanna och utvecklingen av nya plattformar pågår ständigt. En artikel i UniversitetslärarenGDPR en utmaning för digitala konferensfixare, lyfter frågan om nya konferensplattformar och krav på datalagring inom EU enligt GDPR. Hittills har de flesta konferenserna använt Zoom eller Microsoft Teams men de har begränsad funktionalitet jämfört med nya plattformar som bygger på virtuella världar eller virtuell verklighet mm. Enligt Tia Eriksson, chef för Akademi­konferens:

Zoom och Teams lämpar sig inte så väl för sådana större konferenser, men under pandemin har det dykt upp företag som utvecklar andra plattformar där man också kan ha till exempel utställningar och större möjligheter till interaktivitet.

Hon lyfter frågan om gemensamma upphandlingar av GDPR-säkra plattformar så att området kan utvecklas i Sverige.

Samtidigt diskuteras framtidens digitala konferenser inom ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) där ett nytt subnätverk håller på att byggas. Markus Schneider, ansvarig för e-mötestjänster på Sunet, säger:

Vi vill nu gå ut i sektorn och lyssna av vad som saknas och hur vi kan lösa detta. Det behövs kunskapsöverföring mellan användarna och vi behöver se om det finns en grund för en gemensam upphandling eller tillhandahållande av fler verktyg.

Ytterligare en artikel i Universitetsläraren fokuserar på framgångsfaktorer för digitala konferenser i en intervju med Lotta Fröjdfeldt vid Mälardalens HögskolaSå organiserar du en givande digital konferens.