måndag 19 augusti 2019

Skapa korta och begripliga webbadresser

Om du har en väldigt lång och komplicerad webbadress är det bra att skapa en kortare variant. Det gör du med hjälp av enkla tjänster som Bitly, TinyURL och Yellkey. Du får en kort webbadress men oftast en rad bokstäver som är omöjliga att komma ihåg. En kort film av Richard Byrne på sajten Practical Edtech visar hur du kan använda dessa tjänster för att skapa korta adresser med begripliga namn. Dessutom kan du skapa en kortadress och ange hur länge den ska fungera. Se även Richards bloggpost, How to Create Shortened URLs Students Can Spell.

söndag 18 augusti 2019

Höstens konferenser


Om du vill hämta inspiration och utöka ditt nätverk så finns det många intressanta konferenser under hösten. En del har jag skrivit om tidigare men det är alltid bra med en liten påminnelse.
 • 12-13 september. SVERDs höstkonferens med tema: The Digital Revolution is not about Technology– Its about people. Stockholm.
 • 25-26 september. Höstkonferens 2019 med tema digital högskolepedagogik, Tromsö, Norge. Arrangeras av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).
 • 27 september. Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling. En virtuell konferens för inspiration, dialog och samverkan kring pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan. Arrangeras av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) och ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning).
 • 15-17 oktober. NGL 2019 (Next Generation Learning). Vilka kunskaper och resurser kommer lärare i högre utbildning att behöva de närmsta åren? Arrangeras av Högskolan Dalarna, Tällberg.
 • 23 oktober. Rättssäkerhetskonferensen 2019, Stockholm. Arrangeras av UKÄ (Universitetskanslersämbetet).
 • 23-24 oktober. Edtech Sweden 2019, Stockholm. Nordens ledande arena för lärande, digitalisering och innovation. Arrangeras av EdTech Sweden.
 • 5-6 november. Internationaliseringsdagarna 2019, Göteborg. Hur skapar vi goda förutsättningar för att kunna arbeta hållbart med frågor som rör internationalisering? Hur kan internationalisering bidra till att skapa hållbar utveckling? Vilka utmaningar finns och hur bör vi arbeta? Arrangeras av UHR (Universitets- och högskolerådet).
 • 25-26 november. Internetdagarna 2019, Stockholm. För alla som arbetar med internet. Arrangeras av Internetstiftelsen.
Det finns så klart flera intressanta höstkonferenser. Hör gärna av dig med tips om andra!

fredag 16 augusti 2019

Digitala examensbevis vid Linnéuniversitetet

Sedan 2018 har Linnéuniversitetet bara gett ut digitala examensbevis och certifikat och detta har fått internationell uppmärksamhet i en artikel av PIE (Professionals in International Education), Linnaeus U says digital-only credentials a hit. Alla certifikat, intyg och examensbevis är digitala idag och initiativet har fått en mycket positiv respons från studenterna, enligt Ulrika Ehrenstråhle, funktionsansvarig för examen och tillgodoräknande.

- We see this as one of many proofs that students are adaptive to digitisation, and demanding that bureaucracy follows technical developments.

Dokumenten tas fram i pdf-format med en e-signatur och detta kan verifieras elektroniskt. Fördelen är att studenter kan nu snabbt och enkelt skicka sina certifikat till arbetsgivare och andra. Dessutom kan de spara alla sina certifikat i originellt format på ett ställe. Även studenter som tidigare har fått papperscertifikat hör av sig för att nu få en elektronisk version.

tisdag 13 augusti 2019

Bättre distansmöten


Allt fler möten sker med hjälp av e-mötesverktyg för att slippa dyra och onödiga resor. Många distansmöten är tyvärr ineffektiva, tråkiga och ibland väldigt frustrerande. Men med lite planering kan man skapa effektivare möten där alla känner sig delaktiga. En ny artikel av Judy ReesThe Frustrated Facilitators' Guide to Great Remote Meetings, ger många bra tips om hur du kan skapa bra distansmöten. Artikeln riktar sig mest mot företagsvärlden men metoderna fungerar säkert lika bra inom utbildning. Guiden består av korta moduler under följande rubriker:
 • Good meeting basics
 • Overcoming the horrors of hybrid meetings
 • Setting up your own great meeting space
 • Choices for organisations.
Instead of bringing people together as they should, all too often remote meetings end in irritation, misunderstandings and people feeling left out. In this path, you'll learn how to get your remote meetings working, by paying attention to human factors ahead of the tech.

fredag 9 augusti 2019

Människa eller robot? Nytt program avslöjar bot-konton på Twitter

Photo by Markus Spiske temporausch.com from Pexels
Enligt uppskattningar är upp till 25% av alla meddelanden på Twitter skrivs automatiskt av s. k. bot-konton. Ett forskningsprojekt mellan Linnéuniversitetet och Östra Finlands universitet har tagit fram ett program som kan identifiera robotgenererade meddelanden på flera språk, enligt en nyhet från LinnéuniversitetetNytt program kan spåra robot-inlägg på Twitter oavsett språk. Många automatiska bot-konton används för att sprida falska nyheter och extrema åsikter och det nya programmet kan bidra positivt till kampen mot desinformation. Programmet fungerar oavsett språk men det återstår vidare forskning för att kunna säkerställa detta.
Enligt Jonas Lundberg, lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet:

– Algoritmen i programmet undersöker enbart parametrar som är både språk- och landsoberoende i den metadata som följer med varje tweet. Texten, själva meddelandet, används inte. Detta gör algoritmen språkoberoende och möjlig att tillämpa även på mindre språk och på datamängder som använder flera olika språkg.

Resultaten är lovande. Efter att programmet hade tränats på svenska och finska tweetar, kunde det korrekt klassificera 98,2 % av alla tweetar på ett tredje språk, engelska. Men utvecklingsarbetet fortsätter.

– Mycket arbete återstår. Vi behöver träna och testa algoritmen på fler språk innan den kan anses som tillförlitlig, säger Jonas Lundberg.

Läs artikeln Towards a language independent Twitter bot detector som presenterades vid konferensen 4th Digital Humanities in the Nordic Countries.

torsdag 8 augusti 2019

Virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling

Public domain by Polyclick Visitor on Pexels
UKÄ (Universitetskanslersämbetet) arrangerar en virtuell konferens  om högskolepedagogisk utveckling, 27 september (09:00-14:30) i samarbete med ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning). Konferensen är avgiftsfri och helt nätbaserad så att du kan delta varifrån som helst, så länge du har en bra internetuppkoppling. Konferensen sker i e-mötesplattformen Zoom och alla sessioner ger dig möjlighet att delta i diskussioner via chatt och i många sessioner blir det diskussioner  med ljud och bild i smågrupper.

På konferensen kan du delta i inspirationsverkstäder, bland annat om Flipped Classroom-pedagogik, aktivt lärande och Open networked learning. SFS, SUHF, Sulf, UHR och andra viktiga aktörer i högskolesektorn belyser hur de på olika sätt arbetar med frågor som rör pedagogisk utveckling. Dessutom presenterar UKÄ sin kartläggning över hur lärosätena i Sverige arbetar med högskolepedagogisk utveckling och vill ha din hjälp att dra slutsatser och tolka resultaten.

Programmet kommer att bjuda på såväl föredrag som seminarier och workshops i smågrupper. Under pauserna erbjuds interaktiva sociala aktiviteter. Hela programmet presenteras längre fram.

tisdag 6 augusti 2019

Skapa referenser med Citationsy


Citationsy är ett väldigt praktiskt och enkelt verktyg som skapar referenser för artiklar, webbsidor, böcker, podcasts, bilder mm. Första skapar du ett gratiskonto, startar ett nytt projekt och börjar samla referenser till projektet. Du skriver bara in webbadressen och Citationsy skapar automatiskt en referens på flera referensstilar (APA, Chicago, MLA, Vancouver m fl).

torsdag 1 augusti 2019

Verktyg som hjälper dig hitta rätt beslutsmetod

Photo by You X Ventures on Unsplash
Det finns många metoder för att diskutera fram ett beslut men fel metod i fel sammanhang kan ha katastrofala konsekvenser. Ett enkelt verktyg, The Decider, hjälper dig välja den lämpligaste metoden för din diskussionsprocess. The Decider guidar dig fram till den lämpligaste av 8 diskussionsmetoder (Autocratic, Avoidant, Consensus, Consent, Consultative, Delegation, Democratic, Stochastic).  Sedan får du förslag på hur du kan lägga upp diskussionen, skapa gruppövningar och beslutsprocessen. Diskussionen och aktiviteterna sker i det fysiska mötet, verktyget genererar bara förslag till hur du bäst leder processen, beroende på flera faktorer.

Verktyget kan användas för beslutsprocesser i projektmöten, avdelningsmöten, ledningsmöten osv.

onsdag 31 juli 2019

Ny lista över världens MOOC-plattformar

Photo by Pixabay from Pexels
ClassCentral har uppdaterat sin lista över världens MOOC-plattformar (Massive List of MOOC Providers Around The World) och listan uppgår nu till 35 stycken, både kommersiella globala konsortier som Coursera och FutureLearn och nationella plattformer som drivs med statlig finansiering. Här hittar du kurser på många språk från över 900 universitet runt om i världen. Förutom de stora globala konsortierna som Coursera, EdX och FutureLearn finns det idag MOOC-plattformar i länder som Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Ryssland, Kina, Indien, Taiwan, Indonesien, Thailand, Japan, Korea och Ukraina.

Utanför listan finns det många flera kurser som ges via universitetens egna plattformar och regionala initiativ.

måndag 29 juli 2019

Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

Riksrevisionen har publicerat en ny studie som visar att svenska universitet och högskolor klarar sig bra i jämförelse med lärosäten i de andra nordiska länderna, Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (RiR 2019/21). Studien omfattade 68 nordiska lärosäten (därav 27 svenska) och jämför lärosätenas resurseffektivitet och produktivitet. Flera svenska lärosäten finns bland de mest effektiva i norden men samtidigt finns det svenska lärosäten med stor förbättringspotential.

Riksrevisionen har granskat resurseffektivitet och produktivitet för nordiska lärosäten. Granskningens övergripande slutsats är att de studerade svenska lärosätena står sig väl i en jämförelse med andra lärosäten i Norden när det gäller resurseffektivitet och produktivitet. För vissa lärosäten finns dock en större förbättringspotential för hela den studerade perioden 2011–2016. I jämförelse med Riksrevisionens tidigare granskning av effektiviteten för svenska lärosäten visar resultaten i den här granskningen en liknande förbättringspotential.

En slutsats är att lärosäten med hög personalomsättning visar lägre effektivitet än andra.
Studien har också undersökt hur lärosäten arbetar för att öka genomströmningen på sina program. Det finns många metoder för att tackla låg genomströmning men en vitkig slutsats är att få lärosäten gör en systematisk uppföljning på åtgärderna.

Riksrevisionen lämnar utifrån granskningens iakttagelser och slutsatser följande rekommendationer: 
 • Universitet och högskolor som enligt granskningen uppvisar stor förbättringspotential bör identifiera de faktorer som påverkar effektivitet och produktivitet och därefter vidta lämpliga förbättringsåtgärder.
 • Universitet och högskolor bör systematiskt följa upp genomströmningen samt effekterna av de åtgärder som genomförs för att öka genomströmningen.

lördag 20 juli 2019

Vidareutbildning på distans en nyckelfråga för industrin - debattartikel

En debattartikel av Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, och Martin Linder, Unionen, i DN, Högskolans försämrade utbud slår mot industrin, vill se en kraftig ökning av distansutbildningar för yrkesverksamma. Sju ut av tio tjänstemän vill helst kunna få vidareutbildning på distans men utbudet hos landets universitet och högskolor har minskat med en fjärdedel sedan 2010. Även om regeringen har gjort begränsade satsningar inom området på sistone så räcker det inte. Det krävs en mycket mer systematisk omställningsprocess inom svensk högre utbildning.

Författarna ger fyra förslag på reformer som behövs under denna mandatperiod:
 • Inför ett uppdrag om vidare­utbildning och omställning i högskolelagen
 • Avskaffa den prestationsbaserade ersättningen
 • Ge öronmärkta resurser för utbildningar riktade till yrkesverksamma utanför takbeloppet
 • Inför särskilda sökbara resurser för utveckling av vidareutbildning
Det är nu en ödesfråga för industrins konkurrenskraft och därmed för Sveriges välstånd att regering och riksdag ger högskolan ett tydligt uppdrag och rätt förutsättningar, att tillhandahålla ett utbildningsutbud som ger yrkesverksamma möjlighet att höja sin kompetens i takt med den tekniska utvecklingen. Nu måste det vara slut på den politiska passiviteten. Det är dags att agera. Utvecklingen väntar inte på någon.

fredag 19 juli 2019

Jobba smart i Word - ny videosamling

Är du bra på Microsoft Word eller använder du programmet ungefär som du gjorde för 10 år sedan? De flesta av oss skulle säkert behöva uppdatera våra kunskaper. Nu har Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, skapat en filmserie som heter Jobba smart i Word. Filmerna visar hur du skapar innehållsförteckning, sidbrytning, avsnittsbrytning, försättsblad och automatisk referenshantering. Filmerna riktas främst mot studenter som ska skriva uppsatser och rapporter men kan också fungera som stödmaterial till lärare.

Här ser du Åsas introduktionsfilm till serien.

lördag 29 juni 2019

Utlysning: 10 miljoner kronor för att utveckla distansutbildning

UHR (Universitetes- och högskolerådet) har fått regeringens uppdrag att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning, enligt en nyhet från UHR, Medel för att utveckla distansutbildning. Totalt kommer det att finnas 10 miljoner kronor att söka för universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Syten med satsningen är att bredda rekryteringen till högre utbildning, i synnerhet i landsbygdsområden, höja genomströmningen i distansutbildningar och höja kvaliteten på nätbaserade utbildningar. Enligt Karin Röding, generaldirektör för UHR

- Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning måste stärkas i hela landet. Därför satsar regeringen på att utveckla distansutbildning, med särskilt fokus på landsbygden och orter utanför campusorterna.

Sista dagen för att lämna in ansökningar är 1 oktober och medlet betalas ut i december. Projekttiden är ett år (2020).

Läs mer om utlysningen av medel för distansutbildning

fredag 28 juni 2019

Alternativ till föreläsning

Trots all forskning kring aktivt studentcentrerat lärande så dominerar fortfarande föreläsningen som undervisningsform inom högre utbildning. Det finns förstås många alternativ som skapar mycket mer engagemang och dynamik i klassrummet och dessa summeras i en artikel på sajten TeachThought, 50 alternatives to lecturing. I listan finns det länkar till många praktiska grupp och parövningar som sätter fokus på studenternas lärande och där läraren finns som facilitator och guide.

Ett exempel som lyfts fram heter Reciprocal learning.

tisdag 25 juni 2019

Texta dina filmer

Textning av filmer hjälper inte bara dem som har nedsatt hörsel. Många vill kunna titta på filmer utan att slå på ljudet och därför är textning nödvändig. Textning på andra språk betyder att din film når andra målgrupper. En bloggpost av Elin Häggberg beskriver hur du kan lägga till textning på filmer på YouTube och Facebook. Hon visar hur du använder YouTubes inbyggda textningsfunktion men ger även länkar till andra nyttiga verktyg.