lördag 29 juni 2019

Utlysning: 10 miljoner kronor för att utveckla distansutbildning

UHR (Universitetes- och högskolerådet) har fått regeringens uppdrag att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning, enligt en nyhet från UHR, Medel för att utveckla distansutbildning. Totalt kommer det att finnas 10 miljoner kronor att söka för universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Syten med satsningen är att bredda rekryteringen till högre utbildning, i synnerhet i landsbygdsområden, höja genomströmningen i distansutbildningar och höja kvaliteten på nätbaserade utbildningar. Enligt Karin Röding, generaldirektör för UHR

- Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning måste stärkas i hela landet. Därför satsar regeringen på att utveckla distansutbildning, med särskilt fokus på landsbygden och orter utanför campusorterna.

Sista dagen för att lämna in ansökningar är 1 oktober och medlet betalas ut i december. Projekttiden är ett år (2020).

Läs mer om utlysningen av medel för distansutbildning

fredag 28 juni 2019

Alternativ till föreläsning

Trots all forskning kring aktivt studentcentrerat lärande så dominerar fortfarande föreläsningen som undervisningsform inom högre utbildning. Det finns förstås många alternativ som skapar mycket mer engagemang och dynamik i klassrummet och dessa summeras i en artikel på sajten TeachThought, 50 alternatives to lecturing. I listan finns det länkar till många praktiska grupp och parövningar som sätter fokus på studenternas lärande och där läraren finns som facilitator och guide.

Ett exempel som lyfts fram heter Reciprocal learning.

tisdag 25 juni 2019

Texta dina filmer

Textning av filmer hjälper inte bara dem som har nedsatt hörsel. Många vill kunna titta på filmer utan att slå på ljudet och därför är textning nödvändig. Textning på andra språk betyder att din film når andra målgrupper. En bloggpost av Elin Häggberg beskriver hur du kan lägga till textning på filmer på YouTube och Facebook. Hon visar hur du använder YouTubes inbyggda textningsfunktion men ger även länkar till andra nyttiga verktyg.

lördag 22 juni 2019

EU-upphovsrättsdirektivet - riktlinjer för högre utbildning


Ett nytt EU-direktiv om upphovsrätt antogs av EU-parliamentet tidigare i år och nu har varje lands regering fram till 2021 att anpassa direktivet till den egna lagstiftningen. Denna process kommer så klart att påverka högre utbildning och därför har EUA (European University Association) tagit fram ett dokument med riktinjer för universitet och högskolor, EUA guidelines for members to influence national implementation. Dokumentet innehåller bland annat frågor som lärosäten bör driva i den nationella debatten kring direktivet.

- EUA issued a cautious response to the adopted Directive earlier this year. While the Association welcomes the greater clarity for the use of protected material in a digital environment, as well as key exemptions for the educational and scientific activities of European universities, there is concern about the Directive’s impact on other sectors and the wider society.

Ladda ner riktlinjerna som pdf-fil.

lördag 15 juni 2019

Mobilförbud i skolan - debatten fortsätter

CC0 Public domain on Pixnio
Många vill införa ett förbud mot mobiler i skolan efter ett uppmärksammad reportage i DN där en skolklass i Gränna fick ha sina mobiler påslagna under 30 minuters lektiontid och över 2000 notiser strömmade in. En artikel i Lärarnas Tidning, Forskaren vill inte ha ministerns mobilförbud, ger argument för och emot. Det finns ett starkt stöd för ett mobilförbud hos många lärare och i allt flera skolor får eleverna lämna in sina mobiler inför en lektion. Många menar att ett förbud ger studiero och leder till bättre prestation, särskilt bland lågpresterande elever och det finns en del ny forskning som ger stöd till sådana argument.

En som är mer kritisk till ett förbud är Torbjörn Ott, forskare vid institutionen för tillämpad it, Göteborgs universitet. Han forskar i området på uppdrag av Skolverket och menar att vi måste lära oss att hantera mobiler på ett mer hänsynsfullt sätt och hjälpa eleverna att kunna stänga av sina mobiler och sätta de på ljudlöst när de ska koncentrera sig på skolarbete.

- Vi lever i en värld full av mobiltelefoner. Vi måste lära oss att leva med det. Störningarna fanns innan, men då pratade man om kepsar i stället. Det är ingen som pratar om dem längre, det finns en ny skurk i stan

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att även om ett förbud skulle råda ska lärarna ha möjlighet att tillåta mobiler i klassrummet av pedagogiska skäl.

- I dag kan skolan förbjuda mobiltelefoner, men reglerna är ganska snåriga. Jag vill förenkla för lärarna – och göra det tydligt för eleverna vad som gäller. Jag litar på att lärarna är bäst lämpade att bestämma när mobiltelefoner ska användas. Huvudregeln ska vara att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet, men rektor och lärare ska sedan ha möjligheten att göra undantag från förbudet om mobiltelefoner ska användas i undervisningen.

fredag 14 juni 2019

Örebro universitet scannar in hela campuset

Pressbild, Örebro universitet
Hela campuset på Örebro universitet kommer att scannas under sommaren, såväl utomhus som inomhus, och en digital kopia skapas. Senare kan studenter vandra runt på campuset via datorn eller virtuell verklighet, ungefär som Google Street View. Enligt ett pressmeddelande från Örebro universitetetmyNewsdesk:

I sommar genomförs en digital scanning av Örebro universitet. Dels rör det sig om en invändig scanning av samtliga Akademiska Hus byggnader på Campus Örebro, vilket totalt omfattar drygt 100 000 m2. Dels scannas utemiljön med hjälp av drönare för att skapa en komplett bild av campus. Satsningen är den största i sitt slag i Sverige och den första som omfattar ett helt campusområde. Projektet är ett led i Örebro Campus Lab och det samarbetsavtal som fastighetsägaren Akademiska Hus och Örebro universitet ingick under hösten 2018 med målsättningen att tillsammans verka för att universitetet ska bli landets mest digitaliserade lärosäte.

Att campus nu scannas innebär att byggnaderna kommer att kunna upplevas både virtuellt på distans, men också på plats där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks med den digitala tvillingen via AR-teknik i appar, telefoner och glasögon. Det virtuella campus som skapas möjliggör för de som vistas på campus att digitalt navigera sig genom lokalerna och kunna hitta objekt i byggnaderna. Det digitala underlaget från scanningen kommer också att kunna användas inom olika utbildningar vid Örebro universitet samt möjliggöra att lokalerna kan driftas på helt nya och hållbara sätt.

MOOC trender - dags att avskaffa begreppet?


En bloggpost på Class Central, 4 Takeaways from eMOOCs 2019, summerar de viktigaste slutsatserna från den internationella konferensen eMOOCs 2019 som hölls nyligen i Neapel.
  • De stora MOOC-plattformarna (Coursera, EdX, FutureLearn m fl) har hittat en gemensam affärsmodell där certifiering, handledning, möjlighet till högskolepoäng och i vissa fall även tillgång till kursen är avgiftsbelagda. 
  • MOOC-baserade program har länge varit en ambition hos många universitet men väldigt få verkar lyckas med storskaliga  programutbildningar.
  • De flesta kurserna följer den etablerade mallen med inspelade föreläsningar, uppgifter och en del interaktion i forum. Innovation pågår, framför allt i mer kollaborativa lärmiljöer och mer återkoppling men dessa är oftast i form av avgiftsbelagda tilläggstjänster.
  • Personaliserat lärande, med hjälp av artificiell intelligens, är på frammarsch och kan väl ta över rampljuset från MOOCs inom kort.
Med tanke på dessa trender kan det vara dags att ifrågasätta hela MOOC-begreppet.

Already, the term “MOOC” seems a bit quaint. Most MOOCs are no longer massive or open. None of what we call MOOC platforms refer to themselves in those terms. Only the regional platforms (e.g. ThaiMOOC, FUN MOOC) do that. Is it time to move on from MOOCs in favor of the next thing?

torsdag 13 juni 2019

Innovativ utbildning - ny rapport

CC BY Some rights reserved by EADTU
Vill du få en överblick på innovativa metoder inom utbildning och lärande kan du hitta inspiration i en ny rapport från EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) och projektet Empower, The third envisioning report for Empowering Universities in the uptake of new modes of teaching and learning. Årets rapport innehåller artiklar om områden som fortbildning, öppna lärresurser, studentmobilitet, artificiell intelligens och learning analytics, kvalitetssäkring, studentsupport och kursdesign.

Innovations in education create new opportunities for enhancing the quality of the learning experience in on campus programmes, reaching out to new target groups off campus and offering freely accessible courses nationally or worldwide through the internet. This to enhance the quality of offerings as well as the visibility and reputation of the institution.

fredag 7 juni 2019

Airtable - flexibelt planeringsverktyg

Airtable är ett flexibelt planeringsverktyg för projekt, teamsamordning, kursutveckling eller hantering av kunder och kontakter. Den fungerar som en korsning mellan ett kalkylblad och databas. Du kan lägga in alla uppgifter i ett projekt; deadlines, ansvariga, underlag, kategori, länkar till andra uppgifter mm. Sedan kan verktyget presentera projektet i olika format: kalender, kanban, tabell, galleri eller matris.

Titta på filmen för att se hur Airtable fungerar. Som vanligt finns det en gratisversion som duger för enklare projekt och aktiviteter men vill du ha mer lagring och flera funktioner får du självklart betala.

torsdag 6 juni 2019

Högskolor och universitet allt mer internationella


UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har släppt sin årsrapport med statistik och analys om svensk högre utbildning, enligt ett pressmeddelande från UKÄ. Den tydligaste trenden i år är den ökande internationaliseringen. Enligt Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ:s analysavdelning och projektledare för framtagandet av Årsrapporten:

– ­Allt fler vill komma till Sverige för att studera och forska, vilket är positivt och berikar högskolevärlden. Det betyder fler kunskapsutbyten på global nivå och skapar förutsättningar för höjd kvalitet inom både forskning och utbildning. ... Vi kan även se att personer som har med sig en utländsk examen etablerar sig väl på arbetsmarknaden efter att de gått en svensk kompletterande utbildning. Rekrytering av utländsk kompetens kan alltså bidra till att lösa kompetensförsörjningen.

En motsatt trend är att svenska studenter som väljer att åka utomlands och studera har minskat. Det kan ha flera orsaker, en är att vissa utbildningar som läkarutbildningen har byggts ut och nu kan ta emot fler studenter. Ytterligare en trend, som varit i flera år, är att vissa grupper inte lockas av högre studier.

– Vi kan se att till exempel svenska män, personer som har lågutbildade föräldrar och utrikes födda som invandrat efter skolstarten är underrepresenterade. Det finns troligen många personer i de här grupperna som både skulle passa för högre studier och berika högskolevärlden och samhället om de kunde lockas att bryta mönstret och studera vidare.

onsdag 5 juni 2019

Global konferens om e-lärande

Organisationen ICDE (International Council for Open and Distance Education) arrangerar konferensen ICDE World Conference on Online Learning 2019 i Dublin, Irland, 3-7 november i samarbete med Dublin City University. Konferensens tema är Transforming Lives and Societies och kommer att fokusera på digitalisering och hållbar utveckling. Konferensens program är under utveckling men det kommer att finnas många olika sätt att delta, från engagerande huvudtalare till intensiva workshops, rundabordsamtal, mikropresentationer och seminarier. Det finns dessutom 3 förkonferens workshops söndagen den 3 november.

Håll utkick på nyheter på konferensens webbplats. Vill du anmäla dig med early bird-rabatt ska du göra det före 1 juli. Här ser du välkomstfilmen.

tisdag 4 juni 2019

U-Multirank tar tempen på svenska lärosäten i innovativ global rankingsystem

Pressbild, U-Multirank
U-Multirank har publicerat sina rankinglistor för 2019 där över 1700 lärosäten från 96 länder har bedömts enligt flera kriterier som undervisning och lärande, kunskapsöverföring, forskning, internationalisering och samverkan. En interaktiv karta visar de högstrankade lärosätena i världen.

U-Multirank is a unique, multidimensional and international ranking of higher education institutions. It compares university performance across teaching and learning, research, knowledge transfer, international orientation and regional engagement. It is the largest and most inclusive ranking showcasing the diversity in higher education around the world. It is not a league table and does not use composite indicators, nor reputation weights. Therefore, there is no one best university in UMultirank.

42 svenska lärosäten ingick i studien och resultaten kan du läsa i bilagan U-Multirank 2019 Swedish universities in global comparison. Varje lärosäte bedöms enligt kriterierna i bilden till höger och då får man fram lärosätets profil som ett hjul med de fem bedömningsområdena. Svenska lärosäten är särskilt starka inom forskning och samverkan. Sex lärosäten fick fler än 10 toppbetyg (A): Chalmers (17), KTH (12), Karolinska Institutet (11). Lund, Göteborg, Uppsala och Handelshögskolan (10 var). 

Idén med U-Multirank är att komma bort från konkurrens och ligatabeller och i ställer visa en helhetssyn på varje lärosätes styrkor och svagheter.