torsdag 22 december 2011

Har vi svårt att koncentrera oss?


Debatten kring användningen av mobiler och datorer i klassrummet fortsätter. Det är inte ovanligt att en lärare har svårt att skapa ögonkontakt med sina studenter eftersom alla sitter med en skärm framför sig. Det finns förstås många positiva sidor till datorer i klassrummet: en kanal för diskussion, söka mer information, kommentera, anteckna mm. Men för den som talar är det oroväckande när man inte riktigt vet om någon lyssnar över huvudtaget.

Detta är temat för en artikel av Doug Ward i Mind/Shift, New Etiquette for Using Tech, In and Out of Class. Han är orolig för risken att vi glömmer konsten att visa uppmärksamhet och koncentrera oss. Men det här gäller oss alla, inte bara ungdomar. På allt fler möten, kurser och konferenser tittar deltagarna i alla åldrar mer på sina skärmar än på dem som talar. Vi behöver mer diskussion om hur vi beter oss is sådana situationer.

- We want our students to be engaged because engagement fosters learning. And yet the rules of engagement are changing - in education, in business, in life. We once knew and accepted the unwritten standards of etiquette: When a speaker spoke, we paid attention. We may have taken notes, but we listened respectfully, eyes forward. Being present and attentive was simple courtesy. 
Now, though, we’re redrawing boundaries without discussing why the original ones existed in the first place — or understanding what impact the new boundaries may have. Our tolerance and our culture are changing one tweet at a time.

tisdag 20 december 2011

Nationella prov inte objektiva enligt ny forskning

ZeLIG Admission Exam 2010 by zeligfilm, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  zeligfilm 

Precis när vi inför flera nationella prov i skolsystemet kommer ny forskning från Danmark som menar att sådana tester är inte så objektiva som många tror. Enligt en artikel i Videnskab.dk, De nationale test er ikke objektive, är det omöjligt att jämföra skolornas effektivitet bara utifrån sådana resultat eftersom testerna tas i olika miljöer under väldigt olika förhållanden.

Kristine Kousholt forskar i detta ämne vid Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Hon menar att det är farligt att bedöma skolors och elevers prestationer genom nationella prov:

- Man skal ikke tolke testresultatet som ’sandheden om eleven’. Det er lærerne i klasserne meget opmærksomme på. De er fuldt ud bevidste om, at eleverne er mange-facetterede. Men jo længere man kommer væk fra den konkrete praksis på skolerne, jo større risiko er der for, at testresultaterne bliver betragtet som objektiv viden – hvad de ikke er.

Nationella prov har en del viktiga begränsningar enligt Kousholt:
 • Man testar oftast endast elevernas förmåga att lära sig faktakunskaper
 • Elever påverkas av omständigheter kring provet: stämning i gruppen, miljön, tidspress, fokus på att vara klar först osv.
 • Många elever presterar bäst när de samarbetar, andrar trivs med tidspress.
 • Lärarens inställning till testning påverkar eleverna

Next Generation Learning 2012

Den 21-23 februari 2012 arrangerar Högskolan Dalarna, i samarbete med KTH, Next Generation Learning Conference, en konferens om den digitala revolutionens konsekvenser för utbildning och lärande. Konferensen erbjuder över 40 presentationer och flertalet internationella talare.

Programmet finns nu på www.du.se/ngl2012 och du kan redan nu anmäla dig. Konferensavgiften är lägre till och med 20:e december. Sista anmälningsdag är 20:e januari. Huvudtalarna på konferensen är:
 • Terry Anderson - Professor och Canada Research Chair inom Distance Education på Athabasca University - Kanadas Open University.
 • Charles Crook - docent i "ICT and Education" vid Nottingham University. Han är kopplad till Learning Sciences Research Institute och hans bakgrund är inom utvecklingspsykologi. 
 • Rosamund Sutherland - professor i pedagogik vid University of Bristol. Hon har tidigare varit ordförande för Joint Mathematical Council of the UK mellan 2006-2009.
 • Ton de Jong - professor i Pedagogisk psykologi vid University of Twente och Faculty of Behavioral Sciences där han är avdelningschef för avdelningen Instructional Technology.

måndag 19 december 2011

Nytt nummer av tidskriften Högre Utbildning

Det senaste numret av den öppna tidskriften Högre Utbildning har just kommit ut (Vol 1 Nr 2).

- Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av svensk högskoleundervisning. 

Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.

I detta nummer bland många intressanta artiklar om pedagogik och metodik finns flera artiklar med fokus just på IT och lärande:
 • Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning. Kritiska reflektioner och ”halleluja moments" av Elinor Adenling, Johanna Olsson 
 • Kvalitetsområden för gränslöst lärande. Erfarenheter från tre benchmarkingprojekt rörande e-lärande vid Lunds universitet av Ebba Ossiannilsson 
 • Recension: Mer om nätbaserad utbildning - fördjupning och exempel av Marita Ljungqvist
Läs tidskriften.


Söktjänst för vetenskapliga artiklar

Periodicals by Hakuryuu, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Hakuryuu

JournalTOCs är en ny söktjänst som hjälper dig hålla reda på alla de viktigaste publikationerna i vetenskapliga tidskrifter. Tjänsten som har utvecklats av Heriot Watt University i Edinburgh, Skottland,har bevakning på 17,483 journaler från över 957 förlag runt om i världen .TOC betyder Table of Contents, innehållsförteckning, och du kan lätt hitta och bevaka de senaste artiklarna i just ditt ämnesområde med hjälp av tjänsten. Du kan även prenumerera på dina sökningar via RSS.

Följ även JournalTOCs blogg.

lördag 17 december 2011

Schooleo - säker videotjänst för skolor

Många skolor, högskolor och andra utbildningsanordnare vill gärna ha en egen medieportal där de kan visa filmer som har gjorts av lärare och studenter/elever utan att visa dem för hela världen. Även om man kan skapa en egen YouTube kanal kan det vara bra att hålla vissa filmer inom skolan, i synnerhet filmer som används för bedömning eller elevernas egna filmer.

Schooleo är en ny brittisk tjänst som tillåter skolor att skapa en egen videoportal som bara egna elever och personal kommer åt via lösenord. Alla filmer sparas säkert hos Schooleo men materialet ägs av skolan. Du kan ladda upp alla typer videoformat och Schooleo konverterar dem automatiskt. Skolans videoportal kan fungerar lika bra via en mobil och kan med fördel komplettera skolans lärplattform. Läs en längre artikel om Schooleo på Merlin John Online, An easy, safe video hub for schools – enter Schooleo.

Titta på introduktionsfilmen här för att få en uppfattning om hur det fungerar.


Schooleo - Student Tour from James Cross on Vimeo.

fredag 16 december 2011

Lärarnas digitala kompetens behöver utvecklas


Myndigheterna har ett ansvar att se till att alla lärare har digital kompetens. Det menar Steffen Handal, styrelsemedlem i norska Utdanningsforbundet i en artikel i Utdanningsnytt, Digital kompetanse krever tid og opplæring. I Norge krävs det att skolan ska se till att alla elever har digital kompetens i alla ämnen som en del av Kunnskapsløftet. Men idag finns det stora skillnader inom lärarkåren när det gäller digital kompetens och Handal menar att det krävs support och stöd uppifrån.

- Flere forskningsrapporter, blant annet ITU Monitors undersøkelse fra 2007, viser at det er store forskjeller i læreres digitale kompetanse. Senter for IKT i utdanningen mener læreres digitale kompetanse bør kartlegges systematisk og regelmessig og at etter- og videreutdanning bør tilpasses behovene til den enkelte pedagog. Bakgrunnen er at Kunnskapsløftet krever at skolen skal gi alle elever grunnleggende digitale ferdigheter i alle fag.

Eftersom eleverna använder nätet mest för underhållning och sociala kontakter har de oftast bara en svag uppfattning om hur datorer och mobiler kan användas för lärande och därför måste lärarna kunna visa hur nätet kan användas inom utbildning. Det är rätt, menar Handal, att en del lärare är skeptiska till IT i klassrummet men det hjälper inte att bara ignorera frågan:

- At mange lærere er kritiske til bruk av IKT i undervisningen, ser Handal på som en sunn skepsis. Men løsningen er ikke å slutte med eller forby bruk av digital teknologi. Målet må være at teknologien gjør læringen mest mulig effektiv for både lærere og elever.

Läraren måste ta tag i frågan men för det krävs bättre stöd och där kan myndigheterna och skolledningar agera.

torsdag 15 december 2011

California vill ha öppen kurslitteratur

The Library Project by felinebird, on Flickr
Studenters kostnader för kurslitteratur ökar år för år och jag har tidigare rapporterat om protestgrupper och prov med gratis och öppen kurslitteratur på nätet. Ett nytt lagförslag i delstaten California vill skapa ett digitalt bibliotek, California Digital Open Source Library, med kursböcker som får kopieras och även bearbetas genom Creative Commons licenser.

Enligt en artikel i tidskriften Mind/Shift, California Bill Pushes for Free Online College Books, kommer delstaten att satsa $25 miljoner på att ta fram detta bibliotek med en model som liknar den redan etablerade Flat World Knowledge. Lärare och studenter får läsa böckerna på nätet helt gratis men om de vill skriva ut dem eller skapa en tryckt version av boken så kostar det.

En prototyp av den sortens bok som delstatsregeringen vill skapa är Collaborative Statistics av Barbara Illowsky och Susan Dean.

Bild:
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic Licenseby felinebird

tisdag 13 december 2011

Ny bok om spel inom utbildning

Datorspel skapar engagemang och intresse. Tänk om man kunde få lika stort intresse för lektionerna som så många ungdomar visar för sina spel. Genom att testa, prova sig fram och lyckas lär man sig mycket och just dessa egenskaper betyder att spel kan spela en stor roll i framtidens utbildning. Det pågår mycket forskning inom spel och lärande och spel blir en viktig del i moderna läromedel och lärresurser.

En ny öppen och gratis bok har tagits fram, TheGameiT handbook, av ett europeiskt projekt, GameIT, med stöd av European Commission. Projektet testar och lyfter fram goda exempel av spel i utbildning och vill skapa en pedagogik kring spelbaserat lärande:

- We aim to identify, collect, test, and distribute good practice in game based learning (GBL). Our project will result in a framework of game based learning pedagogy.

Boken innehåller exempel av spelbaserat lärande från Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien.
Klicka på bilden nedan för att börja läsa boken. Du kan även ladda ner den som pdf-fil.

måndag 12 december 2011

Norska lärare ifrågasätter lärplattformar


Digitalisering är ett högt prioriterat område inom norska utbildning och de flesta skolor och alla högskolor använder en lärplattform, oftast It's learning eller Fronter. Men enligt en artikel i norska Computer World, Læringsplattformene møter motstand, är inte alla lärare nöjda med sina lärplattformar. De menar att lärplattformen är bra för kursadministration och för att hantera inlämningsuppgifter men att diskussionen och grupparbetet sker någon annanstans, oftast i sociala nätverk som Facebook.

- Hverken Moodle, Fronter eller It's learning ligner på det elever (og ansatte) er vant til fra moderne nettsteder som Google Apps, Facebook, Twitter og lignende. Jeg vet at det gjøres forbedringer, så jeg kan ikke være så sikker på hvordan det er akkurat nå - men det har ikke vært bra før. 

Många lärare använder öppnare verktyg som lagras i molnet som Google Apps for Education, Facebook, bloggar och wikis eftersom de ger mer flexibilitet. De efterlyser mer öppenhet i lärplattformarna och möjligheten att lägga mer aktivitet utanför dess väggar. Representanter från It's Learning och Fronter svarar i en annan artikel, Mener lærerne trenger kompetanse, att det finns stora möjligheter till öppen kommunikation via lärplattformen men att lärarna behöver mer support för att kunna utnyttja dessa. Fördelen med lärplattformen är att allt kan kopplas ihop i en gemensam databas och man kan få ett överblick på allt som har hänt i kursen. Enligt Høgskolelektor Svend Andreas Horgen (Høgskolen i Sør-Trøndelag) som har studerat frågan:

- Rent teknologisk henger LMS-ene selvsagt noe etter dedikerte verktøy, om man sammenlikner funksjonalitet i LMS-et med alternativer fra Web 2.0-verdenen. It's learning har for eksempel et bloggverktøy som ikke er like bra som Wordpress eller Blogspot. Likevel har LMS-ene en fordel i at de ulike verktøyene som tilbys har tilgang til en felles brukerdatabase og har et konsistent brukergrensesnitt, noe som gjør terskelen for å ta LMS-verktøyene i bruk lav.

 Liknande tankar finns väl i Sverige.

Svensk-engelsk utbildningsordbok

Högskoleverkets webbaserade svensk-engelsk ordbok med terminologi inom högre utbildning har nyligen uppdaterats med 300 nya termer.

Den webbaserade svensk-engelska ordboken, med termer inom området högre utbildning, finns nu tillgänglig i en ny version. Under hösten har vi fått stort gensvar från lärosäten och systermyndigheter, som deltar i arbetet som remissinstanser. 

Version 5 av ordboken innehåller drygt 300 nya ord, jämfört med den förra versionen. De termer som varit ute på remiss var bland annat hämtade från det nya kvalitetsutvärderingssystemet samt från området "fusk". Forskningsämnen hämtade från "Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011" utgör den största delen avnytillskotten. Nytt är också att alla så kallade reglerade yrken finns med. Ansvarig myndighet för ett reglerat yrke ansvarar också för översättning av respektive yrkesbenämning. 

Arbetet med uppdatering pågår ständigt och du kan lämna synpunkter och önskemål genom kontaktformuläret

Läs mer om ordboken.

fredag 9 december 2011

Information om europeiska utbildningssystemEurypedia är en ny tjänst som presenterar Europas olika nationella utbildningssystem. Den har tagits fram av Eurydice, ett europeiskt nätverk inom utbildning, med EU stöd och de vill skapa en webbplats där man lätt hitta aktuell information om olika utbildningssystem (alla nivåer), finansiering, kvalitet, styrning mm.

Eurypedia har nyligen lanserats och kommer att byggas på men redan nu finns det över 5000 artiklar om 38 olika utbildningssystem. Dessutom finns det senaste nyheter, terminologi och bibliografi.

Nätverket har nationella representanter som kommer att uppdatera sajten kontinuerligt.

Öppen kurs om ledarskap

Nya öppna kurser dyker upp nu med jämna mellanrum och nu finns en sådan inom ledarskap. Den heter Business and Management Competencies in a Web 2.0 world och är gratis och öppen för alla. Kursen består av 10 moduler och varje modul tar cirka 2-3 veckor att gå genom. Kursen ordnas av OpenED med stöd av United Nations University.

Modulerna handlar om områden som informationssökning, projektledning, kommunikationsfärdigheter, affärsetik, omvärldsanalys mm. Du studerar genom att gå genom materialet men du deltar i många diskussioner och det finns möten varje vecka för alla som vill diskutera veckans uppgifter i realtid. Du kan läsa de moduler du vill men det är förstås alltid bäst att ta dig genom materialet i tur och ordning. Det finns även en introduktionsmodul som hjälper dig att använda kursens verktyg och förklarar upplägget.

Kursen är redan i gång och det finns redan mycket diskussion i kursforumet men det går bra att komma igång ändå. Annars kan du vänta till nästa omgång.

Se kursöversikten.

torsdag 8 december 2011

Att dela kunskap

Hur skapar vi en delningskultur på arbetsplatsen så att man slipper stuprör mellan avdelningar? Hur kan vi använda sociala medier för att verkligen skapa en lärande organisation? Dessa frågor ligger till grunden för en ny bok, Delad kunskap är dubbel kunskap, som har tagits fram av projektet Media Evolution. Boken innehåller följande kapitel:

 • Organisation, lärande och nya medier 
 • Verktyg för en lärande organisation
 • Från ett måste till egna drivkrafter
 • 10 tips för bättre internkommunikation  
 • Internkommunikation på Facebook 
 • Delad kunskap med wikis  
 • Monitoring and validating trends 
 • Att skapa mjukvaran tillsammans med användare och kunder  
 • Att göra det osynliga synligt
 • IKEAs lärfilosofi

 • Fokus ligger på företag men väldigt mycket berör även skolan och högskolan.
  Boken är fritt tillgänglig och du kan läsa den direkt genom att klicka på bilden nedan.

  onsdag 7 december 2011

  Handbok om kvalitet i flexibelt lärande

  Projektet Uniska (Universitetsalliansen Inre Skandinavien) är ett nätverk mellan flera lärosäten i Norge och Sverige (Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Karlstads Universitet, Høgskolen i Østfold, Högskolan Dalarna och Høgskolen i Akershus).

  Bild: Uniska
  En av många aktiviteter, Projekt flexibelt lärande, har haft som mål att främja flexibel utbildning och e-lärande och bidrar till kvalitetsutvecklingen hos projektets medlemmar. Resultatet är en handbok, Kvalitet i flexibelt lärande (ladda ner som pdf), med praktiska exempel på hur man höjer kvaliteten inom flexibel utbildning. Bland annat hittar du en checklista som används vid Högskolan i Dalarna för alla nätbaserade utbildningar och som kan ganska enkelt anpassas till andra lärosätens behov.

  Boken riktar sig främst mot lärare och studierektorer men även mot administratörer, IT-avdelningen och förstås ledningen. Den är uppdelad i fyra delar:
  1. Grundläggande riktlinjer inom flexibelt lärande
  2. Organisationsfrågor
  3. Verktyg för kvalitetsarbete
  4. Undersökning bland lärare om vilka kvalitetsindikatörer ska gälla inom flexibelt lärande.

  Ombytta roller i klassrummet

  Tech in class.jpg by dkdykstra, on Flickr
  Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  dkdykstra 

  Jag har flera gånger uppmärksammat fenomenet "flip the classroom" där föreläsningar/input sker via nätet som läxor medan övningarna görs i klassrummet med läraren som stöd. Ett annat exempel på nya roller i klassrummet beskrivs i en artikel i webbtidningen Mind/Shift, Rewards of role reversal: teachers learn, students teach.

  Ett skoldistrikt i Cincinnati, Ohio, USA hade investerat i datorer för eleverna och lärarna men det hade inte gett den önskade effekten. Lärarna använde inte datorerna i klassrummet i stor utsträckning trots interna utbildningar. Sedan kom de på idéen att rekrytera elever som utbildare/inspiratörer och låta de hjälpa lärarna. Ett antal elever i varje årskull blev nominerade som eKIDS med uppgift att ge IKT-support till lärarna i klassrummet och hjälpa andra elever. Provet har fungerat förvånansvärt bra och utökas nu.

  Eleverna får poäng för sina insatser som IKT-support och får lägga upp sina studier lite annorlunda än de andra eftersom de lägger extra tid på sin nya roll. Lärarna har uppskattat samarbetet som betyder att de kan koncentrera sig på undervisningen och att eKIDS ser till att tekniken fungerar.

  - The students who participate in the eKIDS program are self-selected. They’ve indicated that, given free time to work on various projects or programs, that they’re keen to do more with technology. Participating students also earn high school credit. In addition to offering tech support to teachers and fellow students, the eKIDS work on their own curriculum as part of the program, one that is project-based and aimed at mastery of a particular skill.

  tisdag 6 december 2011

  Virtuellt campus

  Dagens universitet och högskolor har oftast studenter lite överallt; ibland på flera campus samt en stor andel på distans. Det som alla studenter och personal har gemensamt är lärosätets digitala campus. För att skapa så mycket interaktivitet och dialog som möjligt försöker många lärosäten att integrera även externa sociala medier som Facebook, Google+ eller Twitter med de interna lärmiljöerna som lärplattformar och administrativa verktyg.

  Ett intressant exempel kommer från Harrison College, USA, som finns på flera campusorter i delstaterna Illinois och Ohio samt via nätet. Deras nya studentportal heter KnowU och innehåller kurser, administration, bibliotekstjänster, lärresurser, sociala nätverk och support. Studenter kan koppla ihop sina Facebook- och Twitterkonton med portalen så att de får in allt på ett ställe.

  Ambitionen med den nya portalen är att koppla ihop alla studenter och skapa ett interaktivt digitalt campus. Framför allt hoppas de att distansstudenter känner sig mer delaktiga i lärosätet och att bättre kommunikation och support kan leda till bättre genomströmning på distans (idag 80% mot 87% på campus).

  måndag 5 december 2011

  Öppet webbseminarium om att utrusta fysiska e-möteslokaler

  Hur utrustar man en lokal för att kunna delta i e-möten via Adobe Connect? Det är temat för ett kort öppet webbseminarium som arrangeras av SUNET onsdag 7 december, 12.15 - 12.45. Du kommer att se en presentation av olika lösningar med tid för diskussion efteråt.

  Länken till seminariet är http://connect.sunet.se/ows (rummet öppnas strax före starten 12.15).

  Creative Commons för alla

  En ny dansk bok har kommit ut, Creative Commons for alle, som är en guide för lärare i hur man använder Creative Commons material i undervisning. Det finns idag miljoner bilder, texter, filmer, diagram och böcker som får kopieras och bearbetas fritt under vissa villkor och det är viktigt att alla lärare och elever/studenter känner till dessa.

  Boken är förstås gratis att ladda ner och får bäddas in i en webbsida (se nedan). En tryckt version kan också beställas. Boken har många praktiska tips och råd om hur frågor som upphovsrätt och delning av material på nätet kan tas upp med elever och studenter. Den är uppdelad i kapitel om didaktik, Creative Commons, upphovsrätt, exempel på CC material, undervisningsmaterial och skolans framtid.

  Som komplement kan du ladda ner Skolverkets broschyr Creative Commons en guide för lärare

  söndag 4 december 2011

  Skapa diagram på nätet

  Chartle.net är ett enkelt och gratis verktyg som hjälper dig skapa snygga diagram som enkelt kan bäddas in på en webbsida eller delas med andra.

  De satsar på enkelhet så du kan börja skapa diagram direkt och spara de var du vill - på nätet eller på din hårddisk. Det finns många mallar att välja mellan.

  torsdag 1 december 2011

  UNESCO - digital kompetens för lärare

  UNESCO har nyligen släppt en mycket bra guide till vilka kompetenser en lärare behöver när det gäller integreringen av IKT i undervisning. Guiden heter UNESCO ICT Competency Framework for Teachers och kan laddas ner gratis från UNESCO.

  Guiden riktar sig till utbildningsdepartement och myndigheter och ska vara en utgångspunkt när man formulerar nationella policies kring digital kompetens. Guiden betonar att grundläggande IKT-kompetens inte räcker idag och att läraren måste kunna hjälpa eleverna/studenterna lösa problem och nätverka med hjälp av digitala medier.

  -  UNESCO’s framework emphasizes that it is not enough for teachers to have ICT competencies to be able to teach them to their students. Teachers need to be able to help students become collaborative, problem solving creative learners through using ICT so they will be effective global citizens. The Framework therefore addresses all aspects of a Teacher’s work.

  Läs även UNESCO ICT Competency Framework for Teachers

  EDEN konferens 2012

  EDEN (European Distance and E-Learning Network) håller sin årliga konferens i Porto, Portugal 6-9 juni 2012. Temat för årets konferens är Open learning generations och handlar mycket om livslångt lärande, fortbildning och bättre samarbete mellan generationerna. 2012 har utnämnts till European Year of Active Ageing and Solidarity Between Generations och detta kommer att prägla många aktiviteter på konferensen.

  Konferensen fokuserar på hur vi kan överbrygga den digitala klyftan i samhället och skapa bättre kontakter mellan generationer genom digitala medier och utbildning. dessutom ska konferensen diskutera hur universiteten och högskolor ska möta kraven från dagens ungdomar när det gäller digitala medier.

  Huvudtalarna på konferensen är:
  László Andor (Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion), Nuno Crato (Minister of Education, Portugal),  David White (Honorary Director General, European Commission),  Bob Fryer (Chair of Board, Campaign for Learning, UK),  Dale J. Stephens (Educational futurist, USA),  Ingeborg Bø (former EDEN president, Ingeborg Bo Consult, Norway).

  Bidrag till konferensen får nu skickas in, senast 10 februari 2012. Call for papers.
  Läs mer på konferensens hemsida.

  onsdag 30 november 2011

  Att lära av misslyckande

  Tent FAIL by theclyde, on Flickr
  Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  theclyde 

  Konferenser brukar lyfta fram goda exempel, lyckade projekt och framgångsrika satsningar. Men ibland kan man lära sig mer av att höra om mindre lyckade projekt och diskutera varför de inte kom i mål eller varför en bra idé aldrig blev en bra affär.

  Världsbankens blogg EduTech har en intressant artikel om ett annorlunda koncept: FAILfaire (Running your own FAILfaire). På FAILfaire fokuserar man på just misslyckade projekt och artikeln beskriver hur man kan arrangera en sådan konferens. Det är förstås svårt att locka folk att berätta öppet om sina misslyckanden även i utbildningssyfte. Därför finns det regler för dessa konferenser där man inte nämner namn och inte lägger skulden på någon. Det är viktigt att ta bort tabun kring misslyckande och se möjligheten att tänka om och kanske även komma på en ny variant som kan lyckas framöver.

  FAILfaire har två huvudsyften:
  • dra slutsatser från dessa erfarenheter och se om de kan tillämpas i pågående projekt
  • främja en öppnare dialog bland personalen om hur man identifierar problem och hur man bäst reagerar
  Dessa konferenser har även en regel mot all spridning av det som diskuteras; ingen får filma, twittra eller blogga om innehållet. Bara då kan man få folk att prata öppet om det som normallt hålls tyst inom organisationen.

  tisdag 29 november 2011

  Ämnesbevakning med sociala medier


  Som en del av en seminarieserie, 21 digitala saker, för personal vid Linnéuniversitetet presenterade   jag ett antal verktyg som du kan använda för att följa de senaste nyheterna och artiklarna inom ditt ämnesområde (klicka på bilden för att starta inspelningen). I stället för att ständigt kolla massor av olika webbsidor, bloggar, databaser och sökningar kan du få in alla på en enda sida. Verktyget Netvibes hjälper dig bevaka ditt ämne eller affärsområde på ett effektivt sätt. Dessutom kan du skapa en publik sida och dela din bevakning med studenter eller kollegor.

  Dessutom visar jag verktyg som hjälper dig samla dina bokmärken och referenser på nätet: Delicious och Diigo. Dessa kallas för social bookmarking och låter dig och dina kollegor eller studenter skapa gemensamma länklistor och även följa vad experterna inom området läser dag för dag.

  Med Twitter kan du och dina studenter skapa nätverk med andra lärare och forskare och tipsa varandra om bra länkar. Presentationen visar exempel på hur du kan använda dessa tjänster för att filtrera och ta kontroll över informationsflödet.

  söndag 27 november 2011

  Umeå universitet lanserar nätbaserat apotekarprogram

  apoteket_UNN_Harstad_270111-web by Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), on Flickr Umeå Universitet lanserar nu landets första apotekarprogram på distans enligt ett pressmeddelande på Newsdesk. Det femåriga programmet körs i samarbete med norska Tromsö Universitet och ska starta hösten 2012.
  Utbildningen blir till största delen nätburen och studenterna träffar lärare via e-mötesprogram en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment.

  Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitet i Tromsö, som är Umeå universitets strategiska samarbetspartner. Tack vare detta kommer studenterna även att få ta del av forskarkompetens från Tromsö. Laborationer inom kursen Läkemedelsformulering sker vid universitetet i Tromsö.

  Färdigutbildade apotekare arbetar på apotek eller sjukhusapotek och kan också arbeta nära vården för att förbättra läkemedelsanvändningen (klinisk farmaci). Apotekare kan också arbeta exempelvis som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

  Bild:
  Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic Licenseby  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

  fredag 25 november 2011

  Texta dina filmer

  Om du har skapat en bra film kan det vara bra att lägga till textning. Textning är bra för de som har svårt att höra men det kan också vara praktiskt att lägga in textning på engelska så att du kan visa din film för en internationell publik. Ett väldigt praktiskt verktyg som hjälper dig att lägga till textning heter Universal Subtitles. Du kan skapa textning på många olika språk och det finns även möjlighet att fråga din publik om de vill hjälpa till och översätta filmen till deras språk. Textning kan då bli social!

  Universal Subtitles fungerar med alla videoformat och du har tillgång till ett nätverk av översättare som kan hjälpa dig om du saknar språkkunskaperna själv.

  onsdag 23 november 2011

  Norska öppna lärresurser för skolan

  Norge har skapat flera bra initiativ för att fränja användningen av öppna lärresurser i skolorna.

  NDLA (Digitale læremidler for videregående opplæring) är en stor samling resurser inom alla ämnen som används regelbundet av cirka hälften av alla skollärare i Norge. Här finns det texter, filmer, podcasts, animeringar, diagram och lektioner som alla får använda och bearbeta. Dessutom finns det en guide till digital kompetens för lärare som vill lära sig mer och NDLA arena där du kan dela med dig av ditt material och skapa nätverk med andra lärare i landet.

  Matematikk.org innehåller en stor mängd lärresurser i matte för alla skolnivåer, med interaktiva övningar och spel som utmanar elevernas kunskaper på ett roligt sätt. Även denna sajt har blivit mycket populär med cirka 7 miljoner sidvisningar per månad och 300 000 unika besökare. Det finns regelbundna tävlingar för eleverna samt råd för lärare och även föräldrar.

  Titta och hämta inspiration.

  Webbföreläsningar från Uppsala Universitet

  Flera svenska universitet har nu egna medieportaler för att visa föreläsningar och reportage för både studenter och allmänheten. Uppsala Universitet har en portal som heter Medfarm Play och där hittar du många intressanta föreläsningar, både interna och från större konferenser som har ägt rum i Uppsala.

  Bland annat finns föreläsningar från höstens konferenser i Uppsala: till exempel  

  tisdag 22 november 2011

  Individualiserad utbildning i Kanada

  Utbildningsdepartementet i den kanadensiska provinsen British Columbia satsar stort på att se över hela skolsystemet och skapa möjligheter för individbaserat lärande för alla elever genom ett fokus på digital kompetens, projektbaserat lärande och en ny syn på lärarrollen.

  De har tagit fram en interaktiv broschyr som förklarar satsningen, Personalized Learning in BC: Interactive discussion guide. Den förklarar en ny syn på skolan där varje elev får utveckla sina intressen i egen takt men med givna riktlinjer och stöd. Tekniken integreras i alla processer och digital kompetens är en av flera nyckelkompetenser tillsammans med kritiskt tänkande, kreativitet, kollaboration, etik och problemlösning. Lärande sker både i och utanför skolan och de betonar vikten av att elevernas arbete kopplas mer till riktiga projekt ute i samhället. Eleverna ska vara mer delaktiga i planeringsprocessen och uppmuntras att söka och välja egen kurslitteratur med läraren som stöd förstås.

  - Personalized learning for each student in British Columbia means a shift from delivery of a set of broad, uniform learning outcomes and courses throughout the Pre-K to 12 Education Program, to learning that is increasingly student-initiated, self-directed, and interdisciplinary and that is facilitated by the teacher and co-planned with students, parents and teachers. Rigorous learning requirements will continue to be the core of the education program; the amount and nature of required core learning will change as students progress through the program.

  De föreslår också en ny syn på bedömning där man ser självbedöming som en del av lärandeprocessen:

  - traditionally the focus has been on assessment of learning where teachers measure student learning after the fact. To ensure students are acquiring essential skills such as self-regulation, a shift towards assessment as learning is required where students evaluate and adapt their own learning. 

  Dokumentet innehåller många inspirerande förslag och kan väl fungera som utgångspunkt för liknande dokument även här i Sverige. Väl värt att läsa genom och fundera över.

  Läs också en mer detaljerad sammanfattning av BCs planer i Stefan Pålssons Omvärldsblogg hos Skolverket: British Columbia bjuder in till förändring.

  Se det interaktiva dokumentet.
  Se dokumentet som pdf-fil.

  Konferensguide 2012

  Plenary audience by NHS Confederation, on Flickr
  Intresset för nätbaserat lärande växer ständigt och utbudet av internationella konferenser 2012 är omfattande. En väldigt lång lista över alla de viktigaste konferenserna finns nu på Dr Tony Karrers blogg, eLearning Technology, eLearning conferences 2012. Här hittar du en lista månad för månad med länkar till konferensens hemsida. Listan börjar med december 2011 om du vill hitta årets sista konferens att åka till.

  Photo:
  Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by  NHS Confederation 

  måndag 21 november 2011

  Webbseminarium - kvalitet i e-lärande

  Hur kan man säkra kvalitet i utbildning när man använder öppna sociala medier i kursen? Dagens nätbaserade utbildningar blir allt öppnare och traditionella metoder för att mäta utbildningskvaliteten är inte längre relevanta. Hur kan vi intergrera sociala medier i högre utbildning och samtidigt säkra bra kvalitet?

  Dessa frågor tas upp i ett öppet webbseminarium, Ensuring high-quality in e-Learning 2.0 training, den 16 december (10.00 - 11.30) med Professor Ulf Ehlers (Vice-President Quality and Academic Affairs, Baden-Württemberg Cooperative State University, Vice-President, EFQUEL – European Foundation for Quality in e-Learning).

  Seminariet, som är gratis och hålls på engelska, arrangeras av SVEA Consortium med hjälp av European Commission.

  Till anmälan.

  Sju nya öppna kurser från Stanford University till våren


  Stanford University skapade många rubriker tidigare i år när de lanserade en helt öppen och gratis kurs, Artificial Intelligence. Förutom drygt 100 studenter som registrerades på campus fanns det minst
  58 000 studenter från hela världen som läste kursen gratis på nätet (det rapporterades att minst 130 000 hade sökt sig till kursen).

  Nu till våren erbjuder Stanford ytterligare sju öppna, gratis kurser med samma modell. Registrerade, betalande studenter får full handledning och akademiska poäng medan de som läser gratis får delta i alla delar av kursen och får ett intyg men inga akademiska poäng.

  Vårens öppna kurser är:
   Klicka på kurslänken så kan du anmäla dig nu.

  fredag 18 november 2011

  UNIQUe - europeisk certifiering för e-lärande inom högre utbildning

  Det skrivs mycket om kvalitet inom nätbaserat lärande. Nu finns det en europeisk kvalitetscertifiering, UNIQUe (European University Quality in E-Learning), som kan väl bli en standard för alla europeiska universitet. UNIQUe-certifiering innebär att universitetet gör först en detaljerad självvärdering utifrån UNIQUes kvalitetskriterier. Om universitetet bedöms uppfylla kriterierna blir det platsbesök av 3 internationella experter och sedan en rapport. Om allt blir godkänt blir universitetet certifierat men om det finns brister så får lärosätet en plan för vad som borde åtgärdas.

  UNIQUe tar inte bara hänsyn till e-lärande i form av verktyg och pedagogik, den ser hur nya medier och kommunikationsmöjligheter präglar hela universitetets verksamhet och hur innovation och kollaboration främjas. UNIQUes certifieringsprocess granskar följande områden:
  • Universitetets strategi: integrering av e-lärande, innovationsklimat, öppenhet mot det omgivande samhället Resurser för lärande: tillgänglighet, utveckling, lagring, sökbarhet 
  • Student: kursinformation, support, lärande miljöer, digital kompetens, tillgång till vägledning, studiestöd, bibliotekstjänster mm 
  • Lärare: lärarnas kompetensutveckling, digital kompetens, support, pedagogisk utveckling, tydliga regler för IPR mm 
  • Teknik: gemensamma riktlinjer för användning, testning, support, kvalitetsstandard för utrustning, tillgänglighet, back-up 
  • Lärprocesser: flexibel pedagogik och metodik som anpassas till olika studentbehov, kommunikation av kursmål, verktyg och metoder som främjar kollaboration, utvärdering och examination 
  • Bedömning: olika bedömningsmetoder, system för återkoppling, metoder mot plagiering Personalutveckling: digital kompetens för hela personalen, administrativa processer 

  UNIQUe har tagits fram av EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning).

  Hämta UNIQUe Guide (pdf)

  Skapa en egen kursplattform

  De etablerade lärplattformarna får mer och mer konkurrens av öppna, webbaserade platformar som gör det möjligt för dig att organisera en kurs helt på egen hand. Jag har redan tipsat om flera sådana verktyg under de senaste månaderna och ytterligare en mycket attraktiv möjlighet heter iversity.

  Iversity låter dig skapa en kurs med färdiga strukturmallar, ungefär som i vanliga lärplattformar som Moodle eller Blackboard, och sedan lägga in resurser (filmer, ljud, text, länkar) och strukturera som du vill. Sociala medier som Twitter, Facebook, Flickr och Wikipedia kan också enkelt kopplas in för att skapa en social lärmiljö. Du kan skapa inloggning för dina studenter men du kan också bestämma hur öppen eller stängd kursen ska bli.

  - iversity is the first platform for faculty and students who are looking for an online service that combines the communicative nature of the university with the dynamics of a social network. Faculty and students can create courses, research projects and events in just a few minutes. Resources can easily be stored for future reference, messages reach the right people, announcements and deadlines are visible, the publication of research results is simplified and, therefore, accelerated. iversity is available starting fall 2011, and is free for all users.
   

  Titta gärna på en demonstrationskurs i iVersity, The University in the 21st Century, för att se möjligheterna med plattformen eller titta på denna introduktionsfilm:

  torsdag 17 november 2011

  Norsk kampanj för datorer i tentamen

  studying up by presta, on Flickr
  Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  presta 

  70 000 norska studenter kräver att få möjlighet att använda datorer i tentasalen, enligt Norgesuniversitet (Aksjonerer for å få bruke PC under eksamen). Om meningen med högre utbildning är att förbereda studenter för arbetslivet är det ologiskt att arbeta med papper och penna, i synnerhet inom ämnesområden som teknik och IT, menar studenterna.  Gymnasieelever använder redan datorer som standardredskap och de menar att samma inställning ska finnas inom högre utbildning.

  Kampanjen uppmanar studenter vid alla universitet och högskolor att ta upp frågan inom sina respektive fakulteter. Läs mer i en artikel i tidningen Adressa.no, Aksjonerer mot PC-nekt på eksamen. Studenternas krav möter lite motstånd och även på departementsnivå finns det förståelse, enligt Adressa.no:

  - Kvalitetsreformen sier at studentene skal være forberedt på arbeidslivet, men ut fra den tankegangen er det ikke logisk å drive eksamen med penn og papir, sier statssekretær Kyrre Lekve (SV) i Kunnskapsdepartementet.

  onsdag 16 november 2011

  SchooX - samla och dela kunskap

  Det finns flera bra tjänster idag som hjälper dig att samla bra resurser på nätet (filmer, podcasts, texter, bilder mm) och sy ihop dem kring ett sammanhang; i princip att länka ihop en egen utbildning. En sådan tjänst heter SchooX som även går under rubriken The Academy for Self-learners.

  Principen med SchooX är att den skapar en knapp i din webbläsare och när du ser en bra webbsida, video, bild eller annan resurs kan du spara den till ditt bibliotek på SchooX. Du kan dela med dig av allt du samlar i ditt bibliotek och genom att tagga varje resurser kan du skapa resurssamlingar kring olika teman. Du ser också vad dina vänner samlar och du kan följa personer som verkar ha liknande intressen som du har.

  SchooX har också en stor samling kurser som är olika universitetens öppna kursmaterial som finns även på ställen som iTunes U eller YouTube EDU. När du har klarat en kurs på SchooX får du ett intyg och du kan samla dessa intyg i din egna e-portfolio. Den här formen av intyg för informellt lärande liknar systemet med märken (t ex Mozillas Open Badges) som används av bland andra Peer 2 Peer University. Du kan även bygga en egen utbildning och erbjuda den till andra medlemmar i SchooX.

  Hur väcks studenternas intresse på nätbaserade kurser?


  Ett vanligt problem på många nätkurser är att studenterna är ganska passiva och gör bara det som krävs av dem. Lisa Nielsen är en lärare som har skrivit flera böcker och guider om hur man undervisar dagens ungdomar (se boken Teaching Generation Text till exempel) och på hennes blogg, The Innovative Educator, finns det en ny post som heter Five Things Students Want Their Teachers to Know about Online Learning.

  Här ger hon konkreta förslag som kan skapa bättre gemenskap på en nätkurs och vilka verktyg som kan användas.
  • Studenterna vill vara sociala på nätet. Ge dem möjligheter att lära känna varandra via olika verktyg som Skype, Google+ eller Facebook. 
  • De vill kunna se varandra. Låt de presentera sig via korta filmer, lämna in filmredovisningar i stället för skriftliga osv.
  • De vill se dig. Spela gärna in en kort videopresentation om dig, lämna återkoppling på inlämningsuppgifter som kort filmer osv.
  • De vill att du ska lära känna dem. Ge möjligheter till enskild konsultation/handledning. Ge de möjligheter att lägga upp mer personliga presentationer på kurswebben mm.
  • Visa nyttan för varje uppgift. Kanske en kort film av en tidigare student som förklarar nyttan med en viss övning, bjud in en extern expert som kan berätta om kursens relevans.

  tisdag 15 november 2011

  Utan Internet ...

  Utan Internet är titeln på denna film som har skapats för att stödja den nationella kampanjen Digidel 2013. Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige med målet att få en halv miljon svenskar ut på nätet innan slutet av 2013. Titta gärna på deras hemsida för information om aktiviteter där du bor och för att se hur du kan bidra.

  lördag 12 november 2011

  Brainstorming fungerar inte

  Brainstorming by letmecraft, on Flickr
  Vi har alla varit med om en brainstorming session där alla ska kläcka nya, kreativa idéer. Problemet är att sådana sessioner inte uppfyller allas förväntningar. En artikel av Jean McGregor i Washington Post, Why brainstorming doesn't work, skriver att majoritetens idéer dominerar och att väldigt kreativa förslag kommer sällan fram.

  Detta framgår av en ny studie av Nicholas Kohn och Steven Smith, Collaborative fixation: Effects of others' ideas on brainstorming (Applied Cognitive Psychology, Vol 25, maj/juni 2011). Många är rädda att uttrycka avvikande meningar och majoriteten styr mot en försiktig lösning. Men när var och en får tid helt på egen hand att skriva sina idéer får man mycket bättre utdelning, enligt studien.

  - As with all such studies, there’s plenty of pretty obvious common sense to this research. But it’s a helpful reminder of how unhelpful it can be when managers dump people in a room together, thinking it will result in creative big ideas. Somehow, a belief in the power of group brainstorming sessions persists, despite evidence that it doesn’t work. Great minds can come up with their own ideas, but sometimes the problem is they think too much alike.

  Låt alla bidrar men var för sig och utan att påverkas av vad andra skriver.

  Bild:
  Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic Licenseby  letmecraft 

  fredag 11 november 2011

  1-till-1 satsningar internationellt


  Många kommuner i Sverige satsar på att införa s. k. en-till-en; en dator till varje elev (och lärare). Men internationellt är detta inget nytt som jag har rapporterat här flera gånger. Uruguay var det första landet att ge alla skolbarn under 14 en bärbar dator och satsningen fortsätter tills alla elever har datorer.

  Världsbankens blogg om IT och lärande, EduTech, finns nu en artikel som innehåller en lista över alla länder som har nationella initiativ kring en dator till varje elev, 1-to-1 educational computing initiatives around the world. Nyligen bjöd OECD in representanter från världens en-till-en satsningar för en konferens och listan är baserad på de länder som deltog. Bland de ledande länderna var förstås USA, Storbritannien, Australien och Sydkorea men många utvecklingsländer satsar också, bland annat Rwanda, Paraguay, Peru och Nepal.  Sidan innehåller länkar till alla satsningar samt internationella studier kring frågan.

  Listan ska byggas ut förstås och just nu innehåller den inte regionala eller lokala satsningar som vi ser här i Sverige.

  onsdag 9 november 2011

  Ny studie om IT och skolan

  Tech in class.jpg by dkdykstra, on Flickr
  Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  dkdykstra 

  IT kommer att revolutionera skolan men det finns stora klyftor när det gäller digital kompetens. Så kan man summera en ny rapport som Kairos Future har publicerat om IT och skolan.

  Pressmeddelandet om rapporten ser ut så här (källa: Newsdesk):

  Det finns en tydlig klyfta mellan ledning och klassrum när det kommer till IT-entusiasm i skolan. De som arbetar på ledningsnivå: rektorer, förvaltningschefer och IT-strateger vill i betydligt större utsträckning att IT ska användas mer i undervisningen. De som ska göra jobbet i slutändan – lärare och elever – är inte lika entusiastiska. Var tredje elev vill inte ha mer IT i skolan och nära en av tio elever tycker att IT borde användas mindre i undervisningen. Det visar Kairos Futures studie IT och digital kompetens i skolan, som tar temperaturen på IT-situationen i den svenska skolan.

  Idag har över 150 kommuner inledda eller planerade satsningar på egen dator för varje elev. Svensk skola har inlett en resa som bara börjat, och utvecklingen går snabbt. En majoritet av lärare, rektorer, IT-strateger och förvaltningschefer tror att det år 2025 är sannolikt att IT-användningen har förändrat synen på pedagogik och lärande i grunden.

  - Det här visar på en väldigt splittrad syn på IT inom skolan. Många elever och lärare som ska göra jobbet tycker att IT tar för mycket kraft. Samtidigt är det de lärare och elever som bejakar den nya tekniken som är de som når största framgångarna, det säger Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future. 

  Läs rapporten på www.kairosfuture.com/publikationer 
  För mer information kontakta Helen Jönsson, kommunikatör Kairos Future, helen.jonsson@kairosfuture.com 070-219 09 29.

  Om studien
  Studien har genomförts genom en litteraturstudie, en enkätundersökning med över 4000 respondenter, fokusgrupper och ett expertseminarium. På expertseminariet medverkade åtta experter inom områdena IT och pedagogik där de fick ge sin syn på den framtida utvecklingen av IT i skolan.