tisdag 15 november 2011

Utan Internet ...

Utan Internet är titeln på denna film som har skapats för att stödja den nationella kampanjen Digidel 2013. Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige med målet att få en halv miljon svenskar ut på nätet innan slutet av 2013. Titta gärna på deras hemsida för information om aktiviteter där du bor och för att se hur du kan bidra.

Inga kommentarer: