torsdag 17 november 2011

Norsk kampanj för datorer i tentamen

studying up by presta, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  presta 

70 000 norska studenter kräver att få möjlighet att använda datorer i tentasalen, enligt Norgesuniversitet (Aksjonerer for å få bruke PC under eksamen). Om meningen med högre utbildning är att förbereda studenter för arbetslivet är det ologiskt att arbeta med papper och penna, i synnerhet inom ämnesområden som teknik och IT, menar studenterna.  Gymnasieelever använder redan datorer som standardredskap och de menar att samma inställning ska finnas inom högre utbildning.

Kampanjen uppmanar studenter vid alla universitet och högskolor att ta upp frågan inom sina respektive fakulteter. Läs mer i en artikel i tidningen Adressa.no, Aksjonerer mot PC-nekt på eksamen. Studenternas krav möter lite motstånd och även på departementsnivå finns det förståelse, enligt Adressa.no:

- Kvalitetsreformen sier at studentene skal være forberedt på arbeidslivet, men ut fra den tankegangen er det ikke logisk å drive eksamen med penn og papir, sier statssekretær Kyrre Lekve (SV) i Kunnskapsdepartementet.

1 kommentar:

Mia sa...

Det är förvånande att det inte redan är en godtagbart verktyg. Det borde vara en självklarhet. Det som måste hända är att tentamen måste vara av en annan sort. Denna termin har jag för första gången använt provtillfällen med tillgång till dator och Internet. Mitt prov måste ha ett helt annat utseende och värderas utifrån andra premisser. Resultatet var mycket bra och eleverna tyckte att upplägget var mycket givande. Nu måste jag utbilda det vidare till nästa termin...

Mia