torsdag 29 mars 2018

Vivaldi - alternativ webbläsare med säkrare sökfunktion

Pressbild, Vivaldi
Om du letar efter alternativ till Google Chrome som webbläsare och vill kunna söka utan att allt sparas, finns det intressanta alternativ. Vivaldi är en enkel webbläsare som har utvecklats i Norge och drivs av ett nätverk utan extern finansiering. Den fungerar ungefär som alla webbläsare men en intressant finess är att du kan enkelt välja sökmotorn DuckdDuckGo som default. DuckDuckGo är en sökmotorn som inte sparar din historik och inte förmedlar reklam som de stora aktörerna gör (i synnerhet Google).

Läs mer i en artikel på bloggen TkJ.se, Vivaldi och bättre integritet, söker med DuckDuckGo.

onsdag 28 mars 2018

Data detox kit

CC0 Public domain on Pixabay
De pågående utredningarna om hur, bland andra, Facebook säljer våra personliga profiler betyder att alla bör kontrollera sina säkerhetsinställningar och ta bättre kontroll över vilka uppgifter man delar och vilka appar och tjänster man tillåter. Stockholms Stadsbibliotek erbjuder praktisk hjälp med detta genom en guide, Integritet på nätet. Här hittar du, bland annat, en 8-dagars program, Data Detox-kit, som hjälper dig rensa ordentligt i dina datorer, mobiler och plattor. Vissa delar kan göra lite ont efterso du får radera mycket historik, ta bort applikationer och rensa mycket i Facebook, Twitter, Instagram mm. Men till slut har du mycket bättre säkerhet och har skyddat dig från de värsta hoten.

Vågar du ta utmaningen? Det vore intressant att få höra från någon som har provat hela detoxprogrammet.


tisdag 27 mars 2018

Konferens om digital examination


En europeisk konferens om digital examination, European conference on digital exams and assessment (ECDEA 2018) hålls i Göteborg 8-9 juni. De flesta universitet och högskolor testar eller implementerar  digitala examinationer och det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte och nätverksskapande. Konferensen är den första inom området att hållas i Europa.

This is the first European conference focusing exclusively on use of digital methods for exams and assessment. It will initially focus on high-stakes business such as medical board exams, but with a broader general focus as well. The presenters are some of Europe's most qualified leaders from various exam and assessment organizations. The event will also host training sessions, Day 1 and 2, on common challenges such as how to write good exam questions, statistical methods, different assessment methods, organizational aspects as well as other tips and tricks.

måndag 26 mars 2018

Fjärrundervisning i skolan - ingen lagändring före valet

Många kommuner vill ha utökade möjligheter att använda fjärrundervisning via nätet för att lösa lärarbristen, i synnerhet inom språkundervisning, enligt ett radioreportage av Sveriges Radio, Utökad fjärrundervisning i skolan dröjer. Gymnasieminister Anna Ekström menar att en sådan reform är omöjlig före valet i spetember:

- Det tar tid att gå igenom de remiss-synpunkter på det förslag som vi skickade ut på remiss, och vi har också lagt ett stort antal andra propositioner till riksdagen som har tagit mycket av departementets resurser i anspråk.

En statlig utredning i somras rekommenderade utökade möjligheter att erbjuda fjärrundervisning i nästan alla ämnen på högstadiet och gymnasiet, samt språkundervisning i årskurs 1-6. Flera aktörer, bland annat SKL, står bakom förslaget men enligt ministern får man vänta till hösten innan frågan kan tas upp i riksdagen.

Lyssna på SRs radioreportage här:

lördag 24 mars 2018

Swednet och ITHU - gemensam konferens i Göteborg


Nätverken Swednet och ITHU arrangerar en gemensam årskonferens vid Göteborgs universitet den 24–25 maj. Temat för årets konferens är Utbildning för hållbar utveckling. Swednet och ITHU har sina årsmöten under konferensen.

Huvudtalare är:
 • Arjen Wals, gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. 
 • John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
 • Johan Larsson, doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
 • Barbro Robertsson, sakkunnig i bedömargrupp vid UKÄ:s nationella utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor. 
Call for papers
Alla deltagare är välkomna att skicka in konferensbidrag (senast 12 april). Läs mer här: Call for papers.

Mer information och anmälan.

fredag 23 mars 2018

TCO - Livslångt lärande kräver en förändrad högskola

Regeringens proposition, Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (Prop. 2017/18:204), föreslår att grundläggande behörighet till högskolan ska förändras, bl.a. genom att införa ett nytt prov som kan ge grundläggande behörighet. TCO kommenterar detta i följande pressmeddelande:

TCO välkomnar regeringens förslag som tar bort hinder för yrkesverksamma eller studieovana att söka till högskolestudier. TCO anser att det viktiga är att de som söker in har rätt kompetens för att studera, oavsett hur de har uppnått den, inte minst för att möta behovet av kompetens inom dagens bristyrken.

TCO har väntat länge på att högskolan ska öppna en väg in i högskolan för de yrkesverksamma som saknar en fullständig gymnasieexamen men som i sitt arbetsliv tillgodogjort sig de kunskaper som krävs för högskolestudier.

- Det viktiga är att ha rätt kompetens för att studera på högskolan, inte hur man har uppnått den, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Om yrkesverksamma ges möjlighet att bygga på sina kunskaper genom högskolestudier kan kompetensförsörjningen i Sverige förbättras avsevärt och därmed minska den brist på viss yrkeskompetens som vi ser på dagens arbetsmarknad.

TCO ser också positivt på att regeringen behåller dagens nivå på hur många som kan komma in genom Högskoleprovet.

- Högskoleprovet ger en andra chans för många yrkesverksamma att söka in på högskolans mest attraktiva utbildningar, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCO skulle gärna se att högskolorna i högre grad använde sina möjligheter att skapa egna, lokala urvalsgrunder för att möta behovet av den kompetens som det råder brist på, på arbetsmarknaden.

TCO beklagar däremot att regeringen inte vill slopa systemet med meritpoäng. Systemet innebär att ett högre meritvärde ges för kurser i matematik, engelska och moderna språk.

- Det motverkar att fler elever från studieovana hem söker till högskolan. Vi vill inte att ungdomars val under högstadiet och gymnasiet ska vara ett hinder för fortsatta studier, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

torsdag 22 mars 2018

Global Digital Library

Cirka 617 miljoner barn och ungdomar i världen kan inte läsa och en av anledningarna är bristen på kursmaterial och lämplig läsning på deras modersmål. Ett globalt projekt, Global Digital Library, bygger nu upp en öppen samling digitala lärresurser på språk där det saknas bra skolböcker, som skolor och lärare får kopiera, skriva ut och översätta vidare enligt en Creative Commons licens. Målet är att biblioteket ska omfatta kvalitetssäkrade lärresurser på 300 olika språk med delmålet att ha 100 språk till 2020. GDL ska också knyta ihop lärare och översättare som kan skapa nya resurser och bearbeta befintliga.

- The goal of the Global Book Alliance is therefore to provide access to free, high-quality, early grade reading resources in languages that children use and understand. ... The Global Digital Library (GDL) is being developed to increase the availability of high quality reading resources in underserved languages worldwide. “Underserved languages” refer to languages where there is currently a lack of quality early grade reading resources. “Reading resources” refer primarily to reading instruction books and storybooks for leisure reading, but the GDL will also link to some more interactive resources, such as literacy games.

Global Digital Library leds av norska Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) i samarbete med många internationella aktörer, bland andra UNESCO och UNICEF. Titta på den här korta informationsfilmen.

onsdag 21 mars 2018

NU2018 - sista datum för bidrag


Missa inte chansen att skicka in ett bidrag till Sveriges största högskolepedagogiska konferens – NU2018 (Västerås, 9-11 oktober). Bidrag kan lämnas in senast 1 april. Årets tema är det akademiska lärarskapet där vi sätter studentens, lärarens och högskolans lärande och utveckling i fokus.

- Vi har fått in många spännande bidrag och jag är säker på att det finns många fler som borde få utrymme på konferensen, säger Åsa Ryegård som är projektledare för NU2018

Konferensen vänder sig till alla som ägnar sig åt högre utbildning och erbjuder spännande möten med människor från olika lärosäten, ämnen och befattningar. Alla ska känna sig varmt välkomna!


tisdag 20 mars 2018

EU finansierar gratis wifi i tusentals europeiska städer

EU-kommissionen lanserar nu kampanjen Wifi4EU som siktar mot att utrusta 6000 - 8000 europeiska städer med gratis wifi (trådlösa nät) fram till 2020, enligt ett pressmeddelande från kommissionen, WiFi4EU | Gratis wifi i EU.

Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museum i hela EU.

Städer uppmuntras nu söka medel och i år kommer tusen orter att väljas ut med flera nästa år. Anslagen går till myndigheter och offentliga organisationer och ska täcka kostnader för utrustning och installation. Staden ska sedan erbjuda ett utbud av e-tjänster: e-förvaltning, e-hälsa och e-turism. Även om utbildning inte nämns så betyder detta ganska mycket för studenter i de berörda städerna.

Läs även i en artikel i Computer SwedenNu ska tusen europeiska städer få gratis wi-fi av EU.

fredag 16 mars 2018

Nordic Journal of Digital Literacy

Ett nytt nummer av tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy har kommit ut med fokus på nätbaserat lärande.

This special issue thus highlights online learning in its various forms, spanning from distance based online learning for K-12 students to explorations of various MOOCs within higher education institutions.

torsdag 15 mars 2018

GDPR och skolan


SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i en webbsändning, onsdag 28 mars, kl. 14.00. Följande frågor kommer att behandlas:
 • Hur påverkar dataskyddsförordningen skolan?
 • Dataskyddsförordningen i klassrummet - ditt ansvar som lärare.
 • Dataskyddsförordningen på förvaltning och skolledning - ditt ansvar som förvaltningschef, it-samordnare, utvecklingsledare, rektor.
De som ska informera och svara på frågorna är Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL, Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL och Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Under sändningen kommer du att kunna chatta med panelen.

Webbsändningen kommer att spelas in.

onsdag 14 mars 2018

Statens Medieråd - varför tror folk på konspirationsteorier?

I en satsning på ämnet konspirationsteorier relanserar Statens medieråd två poddar under Källkritikens dag (13 mars). Till satsningen hör även att ta fram ett metodmaterial med fokus på modern mytbildning.

På nätet florerar en mängd teorier och idéer som kvalar in under begrepp som lömska fakta, konspirationer och falska nyheter. Enligt en undersökning som opinionsföretaget YouGov gjort på uppdrag av Metro tror nästan 50 % av svenskarna att det finns hemliga, icke-statliga, sällskap som är så mäktiga att de kan kontrollera den politiska utvecklingen i olika länder. Samma undersökning visar att nästan en tredjedel av svenskarna tror att staten styr vad svenska medier publicerar.

– När den här typen av spekulationer florerar i samhället vill vi erbjuda den vuxna målgruppen djuplodande material om konspirationsteorier. I sin tur har de möjlighet att utbilda barn och unga. Vi producerar materialet inom ramen för vårt No hate-uppdrag, som syftar till att stärka barn och unga på nätet, säger Helena Dal, verksamhetschef för Information och vägledning vid Statens medieråd.

Lyssna på poddarna om konspirationsteorier
Källa: Pressmeddelande från Statens MedierådStatens medieråd storsatsar på material om konspirationsteorier.

tisdag 13 mars 2018

Konferens - E-lärande och omvärldsspaning

Region Östergötland arrangerar en lunch-till-lunch konferens i Linköping, 26-27 april, med tema E-lärande och Omvärldspaning.

- Lärande handlar om förändring och kan ske på olika nivåer: individ, organisation, samhälle. För att en lärandeaktivitet ska ge effekt bör en förändring uppstå hos den som ska lära. Utan förändring blir det inget lärande utan endast en genomgången kurs eller utbildning. Syftet är att främja utveckling för individer, organisationer samt även på ett nationellt plan. Detta ska ske genom att inspirera, dela erfarenheter och möjliggöra nätverkande. 

Programmet innehåller, bland annat, följande:
 • Vad är e-lärande? Crash course - allt du behöver veta som nybörjare.
 • Nya ”spelregler” kring tillgänglighet. Vad gäller kring e-lärande utifrån WCAG 2.0 och webbtillgänglighetsdirektivet? 
 • Hur ser nuläget ut för respektive region/landsting/kommun? 
 • Nationell kompetensinventering kring e-lärande: nuläge och konkreta nästa steg.
Målgruppen är alla som är intresserade av e-lärande ur strategiskt såväl som operativt perspektiv. Fokus på kommun, region- och landstingsanställda. Naturligtvis är även andra intresserade också välkomna (oavsett verksamhet eller geografisk region).

För mer information: Magnus Moberg, magnus.moberg@regionostergotland.se

måndag 12 mars 2018

Videoanteckningar med VideoAnt

VideoAnt är ett bra verktyg som låter dig lägga in egna anteckningar i en video och dela dessa med kollegor, en klass eller publikt. Du kan ladda upp dina egna filmer eller valfria filmer på YouTube och sedan kan du lägga in anteckningar, kommentarer, reflektioner eller frågor var som helst i filmen. Sedan delar du filmen med dina anteckningar. Studenter kan använda verktyget för att kommentera en film eller de kan svara på de frågor som du har ställt via VideoAnt. Varje anteckning kan även kommenteras i en diskussionstråd. Du kan förstås begränsa vilka som kommer åt dina VideoAnt-inspelningar och du kan spara alla som du skapar i ditt egna bibliotek eller Ant Farm.

VideoAnt har utvecklats vid University of Minnesota och är icke-kommersiell. Här kan du se en introduktionsfilm.

fredag 9 mars 2018

Chatta sig till kunskap


En klassrumsdiskussion har en del begränsningar. Oftast är det bara ett fåtal studenter/elever som kommer till tals och en stor del av klassen är tyst. Ett alternativ är att skapa chattgrupper där de kan diskutera i text. Den här metoden beskrivs i en artikel på Pedagog Malmö, Att använda chatt som en enkel väg till digitalisering. När de diskuterar i sina chattgrupper komer även de tystlåtna till tals och om man förlänger diskussionen utanför klassen har alla mer tid att reflektera över sina svar.

I artikeln intervjuas Anders Karlsson, lärare i historia och religion på Malmö idrottsgymnasium, som använder Google Hangouts för sina gruppchattar. Han menar att det är lättare att hålla ordning på chattdiskussioner än öppen diskussion i klassrummet.

- Det bara rinner på. Och det visar sig också att de tystaste eleverna är med i samma omfattning som dem som brukar ta plats vid analoga diskussioner. Efter ett par gånger tycker eleverna att det är den naturligaste saken i världen att chatta och det är inte sällan jag hör hur det plingar till på kvällen. Då är det någon i en grupp som har kommit på något och slänger ur sig en fråga till de övriga i gruppen.

Ytterligare en fördel med chattar är att allt kan sparas och att läraren kan bedöma varje elevs bidrag, något som inte är så lätt i en traditionell muntlig diskussion. Det betyder inte att man inte ska ha muntlig diskussion i klassrummet längre men att man kan diskutera på olika sätt. Man kan komplettera en traditionell diskussion med att fortsätta digitalt efteråt och därmed ge alla möjlighet att bidra.

torsdag 8 mars 2018

Lifesize - smidigt videokonferenssystem

Det finns ett stort utbud av e-mötessytem på marknaden idag. Lifesize är ett videokonferenssystem för särskilda mötesrum men finns också som app för mobilen, plattan eller laptop. Den klarar punkt-till-punkt möten, flerpartsmöten och livestreaming och man kan enkelt dela skärm, spela in och kopla in externa deltagare. Dessutom är systemet kompatibel med andra tjänster som Skype for business och Slack.

Läs mer.

Optimera din konferensupplevelse


En bra konferens ger nya insikter och kontakter, en möjlighet att träffa andra inom ditt område och få inspiration för kommande arbetsuppgifter. Men tyvärr blir det inte alltid så och många upplever stora konferenser som bara förvirrande och stressiga. En artikel på Vetenskapsrådets blogg, Curie, Så får fler behållning av konferensen, ger goda råd om hur du kan optimera ditt konferensdeltagande. I artikeln berättar Lina Eklund, naturgeograf vid Lunds universitet, om sina konferensstrategier. Hon föreslår följande riktlinjer:

- Destillera fram de mest intressanta rönen. Anpassa dig efter publiken. Inled med en fråga och besvara den sedan. Öva. Ta plats på scenen, skoja och använd ett enkelt språk. Be aldrig om ursäkt, utan lägg dina misstag på minnet och se till att inte göra om dem.

Och framför allt: håll tiden.


Hon rekommenderar alla doktorander och forskare att gå en kurs i presentationsteknik och se till att presentera sin forskning på ett engagerat, överskådligt och målgruppsanpassat sätt.

Konferensarrangörer bör se till att öka mångfalden bland talarna med en bra balans mellan könen samt olika nationaliteter och kulturer. Ytterligare en viktig faktor är att ge alla deltagare en röst genom att använda olika digitala medier under konferensen. De flesta vågar inte ställa sina frågor i salen men skriver gärna i en chatt eller Twitter. Helt nätbaserade konferenser förekommer allt oftare och då får flera möjlighet att delta i diskussionen, i synnerhet unga doktorande och utländska deltagare som inte har råd med resor och avgifter.

tisdag 6 mars 2018

Läraren som undervisar om datorer, utan datorer

(FACEBOOK / OWURA KWADWO HOTTISH)
En bra lärare har förmågan att improvisera och kan skapa bra lektioner även utan nödvändiga resurser. Ett bra exempel på detta är läraren Richard Appiah Akoto som undervisar i datoranvändning på en skola i Ghana. Bilderna där han visar klassen hur man använder Microsoft Word på tavlan har blivit en världsnyhet under den senaste veckan. Eftersom skolan inte har några datorer får han undervisa om datoranvändning utan datorer, med bara en krittavla som verktyg.

Enligt en artikel i Skolvärlden, Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer, har bilder från Rickards klassrum spridits som löpeld i sociala medier och artiklar har publicerats i internationella nyhetssajter som CNN.

- Det här är inte första gången jag har ritat upp det, jag har gjort det ofta i mitt klassrum. Jag gillar att lägga upp bilder på Facebook så jag tyckte att det var kul att dela det här. Jag visste inte att det skulle få så mycket uppmärksamhet, säger läraren till Quartz Africa.

Den globala uppmärksamheten har resulterat i att självaste Microsoft har nu lovat att skänka datorer till skolan.

torsdag 1 mars 2018

Webbinarier från EDEN - Open Education Week

Vi har många intressanta webbinarier att annonsera just nu. EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerar fyra sådana nästa vecka (v 10) som en del av den globala Open Education Week som främjar utvecklingen av öppen utbildning. 

EDENs webbinarier ger enligt följande schema:
Alla webbinarier är gratis och du kan anmäla dig till enstaka eller alla fyra genom anmälan bakom varje länk. 

Under veckan arrangeras många aktiviteter över hela världen, både på nätet och på plats. Se hela programmet (Open Education Week)