lördag 30 mars 2013

Digital förälder - ny nätkurs

Bild: Folkuniversitetet
Folkuniversitetet erbjuder en intressant distanskurs som heter Digital förälder med start 15 april. Målgruppen är alla föräldrar som vill lära sig mer om ungas vanor på nätet för att kunna ge bättre stöd.
Kursen är helt nätbaserad med diskussion i en sluten grupp i Facebook och med videomöten via Google+ Hangout.

Digital förälder syftar till att stärka föräldrars kunskap om den digitala världen och få en ökad känsla av kontroll och trygghet. Kursen behandlar detta:
 • Varför ska man finnas online som förälder?
 • Hur funkar det? Publicering digitalt, tips & råd
 • Diskussion om hur vi kan skapa digitala upplevelser tillsammans med våra barn.
 • Skapa nätverk med andra föräldrar och lär av varandra
 • Näthat och mobbning hur bemöter vi det? Diskussion och aktuella händelser.
 • Säkerhet online. Tips och råd.
Kursen pågår i två veckor men diskussionen kan fortsätta efteråt.
Läs en bloggpost om kursen: År 7 e FB vuxenvandrar vi på webben!

torsdag 28 mars 2013

Eliademy - ny gratis lärplattform

Om du behöver en flexibel molnbaserad lärplattform finns det flera gratis alternativ idag. De ligger på nätet och du behöver inte bry dig om uppdateringar och egen utveckling. En ny finsk molnbaserad lärplattform som heter Eliademy lanseras nu som innehåller alla de vanligaste funktionerna som man hittar i de stora lärplattformar som kursadministration, diskussionsforum, testning, kommunikation, schemaläggning och påminnelser. Eliademy är också tänkt som plattform för öppna stora nätbaserade kurser (MOOCs). Platformen finns idag på engelska, finska, ryska, litauiska och spanska men flera språk är på gång.

onsdag 27 mars 2013

E-medborgare

Halmstad bibliotek by Stefan Sager, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Stefan Sager

Halmstads kommun är först ut i Sverige med att erbjuda utbildningen eMedborgaren till alla invånare. På lördag i samband med dagen ”Ny på nätet”Stadsbiblioteket kan de första exemplaren hämtas. Utbildningen eMedborgaren kommer sedan att erbjudas nationellt för att hjälpa fler att bli digitalt delaktiga.

Undersökningar pekar på att cirka två miljoner svenskar inte kan göra sina vardagsärenden på internet. En miljon av dem står helt utanför it-samhället, genom att de saknar uppkoppling till internet, inte har någon mejladress eller inte vet hur man använder en dator. Samtidigt utvecklas samhället till att bli allt mer digitalt.

Utbildningspaketet e-Medborgaren erbjuds kostnadsfritt till intresserade Halmstadsbor som vill lära sig allt ifrån hur man använder datorer och mobiltelefoner, hittar information på internet, handlar och bokar biljetter till hur man skaffar e-legitimation, sköter kontakter med myndigheter och gör bankärenden.

– Digitala kunskaper är en nödvändig basfärdighet precis som att läsa, skriva och räkna. Kommunens satsning på digital självservice, så kallade e-tjänster, gör det också än mer angeläget att öka de digitala kunskaperna för alla, säger Carl Westman, utvecklingsstrateg inom IT i Halmstads kommun.

– Modern teknik och smarta lösningar som underlättar vardagen för invånarna är värdelösa om man inte har kunskaperna som krävs för att använda dem.

Utbildningen genomförs på nätet och är framtagen av Dataföreningen. Efter genomförd utbildning kan man göra ett individuellt kunskapstest och bli certifierad eMedborgare.

Källa: Pressmeddelande på MyNewsdesk: Halmstad – först i landet med att utbilda till e-medborgare.

tisdag 26 mars 2013

Malmös skolor får använda Google Apps

Google Apps for Education är en hel plattform av tjänster för skolor, högskolor och andra utbildningsanornare, lite som en lärplattform men med alla Googletjänster inbakad. Plattformen används mycket internationellt men i Sverige har användningen inte kommit igång på grund av problem med Personuppgiftslagen (PUL). Eftersom plattformen ligger i nätet (s k molntjänst) finns det viktiga säkerhetsfrågor att lösa.

Malmö Stad har drivit en lång process med hjälp av jurister för att träffa ett avtal med Google som uppfyller svenska krav och i synnerhet PUL. Efter långa och ibland hårda diskussioner har Malmö nu ett avtal i hamn och skolorna kan börja använda Google Apps inom kort. Detta beslut blir säkert prejudicerande och många andra kommuner tittar på denna utveckling.

Pedagog Malmö har skrivit en artikel om hela processen som kan vara intressant för andra kommuner och utbildningsanordnare, Google Apps for Education till Malmö stads skolor!

måndag 25 mars 2013

Open2Study - MOOCs från Australien

Ännu en aktör har kommit in i den växande arenan för gratis öppna universitetskurser, så kallade MOOCs. Flera australiensiska universitet har bildat Open2Study för att kunna erbjuda MOOCs med start nu i april. Kurserna är kortare än hos de etablerade MOOC-aktörerna som Coursera; endast 4 veckor. Med kortare och mer intensiva kurser hoppas Open2Study att flera studenter tar sig genom hela kursen.

22 april kommer de första kurserna igång och du kan registrera för dem redan nu. Efter sommaren planeras många fler kurser. Upplägget är som de flesta MOOCar med inspelade föreläsningar, nätbaserade övningar och litteratur samt automatiska tester. Meningen är inte att konkurrera med universitetenas ordinarie utbud men att erbjuda smakprov på högre utbildning till så många som möjligt med förhoppningen att det leder till ökad rekrytering.

Läs mer i artikeln The Aussie Coursera? A new homegrown MOOC platform arrives (The Conversation, 21 mars 2013).

Readly - som Spotify för tidskrifter

Bild: Readly
Miljoner människor använder Spotify för att lyssna på musik. Modellen är att du betalar 99 kr per månad och kan lyssna till all musik via datorn eller mobilen, även när du inte kommer åt nätet. Nu finns det en liknande lösning för tidskrifter.

Readly är ett nytt svenskt företag baserad i Växjö och tjänsten ger dig möjlighet att läsa så många tidskrifter du vill på din surfplatta för endast 99 kr i månaden. Just finns det 33 svenska tidskrifter i sortimentet men de räknar med att flera anslutar sig inom kort.

Du skapar ett konto på Readly, prenumerera, laddar ner appen till din surfplatta och sedan börjar du läsa. Du kan förstås spara tidskrifter på din surfplatta för att läsa senare.

Kan detta bli en ny affärsmodell för tidningar och tidskrifter?

Läs mer i en artikel i Smålandsposten (18 mars), ”Det här ska ut i jätteskala”– ett Spotify för tidskrifter samt en artikel av Tommay Johansson, Readly – Så fungerar Spotify för tidningar.

lördag 23 mars 2013

Unga online - ny frågetjänst

Pudú by Lizette Greco, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Lizette Greco

Debatten om näthat och ungdomars användning av internet har blivit väldigt intensiv och det sprids många halvsanningar och vandringshistorier som inte bygger på fakta och forskning. Elza Dunkels och Marcin de Kaminski, som forskar om ungdomars nätvanor, har startat en ny webbsida där man kan ställa frågor och få svar som bygger på forskning. Diskussionsforumet heter Fråga forskarna; Unga online:

"Fråga forskarna; Unga online" är en helt ny webbtjänst där forskare från svenska universitet svarar på frågor om unga och internet med utgångspunkt i vetenskaplig forskning.

En artikel i Computer Sweden"Vi vill motverka skräckdebatten" presenterar tjänsten genom en kort intervju med Elza Dunkels. Hon är orolig att den heta debatten bara gör situationen värre och att barnen inte vågar berätta om vad de gör på nätet.

- Orsaken till att det gör mig orolig är att man målar upp skräckbilder som inte bygger på forskning utan på antaganden och gissningar. Trots att det görs i all välmening skapar det en situation där man riskerar att barnen slutar berätta för sina föräldrar vad som händer dem på nätet – just det som är det enda som vi med säkerhet vet är en trygghet för barnet.

Denna tjänst är bara ett första steg och hon vill gärna knyta till sig flera som forskare inom området. 

fredag 22 mars 2013

Webbseminarium - Utbildning i glesbygden


Utbildning är nyckeln till utveckling i glesbygden, menar DISTANS-nätverket i det Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande (NVL). Nätverket består av en person från varje land i Norden som har rest till glesbygdsområden i varje land, arrangerat symposier med experter, forskare, lokala utbildningsaktörer och politiker och har skrivit rapporten Utbildning skapar utveckling i glesbygden.

11 april 13.00 - 14.00 har du möjlighet att delta i ett webbseminarium kring rapporten.

Seminariet är kostnadsfritt och sänds med e-mötestjänsten Adobe Connect. Det behövs inga förkunskaper för att delta, men du behöver headset eller högtalare. Alla som anmäler sig får länken till sändningen inför seminariet.

Se inspelningen

Moderator: Aina Knudsen
Talare: Aina Knudsen, Hròbjartur Àrnason, Karin Berkö, Torhild Slåtto och Jørgen Grubbe från DISTANS-nätverket.
Det blir också tid för frågor och diskussion.

torsdag 21 mars 2013

UR – Rätten till public service-material i undervisningssyfte?

Projektet OER Sverige arrangerar ytterligare ett webbseminarium fredag 12 april mellan 11.00 och 12.00. Talaren denna gång är Erik Fichtelius, VD för Sveriges Utbildningsradio, UR.

Eric Fichtelius kommer att ta upp om följande frågor:
 • Hur kan public services roll inom högre utbildning och bildning stärkas?
 • Behovet av en kunskapsreform där URs roll stärks.
 • Hur kan UR bli en viktig aktör i den digitala framtiden och i den internationella utbildningsrevolutionen med MOOC och OER?
 • Hur ska Kunskapskanalen utvecklas i förhållande till SVT?
I den aktuella debatten har flera rektorer inom högre utbildning och andra beslutsfattare och aktörer för utbildning och kultur engagerat sig. I en debattartikel i DN (”Låt bildningen få större utrymme i public service”) framförs krav på att en tiondel av public servicemedel ska gå till att utveckla utbildnings- och folkbildningsarbetet i public service och öka URs andel.

Seminariet är som vanligt kostnadsfritt och sänds via e-mötestjänsten Adobe Connect. Anmälan krävs.

onsdag 20 mars 2013

Formativ bedömning med Google Docs

coffee and google docs by gitsul., on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by gitsul.

Det finns stora fördelar med att kunna ge stöd och återkoppling till studenter under själva skrivprocessen i stället för att kommentera det färdiga dokumentet. Flera webbverktyg ger denna möjlighet att arbeta med formativ bedömning och en ny artikel hos Skolverket, It som stöd för formativ bedömning, ger ett bra exempel på hur en lärare arbetar med Google Docs.

Camilla Lindskoug är gymnasielärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium i Malmö och hennes egna blogg, IKT-skafferi, kan varmt rekommenderas. Hon beskriver hur hon använder Google Docs i sin undervisning. Eleverna skapar egna mappar där de lägger sitt arbete och Camilla får behörighet att gå in i dessa och skapa en dialog med eleven om måluppfyllelse och utveckling. När elever skriver grupparbete i Google Docs kan läraren se vem som har skrivit vad och kommentera skrivprocessen.

- Vi kunde fånga upp eventuella problem och ge eleverna råd och strategier under själva skrivandet, säger hon och berättar om eleven som skrev så snåriga texter att det var omöjligt att veta var en mening började och slutade. Istället för att bedöma elevuppsatsen när den var klar, fick eleven, både genom samtal och genom chatten på Google Docs, flera konkreta strategier för att förbättra sitt skrivande före inlämningen.

- Att jag som lärare kan möta upp eleverna utanför schemalagd lektionstid via nätet gör att vi skapar tid till de långa och viktiga samtalen när vi väl träffas, säger hon. Det hade jag inte tidigare.


Hon avslutar artikeln med fem praktiska råd om hur man som lärare kan arbeta effektivt med Google Docs och bedömning.

tisdag 19 mars 2013

Ny avhandling om nätbaserad utbildning

Nätbaserade kurser har funnits inom högre utbildning i många år men har fortfarande inte blivit integrerad i den ordinarie verksamheten. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling av Inés Casanovas (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Avhandlingen har titeln Online Education in Universities - Moving from Individual Adoption to Institutionalisation of an Information Technology Innovation och den fokuserar på hur två universitet, en i Sverige och en i Argentina har arbetat med nätbaserad utbildning. Slutsatsen är att nätbaserad utbildning är inte helt integrerad än.

- En av avhandlingens övergripande slutsatser är att nätbaserad utbildning fortfarande är långt ifrån att institutionaliseras. Men även om fenomenet ännu inte har blivit en integrerad del av universitetens utbud, är utvecklingen ändå imponerande med tanke på institutionernas struktur, kultur och resurser. Det finns dock fortfarande viktiga frågor som måste bemötas. Dessa frågor är av strategisk karaktär, och metoderna för att lösa dem är förmodligen mer av politisk och organisatorisk karaktär än teknisk eller pedagogisk.

måndag 18 mars 2013

Appar för anteckningar

Har du en surfplatta som iPad kan du ladda ner några riktigt mångsidiga anteckningsverktyg. Två sådana appar heter ScratchWork och Note Anytime. Dessa appar ger dig möjlighet att anteckna, rita, klippa och klistra från webben och även ha anteckningssidan och en webbsida öppna sida vid sida.
Du kan importera ett dokument och skriva anteckninga i marginalen eller understryka de vitkigaste meningarna.


Läs en kort guide till verktygen på Susan Oxnevads blogg, Cool Tools for 21st Century Learners3 Engaging Note-Taking Apps.

söndag 17 mars 2013

Kalifornien lagstiftar om MOOCs för högskolepoäng

California State Capitol by Gravitywave, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Gravitywave

Delstatsregeringen i Kalifornien föreslår lagstiftning som kan göra det möjligt för studenter att få högskolepoäng från gratis öppna kurser (MOOCs). En artikel i Campus TechnologyCalifornia Bill Could Allow Students To Take MOOCs for Credit, kommer studenter som inte kan läsa en kurs på sitt eget lärosäte kunna läsa en MOOC i stället och få den validerad för poäng. Detta kräver att MOOCen certifieras av American Council on Education (ACE) samt ett samarbete mellan delstatens lärosäten.

På grund av ekonomiska nedskärningar har många kurser lagts ner och studenter som inte längre kan läsa nödvändiga kurser på sitt eget lärosäte måste kunna läsa kursen på annat sätt. Enligt en expert i artikeln:

- The state could never afford to build enough physical classrooms to make available all of the courses students need to complete their degrees. This move provides a great benefit to students at a relatively minuscule cost to the state.

Kalifornien ligger i framkanten när det gäller öppen utbildning och förra året lanserades California Open Source Digital Library, ett öppet digitalt bibliotek med gratis e-kursböcker för alla studenter.

lördag 16 mars 2013

"Universitet inte förberedda på förändringen"


Svenska lärosäten hänger inte med i den digitala utvecklingen som sker inom utbildning idag. Så menar  KTH-professorn Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen, som ska göra Sverige världsledande på att ta till vara möjligheterna med digitalisering. Enligt en artikel i Ny Teknik ("Universitet inte förberedda på förändringen") är Gulliksen kritisk mot det bristande intresset som landets  universitet visar för den digitala utvecklingen. Han menar att de mindre lärosätena har visat vägen mot digitalisering men saknar visioner bland de största universiteten-

Digitaliseringskommissionen har nyligen presenterat sina tre främsta prioriteringar med en digitalisering av utbildning, från förskola till vuxenutbildning, som en av dem.
 • Digitalt innanförskap och jämställdhet
 • Skola, undervisning och digital kompetens
 • Entreprenörskap och företagsutveckling
Artikeln lyftar fram Högskolan Dalarna som en föregångare inom nätbaserad utbildning med riktade satsningar på strategier, support och utveckling.

Trello - projektverktyg

Trello är ett enkelt, interaktivt och gratis verktyg för att organisera mindre projekt, grupparbete eller även egna arbetsuppgifter. Du skapar en virtuell arbetsyta och sedan gruppera arbetsuppgifter under olika rubriker (t ex att göra, på gång, klart, övriga frågor osv). Du bjuder in dina kollegor i gruppen och kan tilldela arbetsuppgifter så att varje uppgift har en ansvarig och ett team. Bakom varje uppgift finns alla detaljer, diskussion mellan gruppmedlemmar, skisser, dokument, filmer, länkar mm. Deadlines och schema kan läggas in i en gemensam kalender coh påminnelser kan skickas ut till teamet.

Läs mer om vad du kan göra med Trello. Läs deras blogg.
Titta på denna introduktionsfilm och prova själv.

onsdag 13 mars 2013

10 nyckelfärdigheter för dagens lärare

Bild: Edudemic
Som lärare är det lätt att känna sig lite akterseglad när det gäller IT och lärande. Nya tekniker, prylar och terminologi kommer i en stadig ström och det är svårt att hänga med. En artikel av Jeff Dunn på webbtidningen EdudemicThe 10 Skills Modern Teachers Must Have, ger praktiska och realistiska råd till lärare om hur man bäst integrerar IT i sin undervisning.

Främst handlar det om att ta en sak i taget och ha tålamod. Inget funkar perfekt från början och det tar tid att se hur ett nytt verktyg kan användas på bästa sätt. De tio budorden i artikeln är:
 • Skapa ett eget nätverk för lärande (Personal Learning Network) via till exempel Twitter eller Facebook. 
 • Skapa riktiga relationer. Lär känna de viktigaste kontakterna i ditt nätverk - träffa de fysiskt eller via Skype. 
 • Förstå teknikens roll och möjligheter för lärande och din undervisning.
 • Lär dig hur du hittar resurser, informationssökning.
 • Ta kontroll över din digitala profil.
 • Lär dig att blogga rätt.
 • Ta det lugnt. Tro inte att allt ska fungera direkt.
 • Dra nytta av sociala medier.
 • Var inte rädd att misslyckas.
 • Vet när det är dags att stänga av.

tisdag 12 mars 2013

Lär dig att tagga rätt

Alma Taawo
Hur sparar du alla nyttiga länkar du hittar; till artiklar, bloggar, nyheter, bra filmer osv? Om du forskar, undervisar eller skriver behöver du ett bra sätt att samla alla referenser så att du hittar dem igen när du behöver dem. Idag sparar man sina bokmärken på nätet via tjänster som Diigo och Delicious men när du har hundratals sparade bokmärken behöver du lägga dem i olika kategorier och då måste du lära dig taggning. Taggning betyder att spara ett antal nyckelord för varje artikel du sparar och sedan kan du söka i ditt förråd efter, till exempel, alla bokmärken som har fått taggen "distansutbildning" eller "pedagogik".

Taggarskolan är en serie artiklar av Alma Taawo (känd för bland annat länksamlingen Länkskafferiet) på Folkbildningsrådets blogg Re:flex. Du får en steg-för-steg guide till hur du kan spara dina referenser och bokmärken på ett effektivare sätt. De två första delarna i guiden är ute just nu och det kommer flera.

 • Taggarskolan del 1 - Visste du att du kan dela egna och andras bokmärken med ”taggar” på nätet? I första avsnittet av fem förklarar Alma Taawo hur taggning fungerar och vilka fördelarna är.
 • Taggarskolan del 2 - I del 2 visar hon oss hur vi hanterar bokmärkestjänsten Diigo och exporterar våra bokmärken dit.
Viktiga kunskaper både för dig som lärare, forskare eller för dina studenter och elever.

lördag 9 mars 2013

Norsk utredning om digital examination

Day 23 - Exam hall by jackhynes, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by jackhynes

Norska NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) har just tagit fram en utredning om möjligheterna att digitalisera examinationsprocessen vid universitetet, enligt en artikel på Universitetsavisa.no, Digital eksamen: De som venter på PC får se. Utredningen rekommenderar ett pilotprojekt för att testa lämpliga modeller. I pilotprojektet ska tre varianter utvärderas:
 • Uppgift och svar på papper men med datorn som hjälpmedel.
 • Uppgiften är på papper men ska lämnas in digitalt.
 • Allt är digitalt
Utredningen rekommenderar att digitalisera allt men varnar att det kommer att kräva nya sätt att examinera där svaren inte kan hittas direkt på nätet. En stor fråga är om universitetet ska tillhandahålla datorer för säker examination eller om studenterna ska kunna använda sina egna. Den bästa lösningen är förmodligen heldigital examination med studenternas egna datorer och inte bunden till tentamenssalar. Utmaningen är ju att ändra vår syn på vad vi egentligen vill examinera.

Enligt sektionschef Knut Veium vid NTNUs Studieavdelning:

- Dagens tradisjonelle skoleeksamen gjør det mer komplisert å digitalisere eksamen. Blant annet er sikkerheten ved skoleeksamen en utfordring. Hvis alt var tillatt, ville det bli enklere. NTNU bør kanskje se nærmere på alternative måter å vurdere kunnskap på, parallelt med at vi utreder digital eksamen.

torsdag 7 mars 2013

Skype i klassrummet - nu med flerpartsvideo

Tjänsten Skype in the classroom har funnits i flera år och är ett nätverk av lärare som vill hitta studentgrupper i andra länder att samarbeta med via just Skype. Via nätverket kan du hitta klasser på samma nivå eller inom samma ämnesområde att samarbeta med. Hittills har tjänsten fungerat med bara 2-parts videosamtal men nu kommer nyheten att lärare får använda video med upp till 10 parter gratis så länge det handlar om utbildning. Ett bra sätt att skapa internationella kontakter eller bjuda in lärare och experter från andra länder direkt in i klassrummet.

Läs mer i artikeln Skype Announces Free Group Video Calling for Teachers.

Här ser du en film om Skype in the classroom:

onsdag 6 mars 2013

Minstemme.no - lärresurser om demokrati och delaktighet

Igår (5 mars) invigdes Minstemme.no, en ny norsk portal med interaktiva lärresurser om demokrati och delaktighet, av stortingspresident Dag Terje Andersen och kunskapsminister Kristin Halvorsen. Portalen innehåller filmer, texter, lektionsplaner, bildspel som kan användas i hela skolsystemet, från förskola till gymnasiet. Resurserna täcker temaområden som demokrati, mänskliga rättigheter, delaktighet, makt, jämnställdhet, mångfald mm.  Allt material är märkt med information om årskurs, ämne och mål i läroplanen.

Minstemme.no har producerats av Senter for IKT i utdanningen på uppdrag av Kunnskapsdepartementet och är resultatet av ett omfattande samarbete som består av bland andra StortingetNasjonalbiblioteket, Store Norske Leksikon och Kulturrådet.

Läs Stefan Pålssons artikel om denna satsning på Skolverkets OmvärldsbloggDigitala lärresurser som främjar demokratin

tisdag 5 mars 2013

Kollaborativt skrivande med Google Docs

Google Docs eller som hela tjänsten heter idag Google Drive gör det möjligt för dig att dela dina dokument med vilka kollegor du vill. Det betyder att en grupp kollegor kan samarbeta kring ett gemensamt dokument utan att skicka olika versioner fram och tillbaka med e-post. Det finns bara den aktuella versionen och alla når den varifrån som helst men alla tidigare versioner sparas. När dokumentet är klart kan det sparas som Wordfil eller pdf. Tjänsten har funnits i flera år och används allt oftare i utbildningssammanhang.

En artikel i Inside Higher EdTeaching with GoogleDocs, ger många exempel på hur du som lärare kan använda tjänsten i undervisning för att främja kollaborativt lärande.

En sajt som heter GCF LearnFree.org har en bra guide till Google Docs/Drive med flera filmer. Den första filmen i serien visas här:

måndag 4 mars 2013

DropTask - kollaborativt planeringsverktyg

Det finns många verktyg som kan skapa att-göra listor och bevaka dina deadlines men DropTask presenterar alla dina uppgifter tydligt och väldigt intuitivt. DropTask är gratis och du kan börja organisera dina arbetsuppgifter och projekt direkt efter du har öppnat ett konto.

Du skapar ett nytt projekt eller större uppgift och sedan lägger du in alla uppgifter som ingår. Du kan skapa påminnelser, anteckningar, taggar och så vidare men den mest intressanta funktionen är att du kan dela varje uppgift med de berörda personerna. Delningsfunktionen betyder att DropTask kan fungera som ett kollaborativt planeringsverktyg.

Titta på denna introduktionsfilm:

söndag 3 mars 2013

Open Education Week, 11-15 mars

Open Education Week är en nätbaserad konferens om öppna lärresurser (OER) med webbseminarier från olika universitet över hela världen. Alla föreläsningar och workshops är öppna och gratis.

För att betona vikten av öppna lärresurser inom alla utbildningssektorer finns det en introduktionsfilm av USAs utbildningsminister (Secretary of Education), Arne Duncan, där han pratar om varför den amerikanska utbildningsdepartementet står bakom utvecklingen.

I programmet finns det intressanta föreläsningar från ledande forskare och experter från i princip hela världen. Från Sverige kommer en session om hur Lunds universitet arbetar med öppen utbildning med Ebba Ossiannilsson som föreläsare (måndag 11 mars 11.00).

lördag 2 mars 2013

En skola i molnet

Sugata Mitra har vunnit årets TED-pris på $1 miljon för sitt engagemang och forskning kring hur barn lär sig på egen hand med hjälp av en dator. Hans experiment i Indien med barn som har fått använda en dator i väggen har väckt stort intresse över hela världen (se filmen nedan). Barnen har lärt sig själva att hantera datorn trots att allt var på engelska (som de inte förstod i början) och till slut hade de lärt sig att kommunicera och skapa bilder med hjälp av datorn. Sedan kopplade in Mitra ett antal äldre kvinnor (virtual grannies) som via Skype fick till uppgift att lyssna på barnen, uppmuntra dem och ge de beröm - inget mer. Detta stöd hjälpte barnen att lära sig ännu mer.

Sugata Mitra vill använda prispengarna att starta flera lärcentra i Indien för barn med tillgång till datorer och med en ansvarig person som uppmuntrar men inte styr deras lärande. Dessa kallas för SOLE, Self-organized learning environments, och det finns en guide till hur man startar en sådan som du kan ladda ner från TED. Självklart finns även "virtual grannies" med i bilden som stöd till barnen. Läs mer i en artikel på FastCompanyTED Prize Winner Sugata Mitra To Create A "School In The Cloud"

Sugata Mitra är förresten en av huvudtalarna vid årets EDEN-konferens i Oslo 12-15 juni.

fredag 1 mars 2013

Skolvåren

Det finns idag många bra initiativ för att förnya skolan och använda IT på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Oftast är det lärarna själva som tar sådana initiativ, ibland med men ofta utan officiell finansiering. En ny grupp som växer stort just nu heter Skolvåren med #skolvåren som signatur inom sociala medier. De vill väcka debatt om skolan med en så bred publik som möjligt.

#skolvåren går helt enkelt ut på att ge medborgarna i Sverige en megafon. Vi är trötta på att inte bli hörda, på att bli överkörda av dåliga argument, oförankrade förslag och reformer utan verklighetsförankring. Vi vill ge ett alternativ till detta – där erfarna röster får runga och gunga skolsveriges golv. Inga frågor är för stora, inga tankar är för små, tillsammans kan vi nå en hållbar skolutveckling för alla.

18-19 juni arrangerar #Skolvåren en så kallad edcamp i Varberg. Edcamp är en intensiv samling intresserade som under ett par dagar diskuterar och lär av varandra med tonvikten på det praktiska. "Konferensen" är gratis och deltagare betalar självkostnadspris för boende, mat och resa.