fredag 31 juli 2009

Internationell nätbaserad konferens i november

Brittiska JISC ordnar för fjärde gången i rad en internationell konferens om e-lärande som går helt på nätet. Man kan följa sessionerna asynkront när man har tid men flera sessioner sänds via e-möte eller i Second Life. Video inspelningar finns i efterhand och man kan delta i debatten via Twitter. Konferensen heter Innovating e-Learning 2009 och äger rum 24-27 november.
"Themes for Innovating e-Learning 2009 reflect the challenges facing further and higher education in the 21st century and explore the increased options offered by technology for meeting those challenges."
Mer information om konferensen.

måndag 20 juli 2009

Universitet och sociala medier

Sociala verktyg passar utmärkt för lärosätenas kommunikation med omvärlden enligt en artikel, 10 ways universities share information using social media, på bloggen Mashable. Artikeln ger exempel på universitet som använder verktyg som Facebook, Twitter, YouTube och mobila applikationer för att kommunicera med studenter, media, alumni och allmänheten i stort. Ett svenskt lärosäte, Stockholms Universitet, får uppmärksamhet för att använda Twitter för studentinformation (vill du följa SU:s twitterström får du skapa ett Twitterkonto förstås).
Du kan även följa mina Twittermeddelanden i högerkolumnen.

Gratis och laglig

Det finns mycket musik, ljudböcker och föreläsningar på nätet som man kan ladda ner alldeles gratis och helt lagligt. Materialet ges ut under Creative Commons licens som betyder att du får kopiera och använda verket så länge du anger källan och inte tjänar pengar på det. Open Culture är en bra blogg om öppna resurser med länkar till det mesta. Bland annat hittar du gratis ljudböcker och en musiksajt Free Music Archive som innehåller bra musik inom flera kategorier. Open Culture har dessutom samlat länkar till många föreläsningar som kan laddas ner till datorn eller iPod.

fredag 17 juli 2009

Myten kring "digital natives"

Vi tar det för givit att dagens ungdomar kan så mycket om nätet och använder alla nya verktyg som vuxna inte riktigt förstår. En ny bloggpost av Gustav Holmström (14 år) ifrågasätter denna schablonbild och påstår att man kan sammanfatta ungdomarnas kommunikation som SMS + Bilddagboken + MSN (se artikeln Varför ungdomar inte Twittrar - eller hur ungdomar konsumerar media). Dessa verktyg används av nästan alla och kräver väldigt lite teknisk kunskap för att komma igång. Ungdomar är inte så intresserade av nya tjänster som Twitter eftersom de kräver en hel del inställningar (oftast på engelska) och inlärningstid. Artikeln påstår att de flesta kan väldigt lite om datorer och tar oftast bara de enklaste lösningar. Väl värt att läsa och fundera över.
Det finns även en bra amerikansk blogg som ifrågasätter myterna kring ungdomar och teknik, Net gen skeptic.

Rapport om öppna lärresurser i Sverige

Allt flera lärosäten publicerar sina vetenskapliga artiklar och uppsatser elektroniskt i öppna arkiv (t ex DiVA och DSpace). Skulle man också kunna publicera kursmaterial och andra lärobjekt på samma sätt och gör dem tillgängliga för alla? En färsk rapport om möjligheterna med öppna lärresurser (OER, Open Educational Resources) har publicerats av Kungliga Biblioteket (OER i öppna digitala arkiv). Rapporten är resultatet av ett projekt mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Malmö högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Metamatrix AB.

Rapporten är en omfattande kartläggning av hur lärare använder sitt material idag och hur de ser på möjligheterna med öppna lärresurser. De befintliga öppna arkiven skulle kunna hantera öppna lärresurser men det saknas en del viktiga funktioner för tillfället. Det allra viktigaste faktorn är att det saknas tydliga riktlinjer kring elektronisk publicering och öppna lärresurser och att det krävs mer incitament och stöd till lärarna.

Läs mer på KB:s webbplats.

torsdag 16 juli 2009

Marknadsföring via sociala nätverk

Många universitet har börjat marknadsföra sig via sociala nätverk som Facebook, YouTube, Twitter, Flickr och iTunes. En av dem som har kommit längst är Texas A&M University som använder alla dessa kanaler på ett integrerat sätt. De har skapat profilerade hemsidor i iTunes U, Facebook och YouTube och har dessutom en snygg rekryteringssida, Do you wonder?, som samlar ihop alla kanaler och ger intresserade möjligheten att delta i diskussionen via en mängd sociala medier.

I en intervju med nättidningen Campus Technology (Texas A&M takes an active approachto social media marketing) berättar marknadsdirektören Diane McDonald att satsningen har krävt mycket hårt arbete trots att verktygen är gratis. Man ska se till att alla kanaler förmedlar ett konsekvent budskap och att det händer saker hela tiden. Väldigt mycket innehåll skapas av studenterna själva (framför allt video) och den bästa marknadsföringen är det som sker via diskussioner mellan studenter på Facebook, Twitter mm (som kallas för "word of mouse", jmf "word of mouth").

Portalen Do you wonder? används som universitetets primära rekryteringskanal medan den officiella webbplatsen innehåller information om den akademiska verksamheten.

onsdag 15 juli 2009

Framgångsfaktorer för framtidens lärosäten

En ny amerikansk rapport från MIT Press, The Future of Learning Institutions in a Digital Age (Cathy Davidson and David Theo Goldberg), tar fram 10 nyckelfaktorer för framtidens lärosäten. Lärande blir mer kollaborativt och lärosätena måste anpassa sig till mya medier och metoder för att kunna överleva. Rapporten beskriver också olika institutionella hinder till förändring som förklarar delvis varför högre utbildning inte har hittills anammat nätbaserad utbildning.

Kortfattat kan man summera dessa 10 nyckeltrender så här:
  • Studenter blir mer självständiga och hittar egna nätverk i sitt lärande
  • Lärande sker horizontalt och kollaborativt i stället för hierarkiskt
  • Kollaborativ pedagogik
  • Lärande nätverk som betonar samarbete i stället för konkurrens
  • Öppna lärresurser, tillgängliga för alla
  • "Connectivity" och interaktivitet
  • Livslångt lärande - student hela livet
  • Lärosäten som möjliggör flexibilitet och innovation
  • Skalbarhet som tillåter studenter att arbeta i olika konstellationer och former
Läs mer om rapporten hos HASTAC (Humanities, Arts, Science and Technology Advanced Collaboratory).

måndag 13 juli 2009

Ny rapport om framtidens bibliotek

Svensk Biblioteksförening har nyligen publicerat en rapport, Universitets- och högskolebibliotek i förändring - omvärldsanalys och framtidsscenarier, som diskuterar de utmaningar och möjligheter som biblioteken ställs inför. Rapporten är baserad bland annat på en enkät som skickades till samtliga bibliotekschefer vid landets lärosäten. Ökad konkurrens mellan lärosäten, konkurrens om forskningsmedel, ökad integrering av biblioteket i lärosätets verksamhet, nya roller och möjligheter med Webb 2.0 mm och ökad fokus på e-publicering är viktiga områden som tas upp i rapporten.

Billigare kursböcker

En amerikansk kampanj, Make Textbooks Affordable, försöker att få universiteten att se över sina litteraturlistor och sätta press på förlagen att sänka priserna. Många förlag uppdaterar sina böcker med jämna mellanrum, ofta utan större ändringar i innehållet men med betydligt högre pris. Många böcker har dessutom extra material i form av DVD-skivor eller en webbinloggning och detta gör det väldigt svårt att sälja boken vidare efter kursen är avklarad. Kampanjen vill få ner priserna i stort men även ökad användning av e-böcker och gratis öppna lärresurser på nätet (Open Educational Resources).

söndag 5 juli 2009

Ny blogg om teknik i undervisning

En mycket lovande ny blogg har kommit igång för att enkelt förklara olika tekniker och visa hur de kan integreras i klassrummet. Bloggen heter Jaglärmigteknik och varje inlägg har två enkla rubriker: Vad är det här? och Hur integrerar du det här i klassrummet?
Just nu finns det inlägg om YouTube, Skype, Xmind, Dweeber och Triptico men det kommer säkert många flera.
För att se hur detta kan utvecklas titta gärna på den amerikanska inspirationskällan iLearn Technology.

torsdag 2 juli 2009

Konferens om digitala lärresurser

Den brittiska organisationen JISC har just anordnat en konferens (30 juni - 1 juli) om hur högre utbildning bör utveckla en klar strategi för digital lagring av utbildningsmaterial (JISC Digital Content Conference 2009). Kursmaterial, examensarbete, forskningsrapporter, avhandlingar mm finns redan tillgängliga via nätet tack vare intitiativ som Open Access och Open Educational Resources men få universitet har tydliga strategier för digitalisering och det finns förstås många frågor kring upphovsrätten. Konferensen tittade också på bibliotekets roll i denna utveckling mer flera inlägg om framtidens bibliotek.
Konferensens hemsida har även länkar till inspelade föreläsningar och presentationsbilder.
Läs även konferensbloggen.