torsdag 29 oktober 2009

Google Earth möter Second Life

Google Earth tillåter oss att se detaljerade satellitbilder och även 3D bilder av hela världen men tänk om du kunde utforska vilken stad som helst med din egen avatar som man gör i Second Life. Ett liten grupp utvecklare har börjat skapa en applikation kring denna idé och en förhandsvisning finns på YouTube (se filmen Google Earth move over).

De håller på att skapa en 3D version av hela världen och meningen är att du kan gå var du vill med din avatar. Du kan bekanta dig med nya städer innan du har varit där och får en bra bild av miljön. Alla byggnader finns men du kan inte gå in i dem och du vandrar helt ensam. Att koppla ihop denna idé med andra virtuella världar som Second Life ger många fantasifulla möjligheter. Jag hittar inga flera länkar om dethär så länge men jag misstänker att vi får höra mer framöver.

Forskning om mikroblogging

Mikrobloggingtjänsten Twitter har blivit väldigt populär och omdiskuterad. Den används för att sprida nyheter och länkar och som en uppskattad kommunikationskanal under akademiska konferenser. En ny typ av kommunikation växer fram och det pågår förstås forskning kring detta. Nu finns det en bra länksamling (Research on Twitter and Microblogging) till aktuella forskningsartiklar kring fenomenet.

onsdag 28 oktober 2009

Hinder mot förändring

Kanadensare Tony Bates skriver en mycket intressant trepartsartikel om varför högre utbildning har problem med att fullt implementera IKT i sina utbildningar.

Han menar att de stora akademiska universiteten inte behöver ändra på sin modell eftersom de riktar sig mot eliten och erbjuder en utbildning som ger status och inflytande. De mindre lärosäten å andra sidan bör inte försöka konkurrera med de stora och bör inse att de måste anpassa sig bättre till nya utbildningsformer.

Han anser att staten har en stor roll att spela om högre utbildning ska förändras. Bara genom tydliga initiativ uppifrån kan betydelsefulla förändringar ske. Inom lärosätet finns det en för splittrad struktur för att kunna driva genom stora förändringar utan tryck utifrån.

- One reason for this is that decision-making is deliberately dispersed in universities. The autonomy of the individual faculty member, and the view that senior academic administrators are there to serve the needs as much of the faculty as the students, means that it is difficult to make decisions for radical change. The demand has to come from the professors themselves, and we have seen that what they want is the traditional, elite model. There are then no real incentives for change, either internally or externally, and few power levers to bring about such change.

Se artikeln, Using technology to improve the cost-effectiveness of the academy:
Del 1

Del 2

Del 3

Bokklubb på nätet

Library Thing är ett socialt nätverk för att diskutera böcker. Du kan söka de böcker du läser, skriva dina tankar om dem och hitta andra som läser samma bok. Meningen är att du kan skapa grupper kring det du läser, diskutera och tipsa varandra. Nätverket finns på många språk så det är lätt att även skapa internationella diskussionsgrupper.

Goodreads är ytterligare ett nätverk för alla som gillar at diskutera böcker.

Följ norsk konferens om digitala rättigheter

Norgesuniversitetet arrangerar konferensen Med rett til å dele 28-29 oktober och du kan följa den på nätet eftersom de direktsänder flera föreläsningar och har ett eget diskussionsflöde i Twitter. Konferensens tema är "Digitale læringsressurser - opphavsrett og andre juridiske utfordringer" och ämnet är förstås ytterst relevant för oss i Sverige.

måndag 26 oktober 2009

Networked Learning 2010

Den 7:e Networked Learning konferens hålls i Aalborg, Danmark 3-4 maj 2010. Konferensen kommer att satsa på interaktivitet och redan nu får vi chansen att träffa och diskutera med flera av konferensens talare genom en serie webbmöten och diskussionsforum på konferensens sociala nätverk. Till exempel arrangerades idag (26 oktober) ett webbmöte (Impact on Learning of Networked Technologies) med två av Kanadas ledande forskare inom e-lärande, George Siemens och Stephen Downes. Flera sessioner kommer under de närmaste månaderna. Ett intressant och bra sätt att förbereda sig för konferensen i maj och lära känna flera deltagare i förväg.

Lärare undervisar i par

En ny artikel i den amerikanska tidskriften The Chronicle of Higher Education, Two Professors, one valuable lesson: How to respectfully disagree, handlar om två lärare som undervisar alltid i par genom att argumentera emot varandra oftast helt spontant. Genom att representera olika synpunkter har de uppmanat studenterna till djupare diskussion och visat tydligt att man ska kritiskt granska andras argument; i synnerhet lärarnas. Dessutom visar de att man kan argumentera på ett respektfullt sätt.

Pris för ambulansutbildning i Second Life

Brittiska JISC och Times Higher Education har delat ut ett pris till en utbildning för ambulanssjukvårdare som använder Second Life för simuleringar (se artikeln Paramedic training in virtual environments honoured by JISC Times Higher Education Award). Studenter vid St George's University London tränar på realistiska nödsituationer på en egen ö i den virtuella världen. Dessa övningar har inte varit möjliga i en traditionell klassrumsmiljö.

“The online environment evolved from issues that St George’s tutors were having with recreating paramedic work situations, which are impossible to simulate realistically in the classroom, and also with managing face-to-face meetings between students and tutors when the learners are spending time in work placements. The tutors developed an island in the virtual environment Second Life to allow students to work together as a paramedic team on different emergency scenes. They interact with patients by questioning, examining and treating them and the scenario unfolds in response to the students’ actions. Handover notes are emailed to their tutor for feedback.”

Läs mer om projektet på bloggen Preview.

söndag 25 oktober 2009

Inte bara ungdomar som driver den sociala webben

Vi tror att det är ungdomar som driver utvecklingen av sociala webbtjänster som Facebook, Twitter och Second Life men i verkligheten visar de ett klent intresse. Enligt en artikel i The Guardian, Surprisingly parts of cyber-space are teenager-free zones, är bara 9% av Facebookanvändare tonåringar och för Twitter var siffran 11%. Det är främst deras föräldrar som är mest aktiva. Mer bevis för att begreppet "digital natives" inte är så självklart som vi kanske trodde.

torsdag 22 oktober 2009

Varför en del är skeptiska till e-lärande

Två artiklar denna vecka diskuterar varför en del lärare är skeptiska till IKT-användningen inom utbildning. Trent Batson skriver i Campus Technology (But I don't want to teach my students technology) att en del lärare ser datorer och nätet som störande faktorer som hotar den nära relationen mellan dem och sina studenter i klassrummet. Många lärare får dessutom inte rätt stöd för att kunna arbeta med nya tekniker och det saknas rätt förutsättningar på många skolor när det gäller kompetensutveckling.

- To believe that somehow teaching and learning can occur now in a bubble as if the information technology revolution has not occurred is to live in a delusional world. It is not that we all have to be pioneers or early adopters, but we educators have to be at least curious and willing to better understand how the entire knowledge culture in our world has been altered and about how all assumptions about knowledge have been disrupted.

Times Higher Education (Why offline? It's very personal) skriver på samma tema om en undersökning vid engelska Bournemouth University om lärarnas skepsis mot IKT i undervisning. Även här står det att det finns en rädsla att man riskerar förlora en viktig personlig dimension i undervisningen när man flyttar allt mer aktivitet på nätet.

Europeisk konferens om utvärdering av e-lärande

Högskoleverket och European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) arrangerade nyligen en workshop i Sigtuna om utvärdering av europeiskt e-lärande. De var överens om att mycket måste göras inom detta område och de viktigaste slutsatserna från mötet var:
 • det behövs gemensamma definitioner av begrepp som "e-lärande" så att alla talar samma språk.
 • e-lärande måste bli en integrerad del av högre utbildning
 • det krävs särskild expertis för att kunna bedöma e-lärande
Läs artikeln hos Högskoleverket, Det behövs en gemensam definition av e-lärande.
Läs artikeln i Högskoleverkets senaste nyhetsbrev, Nyheter & Debatt.

onsdag 21 oktober 2009

Educause fokuserar på grön IKT

Den senaste utgåvan av tidskriften Educause Quarterly handlar om hur miljömedvetna vi är när det gäller IKT inom högre utbildning. Kan vi dra ner på antalet pappersutskrifter, satsa på datorer som drar mindre ström, hitta nya sätt att lagra information, satsa mer på e-möten för att spara på resekostnader - det finns ju många bra idéer. Tidskriften innehåller flera artiklar med praktiska idéer från universitet som har satsat på hållbar utveckling.

Virtuella skolor växer i USA

I USA finns det flera alternativ till skolan. Mest främmande för oss i Norden är att föräldrar kan tar hand om undervisningen själva genom "home schooling" då eleven inte har någon kontakt med skolsystemet. En annan variant beskrivs i en artikel på Poststar.com, Virtual students go to school without being in school.

En virtuell skola i Missouri ger eleverna möjligheten att studera hemifrån via nätet men som en del av skolsystemet. Eleverna kopplar upp sig regelbundet med lärare och andra studenter via webbkamera men sköter mycket av skolarbetet självständigt. För att undvika isolering träffas dessa elever regelbundet oftast för mer sociala sammankomster. Denna modell verkar passa elever som bor i glesbygden så att de slipper långa resor till och från den vanliga skolan.

tisdag 20 oktober 2009

Digitala lärresurser - överförbarhet är viktigast

Det är oerhört viktigt att digitala lärresurser (filmer, simuleringar, bildspel mm) är lättillgängliga och sökbara men de ska också vara lätta att anpassa och vidareutveckla. Så står det i en intressant artikel i Skolverkets sida IT för pedagoger, God överförbarhet - viktig egenskap hos digitala lärresurser. Spridningen av öppna lärresurser i Sverige är fortfarande ganska begränsad i synnerhet inom högre utbildning men artikeln pekar på ett flertal viktiga faktorer för att driva på utvecklingen.

Till exempel, val av filformat kan vara avgörande för spridningen och faran är att populära format som PDF eller Flash är svåra att redigera efteråt. Man måste se till att använda ett redigeringsbart format om du vill att andra ska kunna vidareutveckla ditt material.

En rapport har tagits fram av företaget Metamatrix på uppdrag av Skolverket, ”Möjligheter och svårigheter att vidareutveckla och översätta digitala lärresurser”. En av författarna, Krister Widell säger:
― Det krävs helt enkelt ett större intresse bland myndigheter, aktörer och allmänhet för att vi ska kunna komma vidare. Framför allt behövs ett systemövergripande perspektiv på digitala lärresurser som tar fasta på hur de kan bidra till att utveckla undervisningen i skolan. Idag kommer entusiasmen underifrån, från lärare som ser möjligheterna och börjar arbeta på nya sätt. Men frågan är om det räcker.

Se en film om digitala lärresurser i Norge.

måndag 19 oktober 2009

Högskolan i Jönköping värd för årets EUCEN konferens

Den 38:e upplagan av EUCEN:s konferens (EUROPEAN UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION NETWORK) äger rum vid Högskolan i Jönköping 5-7 november. Årets tema heter "Quality & Innovation in Lifelong Learning" och visar exempel på hur man implementerar livslångt lärande i samhället och i synnerhet med individen i fokus.

Konferensens tre huvudspår är hur man kan utvärdera lärosätenas insatser för livslångt lärande, praktiska erfarenheter av livslångt lärande med Sverige i fokus och slutligen ett workshop spår där olika parter kan träffas och diskutera eventuella projekt och samarbete.

Det finns fortfarande platser kvar på denna intressanta konferens.

Se broschyren om konferensen.
Konferensinformation från Högskolan i Jönköping.

fredag 16 oktober 2009

Alla elever i Uruguay får en dator

Uruguay har blivit det första landet i världen där alla skolelever har en bärbar dator enligt en artikel från BBC, Laptop for every pupil in Uruguay. Satsningen, Plan Ceibal (Education Connect) är en del av ett globalt initiativ One Laptop per Child och har kostat cirka 5% av landets utbildningsbudget. Lärarna har också fått datorer och utbildning i hur de ska använda dem i sin undervisning.

Många har varit skeptiska till projektet och det komma att dröja förrän alla skolor verkligen utnyttjar den nya tekniken men projektledaren Miguel Brechner menar att det är viktigt att minska den digitala klyftan:

"This is not simply the handing out of laptops or an education programme. It is a programme which seeks to reduce the gap between the digital world and the world of knowledge."

Hur hanteras innovation inom utbildning?

Stefan Pålssons Omvärldsbloggen tar upp problemet kring förnyelsearbete inom utbildning och hur svårt det är att skapa riktiga förändringar (Vad krävs för att förnya skolan?). Han refererar till en ny brittisk rapport Overcoming the barriers to educational innovation som har identifierat ett antal kritiska faktorer för pedagogisk förändring:
 • själva meningen med förnyelsen måste uppfattas på rätt sätt av alla
 • informellt stöd, kollegialt samarbete
 • formellt stöd (teknikstöd, kompetensutveckling, skolans infrastruktur mm)
 • stöd uppifrån att våga ta risker, prova nytt
 • tydlig ledarskap
 • delad vision, bra förankring
 • förnyelsearbetet ska involvera all personal

JISC konferens 2010

En av de viktigaste konferenserna inom nätbaserad utbildning i Storbritannien är JISC-konferensen som äger rum 12-13 april 2010 i London. JISC är en statlig nätverksorganisation som främjar utvecklingen av nätbaserad utbildning i landet och finansierar forskning och utvecklingsprojekt inom området.

"The conference theme Technology: at the heart of education and research confirms JISC’s view that universities and colleges must integrate technology into all aspects of their strategic planning to ensure their survival in the coming years."

torsdag 15 oktober 2009

Arbetsgivare mer positiva till distansutbildningar

Allt flerstudenter i USA läser på distans. Cirka 25% av alla studenter läser via nätet och antalet ökade med 13% förra året enligt Reuters.

Enligt en artikel i ThomasNet News, Online Degrees Viewed more Favorably, ser flera företagsledare mer positivt på distansutbildningar än tidigare och att de uppfattar alltmer kvaliteten som lika hög som motsvarande campusutbildning. Men arbetsgivare tenderar att värdera distansutbildningar från etablerade universitet högre än utbildningar från nya renodlade nätuniversitet.

Det finns förstås fortfarande många som är skeptiska till nätbaserade utbildningar men trenden verkar vara att denna grupp minskar med varje år.

edu 2.0, gratis webbaserad lärplattform

Edu 2.0 är en öppen, webbaserad lärplattform som är främst riktad mot skolor som saknar plattform och vill komma igång utan större kostnader. Man behöver inte installera den på egna servrar och man kan skapa en egen plattform direkt. Titta på informationsfilmen nedan för en snabb överblick.

onsdag 14 oktober 2009

Teknikmotstånd - var det bättre förr?

Idag diskuterar vi mycket kring hur musik- och filmindustrin hotas av fildelning men debatten är inte ny. Liknande diskussioner ägde rum för hundra år sedan när grammofonen introducerades och för 40 år sedan när kopieringsmaskinen och videobandspelaren kom ut på marknaden. En artikel på webbplatsen Ars Technica, 100 years of big content fearing technology, beskriver hur företagen reagerade när dessa maskiner dök upp och hur de motverkade den nya teknologin. Det sätter dagens debatt i perspektiv.

måndag 12 oktober 2009

E-post på väg ut?

Enligt flera uppskattningar står skräppost eller spam för cirka 90% av all e-post. Dessutom är det ett verktyg som var anpassat till en värld då vi kopplade upp oss bara från och till. Idag är vi uppkopplade jämt och folk använder tjänster som Facebook, Twitter, MSN och Skype för att håller varandra uppdaterade. En artikel i Wall Street Journal, The End of the Email Era, beskriver e-postens uppgång och fall och blickar mot framtiden och i synnerhet Google Wave, som många tror ska ersätta e-posten.

lördag 10 oktober 2009

Styr lärplattformar pedagogiken?

I en ny artikel som heter Insidious pedagogy: how course management systems impact learning skriver Lisa M. Lane att lärplattformar påverkar pedagogiken mer än man tidigare har anat.

Även om dagens lärplattformar innehåller funktioner som stöder en konstruktivistisk pedagogikså är dessa funktioner oftast väl gömda och bara de mest IT-erfarna lärare hittar dem. Oerfarna lärare, menar Lane, använder oftast bara de funktioner som är förprogrammerade och det betyder att lärarens pedagogik begränsas till det som verkar vara möjligt i plattformen. Lärare som arbetar mycket med olika webbverktyg kan hitta lättare i plattformen och tar fram de funktioner som bäst passar sin undervisning.

Lösningen som Lane föreslår är att lärare som ska börja med nätbaserade kurser ska först bestämma det pedagogiska upplägget på sin kurs och sedan få hjälp med att plocka fram de funktioner i lärplatformen som stöder det.

fredag 9 oktober 2009

Lär dig anotomi via mobilen

Forskare vid University of Utah har utvecklat en ny iPhone applikation som gör det möjligt för studenter att studera anatomiska detaljer i 3D. På mobilen kan man se detaljerade datortomografi- eller MRT-bilder som man kan rotera, förstora och undersöka. Dessutom kan man undersöka tredimensionella bilder av insekter, molekyler och även motorer.

Läs artikeln om applikationen på University of Utah News Center
Se en skärmbild från en iPhone

SVERD-konferensen 6-7 oktober

SVERD (Svenska Riksorganisationför Distansutbildning) hade sin höstkonferens 6-7 oktober i Stockholm. Konferensens tema var "innovation, kreativitet och innovation" och bland talarna var Godelieve van den Brande från EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, framtidsforskaren Bengt Wahlström, Bo Dahlström från IT-Universitetet Göteborg samt representanter från Island, Danmark, Norge och Estland.

En bra sammanfattning av konferensen (i flera delar) finns på Lars-Göran Hedströms IKT-bloggen. Jag har dessutom skrivit en artikel i nättidningen LearningNet om Estlands nationella satsning på e-lärande som presenterades vid konferensen. Se även en kort summering hos Stockholms Folkhögskola (MKFC).

Sociala medier i skolor (och universitet)

Varför ska sociala medier användas inom utbildning? Det finns ju många bra argument för detta och en hel del har samlats i en bra bloggpost av Ollie Bray, Social Media in Schools där han delar upp fördelarna under fem rubriker:
 • Skapa engagemang bland studenter
 • Realtidsinformation
 • Framtidsinriktad kommunikation
 • Viktig del av lärarnas professionell utveckling
 • Näringslivet behöver anställda med digital kompetens
För bakgrundsläsning kan du bläddra genom en snygg sammanställning av sociala mediers utveckling, The History and Evolution of Social Media på Webdesigner Depot.

Översättning på nätet - människa eller maskin?

Det finns nu flera verktyg för att kunna översätta webbsidor. De kan inte jämföras med en professionell översättares arbete men i många fall får du en ungefärlig översättning så att du kan förstå texten. Google har förstås Google Translate som kan hantera cirka 50 olika språk. Men nu, enligt en artikel hos CNN (Who's the better translator: Machines or Humans?), kommer Facebook med ett intressant alternativ som bygger på samarbete mellan hundratals frivilliga översättare runt om i världen (se Facebook Translations). Flera översättare kan samarbeta kring ett uppdrag och det finns tydligen stöd för många mindre språk, särskilt europeiska.

Framtiden för högre utbildning finns på nätet

DN:s kritiska debattartikel, Korta Distansen, för några veckor sedan har skapat en hel del diskussion. Nu har tre rektorer och VD:n för KK-Stiftelsen skrivit en replik i Computer Sweden och på KK-Stiftelsens webbsida där de betonar att nätbaserat lärande är nödvändig för framtidens högre utbildning.

"Vi är bara i början av utvecklingen där nätets tillgängliga informationsmängder är basen för komplexa tjänster för nätbaserat lärande. Arbetet mellan forskare, lärare och teknikutveckling inom detta område förutsätter nya former av tvärvetenskapligt samarbete och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Detta för att metoder och resurser som insatserna leder fram till ska ligga i linje med kraven i dagens arbetsliv."

Läs hela repliken hos KK-Stiftelsen.
Se även LearningNet.

torsdag 8 oktober 2009

President Obama bakom nationell fokus på informationskompetens

Just nu pågår en kampanj i USA för att lyfta fram informationskompetens som en nyckelfaktor för landets framtid. I ett pressmeddelande från Vita Huset skriver President Obama att landets skolor måste satsa på att höja elevernas kompetens när det gäller att söka information på nätet och utnyttja nätets resurser mer effektivt.

"Our Nation's educators and institutions of learning must be aware of -- and adjust to -- these new realities. In addition to the basic skills of reading, writing, and arithmetic, it is equally important that our students are given the tools required to take advantage of the information available to them. The ability to seek, find, and decipher information can be applied to countless life decisions, whether financial, medical, educational, or technical."

Dags för liknande satsningar här i Sverige?

måndag 5 oktober 2009

Nätet glömmer aldrig!

Våra digitala fotavtryck är svåra att sudda bort, ibland med tråkiga resultat. En artikel i brittiska The Independant, No thanks for the memory: Why the net won't let you forget, beskriver bland annat hur en ung lärare i USA blev inte anställd på grund av en bild hon hade lagt ut på Facebook. Allt vi gör på nätet lagras någonstans och sökmotorer som Google och Yahoo glömmer aldrig. Därför är det oerhört viktigt för alla att tänka först innan vi lägger ut festbilder eller skriver ogenomtänkta åsikter på Facebook eller en blogg.

En möjlig lösning är att tvinga folk att skriva "bäst före" datum på alla filer så att Google kan glömma dem men det är svårt att se det som särskilt praktiskt. Oftast är det bra att sökmotorerna kommer ihåg allt men vi borde vara lite försiktigare i stället.

Photo: www.pixgallery.com © Hans Wretling

söndag 4 oktober 2009

YouTube Edu expanderar

YouTube Edu är en plattform för lärosäten att distribuera inspelade föreläsningar och reportage. Hittills har det bara varit amerikanska universitet som har använt tjänsten men nu kommer flera europeiska aktörer igång. Bland de första i Europa att skapa en egen kanal i YouTube Edu är Cambridge, Edinburgh, Imperial College London och Open University. Prova själv, det finns tusentals föreläsningar inom de flesta ämnesområdena.

Forskarkonferens om internet

Internet har blivit en viktig del i samhällslivet och i människors vardagsliv. Det har medfört att Internet idag studeras, utifrån olika perspektiv, inom en rad olika ämnesområden bland samhällsvetare, humanister, beteendevetare, medicinare, tekniker och många flera. Kunskaperna är uppsplittrade och överblicken saknas. Det medför att det finns ett behov av ett svenskt forum för tvärvetenskapliga kontakter och för utbyte av kunskaper och erfarenheter om Internets användning och påverkan på individen och samhället. Till följd av detta anordnas forskarkonferensen Internetforskning.se i anknytning till Internetdagarna i Stockholm i början av november.

Konferensen riktar sig till svenska akademiker som studerar olika aspekter av Internets utveckling i samhället. Temat är Internets påverkan på individ och samhälle.

Tid: Onsdagen den 4 november 2009, kl 9.30-17.15
Plats:
Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12-13

Photo: www.pixgallery.com © Anders Andarve

Universiteten rekryterar via sociala nätverk

Nya studenter vet mer om sina lärosäten än någonsin tidigare tack vare sociala medier. Enligt en artikel i The Baltimore Sun (Colleges learn to live with social media) går många studenter in på universitetets egen Facebooksida för att fråga etablerade studenter om universitetets fördelar och nackdelar. Nya studenter kan därmed skapa ett nätverk på campus även innan de flyttar dit.

Allt fler universitet använder studentbloggar för rekrytering men många är tveksamma att låta studenterna blogga fritt utan en central redaktion. Ett universitet som låter studenterna blogga fritt och med väldigt positiva resultat är amerikanska MIT vars rekryteringssajt, MIT Admissions, har blivit banbrytande. The New York Times beskriver MITs satsning, MIT taking student blogs to the 9th degree, som en av de mest interaktiva och kreativa studentrekryteringssajterna i landet.

fredag 2 oktober 2009

USA utvecklar nationell plan för IT inom utbildning

Den amerikanska Department of Education arbetar fram en nationell plan för hur IT kan användas för att förnya och förbättra utbildning i landet. En preliminär version av planen kommer ut redan nästa vecka och kommer att fokusera på följande områden:
 • Lärande
 • Bedömning
 • Undervisning
 • Produktivitet
Departementet har tillsatt en arbetsgrupp med bred kompetens (ledare, lärare, forskare, administratörer) för att jobba fram planen.
Läs mer om detta på Stefan Pålssons blogg, Omvärldsbloggen.