torsdag 31 augusti 2017

Digikoll - ny svensk öppen kursplattform för lärare

Digikoll är en ny svensk kursplattform som erbjuder öppna fortbildningskurser för lärare som vill utveckla sin digital kompetens och intergrera digitala verktyg i sin undervisning på ett pedagogiskt sätt. Just nu är alla kurser öppna och gratis för alla som skapar ett konto men längre fram kommer en del mer avancerade funktioner att introduceras mot betalning.

- Vi vänder oss till dig som utbildar andra, eller planerar att göra detta, och som använder eller vill använda IT-stöd för undervisning och lärande. Ett digitalt kollegium där du får tillgång till fortbildning och kan dela dina idéer och tankar med andra pedagoger när det passar dig.

Plattformen har redan nu ett brett sortiment kurser inom följande kategorier:
När du har loggat in har du tillgång till alla kurser, kursmaterial och övningar. Varje kurskategori innehåller flera delkurser och det finns material i varje kurs på 6 olika nivåer. När du klarar en kurs får du en badge (digitalt certifikat) men vill du bli examinerad och få ett personligt kursbevis eller få dina kunskaper validerade innan du börjar, kommer Digikoll att ta en avgift för det (läs Examination och kursbevis). Dessutom får du vara med i ett digitalt kollegium; en lärande gemenskap av professionella pedagoger som tillsammans vill lära sig mer om hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning.

Digikoll på Facebook.


onsdag 30 augusti 2017

Connect - på väg mot framtidens sociala medier?

Etablerade sociala närverk får snart konkurrens från nya håll med innovativa lösningar som kombinerar sociala nätverk med virtuella världar, underhållning och musik. En sådan tjänst är österrikiska Connect som just nu lanseras på crowdfundingsajten KickStarter. Du kan kommunicera med alla dina vänner i Connect på många sätt (meddelanden, filmer, bilder osv till en, flera eller alla vänner) med till skillnad från Facebook så krypteras all kommunikation punkt-till-punkt. Det betyder att Connect kan inte lagra eller analysera din kommunikation, en klar fördel mot många av dagens sociala medier. Dessutom får du ange hur länge dina inlägg ska gälla och när de kommer att raderas helt.

Connect erbjuder också tillgång till virtuella miljöer där du kan lyssna på musik, titta på filmer och framför allt spela spel, till exempel via PlayStation. Möjligheter att handla via plattformen är förstås stora. Tita på introduktionsfilmen nedan och se vad du tycker. Ett exempel på framtidens sociala medier kanske?

tisdag 29 augusti 2017

ViLär - konferens om arbetsintegrerat lärande

Konferensen ViLär, om arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande, äger rum 7-8 december vid Högskolan Väst i Trollhättan. Konferensen samlar utbildare, forskare och beslutsfattare från högre utbildning, näringsliv och offentlig verksamhet för erfarenhetsutbyte kring lyckade samverkansprojekt och innovativa utbildningar.

- Arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

Konferensens huvudtalarna är Kristina Edström, Spänningen mellan akademiska och professionella värden i ingenjörsutbildningen, och Julianne Cheek, Using workplaces as places of learning. Whose needs? Whose agenda? And who says?

Bidrag till konferensen måste skickas in senast 13 oktober, se Call for papers.

måndag 28 augusti 2017

Textning av filmer med Amara

Verktyget Amara gör det enkelt att lägga till textning av filmer på nätet. Du kan också texta filmer på flera språk tillsammans med kollegor eller i samarbete med Amaras nätverk av översättare. Du kan gå med i detta nätverk och texta befintliga utbildningsfilmer i många globala samlingar till valritt språk, t ex lägga in svensk textning på TED-föreläsningar osv.

- Amara is home to an award winning subtitle editor that makes it easy to caption and translate video. Amara also hosts volunteer localization & accessibility communities, and offers professional tools and services for subtitles.

Amara är en icke-vinstdrivande organisation vars mål är att göra utbildningsfilmer mer tillgängliga.

lördag 26 augusti 2017

Automatisk översättning för webbmöten

De flesta internationella möten och webbinarier hålls på engelska men det betyder oftast att deltagare från engelskspråkiga länder hörs mer än andra. Tänk om man kunde erbjuda simultantolkning i alla möten så att alla kan prata fritt på sitt eget språk. Drömmen om automatisk tolkning kommer allt närmare och även om det fortfarande finns brister så förbättras tekniken hela tiden.

Translate your world (Tywi) erbjuder ett e-mötessytem med ett verktyg för nästan simultantolkning mellan 78 olika språk. Tekniken använder en kombination av flera befintliga översättningstjänster som Google Translate, Microsoft, Yandex m fl och därmed lovar bättre översättning. Det betyder att du kan hålla ett webbinarium och erbjuda tolkning till flera språk, antingen som textning eller talsyntes. Verktyget kan även användas  tillsammans med befintliga e-mötessystem som Skype, Adobe Connect, Webex m fl.

Principen är att Tywi först översätter vad du säger till text, sedan översätts texten till ett annat språk och till slut läses texten upp på det andra språket med talsyntes. För att det ska fungera bra behöver alla tala tydligt och undvika slanguttryck, ordvitsar osv. Du kan träna systemet att förstå din röst bättre genom att träna systemet i förväg och man kan även lägga in facktermer som systemet behöver kunna.

torsdag 24 augusti 2017

Translanguaging - flerspråkighet som resurs

I alla klassrum finns det elever som kan andra språk än svenska. Kan vi använda deras språkkunskaper som en resurs för lärande och lyfta fram flerspråkighet som något berikande? Förr fick man inte prata andra språk i skolan men dagens forskning visar att flerspråkighet bör i stället uppmuntras. Translanguaging är ett ganska nytt begrepp inom pedagogik som går ut på att använda alla språk i klassrummet och visa att alla språk är lika viktiga för elevernas lärande.

Ett filmreportage på Lärarkanalen, Flerspråkighet som resurs, berättar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, och Anna Kaya, nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet, om hur translanguaging fungerar och ger exempel från ett aktuellt projekt på en skola i Växjö.

tisdag 22 augusti 2017

EdTech Sweden 2017

Konferensen EdTech Sweden 2017 hålls i Stockholm 24 oktober med temat "the learning economy". Konferensen är en mötesplats för företag och entreprenörer inom utbildningsteknologi samt representanter från skolor, högskolor, myndigheter, kommuner och landsting.

- Education is no longer an isolated event, but a lifelong learning opportunity. How can we optimize our efforts to continuously build on and develop our knowledge and talents? At EdTech Sweden 2017, we will bring focus to the structures, technologies and formats that enable lifelong learning while highlighting the major players in edtech today. We have chosen to divide the day into four areas all addressing different topics related to The Learning Economy.

Årets konferens har fyra spår:
Huvudtalarna är Joel Hellermark (Deep Learning and Personalized Education), Carl Heath (Rise Interactive), David Black-Schaffer (ScalableLearning and the Flipped Classroom), Lisa Lindström, (CEO, Doberman).

måndag 21 augusti 2017

För mycket engelska i norsk högre utbildning menar Språkrådet

Norska Språkrådet är kritisk till en överdriven användning av engelska inom högre utbildning och menar att det kan påverka utbildningskvaliteten eftersom många studenter inte är tillräckligt bra i engelska. Enligt en artikel av norska NRK, Kritiserer universitet for overdriven engelskbruk, finns det allt fler kurser där kursmaterialet ärhelt  på engelska och de vill se en bättre balans mellan engelska och norska eftersom de flesta studenterna ska sedan komma ut i den norska arbetsmarknaden.

Enligt Ole Våge, seniorrådgivare på norska Språkrådet:

- Vi er særleg bekymra for nye studentar som møter nesten heile pensumet på engelsk. Vi er usikre på læringsutbyttet, det er ikkje sikkert alle er gode nok i engelsk.

Varken studentorganisationer eller universiteten är särskilt bekymrade över utvecklingen och menar att balansen idag är bra. 

söndag 20 augusti 2017

Samarbeta smartare med digitala verktyg

Om du letar efter digitala verktyg som du kan använda i klassrummet, distansutbildning eller i samarbete med kollegor kan du hitta många bra förslag i vår guide Samarbeta smartare (Linnéuniversitetet). Verktygen har samlats under ett flertal flikar med funktionsrubriker som skriva tillsammans, gemensam arbetsyta, samla, planera, bevaka, spela in, nätverk m fl. För varje verktyg finns en kort beskrivning om funktion och användningsområde samt en kort introduktionsfilm.

Guiden finns även på engelska.

torsdag 17 augusti 2017

Alla norska böcker före 2000 snart på nätet

Bild: Nasjonalbiblioteket
Nationalbiblioteket i Norge har snart genomfört sitt ambitiösa projekt att digitalisera alla böcker som har getts ut i landet fram till år 2000, enligt en artikel och radioreportage av Sveriges Radio Kulturnytt, Norge digitaliserar historisk bokutgivning. Böckerna är fritt tillgängliga men kan inte laddas ned, du får bara läsa på nätet. Det betyder att tusentals böcker blir nu tillgängliga som annars inte går att köpa bortsett från på antikvariat. Du kan också söka i databasen.

Projektet har lyckats mest på grund av att de har endast haft en part att förhandla med när det gäller upphovsrättsliga frågor. Enligt Roger Jøsevold Nationalbiblioteket:

- Vi kan förhandla med en part, i det här fallet Kopinor, som klarerar alla rättigheter; med norska upphovsrättsinnehavare, med förläggare, med utländska upphovsrättsinnehavare och med så kallade "orphaned works". Det gör det enkelt att få till ett avtal när man den typen av uppslutning från upphovsrättsinnehavarna.

Nästa uppgift i projektet är att börja digitalisera alla norska tidskrifter. Lyssna här på radioreportaget.

onsdag 16 augusti 2017

Kreativa sätt att använda Padlet i din undervisning

Padlet är ett av mina favorita verktyg och fungerar som en webbaserad anslagstavla för anteckningar, bilder, filer, länkar mm. Det kan användas både i klassrummet och på distans och en ny artikel, 30 creative ways to use Padlet for teachers and students, ger praktiska råd om hur du kan använda Padlet i din undervisning.

Här hittar du tips om hur du kan använda Padlet för t ex brainstorming i klassen, samla in frågor under en genomgång, skapa litteraturlistor, samla klassens lektionsanteckningar på ett ställe, samla in förslag eller återkoppling, frågor och svar, skapa en gruppsida och mycket mer.

måndag 14 augusti 2017

Gratis videoredigeringsverktyg - OpenShot

Om du vill redigera filmer men vill inte investera i någon av de kommersiella verktygen på marknaden kan OpenShot Video Editor vara en bra lösning. OpenShot är ett gratis, open source program som låter dig redigera filmer och lägga till många snygga effekter, t ex animeringar, titlar, 3D-animeringar, obegränsat antal spår mm. Verktyget fungerar på PC. MAC och Linux.

Titta på denna introduktionsfilm.