fredag 28 februari 2014

Lunds universitet lanserar 3 MOOCs till hösten

Lund_University_by_LaMiche by LaMiche 威廉, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by LaMiche on Flickr

Lunds universitet kommer att erbjuda 3 öppna MOOCs till hösten som en del av det internationella konsortiet Coursera, enligt en nyhet på Lunds Universitets Magasin, Utbildningar on line: Klart med tre MOOCs. Detta är ett första resultat av två interna utredningar i Lund: en som ser över användningen av IKT i stort och en med fokus på hur universitetet skulle kunna starta egna MOOCs. Rektorn beslutade att satsa 3 miljoner kronor för att utveckla de första tre MOOCs och alla fakulteter fick möjligheten att nominera en kurs som kunde bli en MOOC. Nu har universitetet bestämt sig för följande kurser som ska börja till hösten:
 • Greening the Economy: Lessons and experiences from Scandinavia
 • Global Health Course: Health in a global sustainability perspective
 • Introduction to European Business Law
Tanken är att utveckla utbudet under 2015. Kurserna är helt nätbaserade och kommer att vara öppna för alla men leder inte till högskolepoäng. Utbildningsnämndens vice ordförande Bo-Anders Jönsson efterlyser bland annat en nationell strategi inom området (som man redan har i Norge):

- Men jag vill, liksom studenterna, skynda långsamt och diskutera utveckling av MOOCs utifrån ett utbildningsstrategiskt perspektiv och med fokus på specifika målgrupper, t.ex. för fortbildning av lärare. Jag skulle också vilja se en nationell utredning och strategi för MOOCs.

Coursera är ett konsortium på 108 universitet i hela världen som idag ger 623 MOOCs på 12 olika språk.

Till hösten kommer även Karolinska Institutet att erbjuda sina första MOOCs inom det andra stora MOOC-konsortiet edX. Se KIs höstutbud.

torsdag 27 februari 2014

MOOC-statistik i kartor


Amerikanska Harvard University och MIT har nyligen släppt omfattande statistik på sina öppna nätbaserade kurser (MOOOCs) i form av interaktiva kartor enligt en artikel i nättidningen EdTech,
HarvardX’s and MITx’s MOOC Data Visualized and Mapped. Hittills har deras kurser lockat över 2 miljoner studenter i cirka 190 länder (188 för MIT, 193 för MIT) och av dem har cirka 65 000 fått intyg. MOOC-studenter är oftast män i åldern 25-30 med akademisk examen. Genom att klicka på kartorna kan du få mer detaljerad information per land. All data bidrar till den omfattande forsknigen som pågår kring just MOOCs. Sedan kom ihåg att detta är bara kurser från 2 universitet och att det finns hundratals universitet idag som ger MOOCs.

tisdag 25 februari 2014

Korta nätkurser för lärare

img_7404 by steevithak, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License by steevithak

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har tagit fram ett intressant koncept för fortbildning av lärare. Konceptet heter 2komma5 och består av 25 korta nätbaserade kurser på 2,5 höskolepoäng vardera med målgrupp lärare och utbildningsledare inom förskla, grundskola, gymnasium, särskola och fritidshem. Enligt ett pressmeddelande, Unika distanskurser för lärare:

- Tanken med projektet är att förse pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium med distanskurser på 2,5 högskolepoäng. Varje kurs behandlar ett specifikt ämnesområde som anknyter till verksamma lärares vardag. Kurserna ges via nätet och man väljer själv när man vill påbörja kurserna. Om man läser kursen på hetid är man klar på en vecka. Varje kurs innehåller sex inspelade lektioner á 45 minuter, som kompletteras med litteraturstudier och två examinationer kopplade till lärarens arbete.

Bland kurserna finns det följande:
- Flippa ditt klassrum
- Att motivera när ingen motivation finns
- Att göra jämställdhet i förskola
- Autismliknande tillstånd - ett pedagogiskt dilemma
- Se elevens utveckling - formativ bedömning i ditt klassrum
- Våga använda Wikipedia i undervisningen

måndag 24 februari 2014

IT och utbildning - rektorn har nyckelroll

Teaching in the Library by Enokson, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by Enokson

Om en skola eller högskola ska lyckas använda digitala verktyg och resurser på ett pedagogiskt och genomtänkt sätt är det nödvändigt att rektorn förstår frågorna och visar vägen, enligt en artikel i Computer Sweden, Digitaliseringen hänger på rektorn. Rektorns engagemang kan vara avgörande för en lyckad digitalisering och vi ser resultatet idag i de stora skillnaderna som finns mellan olika skolor när det gäller personalens digitala kompetens.

- Nyckelpersonen är rektorn. Det är avgörande vilket intresse rektorn har av att satsa på utrustning och it som ett pedagogiskt hjälpmedel, säger Eva Mårell-Olsson, it-pedagogikforskare vid Umeå universitet.

Anser rektorn att området inte är viktigt blir det bara isolerade intressegrupper bland lärarna som provar nya metoder medan de flesta lärarna fortsätter som förr. Att bara lita på eldsjälarna räcker inte, enligt Edward Jensinger, skolutvecklingschef för de kommunala skolorna i Helsingborg och tidigare rektor. De ska helst lyftas fram:

– Det duger inte att bara säga att de är bra och be de andra lärarna följa deras exempel. De måste lyftas fram och få extra i lönekuvertet så det verkligen märks att det här är sådant som skolan värdesätter.

Kompetensutveckling för lärarna är nödvändigt men det handlar inte om en och annan kurs, mer som en pågående lärandeprocess. Alla måste inse att de behöver ständigt hålla sig uppdaterade.

söndag 23 februari 2014

U Nordic ger öppen projektledarutbildning

Gunnar Wettergren (SU), Lars Utstøl (Studiecenter) och Geir-Tore Kvarme (Nesna)
Bild: U Nordic (med tillstånd)
Skandinaviens största universitet, Stockholms uniuversitet, och den minsta offentliga högskolan i Norge, Högskolan i Nesna, vil gemensamt producera en projektledarutbildning inom ramen för samarbetsorganisationen U Nordic. Det nya programmet har varit under utveckling i nästan ett år och målet är att att skapa en utbildning som är anpassad för företag och individer på mindre orter och glesbygden, långt från närmaste högskoleort. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och kommer att förankras på lärcentra/studiecentra både i Sverige och Norge.

Enligt en av de ansvariga för utbildningen, Geir-Tore Klæboe, vid Högskolan i Nesna:

- Med programmet odlar vi högskole-och universitetsutbildningar som lokala utbildningskoncept. Det ska vara fast förankrade i den akademiska världen på högskola och universitet - men också nära knuten till människor som bor långt från campus. Det innebär studier utan långa resor och det innebär att vi får en blandning av suveräna nätresurser, seminarier lokalt, bra coachning och vägledning och lokal examen.

fredag 21 februari 2014

Från MOOCs till VOOCs

Intresset hittills för stora öppna nätkurser (MOOCs) har kommit huvudsakligen från högre utbildning men modellen kan tillämpas inom till exempel vuxenutbildning och yrkesutbildning. En artikel i nättidningen Merlin John Online, You've heard of Moocs – now it's 'Welcome to Voocs', presenterar planer att ge öppna nätbaserade kurser för olika yrkeskategorier. En rapport från organisationen Feltag (Further Education Learning Technologies Action Group) visar ett stort behov för anställda inom alla branscher att bli digitalt kompetenta och MOOC-modellen kan bli en av flera metoder för kompetensutveckling. I första hand riktas dessa VOOCs (Vocational Open Online Courses) mot lärare inom vuxen- och yrkesutbildning.

Enligt Donald Clark, en av initiativtagarna:

“Whereas Moocs tend to have focused on academic learning," he explained, "the Trust feels that the people working to support learning in vocational and adult education could benefit from a Vooc, a Vocational Open Online Learning Course." And appropriately, the first Vooc aims to develop the skills and knowledge of the teachers, trainers, tutors and learning support workers in how to make more effective use of digital technology and social media to improve learning.

torsdag 20 februari 2014

Teknikstöd för elever med kognitiva svårigheter


Många elever inom skola, gymnasium och vuxenutbildning har kognitiva svårigheter som ligger bakom till exempel koncentrationssvårigheter, problem med tidsuppfattning, organisationsförmåga mm. Teknikstöd i form av särskilda program eller appar kan hjälpa dessa elever och stärker deras möjligheter att lyckas i skolan. Webbtjänsten Läromteknikstöd.se ger läraren ett bra överblick på området kognitiva svårigheter med fallstudier, definitioner, råd om bemötande och exempel på smarta IKT-lösningar som ger elever bra stöd i sin vardag. Webbplatsen består av följande delar:
Denna tjänst har utvecklats av Hjälpmedelsinstitutet med syftet att med teknikstöd stärka elever med 
kognitiva svårigheter för att skapa lika villkor till utbildning och framtida arbete.

onsdag 19 februari 2014

Att fånga uppmärksamhet i klassrummet

Nyckeln till bra undervisning är att fånga studenternas uppmärksamhet och smart användning av IKT kan hjälpa dig att få det. Här ser du en lärare som använder video i klassrummet på ett mycket kreativt sätt. Jag vet inte riktigt vad detta bevisar men studenterna är definitivt med. Humor och engagemang skapar intresse.

Samverkan - Från behov till färdig student

Lärcentranätverket NITUS årsstämma och konferens äger rum i Kiruna 8-9 april med temat Samverkan - Från behov till färdig student. Värd för konferensen är Lapplands Lärcentra. Målgruppen är representanter från lärcentra, universitet/högskolor, utbildningsorganisationer, kommuner och näringsliv.

- Representanter från näringslivsbolag, företag, lärcentra och universitet kommer att berätta om hur de tillsammans arbetar med behovsinventering och utbildningsplanering samt övrig samverkan. De kommer att ge konkreta exempel på hur denna samverkan kan organiseras inom olika branscher.

Priset för konferensen är 1 975 kr inkl. moms. I priset ingår kaffe och lunch båda dagarna, middag på kvällen samt entré till IceHotel i Jukkasjärvi. Kostnad för boende ingår inte. Boendet bokas separat av deltagarna själva.

tisdag 18 februari 2014

Euroversity - högre utbildning i virtuella världar


Euroversity är ett EU projekt som utforskar möjligheterna med virtuella världar inom högre utbildning. Projektet är nu i sitt sista år och har redan samlat på sig många goda exempel på utbildningsmiljöer, främst i den virtuella världen Second Life. Euroversity består av 18 partners från 10 länder i Europa samt Israel och alla partners har tidigare medverkat i diverse internationella projekt och initiativ inom området. Från Sverige deltar Linnéuniversitetet med bland annat kurser i engelska och Umeå universitet med kurser i samisk språk och kultur.

- The aim of the project is to engage enough of a critical mass of users of online 2D/3D virtual environments, so as to generate more users by transferring their newly acquired knowledge to their specific contexts. The duration of the network is such that there will be the possibility to initiate, train and follow-up new end users during the project. The community resource created by the project outlining the good practice framework and the experiential video data bank will provide content which will outlive the project's duration.

Euroversitys wiki innehåller mycket informaton för alla som tänker använda virtuella världar i sin undervisning med omfattande riktlinjer för kursutveckling, goda exempel från tidigare projekt och praktiska råd. Dessutom ger projektet regelbundna webbseminarier och nästa tillfälle blir onsdag 26 februari 12.00 med följande presentationer: Language quests and data analytics in secondary schools - Gerhilde Meissl-Egghart (Talkademy) samt Teaching anthropology through virtual worlds - David Gauckler och Michel Nachez (University of Strasbourg).

Här ser du ett bildspel om projektet.


måndag 17 februari 2014

Testa dina språkkunskaper och hjälp ett forskningsprojekt

Atypical welcome by quinn.anya, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License by quinn.anya

Ett forskningsprojekt vid nederländska Groningen universitet, MICReLa (Mutual intelligibility of closely related languages in Europe) samlar data om hur mycket vi förstår av våra grannländernas språk. Även om engelska används som internationellt språk är det också viktigt att vi förstår åtminstone delvis de språk som ligger närmast oss. Inom Norden finns en ganska bra förståelse mellan danska, norska och svenska och det finns liknande språkfamiljer med ömsesidig förståelse (åtminstone delvis).

Projektet samlar nu data om hur mycket vi förstår varandra och gör det genom ett rolig spel där du kan testa dina kunskaper. Spelet omfattar följande språk: bulgariska, kroatiska, czechiska, dansk, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska och svenska. Målet med spelet är att samla 24 000 svar från 16 olika länder. Prova själv!

- We propose a large-scale investigation of the mutual intelligibility of closely related languages within the Germanic, Slavic and Romance language families. The results will be correlated with linguistic factors, such as phonetic and lexical distances, as well as extra-linguistic factors, such as language attitudes towards and familiarity with different languages. Tests will also be carried out with English as a Lingua Franca (ELF) to compare the (mutual) intelligibility of closely related languages with the (mutual) intelligibility of ELF as spoken by the same groups of speakers. Intelligibility, attitude and familiarity tests will be carried out by means of web-based experiments. The results will be will be made available through the internet. They will provide a basis for developing a model that explains mutual intelligibility between closely related languages.

torsdag 13 februari 2014

Medie- och informationskunnighet i fokus


Vi lever idag i ett ständigt medieflöde med information, debatt, synpunkter, marknadsföring och reklam som når oss via mobil, surfplatta, dator, TV, radio och tryckta medier. Dessutom bidrar vi själva till detta flöde via våra bloggar, facebook, Twitter, Instagram och många andra kanaler. Men hur hanterar vi detta överflöd, hur hittar vi pålitliga källor, hur tar vi kontroll över vår digital identitet? Medie- och informationskunnighet är en nyckelfärdighet för alla idag och i synnerhet bland barn och ungdomar.

Ett nytt initiativ av Statens Medieråd är sajten MIK-rummet, om medveten medieanvändning. Sajten erbjuder en kurs som tar dig genom de viktigaste begreppen och ger exempel att fundera över. Kursmaterialet kan användas av lärare i sin undervisning (materialet är kopplat till läroplanen) eller av individer som självstudier. Materialet består av texter, filmer och bilder (se sajtguiden) och består av 3 övergripande moduler med syfte att:
 • förstå mediers roll i samhället
 • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
 • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier
- Vår världsbild formas till stor del via medier. Från det att vi vaknar tills dess att vi somnar omges vi av information och budskap i form av text, ljud och bild - ansikte mot ansikte, i mobilen, via nätet, på tv och radio och i tidningen. Vi bidrar också själva till flödet - i dagens sociala medielandskap är var och en sin egen publicist. Medie- och informationskunnighet – MIK – är idag en nyckelkompetens för alla.

onsdag 12 februari 2014

Virtuella rum i undervisning

CC BY-NC-SA Some rights reserved by Re:flex, Folkbildningsrådet
Virtuella världar som Second Life var i stark mediefokus för 5-7 år sedan men även om de inte hamnar i rampljuset idag används de fortfarande av många inom högre utbildning. Framför allt används virtuella världar som miljöer för rollspel och ett bra exempel på detta är receptarie- och apotekarprogrammet vid Umeå universitet. Martin Burman, professor i molekulärbiologi, beskriver i en artikel i nättidningen Re:flex, Från högtalartelefon till avatar – att använda virtuella rum i undervisningen, hur de har skapat ett virtuellt apotek där studenterna kan träna olika kundmöten.

Det finns flera fördelar med att göra rollspel i en virtuell värld. Framför allt känns det mer realistiskt än i klassrummet och man kan spela ut sin roll på ett mer övertygande sätt genom en avatar än när man står framför sina vänner i ett klassrum.

- Studenterna tyckte att övningen var spännande och starkt motiverande. De tyckte att miljön var tillräckligt autentisk och att de kom väldigt snabbt in i rollspelet. De glömde nästan bort att de var i en virtuell värld. Många studenter tyckte att det var lättare att delta i det virtuella rollspelet jämfört med de rollspel de utfört på universitetet. Studenterna upplevde att det blir lättare att ikläda sig en roll i SL än i ett fysiskt rollspel. Där kan det kännas lite knepigt och pinsamt att spela en roll inför sina kurskamrater. I SL spelas rollen av avataren, vilket upplevs lättare. Det går även att förvränga rösten så att avataren inte låter som en själv.

Lärare har kunnat ge återkoppling till studenterna genom att spela upp rollspelen och även här känns situationen mindre prestigefull och laddad i det virtuella rummet. Andra utbildningar i Umeå har börjat använda virtuella miljöer för rollspel, till exempel en kurs i klinisk farmaci. Idag har de bytt från Second Life till en stabilare virtuell värld, Open Simulator.

tisdag 11 februari 2014

Vetenskaplig videotidskrift

JoVE (Journal of Visualized Experiments) är den första vetenskapliga tidskriften som innehåller filmer i stället för artiklar. Här hittar du tusentals inspelade experiment inom biologi, fysik, kemi, miljövetenskap och medicin med tillhörande abstrakt, skriftlig beskrivning, referenser mm. En prenumeration behövs (via ditt bibliotek) för att se alla artiklar men man kan se filmerna utan prenumeration.

- JoVE, the Journal of Visualized Experiments, is the world's first peer reviewed scientific video journal. Established in 2006, JoVE is devoted to publishing scientific research in a visual format to help researchers overcome two of the biggest challenges facing the scientific research community today; poor reproducibility and the time and labor intensive nature of learning new experimental techniques.

Video blir ett allt viktigare medium för forskare idag och JoVE visar hur framtidens vetenskapliga tidskrifter kan se ut.

måndag 10 februari 2014

Europeisk översättningskarta

Enough Languages by Soroll, on Flickr
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License by Soroll

European Word Translator är en rolig applikation om du vill jämför hur ett visst ord översätts till de olika europeiska språken. Du ser en karta över Europa och när du skriver in ett ord på engelska ser du ordet på olika språk direkt på kartan. Bakom tjänsten ligger Google Translate och när du använder den ska du tänka på att du får bara den vanligaste översättningen till varje språk och att det sökta begreppet kan ha flera betydelser. Om inte Google hittar en bra översättning till ett visst språk står ordet kvar på engelska. Så använd tjänsten med försiktighet även om den är rolig att testa. Vi kommer säkert att se många sådana tjänster (fast mer avancerade) framöver.

fredag 7 februari 2014

Webinar om e-lärande i folkbildningen, 12 februari

Folk- och vuxenutbildning står idag inför många nya möjligheter. Både teknik och nya målgrupper ställer nya krav på oss som bedriver utbildningar. Onsdag 12 februari arrangerar MKFC Stockholms Folkhögskola ett webbseminarium för att diskuterar hur vi praktiskt använder den digitala tekniken för att möta våra målgrupper på ett bättre sätt. 

Tid: Onsdag 12 februari 2014, 10-11
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect https://mkfc.adobeconnect.com/webinar/. Så här deltar du i ett webinar (på engelska)
Webbinariet hålls på svenska
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs – registrera dig här
Målgrupp: folkhögskolor, studieförbund, SFI-anordnare, kommunala vuxenutbildningar, universitet och statliga myndigheter.

• Moderator: Alastair Creelman. Linneuniversitet: Digital Omvärldsbevakning inom flexibelt och nätbaserat lärande
Martin Burman, Universitetslektor vid Umeå universitet. Utredare av folkbildningens nätpedagogik och digital delaktighet.
Jari Sarja från Otava Folk High School, Finland.
Boki Brkovic. SFI distans och E-lärande på MKFC

Webinaret kommer att avslutas med en paneldiskussion med föreläsarna och deltagarna.

torsdag 6 februari 2014

Utbildning kan inte stå utanför samhället

När samhället i stort digitaliseras måste utbildning hänga med för att kunna ge elever och studenter relevanta kompetenser. Det är huvudbudskapet i denna intervju med Folkbildningsrådets generalsekreterare Britten Månsson-Wallin. Filmen riktar sig mest mot folkbildning men gäller lika mycket för skola, vuxenutbildning och högskola. Ledningen har en avgörande roll i denna process för att om de inte visar ett starkt intresse för innovation och förnyelse kommer inte lärarna att intressera sig heller.

- Alla behöver rustas med digitala färdigheter för att kunna delta i framtidens samhällsutveckling ... bara genom att ta till sig dessa färdigheter kan man sedan välja medvetet att vara med eller inte.

Filmen ligger på Folkbildningsrådets nättidning Re:flex.Filmen har skapats av Ola Hallqvist AB audiola för Folkbildningsrådet med en Creative Commons (BY-NC-SA) licens

onsdag 5 februari 2014

Europeisk konferens om kvalitet och innovation inom e-lärande

EU-kommissionen satsar stort på att öppna upp utbildning i Europa med initiativet Opening up Education. Under det senaste året har vi sett en dramatisk utveckling kring öppna nätkurser, MOOCs, med allt fler universitet, högskolor och skolor som lägger ut sina kurser och kursmaterial för allmänheten. Hur påverkar denna ökande öppenhet utbildningskvalitet? Kommer öppenhet att driva utvecklingen av nya former för kvalitetssäkring och öka innovationstakten?

Dessa frågor kommer att diskuteras på en viktig konferens 7-9 maj på Kreta, EFQUEL Innovation Forum and LINQ Conference 2014. Två organisationer med fokus på kvalitet och innovation inom utbildning, EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning) och LINQ (Learning Innovation and Quality) arrangerar denna gemensamma konferens på Kreta med temat Changing the trajectory - Quality for Opening up Education.
Bild: Katrin Bijnens (med tillstånd)

Bland huvudtalarna finns Vijay Kumar (MIT), Zhu Zhiting (East China Normal University), Dirk van Damme (OECD), June Breivik ( Handelshøyskolen BI, Norge). Dessutom deltar representanter från andra viktiga aktörer inom europeisk utbildningskvalitet som EUA (European University Association), EURASHE (European association of Higher Education Institutions), ESU (European Student Union) och  ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Bland annat planeras en längre workshop mellan dessa aktörer samt EFQUEL och LINQ kring framtidens kvalitetskriterier.

Läs mer om konferensen.

tisdag 4 februari 2014

NMC Horizon rapport 2014

Årets NMC Horizon rapport har just kommit ut med de senaste trenderna inom IT och lärande med fokus på högre utbildning. Den årliga rapporten anses som en av de mest tongivande inom branschen och har tagits fram av en internationell panel experter. Rapporten presenterar tekniktrender som kommer att påverka högre utbildning under det närmaste året (flipped classroom, learning analytics), de 2-3 kommande åren (3D-utskrift, spelifiering) och på 5-års sikt (Quantified Self, Virtual Assistants). Exempel på dessa trender presenteras från universitet som leder utvecklingen och det finns gott om länkar till olika projekt och forskningsartiklar. Dessutom presenterar de ett flertal kritiska utmaningar som universitet har framför sig: lärarnas digitala kompetens, brist på incitament för innovativ pedagogik, nya utbildningsmodeller och strukturer m fl.

Ladda ner rapporten som pdf-fil, NMC Horizon Report - 2014 Higher Education Edition.
Läs min sammanfattning av de viktigaste trenderna på min engelsk blogg: Horizon 2014.
Titta även på denna introduktionsfilm för att få överblick.

måndag 3 februari 2014

Finland och Estland skapar gemensam plattform för utbildning

Finlands och Estlands utbildningsministrar har skrivit under en överenskommelse för att skapa en gemensam utbildningsplattform i molnet, enligt ett pressmeddelande från det finska undervisnings- och kulturministeriet. Detta betyder gemensamma samlingar lärresurser och ett antal verktyg och system som ligger i nätet (s. k. molnet). När bägge länder använder samma infrastruktur skapas nya spännande möjligheter för samarbete och utbyte. Det underlättas ytterligare på grund av att finska och estniska är nära besläktade språk.

Enligt Finlands Utbildningsminister, Krista Kiuru:

- This joint effort aims to enable the creation of cloud services in education and learning and the use of digital materials and find new ways of learning and teaching in the learning environments in both countries. In particular, we wish to help change the school culture to become more student-oriented and inspiring and promote approaches to teaching where the focus is on experiences of success.

söndag 2 februari 2014

Allt fler kommuner använder sociala medier

Monica Björklund Aksnes (Bild: SKL)
Nio av tio kommuner och samtliga landsting använder Facebook för kommunikation med medborgarna. Det visar SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) nya kartläggning av kommuner och landstings engagemang i de tre sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram.

– Det blir allt vanligare att kommuner och landsting använder sociala medier för att nå ut till befolkningen. Det ger medborgare ytterligare en kontaktyta till den kommunala servicen, sjukvården och olika delar av välfärden, säger Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör på Sveriges Kommuner och Landsting.

Nästan 90% av kommunerna har en Facebooksida för kommunen eller sidor för någon av de kommunala verksamheterna (bibliotek, fritidshem, turism med mera). Samtliga landsting och regioner använder Facebook för den egna organisationen eller någon av dess verksamheter. Ungefär hälften av kommunerna, samt hälften av landstingen har ett aktivt huvudkonto för Twitter. Det sociala mediet Instagram, där användarna delar bilder och korta filmsekvenser, används av 11% av kommunerna och av två landsting eller regioner.

lördag 1 februari 2014

Konferens - Utan vuxenutbildning stannar Sverige!

Årets vuxenutbildningskonferens,Utan Vuxenutbildningen stannar Sverige! äger rum den 7-8 april i Stockholm. Konferensen bjuder på intressanta föreläsningar, seminarier och utställningar för olika yrkeskategorier som arbetar med vuxenutbildning. Ett nytt inslag i år är Speaker's Corner där du kan få chansen att stå på scen och framföra ditt budskap för max 10 minuter (du ska först anmäla ditt intresse). Konferensen fokuserar också på personlig utveckling och därför har två kända inspiratörer som huvudtalare: Mia Törnblom och Manuel Knight.

Arrangörerna lovar att konferensen ska:
 • Presentera en rykande färsk undersökning från Kairos Future om svensk vuxenutbildning 
 • Få svar från ledande politiker hur de ser vuxenutbildningen på andra sidan om september 2014
 • Fortsätta arbetet med att driva ViS statements om framtidens vuxenutbildning
 • Uppdatera oss om läget inom vuxenutbildningen i Sverige
 • Samla alla erfarna vuxenutbildare för att gemensamt forma framtiden
 • Stimuleras av intressanta föreläsningar och seminarier