onsdag 20 juli 2011

Studenter inte så teknikvana som vi tror


Med all diskussion kring ungdomars användning av sociala medier och mobiler är det lätt att tro att de inte behöver hjälp med digitala medier. En ny amerikansk rapport, Integrating Technology with Student-Centered Learning (Nellie Mae Education Foundation), har undersökt hur gymnasieelever använder IKT i sina studier och har hittat stora klyftor. Trots att så gott som alla använder IKT i sin fritid ser de inte alltid hur man bäst använder digitala medier för att stödja lärande. Läs artikeln om det här i Epoch Times, Students can't handle technology says report.

Få skolor integrerar IKT i undervisningen fullt ut och få lärare har kompetens eller tid att ge stöd till eleverna. Mycket lämnas åt slumpen och det skapar en klyfta där många slutar skolan utan den digitala kompetensen som morgondagens arbetsmarknad kräver. Rapporten undersöker tre områden där IKT spelar en nyckelroll inom utbildning: IKT hjälper läraren att individanpassa undervisningen, IKT förbereder eleverna för en roll i framtidens digitala ekonomi, IKT ger eleven möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande.

"Our review of the research found evidence that technology alone will not enhance learning nor will it change traditional learning environments into more relevant, innovative ones," said report co-author Babette Moeller of EDC, in a MNEF press release. "But we did find that technology can be used effectively to personalize the learning experience when it is part of a larger student-centered learning plan and when teachers are involved in helping them make the most of it."

tisdag 19 juli 2011

Kampen mot plagiering

My new favorite collage supplies by Vaguely Artistic, on Flickr
Klipp och klistra?
Hur ska läraren agera när man ser allt för många fall av plagiering i klassen? Det är temat på ett mycket intressant blogginlägg av New York University, Why I will never pursue cheating again. Han har upptäckt många fall av plagiering bland sina studenter och har försökt att diskutera, upplysa och ge dem möjligheter at göra om uppgifterna men utan större effekt. Även de mest uppenbara fall förnekade anklagelserna.

Alla diskussioner, förhandlingar och ärenden i disciplinnämnden har inte bara tagit väldigt mycket tid men även kostat honom i ökad stress och oro. Relationer i klassrummet har blivit kallare, studenternas utvärderingar har blivit mycket sämre och han har fått indirekt negativ återkoppling från universitetet i form av lägre löneökning (på grund av dåliga utvärderingar och resultat).

Han inser att det inte lönar sig att ta tag i problemet och siktar mot nya taktik i sin undervisning. Det gäller att fokusera på aktiviteter som inte kan lösas med klipp och klistra.   

- In other words, my theory is: Cheating (on a systematic level) happens because students try to get an edge over their peers/competitors. Even top-notch students cheat, in order to ensure a perfect grade. Fighting cheating is not something that professors can do well in the long run, and it is counterproductive by itself. By channeling this competitive energy into creative activities, in which you cannot cheat, everyone is better off. 

 Läs artikeln för att veta mer. Läs även den långa diskussionen under artikeln.

Vad tycker du?

Bild:
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Vaguely Artistic 

söndag 17 juli 2011

Videolektioner i teknik

Engineerguy.com är en webbsajt med filmer som förklarar tekniska uppfinningar och fenomen och kan användas som undervisningsmaterial i skolan och även på högskolenivå. Bill Hammack är mannen bakom sajten och han har en lång erfarenhet inom teknisk journalistik och som tror på nätets möjligheter att göra teknik och naturvetenskap mer tillgänglig för alla.

Du hittar många korta, populärvetenskapliga föreläsningar som förklarar principerna bakom t ex glödlampan, hårddisken, LCD-skärmen, mobilen, tändstickan och transistorn. Alla filmer har Creative Commons licenser och får kopieras och användas av lärare och studenter. Vaje film har en textversion av manuset om du har svårt att hänga med engelskan. Du får även lägga till en svensk översättningstext om du vill.

Här ser du ett smakprov ur sortimentet:

torsdag 14 juli 2011

Udemy - skapa din egen kurs

Vill du lära dig något och vill börja direkt? På nätet hittar du det mesta från enkla instruktionsfilmer på YouTube till hela kurser, oftast helt gratis. Ett bra ställe att hitta kurser är Udemy. Här kan du söka kurser inom många ämnen, både praktiska kunskaper och mer akademiska. Som användare kan du söka bland alla befintliga kurser och se om det finns något som lockar. De flesta kurser är gratis men det finns även avgiftsbelagda kurser i sortimentet. Syftet med Udemy är att göra det möjligt för experter och lärare att enkelt dela med sig av sin kunskap och skapa en mötesplats för det informella lärandet.

Plattformen som Udemy erbjuder låter dig ladda upp bildspel, filmer och textmaterial från olika källor (t ex PowerPoint, pdf, YouTube, Vimeo, Flickr) och sy ihop din kurs. Sedan lägger du ut den och se hur många som nappar. Udemy har även ett inbyggt e-mötesverktyg där du kan möta dina studenter i realtid för diskussion och handledning. Egentligen kan man se Udemy som en öppen lärplattform som kan användas av utbildningsanordnare för att hitta en bredare studentgrupp men den kan också användas som arena för virtuella studiecirklar och ett bidrag till folkbildningen.

Här kommer en introduktionsfilm:

onsdag 13 juli 2011

Många vill plugga på distans

Self study at study by Hermés, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  Hermés 

SR rapporterar att antalet sökningar till höstens högskoleutbildningar är rekordmånga och en tydlig trend är antalet studenter som vill läsa på distans (läs artikeln hos SR - Allt fler vill plugga på distans). Idag finns det cirka 134 000 studenter (en femtedel av alla studenter) som läser på distans, oftast på deltid, utan studiebidrag och med arbete, hem och familj att ta hänsyn till. Utbudet av distansutbildningar ökar kraftigt och det finns en hård konkurrens bland landets högskolor.

Artikeln pekar på den lägre genomströmningsnivån inom distansutbildningar men att jämföra mellan campusstudenter och distansstudenter är som att jämföra äpplen och päron. Flera studier har visat att de som läser heltid på distans har oftast lika bra resultat som sina campuskollegor medan de som läser fristående kurser har klart sämre resultat. Detta kan bero på flera faktorer: tidsoptimism när det gäller den egna insatsen, krav på jobbet, familjeskäl, brist på gruppdynamik i kursen, brist på kontakt med läraren, brist på stöd från lärosätet, ointresse att tenta av kursen mm.

Men intresset ökar ständigt, precis som i utlandet, och frågan är vilka lärosäten kan hitta ett vinnande koncept för att få flera att klara sina studier.

Lyssna på SRs nyhet

måndag 11 juli 2011

Appar för lärare


Många lärare använder mobiler i sin undervisning, både inom skola och högskola, och nya utbildningsappar kommer varje vecka. På Apples iTunes plattform finns det nu en särskild avdelning Apps for Teachers (länken öppnar iTunes) där du kan hitta de senaste apparna. De flesta är gratis och då kan hela klassen ladda ner dem.

Apparna är ett sätt att dra nytta av det faktum att alla elever har ju en mobil och för att visa att man kan använda mobilen som en integrerad del av undervisningen. Utmaningen för läraren är att prova apparna och se hur de kan stödja undervisningen.

onsdag 6 juli 2011

Dela dokument med TitanPad

TitanPad är ett väldigt praktiskt anteckningsverktyg där flera personer kan bidra till samma dokument. Den bygger på en äldre tjänst som hette Etherpad och som var väldigt populär för inte så länge sedan.  

TitanPad kräver ingen inloggning - du skapar ett dokument på nätet direkt och kan börja skriva. Du kan sedan bjuda in kollegor och var och en kan skriva i dokumentet med var sin färgkod så det syns vem som skriver vad. Du kan sedan ladda ner dokumentet i de vanliga dokumentformat eller spara det på nätet. Med ett konto kan du även skapa en projektplats för att lagra gemensamma dokument som alla medlemmar kommer åt varifrån som helst. Ytterligare en finess är en chattruta som gör det möjligt att diskutera under skrivprocessen.

Läs mer om tjänsten i Ana Christina Pratas blogg, Collaborative Writing with TitanPad.

Social språkguide

Uttalslexikon Forvo hjälper dig uttala nästan en miljon ord på 276 språk. Välj språk och leta efter ordet du vill höra. Alla ord har spelats in av infödda talare men det som gör tjänsten mest intressant är att alla kan delta. Om du skaffar dig ett konto hos Forvo kan du spela in ord på ditt språk och därmed hjälpa andra. Om du saknar ett ord kan du lägga in det i önskelistan och hoppas på att en medlem som talar språket kan spela in uttalet. Genom att alla bidrar så växer tjänsten.

Cirka 140 000 användare har hittills bidragit och det finns över 300 moderatorer som ser till att plocka bort oseriösa bidrag eller felaktigheter. Väldigt praktiskt för att träna glosor.

måndag 4 juli 2011

Internationella studenter nobbar Sverige


Förra årets beslut att införa avgifter för studenter från länder utanför EEA (European Economic Area) har betytt att internationella studenter nästan helt försvinner från svenska lärosäten. En ny artikel i University World News (International students shun tuition fees) visar en 75% minskning i internationella student till nästa läsår. Antalet sökande från utanför EU har sjunkit dramatiskt; från 132 000 (2010) till bara 15 000 (2011).

Alla väntade sig en minskning av antalet internationella studenter men inte så omfattande och nu behöver lärosätena tänka om när det gäller internationell rekrytering.

Daniel Guhr of Illuminating Consulting Group said that while a drop in fee-paying non-EEA students in Sweden was to be expected, the order of magnitude of the decline was troubling.
"There are hundreds of universities worldwide which enrol more international fee-paying students than all of Sweden combined. Evidence-based changes have to be introduced, based on how Swedish universities attract fee paying students, the portfolio of programmes offered, and how admission is processed," he said.

Ippi - ny svensk uppfinning underlättar digital kommunikation för äldre

Vi håller kontakt med varandra idag med hjälp av e-post, textmeddelanden, röstbrevlådor, sociala nätverk osv men många äldre saknar dessa möjligheter. Många är rädda för ny teknik och därmed missar de möjligheter att kommunicera med vänner, släktingar och vårdpersonal. Men en ny svensk uppfinning som heter Ippi ger äldre möjlighet till digital kommunikation via TVn.  

Ippi är en ny svensk uppfinning som har provats runt om i landet under det senaste året. Med hjälp av en enkel fjärrkontroll och TVn kan äldre kommunicera via e-post, text och röstmeddelanden utan att behöva köpa mobil eller dator. Målet är att göra Ippi-dosan så enkel som möjligt att använda och förenkla kommunikationen mellan äldre, anhöriga och vården.

Läs mer på SVT, Hålla kontakten via IT

Här ser du ett SVT-reportage om ett Ippi-projekt i Enköping:

lördag 2 juli 2011

Svenska elever bra på digital läsning


PISA-rapporten, som jämför olika länders skolsystem i termer av elevprestationer i de viktigaste ämnena, orsakade stora rubriker i höstas när den visade att Sverige hade börjat halka efter de ledande länderna. Det finns delade meningar om hur mycket sådana mätningar egentligen betyder; att mäta utbildningskvalitet endast i termer av betyg kan vara missvisande.

Denna vecka har det kommit ett tillägg till PISA i form av en jämförelse av elevers digitala kompetens. I en undersökning bland 19 länder har svenska elever visat sig vara väldigt bra på digital läsning. Rapporten menar att denna färdighet har stor vikt för framtiden eftersom digital kompetens bedöms vara en nyckel till framtidens arbetsmarknad. Enligt en artikel av Skolverket (Svenska elever bra på digital läsning) var pojkar bättre på digital läsning än flickor men att denna färdighet var kopplad till lagom datoranvändning och att grundläggande läsförståelse var nyckeln.

Enligt Skolverkets artikel:
Syftet med PISA-studien är att mäta hur väl rustade ungdomar är att möta vardagen och fungera som fullvärdiga medborgare.  Skolverkets generaldirektör Anna Ekström menar därför att det har varit extra viktigt att delta i studien.
– Den här delstudien mäter de kompetenser och färdigheter som både är viktiga nu och i framtiden, säger Anna Ekström.
Mindre ensamarbete framför datorn, mer lärarstöd och att varva läsning på nätet med annat, till exempel böcker och tidningar, menar hon därför är de bästa ingredienserna för att Sverige ska lyckas ännu bättre.
– Om Sverige ska vara ett kunskapssamhälle måste vi ha jättebra undervisning i de här ämnena, säger Anna Ekström.


Läs även en analys av Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsbloggen: Den digitala läsförståelsen blir allt viktigare.

fredag 1 juli 2011

Webbseminarium om pedagogisk utveckling

Vill du veta mer om hur ledande universitet i världen arbetar med universitetspedagogisk utveckling? 8 och 22 juli får du möjlighet att delta i ett webbseminarium med Dr Mark Weyers från UCL Centre for the Advancement of Learning and Teaching, University College London. De har tagit fram en ny modell för hur man kan strukturera pedagogisk fortbildning för lärare inom högre utbildning och de vill gärna samarbeta med andra lärosäten med liknande ambitioner. Deras modell blandar nätbaserade och fysiska moduler och ger deltagarna flexibla studievägar med stark integrering med det dagliga arbetet.

UCLs modell har redan fått stor uppmärksamhet och beröm från myndighetshåll:

- The UK accrediting body (www.hea.ac.uk) acknowledged UCL’s program as being exceptionally well-designed. The university is now receiving significant interest from other countries in adopting a similar approach to faculty development. If it spreads, it could represent a step-change in the competitive environment of Higher Education training, and raise the importance of faculty developers at the institutional level.

Tider: 8 juli 16.00 och 22 juli 15.30
Anmäl dig

Läs mer i en längre artikel hos Swednet.