måndag 30 september 2013

Rättvisare rankingsystem för världens universitet

De vanligaste rankingsystemen för högre utbildning fokuserar endast på forskningstunga universitet och listorna bygger på forskningsmedel och publiceringar hellre än utbildningskvalitet. Sådana listor ger en orättvis bild av världens lärosäten menar många och man söker andra rankingsystem som speglar flera viktiga områden som utbildningskvalitet, internationalisering, nöjda studenter, bredden på utbildningsutbudet, regionalt engagemang mm.

U-Multirank är ett nytt rankingsystem som bygger på bredare kriterier och vill kunna ge en bra guide för studenter som vill välja rätt universitet. Det bygger på en tidigare rapport till EU-kommissionenDesign and Testing the Feasibility of a Multidimensional Global University Ranking och nu står EU-kommissionen bakom etableringsfasen som pågår.

- U-Multirank is a new multidimensional, user-driven approach to international ranking of higher education institutions. The dimensions it includes are teaching and learning, research, knowledge transfer, international orientation and regional engagement. Based on empirical data U-Multirank will compare institutions with similar institutional profiles and allow users to develop personalised rankings by selecting indicators in terms of their own preferences.

Läs mer i en artikel i Inside Higher Ed, Different kind of ranking

Lyssna även till en kort intervju jag gjorde med Jon File från U-Multirank vid konferensen EFQUEL Innovation Forum nyligen.

söndag 29 september 2013

Tyska universitet ger MOOCs för högskolepoäng

Tyska University of Osnabrück och Lübeck University of Applied Sciences erbjuder öppna kurser (MOOCs) för högskolepoäng (ECTS) genom det europeiska MOOC-konsortiet iversity, enligt ett nytt pressmeddelande: ECTS credits for MOOCs on iversity. Studenter som tar sig genom kursen får ett intyg men vill man ha högskolepoäng för sina studier finns det möjlighet till ID-kontrollerad examination. Kurserna bygger mycket på att studenterna läser och bedömer varandras arbete och andra kollaborativa övningar.

Kursen Grundlagen des Marketing från Lübeck startar i mitten av oktober och till våren startar Osnabrücks kurs Algorithmen und Datenstrukturen. Kurserna är på tyska och visar att det kommer allt fler MOOCs på andra språk än engelska.

Marcus Riecke, VD för iversity, menar att MOOCs kan bidra till studentmobilitet i enlighet med Bolognaprocessen:

- In the context of the Bologna Process there has been a lot of discussion about student mobility. By providing ECTS credits for MOOCs, we are taking a huge step ahead in making this vision come true. Now students don’t have to switch between universities anymore. Instead, the universities come to them.

Här kommer en introduktionsfilmen (på tyska) till kursen om marknadsföring av kursledaren Professor Marc OpresnikLübeck University of Applied Sciences.

Nytt EU-initiativ för att främja innovation och digital kompetens inom utbildning

EU-kommissionen lanserar nu ett omfattande initiativ, Opening up education, som ska främja digital kompetens, användning av öppna lärresurser och tillgång till digitala resurser i skolor och universitet. Man konstaterar att dagens utbildningssystem inte klarar av att ge studenter den digitala kompetensen som kommer att krävas i nio av tio jobb 2020. Initiativet kommer att stödja projekt som utvecklar innovativ pedagogik och delning av lärresurser.

Pressreleasen skriver följande om situationen inom högre utbildning:

- Även inom den högre utbildningen finns utmaningar. Antalet studerande i EU kommer att öka avsevärt under det kommande årtiondet och universiteten måste därför se över sina traditionella undervisningsmetoder för att anpassa dem till denna utveckling. Sedvanliga kurser kan kompletteras med öppna kurser på internet så att studenterna kan få tillgång till utbildningen oavsett tid, plats och utrustning. Många universitet är dock inte redo för denna förändring.

Opening up education fokuserar på tre huvudområden:
 • Fler möjligheter till innovation för organisationer, lärare och studerande.
 • Ökad användning av öppna lärresurser så att allt material som produceras med offentliga medel är tillgängligt för alla.
 • Bättre it-infrastruktur och ökad tillgång till digitala resurser i skolor.
Läs en mer detaljerad analys av detta initiativ med fokus på hur det påverkar skolan av Stefan PålssonOmvärldsbloggen: EU-kommissionen: Släpp in it i skolan!

onsdag 25 september 2013

Diskussion om genomströmning i distansutbildning missvisande

Att direkt jämföra genomströmning i helstidsutbildningar på campus med deltidskurser på distans är missvisande och leder till fel slutsatser. Det är kärnan i en ny artikel som jag har skrivit tillsammans med min kollega vid Linnéuniversitetet, Linda Reneland-Forsman. Artikeln har just publicerats i tidskriften EURODL, European Journal of Open, Distance and E-learning, och heter Completion Rates - A False Trail to Measuring Course Quality?

Artikeln ger exempel på hög och låg genomströmning både på distans och på campus och menar att mer fokus måste läggas på andra kvalitetsfaktorer som interaktivitet, gruppdynamik, hur olika rum (fysiska och virtuella) används och vilken pedagogisk grundsyn kursen bygger på.

- Courses with the highest completion rates had three things in common; active discussion forums, complementing media and collaborative activities. We believe that the time has come to move away from theoretical models of learning where web-based learning/distance learning/e-learning are seen as simply emphasizing the separation of teacher and students. Low completion rates should instead be addressed as a lack of insight and respect for the consequences of online pedagogical practice and its prerequisites.

Ladda ner artikeln som pdf-fil.

tisdag 24 september 2013

Webbseminarium om lärplattformens framtid


Projektet OER Sverige fortsätter sin serie webbseminarier med ett inlägg om lärplattformens framtida utveckling. Seminariet, som är på engelska denna gång, heter Beyond the LMS och talaren är Mart Laanpere från Tallinn University i Estland. Han kommer att berätta om utvecklingen i Estland, hur estniska lärosäten har arbetat med lärplattformar under de senaste åren och hur flera universitet har börjat använda öppna PLE (Personal Learning Environments) baserade på sociala medier och molntjänster.

Detta seminarium väcker en del frågor som ska diskuteras och utvecklas vid ett senare webbseminarium kring digitala lärmiljöer och lärplattform.

Tid: 16 oktober, kl 15.00 - 16.00
Plats: Adobe Connect. Registrering krävs och alla registrerade får addressen till mötesrummet 1-2 dagar före sändningen.
Målgrupp: IKT-pedagoger, IT-tekniker, alla med intresse för lärplattformar och lärmiljöer.
Seminariet är kostnadsfritt.

Mer information och anmälan.

måndag 23 september 2013

Open Chemistry - 4-årigt kemiprogram som öppen lärresurs

University of California Irvine lägger ut många av sina kurser som öppna lärresurser. Nu har de samlat alla föreläsningar, uppgifter och anteckningar från sitt 3-4 åriga program i kemi under rubriken Open Chemistry. Du kan följa programmet vecka för vecka, se alla föreläsningar samt läsa alla uppgifter och övningar. Det som saknas är förstås labarationer och kontakt med lärarna och du får inga högskolepoäng. Open Chemistry är inte en MOOC eftersom du behöver inte registrera dig som student, du bara får tillgång till allt material för egna självstudier eller som komplement till studier vid ett annat lärosäte. Förutom det 4-åriga programmet finns det en förberedelsekurs för nya studenter.

- What UCI hopes to do with this initiative is to present a coherent, full curriculum by a top faculty. Today, a learner can sit with us in our lecture halls and follow four years' worth of chemistry core classes and electives. That is the key innovation: making a full undergraduate education's worth of classes available for immediate incorporation in part or in full by institutions of higher education or by individual professors.

Materialet i Open Chemistry har en Creative Commons licens som betyder att andra lärare får använda det så länge man respekterar licensens villkor. Universitetet använder allt material på sina campusutbildningar men delar med sig dels som marknadsföring och dels som ett bidrag till folkbildning.

Här presenterar Kenneth C Janda, dekan i naturvetenskap vid universitetet, bakgrund till satsningen:

lördag 21 september 2013

Workshop - nätbaserad bedömning

DSCN0796 by mk_III, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by mk_III

Högskolan i Dalarna arrangerar en workshop i Falun 9 oktober på temat nätbaserad bedömning.

- Synen på bedömning är knuten till synen på kunskap och till synen på undervisning. Forskning har visat att bedömningen har stor betydelse för inlärningen och att arbetet med bedömning och examination påverkar studenternas arbete mer än ändringar i kursplanerna.

Förutom mycket diskussion kring ämnet kommer du att träffa fem inbjudna gäster som ger sin syn på nätbaserad bedömning och examination:
 • Gudrun Ericson, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet,
 • Henrik Hegender, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet,
 • Ulrika Tornberg, docent i pedagogik,
 • Eva Hultin, lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna och
 • Anna Teledahl, doktorand i pedagogik vid Högskolan Dalarna.
Mer information och anmälan.

fredag 20 september 2013

Universiteten i Wales satsar på öppna lärresurser

Rektorer från alla 8 universitet i Wales har kommit överens om att satsa på öppna lärresurser (OER) enligt en artikel i Times Higher Education, Welsh universities commit to sharing course material online. Universiteten kommer att publicera kursmaterial och föreläsningar öppet på nätet så att andra kan återanvända dem och därmed kan lärare spara tid på att slippa förbereda resurser som redan finns. Wales blir ett av de första länderna som skapar en nationell policy kring OER.

Universiteten kommer att bygga en nationell portal för alla resurser men materialet kommer att ligga hos lärosäten och portalen bara länkar dit. Lärosäten planerar också en gemensam MOOC för att förbereda nya studenter för universitetsstudier. Dessutom kommer lärarna att få stöd att använda OER genom workshops.

torsdag 19 september 2013

Fransk skola utan lärare

CC BY-SA Some rights reserved by garryknight
IT-industrin behöver kreativa medarbetare men det kräver nya metoder för att hitta sådana. Ett franskt företag försöker hitta cirka 800 ungdomar som är bra på teamarbete och problemlösning inom IT genom att erbjuda en gratis utbildning utan förkunskapskrav enligt en artikel i Mind/Shift, A School With No Teachers, Where Students Teach Themselves. Cirka 60 000 ungdomar har sökt utbildningen och genom en nätbaserad selektionsprocess har 4000 fått komma till skolan, som heter helt enkelt 42.

Skolan har inga lärare och studenterna kommer att arbeta intensivt med problemlösning inom programmering och IT. Utbildningen är gratis och studenterna kommer att arbeta intensivt, upp till 15 timmar om dagen. Tidigare skolbetyg är helt ointressanta eftersom de vill hitta studenter med initiativförmåga och kreativitet. Genom att lösa praktiska och realistiska problem ensamt eller i grupp kan de få en arbetsplats även om betyg saknas.

Enligt direktör Nicolas Sadirac:

- We don’t want to teach them stuff ... We want them to find solutions on problems, because we don’t know the problem in the future. So we are creating students able to learn by themselves.

Det blir intressant att läsa om resultaten.

onsdag 18 september 2013

Ge muntlig återkoppling till studentarbete i Google Drive

Om du har studenter/elever som skriver sina inlämningsuppgifter i Google Drive (f. d. Google Docs) kan du enkelt lägga till muntliga kommentarer direkt i dokumentet med hjälp av en enkel app som heter Kaizena. Du skapar ett konto och Kaizena kan sedan koppla upp sig mot ditt Google Drive. Sedan kan du plocka upp ett dokument, en studentuppsats till exempel, och börja kommentera genom att markera ett stycke och spela in. Du kan också lägga in länkar till filmer eller andra intressanta artiklar.

Muntlig återkoppling går oftast snabbare än att lämna skriftliga kommentarer och i synnerhet distansstudenter uppskattar att höra lärarens röst och personlig kontakt.

Titta på denna introduktionsfilm av lärare Jennifer Roberts:

tisdag 17 september 2013

Europeisk MOOC-konferens

Lausanne Lake Side by Nouhailler, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License Lausanne lakeside by Nouhailler

Många europeiska universitet och högskolor erbjuder öppna kurser (MOOCs) och en hel del forskning pågår också inom området. Nu annonseras MOOC European Stakeholders Summit, 10-12 februari 2014 i Lausanne (Schweiz), en konferens som försöker samla alla aktörer och forskare för att lära av varandra och analysera erfarenheter med MOOCs så länge. Läs även om förra årets konferens.

Konferensen har fyra spår att välja mellan: policy, erfarenheter, forskning och företagsutbildning. Andra teman som kommer att diskuteras är bedömning, examination, plattformar och forskningsinitiativ. Call for papers är redan ute och inlämningsdatumet är 4 oktober. Arrangörerna är École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och P.A.U. Education.

Läs mer om konferensen.

måndag 16 september 2013

Eleverna lyssnar inte till läraren

The Flipped Classroom by AJC1, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by AJC1

Tråkig undervisning är det största problemet i skolan enligt en dansk elevundersökning. Därför satsar en del skolor på lektionsfri undervisning där alla elever arbetar självständigt med individualiserad undervisning via datorer eller surfplattor. En artikel i danska Berlingske, Eleverne gider ikke at høre på lærerne, ger ett konkret exempel på lektionsfri undervisning från Ruds Vedby SkoleVestsjælland.

När skolan frågade eleverna hur de vill förändra skolan var svaren glasklara enligt skolledaren Bodil Bøgebjerg:

- Vi spurgte i 2011 eleverne, hvad der skulle til, for at de fik lyst til at komme i skole hver dag. Meldingen var klar. De ville have IT, for de gider ikke at skrive med blyant. De ville også gerne have mad på skolen, for de arbejder bedst, når de er mætte. Og så sagde de, at de gider fandeme ikke at sidde og høre på en lærer, der står og messer. Det er der jo ikke noget at sige til.

Eleverna arbetar genom alla delar av läroplanen med kan följa olika spår och det finns stora möjligheter till fördjupning. De jobbar självständigt eller i mindre grupper och läraren finns alltid till hands för handledning och stöd. Enligt artikeln har eleverna bliver mer motiverade och upplever att skolan är mycket roligare än förr även om den gamla klasstillhörigheten saknas till viss del. För lärarna har övergången varit en omställning men alla verkar se fördelarna med det nya. 

- På skolelederkontoret finder hun en grafisk fremstilling af et forsøg, hvor amerikanske studerendes hjerneaktivitet blev målt gennem en hel uge. Kurverne over hjerneaktiviteten bugter sig op og ned gennem døgnet, når eleverne er sammen med vennerne, laver lektier, sover, og når de arbejder i laboratorier.

- Det eneste tidspunkt, hvor hjerneaktiviteten stort set ikke letter fra nulpunktet, er, når de studerende får klasseundervisning. Deres hjerner er faktisk langt mere aktive, når de sover, end når læreren taler.

lördag 14 september 2013

Entreprenöriellt lärande

Hur kan entreprenörskap intergreras i skolans undervisning? Detta är temat på en konferens, Entreprenöriellt lärande, som äger rum i Malmö 29 oktober. Konferensen arrangeras av Lärarförbundet och riktar sig främst mot på gymnasie- och högstadielärare.

Dagen består av inspiration från två lärare från Humleskolan i Bromölla som ger praktiska exempel på hur man kan stimulera kreativitet och entreprenörskap i skolan. Dessutom finns det flera workshops och diskussion.

Ur innehållet:
 • Bakgrund - Varför entreprenöriellt lärande i skolan?
 • Entreprenöriellt förhållningssätt på vårt sätt! - Hur definierar vi begreppet? Konkreta exempel ur vår undervisning.
 • Planera, genomföra och bedöma utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt - Elevinflytande, ämnesintegration, processuppgifter, examinationer och så vidare.
Läs mer om konferensen.

Här kommer en intervju från Lärarkanalen med Åsa Falk Lundqvist från pedagogiska institutionen på Umeå universitet som förklarar begreppet entreprenöriellt lärande

fredag 13 september 2013

Wikipaintings

Wikipaintings försöker skapa ett omfattande bibliotek av konst från grottmålningar till nutiden, med samma upplägg som Wikipedia men med bilder som bas i stället för text. Även om projektet fortfarande är ganska ny finns det en imponerande samling konstverk av hundratals konstnärer.

Projektet samlar in bilder på så många verk som möjligt, med tillstånd från upphovsmännen, och har en imponerande samling på över 75 000 objekt. Du kan söka efter olika kriterier: konstnär, stil, tidsperiod, målningsteknik mm.

- The project aims to create high-quality, most complete and well-structured online repository of fine art. We hope to make classical art a little more accessible and comprehensible, and also want to provide a new form of interaction between contemporary artists and their audience. In the future we plan to cover the entire history of art — from cave artworks to the new talents of today.

Wikipaintings visar konstverk med bara lite text. För mer information om konstnären finns det förstås länkar till Wikipedia.

torsdag 12 september 2013

Akademiska Twitterlistor

tweet by mozzercork, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by mozzercork

Vill du hitta akademiker inom ditt ämnesområde som använder Twitter för att förmedla artiklar och nyheter? En bra start får du genom ett antal listor som har tagits fram av London School of Economics, Your favourite academic tweeters: lists available to browse by subject area. De har skapat listor av forskare och lärare inom följande områden som du kan följa, antingen hela gruppen eller individuellt:

Listorna är förstås engelskspråkiga. Någon som kan samla listor på motsvarande på svenska?

En bra lista för svensk högre utbildning finns här.

onsdag 11 september 2013

Kollaborativt skrivande

Google Drive (tidigare Google Docs) har varit det självklara verktyget för kollaborativt skrivande under flera år. Ett intressant alternativ heter Editorially. Du skapar ett dokument som sparas på nätet och sedan kan du dela det med dina kollegor. Du bestämmer vem som kan redigera. kommentera eller bara läsa. Alla versioner sparas och Editorially visar tydligt vilka versioner som finns. Du kan även jämföra olika versioner samtidigt och se vilka formuleringar du föredrar. Alla som deltar i skrivarbetet kan delta i flera diskussionstrådar kring dokumentet.

Funktionsmässigt finns det stora likheter melan Editorially och Google Drive men Editorially har ett snyggare gränssnitt och en del finnesser som Google skanar. Titta på introduktionsfilmen och prova själv.

tisdag 10 september 2013

Pedagogisk digital kompetens


Lärare behöver kunna hantera digitala lärmiljöer på ett pedagogiskt sätt och det ställs allt högre krav på deras digitala kompetens. Det saknas dock beskrivningar på dessa kompetenser och kvalitetskriterier inom e-lärande i Sverige idag. Ett nytt projekt, Pedagogisk digital kompetens, som leds av Umeå Universitet kommer att undersöka just dessa frågor. Läs mer i ett pressmeddelande från Umeå Universitet, Pedagogisk digital kompetens bland lärare utforskas i nytt samarbetsprojekt.

- Syftet med projektet är att genom gränsöverskridande samarbete mellan universitet och högskolor i Umeå och Vasa undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens (PDK) som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning via Internet, för högre utbildning och i näringslivet.
Enligt projektledare och docent Jörgen From på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet:

- Kunskap om detta är angeläget eftersom antalet studenter som studerar via Internet ökar. Även inom näringslivet finns ett behov av att kunna erbjuda medarbetare interna utbildningar och kompetensutveckling via olika nätbaserade resurser. Tillgång till god nätbaserad utbildning är också strategiskt viktigt med tanke på en hållbar regional utveckling.

Förutom Umeå består projektet av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av EU Interreg-programmet Botnia-Atlantica.

Mindsy - Spotify för utbildning?

studying up by presta, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License by presta

Mindsy är en ny prenumerationstjänst med över 5000 utbildningsfilmer i sitt bibliotek. Principen påminner om musiktjänsten Spotify men i stället för att lyssna på musik får du tillgång till hur många utbildningsfilmer du vill för $29 per månad. Filmerna kommer från olika utbildningsföretag och är betalfilmer från början. Genom att prenumerera på Mindsy får du tillgång till många filmer som annars skulle kosta mycket mer.

Mindsys sortiment av filmer är bred och täcker alla ämnesområden från data till musik. Varje objekt är en kurs, oftast uppdelad i flera kortare avsnitt. Inom kort kommer Mindsy att lägga till flera tjänster kring kurserna som övningar och möjligheter till diskussion.

Ytterligare en tjänst med ett omfattande bibliotek med utbildningsfilmer är Lynda.com som specialiserar sig på utbildningsfilmer inom IT.

Läs mer om Mindsy i en artikel på TechCrunch: Mindsy Wants To Be The Netflix Of E-Learning.

fredag 6 september 2013

Konferens: Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande


Lärcentraorganisationen NITUS arrangerar i samarbete med Högskolan Dalarna sin årliga konferens i Falun 6-7 november. Temat för årets konferens är Samverkan och flexibilitet för livslångt lärande. Huvudfrågan är hur kommunala lärcentra och högskolor kan samverka för att kunna erbjuda studenter i hela landet relevanta utbildningar. Vilka distributionsformer ger bäst resultat? Hur ska kurserna utformas?

I programmet finns följande inlägg:
 • Flexibla lösningar för fortbildning, uppdragsutbildning och folkbildning
 • Bra exempel på framgångsrika lärcentra
 • Nästa generations lärande: pedagogisk utveckling med tekniken som stöd
 • Samarbete mellan högskolor och lärcentra
 • Poänggivande uppdragsutbildningar online
 • Knowledge Transfer Partnerships Dalarna
 • U Nordic
 • Vinster med kommunalinvestering i kompetens

torsdag 5 september 2013

Twittergrupper för lärare

CC BY Some rights reserved by danielmoyle
Ett bra sätt att utveckla ditt kontaktnät är att följa olika Twittergrupper. En sådan grupp kännetecknas av ett # framför namnet på gruppen (till exempel #bibliotek). Här kan deltagarna diskutera och tipsa varandra om nyheter. Om du följer en sådan grupp ser du alla inlägg även av lärare som du annars inte har kontakt med. Vissa av dessa kontakter vill du säkert följa och andra vill du bara se i gruppen. Du bestämmer om du vill bara följa gruppen eller delta aktivt.

Problemet för många är att upptäcka dessa grupper. Webbtidningen Educational technology and mobile learning har publicerat en bra lista över bra Twittergrupper inom utbildning, The comprehensive dictionary of educational hashtags for teachers. Listan är omfattande med både allmänna utbildningsgrupper och ämnesspecifika. Alla är förstås på engelska. En kort lista över svenska grupper finns på Svenska hashtags för Twitter.

Ytterligare en finness med Twitter är att skapa egna grupper med folk som du följer och är särskilt bra inom ett visst område. En kort enkel guide till detta finns på Edudemic: How To Create A Twitter List – A Step By Step Guide!

onsdag 4 september 2013

Nytt initiativ för forskning inom öppna lärresurser

Ett nytt initiativ, OER Research Hub, skapar ett nav för alla som forskar inom OER (öppna lärresurser), öppen kurslitteratur och olika former av öppen utbildning. Bakom OER Research Hub finns brittiska Open University och Hewlett Foundation.

Syftet är att samla forskning inom området, skapa nätverk och samarbete mellan forskare och visa resultat. Den underliggande frågan för allt arbete är att undersöka hur OER påverkar lärande och undervisning på alla utbildningsnivåer.

- The Open Educational Resources Research Hub (OER Research Hub) provides a focus for research, designed to give answers to the overall question ‘What is the impact of OER on learning and teaching practices?’ and identify the particular influence of openness. We do this by working in collaboration with projects across four education sectors (K12, college, higher education and informal) extending a network of research with shared methods and shared results. By the end of this research we will have evidence for what works and when, but also established methods and instruments for broader engagement in researching the impact of openness on learning.

tisdag 3 september 2013

Ny öppen kurs - Flexible, Distance and Online Learning

En ny omgång av den öppna kursen Flexible, Distance and Online Learning (FDOL132) startar 12 september. Kursen riktar sig mot lärare, IT-pedagoger och kursutvecklare inom högre utbildning som vill lära sig mer om nätbaserad utbildning.

Kursen kräver inga tekniska förkunskaper och använder gratis nätbaserade verktyg. Kursen bygger på problembaserat lärande (PBL) och ska visa hur du kan använda digitala verktyg för att skapa engagemang bland studenter samt att främja samarbete och lärande. Den här kursen är en vidareutveckling av vårens kurs, FDOL131 (hela kursen ligger kvar om du vill titta på innehållet). Kursen är ett samarbete melan Karolinska Institutet och engelska University of Salford.

- FDOL will enable learners to develop an understanding of the benefits and challenges students and tutors are facing in open online learning. It will also assist learners to develop effective strategies in order to design and implement their own flexible, blended, online and open courses, modules and programmes.
FDOL is a wholly open online course, run as a ‘guided discovery’ experience: involving learners in active participation in open, online learning environments and designed to enable them to critically reflect upon this engagement through collaborative and networked learning activities.

Kursen är gratis men ger inga högskolepoäng. Du får förstås ett intyg efter genomgången kurs.

måndag 2 september 2013

Nordiska MOOCs för lärare med fokus på bedömning

CC BY-NC-SA Some rights reserved by marsmet491
Nordiska universitet har avvaktat länge men nu kommer de första nordiska MOOCs. Först ut är fyra kurser främst riktade mot skollärare på en portal som heter Lifelong Learning Web, ett samarbete mellan Karlstads Universitet, Skolverket och norska Høgskolen i Lillehammer. Kurserna startar nu i september-oktober och du kan anmäla dig redan idag. Flera kurser är planerade till 2014.

Vissa kurser är gratis men andra leder till högskolepoäng och har en mindre avgift. Kurserna använder Moodle som lärplattform.

De första kurserna är:

söndag 1 september 2013

Ny rapport om surfplattor i skolan


Våren 2012 delades ut över 2000 iPads till elever i Stockholm, från förskola till gymnasium. Satsningarna varierade från skola till skola; vissa klasser fick varje elev en iPad och i andra klasser fick eleverna dela på dem. Satsningen har nu utvärderats i en rapport av Jan HylénUtvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad. Utvärderingen svarar på följande frågor:
 • I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?
 • När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
 • Ökar användandet av iPads elevernas motivation till att lära?
Genom intervjuer, observationer och enkäter har man kommit fram till följande slutsatser. Surfplattor kan ersätta bärbara datorer för de allra flesta funktioner och i vissa anseende är de bättre än datorer (framför allt bild, film, e-böcker samt lång batteritid och snabb inloggning. Ordbehandling är dock en svaghet för iPads. Nästan alla lärare tycker att de kan motivera sina elever bättre genom att använda iPads.

Läs en längre analys av rapporten av Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsblogg: Stockholms stads ipad-satsning utvärderad.