lördag 30 januari 2010

Konferens, Framtidens e-lärande

Västsvenska Kontaktnätet för Flexibelt lärande (VKF) ordnar en intressant konferens, Framtidens e-lärande – nya roller för lärare, studenter och lärcentra, 10 mars i Göteborg. Bland talarna finns framträdande forskare som Elza Dunkels (Umeå Universitet), Stefan Hrastinski (KTH), Johan Lundin (Göteborgs Universitet), Håkan Selg (Uppsala Universitet).

Från inbjudan:
- Under 00-talet har socialt nätverkande blivit etablerat genom utvecklingen av det som kallas web 2.0. Hur vill vi att 10-talet ska utvecklas när det gäller vuxenutbildningen? Framtidens lärande kommer med stor sannolikhet att se annorlunda ut mot hur det ser ut idag. Kanske främst beroende på fortsatt teknisk utveckling och människors användning av tekniken (främst Informations- och KommunikationsTeknik, IKT). Former och pedagogik kommer med säkerhet att förändras. Inför en förändring som sker gradvis och som pågått i ett antal år är det viktigt att hela tiden veta vad som händer för att medvetet påverka och styra utvecklingen för bästa möjliga nytta och användning.

Är lärande via nätet gränslös?

En ny doktorsavhandling av Jimmy Jaldemark, Umeå Universitet, undersöker kommunikationen mellan studenter och lärare på nätbaserade utbildningar i Sverige. Avhandlingen heter Participation in a boundless activity: Computer-mediated communication in Swedish higher education och visar att kommunikationen störs av stora skillnader mellan studenternas och lärarnas förutsättningar. Den akademiska miljön med sina givna ramar, facktermer och förutsättningar skiljer sig markant från distansstudentens och om man inte tar hänsyn till dessa skillnader kan kommunikationsproblem uppstå.

torsdag 28 januari 2010

Studentkåren ordnar möten i Second Life

Linnéuniversitetets studentkår söker nya sätt att träffa sina medlemmar, i synnerhet de som läser på distans. Från och med 1 februari kommer de varje måndag mellan 18.00 och 19.00 att träffas i Second Life på den virtuella ön Kamimo Island som universitetet delägar. Kårpersonal kommer att finnas på plats för att träffa andra studenter och diskutera allt från CSN till tentamensregler. Det kommer förstås att ta tid att göra detta initiativ känt men det kan bli ett intressant komplement till traditionella kanaler.

Möten äger rum vid det röda huset på Kamimo Island (se bilden). För mer information se kårens hemsida.

onsdag 27 januari 2010

University of the South Pacific

I Sverige har vi flera lärosäten som har campus på ett par tre orter och det krävs en hel del nytänkande för att lyckas med det. Men University of the South Pacific spelar i en mycket högre division när det gäller antal campus och diversitet. Universitetet har nämligen 14 olika campus i 12 olika länder och täcker ett område på 33 miljoner km2! USP är förstås ganska fokuserade på distansutbildning och använder en blandning av fysiska sammankomster (om möjligt), nätbaserade kurser, videomöten och utskick av kursmaterial.

En viktig avdelning på USP är förstås Centre for flexible and Distance Learning som hjälper lärarna med kursutveckling, medieproduktion och tillämpning av IKT. Dessutom hjälper de studenterna med distansstudieteknik, lärplattformssupport och extra hjälp med ämnen som engelska och matte. CFDL:s webbplats innehåller många stödresurser och tips som gäller lika mycket för oss här i Norden. Dags för ett studiebesök kanske!

tisdag 26 januari 2010

Virtuell arena för språkstudier

Umeå Universitet har börjat använda Second Life som utbildningsmiljö (se tidigare artikel, Umeåstudenter har vernissage i Second Life) och nu planerar de att ge distansstudenter inom språkutbildning möjlighet att träffas och träna i den virtuella världen.

– När nätkurserna nu inte har fysiska träffar måste vi hitta nya sätt att undervisa, säger Hanna Outakoski, en av de fyra språklärare som står bakom idén till en skräddarsydd virtuell miljö för språkinlärning. Vi kommer i stället att träffas i en virtuell värld för att öva muntligt med våra studenter.

Teamet består av fyra språklärare vid institutionen för språkstudier. De undervisar själva i finska, spanska och nordsamiska och utforskar nu möjligheterna att använda den virtuella världen Second Life för att undervisa på sina nybörjarkurser.

Läs mer om projektet (pressmeddelande)

måndag 25 januari 2010

Virtuella patienter

eViP (Electronic Virtual Patients) är ett EU projekt där flera universitet (bl a Karolinska Universitet) skapar en bank av 320 anpassningsbara virtuella patienter som kan användas av alla via en Creative Commons licens. Virtuella patienter är verklighetsbaserade interaktiva patientfall som används inom vårdutbildningar och fortbildningar. Det är ganska tidskrävande att skapa virtuella patienter och därför vill projektet skapa en resursbank som alla kan använda. Alla patientfall kan även anpassas till andra språk, kulturer, nivåer och sammanhang.

Läs mer:

lördag 23 januari 2010

Horizon Report 2010


En av de viktigaste rapporterna inom nätbaserad utbildning, Horizon Report 2010, har nu kommit ut. Rapporten tas fram av New Media Consortium (NMC) genom ett samarbete mellan forskare och utbildare från hela världen. De nominerar 6 viktiga teknikområden som kommer att påverka högre utbildning inom tre tidsperspektiv; 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år.


 • Inom 1 år: mobila applikationer och öppna lärresurser.
 • 2-3 år: e-böcker och augmented reality (dvs peka en kameramobil mot ett objekt och se länkar till information på skärmen)
 • 4-5 år: att styra datorn med gester (gesture-based computing) och möjligheten att presentera väldigt komplexa dataanalyser i nya grafiska former för att bättre förstå relationer och mönster (visual data analysis)
Rapporten beskriver varje teknik, förklarar dess relevans inom utbildning och ger många bra exempel av aktuella projekt från olika universitet. Läs även min summering av rapporten.

torsdag 21 januari 2010

Varför Twitter?

Väldigt många som använder Twitter gör det för att uppdatera sina vänner om vad de håller på med. Detta leder till en del kritik att tjänsten är bara en fluga eller att det saknar värde, t ex Svenska Dagbladets artikel Twitter mest en snackis. Samtidigt kan man säga att det mesta vi pratar om med vänner och kollegor handlar om ganska triviala ämnen; alltså vind-och-vädersnack. Det är precis hur vi bygger relationer med andra, genom småprat. Varför inte göra det också via nätet?

Men Twitter är också en värdefull tjänst i arbetet om man bara lägger ner lite tid på det. Jag använder Twitter varje dag och får många bra tips om länkar från kollegor över hela världen. En stor del av nyheterna på denna blogg kommer från tips i mitt Twitternätverk. En bra förklaring av Twitters värde kommer på biblioteksbloggen Bibliobuster, Meningen med Twitter, där författaren beskriver hur hon använder Twitter för att bredda sitt nätverk inom biblioteksvärlden och för att marknadsföra sin egen arbetsplats.

onsdag 20 januari 2010

Creative Commons för lärare

Creative Commons används allt mer internationellt som ett alternativ till standard copyright. När du publicerar ett verk på nätet med en Creative Commons licens är du beredd att dela med dig av materialet så länge användaren anger källan och inte använder verket kommersiellt. Skolverket har nu tagit fram en enkel guide (Creative Commons - en guide för lärare) som visar hur du som lärare kan använda Creative Commons. Dessutom finns det flera bra resurser inom området på Skolverkets Kolla Källan.

2000-talets lärande

En kort film, Learning to change, changing to learn, där flera ledande IT-pedagoger pratar om varför skolan (och högskolan) måste integrera IKT i all sin verksamhet. Intressant att när man gjorde en undersökning av IKT-användning i 55 branscher i USA, kom utbildning på sista plats, efter gruvindustrin. Eftersom våra studenter kommer att arbeta i alla dessa andra branscher borde vi inte förbereda dem för det?

tisdag 19 januari 2010

Ska lärare ha sina studenter som Facebookvänner?

Facebook har blivit världens största sociala nätverk och används lika mycket av vuxna och ungdomar. Vad gör man som lärare om dina studenter vill ha dig som vän i Facebook? Är det bra att ni ser varandras privatliv och vilka andra vänner ni har? Detta diskuteras mycket och rådet verkar vara att inte blanda arbete och privatliv och om man har studenter som vänner se till att hålla en professionell nivå på allt du gör i Facebook.

Några artiklar med olika insikter om frågan:
Vad tycker du?

måndag 18 januari 2010

Umeåstudenter har vernissage i Second Life

Museologi- och kulturanalysstudenter vid institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet har inom ramen för sin utbildning utforskat vilka möjligheter virtuella världar som Second Life har som museologisk och kulturanalytisk plattform. Resultatet är tre utställningar och tre filmer som belyser och bearbetar teman som genus/sexualitet, social skiktning, plats/region/nation samt etnicitet/religion.

Studenterna visar upp sitt arbete i en virtuell vernissage 20 januari 19.00 på plats i Second Life. Alla är välkomna men om du inte hinner till vernissagen kan du se utställningen på egen hand senare.

Läs mer - Studentfilmer och utställning i Second Life (Umeå Universitet)

UR SAMTIDEN

Den 18 januari är det premiär för UR SAMTIDEN i Kunskapskanalen. Programutbudet består av seminarier, föreläsningar och evenemang från universitet, högskolor och från den organiserade folkbildningen. De kommer också att sända seminarier och evenemang från olika arenor i landet där mycket av det offentliga samtalet förs.

Se mer information om den nya kanalen på LearningNet och hos Kunskapskanalen.

lördag 16 januari 2010

Hur synliga är lärosätets distansutbildningar?

Hur lätt är det för studenter att hitta rätt information om lärosätets distansutbildning? Tony Bates tar upp detta i en bloggpost (How well does your institution's website serve potential online learners?) och refererar till en kommande artikel om frågan (Meyer, K. and Wilson, J. (2010) ‘The “virtual face” of planning: how to use higher education web sites to assess competitive advantage’ Planning for Higher Education, Vol. 38, No. 2).

Bates kommenterar att det ofta är svårt att hitta information om dessa utbildningar trots att lärosätet har många sådana. Han lyfter följande frågor som särskilt viktiga:
 • Hur många studenter läser på distans/via nätet?
 • Information om utbildningarnas kvalitet
 • Finns det information om bibliotekstjänster som är anpassade till distansstudenternas behov?
 • Nämns distansutbildning i lärosätets vision/strategi?
 • Finns det nätbaserat stöd inom t ex studieteknik, läs- och skrivsvårigheter?
 • Kan man hantera administrativa ärenden på nätet (registrering mm)?

fredag 15 januari 2010

Skolor måste utnyttja nätet för att vara relevanta

Veckans stora evenemang var BETT 2010 konferens och mässa i London. En artikel hos BBC, Schools must embrace mobile technology, fokuserar på en av de viktigaste frågorna för alla inom utbildning; hur man integrerar IKT i utbildning.

En av talarna vid konferensen, Professor Stephen Heppell, betonade vikten av att skolor måste anamma nätet och våga se bortom traditionell klassrumsundervisning. Glappet mellan skolor (och högskolor) som har integrerat IKT i sin verksamhet och de som inte har gjort det växer dag för dag. Detta är en farlig utveckling för landets framtid, menar Professor Heppel:
- There is a gap between the schools that are doing pioneering stuff and those simply doing a shiny version of 19th century teaching.

Den brittiska skolministern, Vernon Coaker, pratade om regeringens satsning på IKT inom utbildning:
- Teachers need access to innovative services. We must prepare pupils for the future workplace .... Cutting edge technology is the cornerstone of our reforms."

Se Coakers tal vid konferensen - del 1, del 2, del 3, del 4.

torsdag 14 januari 2010

Medieverkstad för studenter

Penn State University satsar stort på sina studenters digitala kompetens. Satsningen heter Digital Commons at Penn State och består av flera medieverkstäder där studenter får hjälp med filmproduktion, inspelning, redigering, fotografering mm. Eftersom allt fler studenter behöver presentera sitt arbete via film eller ljudinspeningar är det viktigt att de får tillgång till bra resurser för att lära sig dessa för framtiden viktiga färdigheter.

Webbplatsen ger omfattande information om medieproduktion, upphovsrättsliga frågor och tillgång till universitetets medieresurser. Personalen hjälper studenterna att använda utrustningen och applikationer på rätt sätt och ger stöd i projektplaneringsarbetet. Webbplatsen har flera filmer som berättar om verksamheten vid Digital Commons.

Personliga lärmiljöer i skolan

Ett relativt nytt begrepp inom utbildning är personliga lärmiljöer (Personal Learning Environment, PLE). Man bygger sin egen lärmiljö på nätet med de verktyg som finns redan öppna för alla (sociala medier). Det här ses av många som ett komplement eller till och med en ersättare till dagens lärplattformar.

Flera studenter har sina egen PLE redan och ett fint exempel finns i följande video, där en amerikansk 13-åring beskriver hennes egna lärmiljö. Allt hon använder finns gratis på nätet och kräver inga avancerade datakunskaper att hantera.

onsdag 13 januari 2010

Varför mäter vi utbildning i timmar?

En kort artikel av Tony Bates (Has the credit hour become a relic?) väcker viktiga frågor kring hur vi mäter utbildning. Vi pratar fortfarande om hur många studietimmar en kurs innehåller och hur många föreläsningstimmar en lärare får. Eftersom alla lär sig olika fort och har olika studievanor, är det relevant idag att prata i termer av timmar? En person kan lära sig mer på 2 timmar än en annan kan på en vecka. Det blir ännu svårare att prata om tid när utbildningen sker på nätet. Det handlar förstås inte om hur många timmar du läser men vad du har lärt dig .
Bild: stockvault.com

Open University störst på iTunes U

Brittiska Open University är nu den största leverantör av föreläsningar, filmer och annat undervisningsmaterial via den populära tjänsten iTunes U. I slutet av november passerade OU 10 miljoner nedladdningar via iTunes och det motsvarar cirka 375 000 per vecka. Via iTunes kan vem som helst ladda ner OU:s föreläsningar mm direkt till en iPod eller iPhone eller man kan titta direkt på din dator. Man måste först bara ladda ner programmet iTunes till din dator. Prova gärna!
Läs mer om Open University och iTunes i en artikel i LearningNet.

tisdag 12 januari 2010

Blogg om att använda papper och penna i klassrummet

En mycket originell blogg heter Tom Johnson's Adventures in Pencil Integration. Författaren skriver som en lärare år 1898 som berättar om hans försök att använda papper och pennor i klassrummet i stället för att studenterna ska bara lyssna och memorisera. Det är klart att bloggen egentligen handlar om hur vi idag försöker integrera IT i utbildning men det finns klara historiska paralleller och bloggen tar upp frågor som var lika viktiga idag som för 100 år sedan; nämligen hur man klarar av förändringar i arbetet.

Bild: Stockvault.com

måndag 11 januari 2010

Ännu flera trender att följa 2010

Nättidningen eLearn Magazine har frågat 25 experter om vilka trender som kommer att gälla inom högre utbildning i år, Predictions for 2010. Bland annat lyfter de fram den ekonomiska krisen som hotar många lärosäten, studenterna ligger långt före sina lärare i användningen av IKT, mobila lösningar syns allt mer, e-böcker slår genom och man utnyttjar datorer och mobiler bättre i undervisningen. En intressant blandning av idéer med olika inställningar till teknikens möjligheter.

Varför ska jag som lärare använda sociala medier?

Många lärare är skeptiska till nya sociala medier inom utbildning och undrar vad man har för nytta med dem. Här följer en bra presentation med goda argument om nyttan och hur du kommer igång. Alla exempel är förstås amerikanska men det mesta finns tillgängligt även på denna sida av Atlanten.

söndag 10 januari 2010

Bibliotekets roll

Framtidens bibliotek handlar inte om boksamlingar och utlån eftersom allt kommer mer eller mindre att finnas på nätet. I stället behöver vi satsa på vägledning och mentorskap kring informationssökning och digital kompetens. Så skriver Seth Godin i en kort post, The future of the library, där han skriver att biblioteken ska "train people to take intellectual initiative".

Läs också Jenny Lucas kommentarer, Seth Godin on libraries - take heed.

fredag 8 januari 2010

Support för distansstudenter

Brittiska Open University fokuserar helt på distansutbildning och använder många olika medier och tekniker i sina utbildningar. Detta ställer höga krav på studenternas digitala kompetens och det är oerhört viktigt att motverka den digitala klyftan som existerar idag bland studenterna. En ny studie i European Journal of Open, Distance and E-learning (EURODL), Narrowing the distance: using e-learner support to enhance the student experience, beskriver hur Open University har arbetat med studentsupport. Bland annat har de startat ett projekt, Digital Divide, som har tagit fram material som förklarar de olika tekniker och metoder som används på utbildningarna.

Nytt öppet universitet får bra betyg från studenterna

Det nya öppna nätuniversitetet University of the People som började förra året har fått bra betyg av sina första studenter enligt en artikel i eCampus News, Free online university gets high marks. Cirka 90% av studenterna skrev att de skulle definitivt rekommendera UoP. Universitetet är fortfarande under uppbyggnad med bara 179 studenter (från hela världen) den första terminen. Innan universitetet kan etablera sig på riktigt behöver de skaffa sig examensrättigheter och de har redan knutit till sig en del tunga namn inom akademin plus ett samarbete med Yale Law School's Information Society Project.

UoP ska erbjuda högre utbildning via nätet och med hjälp av öppna lärresurser från andra lärosäten. Studenterna lär sig av varandra mest men har tillgång till handledare/mentorer i form av pensionerade universitetetslärare eller doktorander. Utbildningen ska vara gratis men lägre avgifter för examination finns.

onsdag 6 januari 2010

Prova något nytt i år

En intressant bloggpost, 10 ways to learn in 2010, föreslår att vi provar några nya sätt att hämta kunskap i år. Bland annat finns följande:
 • Nya sökmotorer som Spezify ger dig en kollage av sökresultat i form av bilder, texter, sociala medier mm.
 • Ställ frågor via sajter som Yahoo Answers och Amazon Askville och få svar från hela världen (ett exempel på fenomenet crowd sourcing).
 • Skapa annorlunda presentationer med till exempel Prezi.
 • Se, delta i och skapa debatter kring komplexa problem med hjälp av verktyg som Debategraph.
Skriv gärna en kommentar om du redan har provat dessa.

lördag 2 januari 2010

Lär dig mer om öppna lärresurser

En webbplats som heter Online College har samlat länkar till föreläsningar som förklarar begreppen kring öppna lärresurser, open access, open source och relaterade upphovsrättsliga frågor. Listan heter 101 lectures for your Open Source Education och länkar till föreläsningar från många universitet (mest amerikanska förstås).