onsdag 30 december 2009

Tekniker som är på väg ut

Den ständiga strömmen av nya tekniker som kan användas inom utbildning betyder att flera gamla vänner börjar försvinna. En artikel i Inside Higher Ed, Obsolete Learning Technologies, listar sju av dessa som sjunger på sin sista vers. Vissa är självklara som OH-apparaten eller språklabbet men andra som kopieringsmaskinen och datorsalen har bara börjat bli ifrågasatta. Läs och se om du håller med ....

måndag 28 december 2009

Mobiler i klassrummet


Många ber studenterna att stänga av sina mobiler i klassrummet. Många ser mobiler främst som störande element. Men samtidigt finns det flera lärare som använder mobiler i klassrummet på ett aktivt och pedagogiskt sätt. En artikel i den senaste utgåvan av Educause Quarterly, From distraction to engagement: wireless devices in the classroom, anser inte att förbud mot mobiler eller datorer i klassrummet är rätt sätt att reagera.

Mycket handlar om att komma överens inom klassen om när man ska kunna koppla upp sig och när man ska stänga av. Flera lärare ger exempel på hur man kan baka in quizzar, informationssökning och nätbaserade resurser i undervisningen för at kunna utnyttja studenternas mobiler på rätt sätt.

måndag 21 december 2009

Nätbaserad utbildning 2009 - plus och minus

En av de mest tongivande bloggarna inom området, Tony Bates, har skrivit en kort men insiktsfull analys av det gångna årets trender, The state of e-learning 2009. På plussidan anser han att tekniken blir enklare framför allt inom mobila lösningar och att fler lärare börjar använda sociala medier inom sina utbildningar. På minussidan tycker han att för många bara använder IKT för att förstärka den traditionella klassrumsmodellen: t ex smartboards, inspelning av 50 minuters föreläsningar och lärplattformar. Han ser få exempel på lärosäten som verkligen tänker om. Den största besvikelsen är bristen på initiativ från ledningshållet och att väldigt få lärosäten tar tag i frågorna kring digital kompetens och hur man kan anpassa utbildning till 2000-talets krav.

- However, our public post-secondary institutions are far too complacent about the current classroom-based teaching model, which is not serving our students well, in terms of giving them personal interaction with highly qualified and expert teachers and developing the skills and competencies needed in the 21st century.

fredag 18 december 2009

Veckans Google

Varje vecka upptäcker jag en ny Googletjänst och denna vecka är inget undantag. Google Fastflip är ett lätt och överskådligt sätt att följa många olika nyhetskällor på samma sida. Du kan välja bland massor av nyhetssajter och se många hemsidor samtidigt. Sök bara efter ett begrepp som "education" och du får upp massor av nya artiklar inom området.

And the winner is ...


Edublog Awards 2009 har delats ut till de bästa utbildningsbloggarna i världen (åtminstone den engelskspråkiga delen av världen) - se en lista över alla vinnare. Om du inte redan läser så många utländska bloggar kan du alltid börja med denna lista som täcker många kategorier inom utbildning (bästa klassblogg, biblioteksblogg, studentblogg mm).

Bild: Stockvault.com

onsdag 16 december 2009

21 saker inom utbildning som försvinner till 2020

Hur ser utbildningen ut i framtiden? Vilka förändringar kommer att ske under de närmaste åren? Några förslag finns i en artikel på bloggen Teach Paperless, 21 things that will become obsolete in education by 2020. Bland annat kommer följande att försvinna; klassrum med skrivbord, standardiserade tentamen, IKT-fri utbildning, centraliserade campus (utbildning sker överallt) och datorsalar.

Mycket kan hända inom 10 år men frågan är om utbildningsbranschen är tillräckligt förändringsbenägen att verkligen anta dagens utmaningar. Visionen i artikeln är fullt möjlig men det krävs vilja och mod att nå dit. Vi får se.

Foto: Stockvault.net Mark Manalaysay

tisdag 15 december 2009

Tips om hur du kan få mer dynamiska diskussionsforum

Ibland kan det vara svårt att skapa rätt dynamik i kursens diskussionsforum. Ett effektivt sätt som många lärare använder är att låta studenterna turas om att vara moderator för veckans diskussion. En artikel på sajten Faculty Focus, Should you let students lead discussion boards?, lägger fram praktiska tips för att skapa mer dynamisk interaktivitet på nätet.

Flera trender att följa (eller inte)

Det kommer många artiklar om vilka trender som kommer att gälla nästa år. En av dessa finns på Campus Technology, 5 higher ed trends to watch in 2010, och lyfter fram interaktiva klassrum, mer användning av datorer och mobiler i klassrummet och flera positionsbaserade lösningar.

Denna vision missar poängen med den sociala webben menar Tony Bates på sin blogg, 5 higher ed trends NOT to watch 2010. I stället för att alltid anpassa tekniken till klassrumsmodellen bör vi titta på nya sätt att använda IKT för att främja lärande.

- What should be remembered though is that the classroom and the campus are the technology of face-to-face teaching for an industrial society. What we need to think about is the appropriate cyberspace technologies and learning environments for an information society. Like all old technologies, the physical classroom still has a niche role in education, but we need to be thinking of that niche role as an ancillary of digital learning, not the core of our focus.

måndag 14 december 2009

Inspiration för innovativa lärare

InspirED är en brittisk webbtidskrift med inspirerande nyheter och berättelser om innovativ pedagogik i skolan. Den statliga organen Becta ligger bakom initiativet som en del av dess uppdrag att se till att IKT används effektivt och innovativt i skolan. På inspirED lyfter de fram goda exempel på praktiskt arbete inom kategorier som mobilt lärande, lärande genom spel, informellt lärande och lärande miljöer.

lördag 12 december 2009

Horizon report 2010

Varje år skriver NMC (New Media Consortium) den välrespekterade Horizon Report om kommande IKT-trender inom högre utbildning. 2010-utgåvan är inte klar än men de har nyligen släppt en sammanfattning (2010 Horizon Report Preview) som aptitretare.

Som vanligt tar de fram fenomen som kommer att påverka högre utbildning inom 3 tidsramar; inom 1 år, 2-3 år, 4-5 år. Rapporten ger belägg för sina spaningar samt många bra exempel på projekt och forskning inom dessa områden.
 • Inom 1 år: mobila applikationer och öppna lärresurser.
 • 2-3 år: e-böcker och augmented reality (dvs peka en kameramobil mot ett objekt och se länkar till information på skärmen)
 • 4-5 år: att styra datorn med gester (gesture-based computing) och möjligheten att presentera väldigt komplexa dataanalyser i nya grafiska former för att bättre förstå relationer och mönster (visual data analysis)
Läs en längre sammanfattning på LearningNet.

Hur användning av IKT påverkar ungdomars skrivvanor


Två intressanta studier har kommit ut som försöker belysa hur ungdomars skrivande påverkas av IKT-användning. En rapport från brittiska National Literacy Trust, Young people's writing: attitudes, behaviour and the role of technology (sammanfattning, hela rapporten), har frågat 3000 ungdomar mellan 9 och 16 år om sina skrivvanor. Bland annat skriver rapporten:


 • 75% svarade att de skriver regelbundet, i synnerhet via elektroniska medier som sociala nätverk och text.
 • De som är aktiva inom sociala nätverk eller har en egen blogg har en mycket mer positiv inställning till skrivande än andra och detta påverkar skolarbetet på ett positivt sätt.
 • De flesta tror att IKT har en positiv påverkan på sina skrivfärdigheter.
 • Att skriva till vänner/familj är klart mer intressant än att skriva i skolan.
 • Flickor är mer intresserade av att skriva än pojkar.
Många tror att alla förkortningar som används i ungdomars textmeddelanden har en negativ effekt på deras skrivförmåga. En av de främsta profilerna inom språkforskning, David Crystal, har skrivit en ny bok om detta tema, Txtng; the Gr8 Db8, där han visar att ungdomarna kan skilja mellan det språkbruk som är lämplig för SMS och det som gäller i andra sammanhang. Dessutom har han upptäckt genom en analys av tusentals meddelanden att andelen förkortningar inte är mer än 10%.

Läs en intervju med David Crystal om boken.
Läs min sammanfattning.

fredag 11 december 2009

Amerikansk studie visar brister i tillämpning av IKT

En artikel i nättidskriften eCampus News, Survey suggests campus technology is underused, menar att det finns en växande klyfta mellan studenternas användning av IKT och hur IKT tillämpas i klassrummet. En ny studie, 21st Century Campus Report, har frågat 1000 studenter och lärare om hur mycket IKT-användning har ökat under det senaste året. Bland annat ser man att allt fler studenter förväntar sig att det finns trådlösa nätverk på campus och att lärosätet använder en lärplattform.

Men färre studenter än tidigare tror att sina utbildningar förbereder dem för att kunna använda IKT i arbetslivet och mindre än hälften anser att IKT integreras helt i utbildningen. Studenterna använder nätet som en självklarhet men många lärare hinner inte hänga med i utvecklingen på grund av brist på kompetensutveckling och tid.

Enligt en lärare i undersökningen:
"I think they're (lärarna) interested, but they could be intimated by technology ...... I think there is the desire to learn, but I don't think schools have the time or the resources to teach it to faculty."

Citizendium, alternativ till Wikipedia

Citizendium är mycket mindre känd än Wikipedia men är ett bra alternativ eller komplement som referenskälla. Wikipedia kan i princip redigeras av alla medan Citizendium har högre krav på sina skribenter som bl. a. måste identifiera sig med sitt riktiga namn. Citizendium är en wiki precis som Wikipedia men har klara etiska riktlinjer och försöker att presentera mer balanserad information. Kanske ett alternativ att tipsa dina studenter om?

onsdag 9 december 2009

Ännu mer Google

Google ser till att de alltid är med i rubrikerna och det kommer nya tjänster nästan varje vecka som kan bli väldigt användbara inom utbildningsbranschen. Bland annat kan man följa information om ett aktuellt ämne i samma stund som det läggs ut på nätet. Dessa realtidssökningar plockar även upp bloggposter och Twittermeddelanden. Läs mer på Dagens Nyheter, Google lanserar söktjänst i realtid.

En ny tjänst till, Google Dictionary, ger dig möjligheten att slå upp ord på 28 språk.

ReadWriteWeb har en artikel med hela fem tjänster som är på gång, 5 fabulous new features Google unveiled today. Bland dessa finns Google Goggles där man tar en bild av ett objekt och kan direkt söka efter mer information om objektet. Se filmen nedan för en demonstration.


tisdag 8 december 2009

Sociala medier är en fluga

Rubriken kommer från en tankeväckande post på bloggen Intellecta Webb (Sociala medier är en fluga) och författaren menar att det är fel att använda begreppet sociala medier för att beslutsfattare inte tar det på allvar. Det handlar egentligen om digitalisering; en revolution i hur vi ser på media och en global omvandling där flera etablerade branscher och affärsmodeller hotas.

- Så länge det finns organisationer där informationsavdelningen och marknadsavdelningen inte talar med varandra kommer sociala medier inte att förändra nånting. Om inte vd och styrelse engagerar sig och börjar förstå skiftet kommer det inte att förändra nånting. För sociala medier är en felaktig term.

Artikeln handlar om näringslivet men det är inte svårt att se kopplingen till utbildningssektorn. Utan en informerad, intresserad och engagerad ledning blir frågor kring sociala medier eller nätbaserad utbildning bara en begränsad företeelse för de invigda. Kanske lite cynisk men ett bra sätt att starta en diskussion.

- Det behövs en djup insyn i och access till högsta ledningen. Sociala medier är inget som ska styras av informationsavdelningens informatörer eller marknads-pr-byråer. Sociala medier är en top managementfråga. Först när fler av elefanterna kliver in kommer sociala medier att bli mer än en fluga.

Vad tycker du?

Obligatorisk utbildning i nätsäkerhet i brittiska grundskolor

Brittiska lågstadiebarn kommer att få undervisning i säkerhet på nätet från 2011 enligt ett förslag från UK Council on Child Internet Safety. Barnen kommer bland annat att diskutera vilka personuppgifter man inte bör lämna ut, hur man rapporterar mobbning och olämpligt beteende och allmänna riktlinjer om nätetikett.
Läs artikeln på BBC News, Internet safety for children targeted.
Läs Steve Wheelers (University of Plymouth) bloggpost om nyheten.

måndag 7 december 2009

Filmer om utbildning för 2000-talet
Mobile Learning Institute har en bra samling kortfilmer om olika initiativ i USA att anpassa skolan för 2000-talets krav (21st Century Education). Bland annat finns det flera exempel på projekt som använder sociala medier för att göra utbildning mer relevant för skoltrötta ungdomar och betona kollaborativt lärande.

lördag 5 december 2009

Trender 2010

Nu är det högsäsong för artiklar som blickar framåt och försöker tala om för oss vad som kommer att hända nästa år. En artikel av Mashables Pete Cashmore, 10 web trends to watch in 2010, ger en del intressanta och högst sannolika spaningar. Bland annat kommer följande fenomen att slå genom 2010:

 • Positionering i allt. Allt du gör på nätet kommer att kunna lokaliseras, om du bara vill det.
 • Flera smartare tjänster som hittar information åt dig.
 • När alla lägger ut allt offentligt kommer integritetsfrågor att diskuteras intensivt
 • Mindre på din hårddisk och allt mer i molnet ("cloud computing" gäller)
Läs artikeln och se om du håller med.

Bild: freephotosbank

fredag 4 december 2009

SwePub

Kungliga Bibliotekets nya tjänst SwePub öppnades förra veckan. SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid ett 30-tal svenska lärosäten. Här ges möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. och många av dessa är fritt tillgängliga i fulltext. Posterna samlas in från lärosätenas publiceringsdatabaser.

Projektet har varit ett samarbete mellan Kungl. biblioteket/LIBRIS och universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och Linköping. Det har ingått i programmet OpenAccess.se vid Kungliga Biblioteket.

torsdag 3 december 2009

Konferens om öppna lärresurser, 8-9 februari

Det här är en konferens för dig som arbetar med öppna lärresurser, open educational resources (OER) inom högskolan eller har en ledningsfunktion.

Konferensen kommer att jämföra den svenska situationen med utvecklingen i Storbritannien och Norge. Den kommer att lyfta fram praktiska och strategiska frågor och diskuterar den framtida utvecklingen för OER i Sverige.

Konferensen bygger vidare på en kartläggning av OER som finansierats av KB:s Open Accessprogram. Den arrangeras i samarbete med KB, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och KK-stiftelsen.

Läs mer på LearningNet.
Ladda ner programmet (pdf)

Webb 2.0 och pedagogisk innovation

Nya sociala medier ger enorma möjligheter för pedagogisk innovation och utveckling men det är viktigt att detta leds av lärarna och den akademiska ledningen hellre än via IT-avdelningen. Så skriver Trent Batson i en ny artikel i Campus Technology, The Cloud Opens the Floodgates for Faculty Innovation. Han skriver att ITs roll är att skapa en säker och tillförlitlig infrastruktur för universitetet och att de inte har någon kapacitet att hålla koll på allt som händer ute på nätet. Det är ett stort jobb att se till att lärosätets grundläggande IT-infrastruktur fungerar och därför finns det få möjligheter för de att leda den pedagogiska utvecklingen.

- It is therefore time for faculty and academic leaders to assume permanent, campus-wide, and official leadership to transform higher education to fit the cultural learning trends and opportunities of today.

Nya artiklar om undervisning i Second Life

Flera universitet använder den virtuella världen Second Life som utbildningsmiljö. Studenter kan träffas i stimulerande miljöer och få en större känsla av närvaro och empati än i många e-mötessystem eller diskussionsforum.

En färsk artikel av Alexandra Petrakou (Högskolan i Kalmar) har studerat en kurs i engelska som gick helt i Second Life och analyserat interaktiviteten mellan studenterna och läraren (se Interacting through avatars: Virtual worlds as a context for online education, Science Direct 2009).

The most important finding from this study is that the virtual world provides enhanced interactivity because it allows for synchronous communication and places the student in a spatial dimension. In order to make full use of this enhanced interactivity, the users’ technical skills must be improved and the technical problems associated with computer-generated environments must be resolved. As more and more students get acquainted with virtual world environments, new rules for social interaction emerge; when students have become used to interacting through avatars, we will be able to see the true potential of interaction in these settings.

En annan artikel som kan vara av intresse (Foreign language learning in Second Life and the implications for resource provision in academic libraries) beskriver flera exempel av språkutbildning inom SL och hur utbildning i virtuella världar påverkar biblioteksresurser. Det har skrivits av Stephanie Hundsberger (University of Manchester) som är en del av projektet Arcadia.

tisdag 1 december 2009

Brittisk IKT-strategi 2010-2012

Storbritannien måste fortsätta att investera i IKT inom högre utbildning för att kunna möta framtidens krav inom utbildning och forskning. Idag har JISC (organisationen som främjar samverkan inom IKT-baserad högre utbildning) presenterat sin strategi 2010-2012 (se även informationsfilmen på denna länk) som lyfter fram fyra prioriterade satsningsområden:
 • nya innovativa sätt att undervisa och främja lärande
 • höja forskningskvaliteten och införa nya sätt att stödja forskningsprocessen
 • aktiva och effektiva lärosäten
 • dela infrastruktur och resurser

Inom dessa områden kommer man att fokusera på nätbaserat lärande, verksamhetssystem, "cloud computing" och innovation.

Enligt Sir Tim O’Shea (JISC Chair Professor):
"The UK's learner base is changing at great speed. Students are increasingly demanding that universities and colleges provide flexible and personalised learning which makes full use of the internet and IT applications. Such demands and expectations are set to increase as we move through this decade and into the next.
"

Läs JISCs strategi 2010-2012