söndag 28 februari 2010

Undervisning i virtuella världar - goda exempel

En ny rapport har kommit ut som ger praktiska exempel på hur man bäst bedriver utbildning i Second Life. Rapporten heter Best practices in virtual worlds teaching och har skrivits av Simon Bignell (University of Derby) och Vanessa Parson (Aston University) som en del av ett projekt inom virtuell psykologi, PREVIEW-Psych.

Projektet har fokuserat på hur man bäst kan använda Second Life som arena för problembaserat lärande (PBL) och i synnerhet inom psykologi. De ger flera goda exempel och diskuterar olika framgångsfaktorer för effektiv undervisning: tillgång till support, interaktiviteten, bra introduktion, koppling till "verkligheten". Fördelar och nackdelar tas upp och det finns många länkar till mer information och inspiration.

fredag 26 februari 2010

Digitala infödingar eller inte?

Jag kan varmt rekommendera en utmärkt artikel av Per Johansson, Talet om digitala infödingar är betydligt överdrivet, på Newsmill. All diskussion om ungdomar som "digitala infödingar" är en grov förenkling av en radikal samhällsförändring. Ungdomar arbetar visserligen på ett annat sätt, är mer fokuserade på att lösa problem i grupp och ser nätet som en självklarhet men det betyder förstås inte att de kan allt om IT. De är väldigt vana men inte alltid kunniga.

Det viktigaste i artikeln är att ungdomarnas digitala vanor leder till en revidering av skolans roll i samhället. När kunskap finns överallt och studenterna kan nätverka med hela världen bör vi se över klassrumsmodellen och den schemalagda undervisningen:

- För mig är skolan först och främst en kunskapsinstitution. Därför, anser jag, har det aldrig varit hugget i sten hur skolan kan eller bör organiseras. Inte heller tidigare var det egentligen, från lärandesynpunkt, nödvändigt att fösa ihop barn och ungdomar på bestämda platser på bestämda tider. Detta skedde av skäl som bara perifert hade med kunskapsinhämtning att göra. I dagens situation håller det på att bli allt svårare att rationellt motivera denna institutionaliserade vana.

Ytterligare en stor fråga för utbildning är att vi sätter betyg på individuella prestationer i skolan medan i arbetslivet ligger betoningen på lagarbete och kollaboration:

- Dagens skola är alltjämt helt fokuserad på att betygsätta individuella prestationer. Den kan inte hantera resultaten av kollektivt arbete. Men just kollektivt, rumsligt utspritt samarbete är något som faller sig naturligt för unga människor idag.

Informationskompetens följs inte upp enligt avhandling

Det står i många dokument att informationskompetens är en nyckelkompetens för framtiden men de fina målen följs inte alltid upp i praktiken. Det här är en av slutsatserna i en ny avhandling, ”Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning”, av Cecilia Gärdén, Högskolan i Borås. Hon har undersökt hur studenter inom kommunal vuxenutbildning utvecklar sin informationskompetens och ser brister i uppföljning:

– Jag hoppas kunna kasta mer ljus på forskningsområdet informationssökning och lärande, att man kan få mer kunskap om vad som utgör informationskompetens i olika kontexter. Jag hoppas också att avhandlingen kan användas på bibliotek och i vuxenutbildning och grundutbildning samt högre studier, för att börja prata om vad informationskompetens är och inte bara ta saker för givna. Den här avhandlingen visar på svårigheter och problem och jag hoppas att den kan komma till nytta även i praktiken.

Läs mer, Nyckelkompetens ifrågasatt i avhandling (Högskolan i Borås)

onsdag 24 februari 2010

Nationell IT-strategi för skolan saknas

Användningen av IKT i svenska skolor är ojämn och det saknas klara nationella strategier i kontrast mot andra europeiska länder. Det var några av slutsatserna från en paneldebatt om IT i skolan arrangerad av IT- och Telekomföretagen i Stockholm (se artikeln i Computer Sweden). Skolan ligger redan långt efter de flesta andra branscher menade en del och det behövs nationella åtgärdar för att anpassa utbildningssystemet.

Enligt Marie Granlund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och talesperson i skolfrågor:
– IT ska vara med i alla kursplaner ..... Det är också viktigt att kraftsamla alla resurser och ge Skolverket, eller någon annan myndighet, ett tydligt uppdrag att driva arbetet med IT i skolan.

tisdag 23 februari 2010

Ansökan via YouTube

Hittills har man sökt en utbildning genom att fylla i blanketter och bifoga ett CV. Men nu kan studenter som söker sig till amerikanska Tufts University profilera sig med hjälp av en YouTube video enligt detta reportage av ABC.

Öppet brev till alla inom högre utbildning

En amerikansk student, Dan Brown, har spelat in denna video där han pratar om varför universiteten måste anpassa sig till samhällsutvecklingen, i synnerhet i sin relation till nätet. En hemmagjord film med ett budskap som allt flera uttrycker både inom högre utbildning och utanför. Fakta och information finns idag i överflöd och är gratis. Universitetet måste ge sammanhang inte bara fakta. Titta själv ...

måndag 22 februari 2010

Nätverket för IT inom Högre Utbildning

Nätverket för IT inom Högre Utbildning (ITHU) är en rikstäckande organisation som bevakar och främjar undervisning och lärande genom användning av IT. Syftet är även att utgöra ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom praktik, utvecklingsarbete och forskning. Nätverket arbetar för god och pedagogisk användning av redan befintlig IT, verkar för att ny IT kartläggs, utvärderas och används samt följer utvecklingen av arbetssätt och resurser avseende IT i undervisning och lärande.

Nätverket har varit bland annat drivande i den nationella upphandlingen av e-mötesverktyget Adobe Connect i samarbete med SUNET och har nyligen tagit fram en gemensam webbplats (Connectresurser) med praktisk information och tips för alla som ska använda Adobe Connect i sin undervisning och möten. Andra projektgrupper inom ITHU arbetar med frågor som öppna lärresurser, lärplattformar och plagiering.

söndag 21 februari 2010

Skriftlig kommunikation på nätet

En oerhört viktig kompetens framöver är att kunna skriva effektivt på nätet. Digital skrivkompetens omfattar hur man skriver en bra blogg, bemöter kritik, skriver inlägg i diskussionsforum och konsten att kunna skriva kollaborativt i en wiki eller via t ex Google Docs. Flera menar att nätet kräver nya skrivfärdigheter och att få skolor och högskolor fokuserar på detta. Amerikanska National Writing Project startar nu ett nationellt projekt Digital is för att främja mer undervisning i digital skrivkompetens (läs mer i artikeln Digital writing matters). Titta genom detta bildspel för mer bakgrund till området.

Sociala medier i matteundervisning

Sociala medier ger oss möjligheter att lyfta matteundervisning utanför klassrummet och skapa nya sätt att engagera elever och studenter. En artikel i The Journal, Web 2.0 in instruction: adding spice to math education, visar exempel på hur många lärare nu använder nya sociala verktyg för att skapa större engagemang och dynamik bland studenterna.
Ett bra ställe att börja är Math 2.0 Interest Group som erbjuder lärresurser, diskussionsforum, regelbundna webbmöten, e-post nyhetsbrev och länkar till mer kunskap. Denna webbplats innehåller bland annat nedanstående bildspel som förklarar fördelarna med mer nätbaserad matematikundervisning och innehåller många bra länkar (klicka gärna på knappen för helskärm under bildspelet).En annan intressant webbplats för matematiklärare i grundskolan heter Natural Math.

torsdag 18 februari 2010

Webbseminarier om sociala medier inom utbildning

En serie med 5 gratis webbseminarier hålls under våren med temat "Social Media - Trends and implications for learning". Det handlar om hur sociala medier (blogg, wiki, podcasting, sociala nätverk, mobilt lärande, cloud computing mm) håller på att förändra högre utbildning. Seminarierna hålls av AACE (Association for the Advancement of Computing in Education) och kursledarna är två av de mest framträdande namnen inom området: George Siemens (Athabasca University) och David Cormier (University of Prince Edward Island).

Seminariedatum (alla 20.00 svensk tid):
18 februari (se inspelningen), 18 mars, 15 april, 20 maj, 17 juni

Seminarierna sänds via e-mötesverktyget Adobe Connect och kräver bara att du loggar in med ditt namn. Deltagarna får lyssna till föreläsarna och delta i diskussionen via chatten (kan bli många deltagare).

onsdag 17 februari 2010

Högskolan Dalarna först i Sverige på iTunes U

Hundratals universitet i världen lägger ut sina föreläsningar och informationsfilmer på iTunes U så att studenter och andra intresserade kan ladda ner materialet till sina mobiler. Det första svenska lärosäte på iTunes U blir Högskolan Dalarna enligt ett pressmeddelande.

Enligt Andrew Casson, Chef för utbildnings- och forskningskansliet på högskolan:
- Trycket på att öppna upp för bättre presentation av forskningen blir allt större. Nu kommer t ex krav från Vetenskapsrådet att alla projekt som de är med och finansierar ska publiceras enligt Open Access (OA). Genom att visa vår forskning på iTunes U, tar vi ytterligare ett steg mot den nya öppenheten.

För lite bakgrund om iTunes U och andra källor med öppna lärresurser tiita på min videopresentation.

måndag 15 februari 2010

Konferens om mobilt lärandeME Learning 2010 är en konferens om lärande, mobilitet och sociala medier som äger rum 17 mars på Nalen i Stockholm. Bland annat tas upp möjligheterna med begrepp som Mobile Learning, Social Learning, läsplattor, iPads och augmented reality. Konferensen riktar sig mot alla som arbetar inom utbildning; i skolor, högskolor, vuxenutbildning och företagsutbildning. Läs mer på bloggen M-learning.se.

fredag 12 februari 2010

Att ange källan

Jag brukar rekommendera olika källor med öppna lärresurser (bilder, film, animeringar, texter mm) som får återanvändas via Creative Commons licens. En vanlig fråga kring sådana verk är hur man bör ange källan när man använder bilder, animeringar, diagram och texter med CC-licens. Mattias Klang (Göteborgs Universitet) ger en bra förklaring på sin blogg Techrisk, Erkännande i Creative Commons. Läs gärna detta innan du börjar klippa och klistra från Flickr, Wikimedia Commons, OER Commons mm.

Behövs böcker i framtidens bibliotek?

Med allt fler läsvänliga läsplattor på marknaden, inte minst Apples iPad, diskuteras det mycket kring bibliotekets roll när vi går över till elektroniska publikationer. En längre artikel i New York Times, Do school libraries need books?, ställer frågor kring konsekvenserna av att studenterna läser mer på nätet än i böcker. Artikeln består av intervjuer med fem personer med insikter i området; en bibliotekschef, en professor, en rektor och två författare.

Bild: Anders Olsson

onsdag 10 februari 2010

Det virtuella biblioteket

Mer och mer av bibliotekets verksamhet ligger på nätet och resurserna ska vara tillgängliga dygnet runt. Men hur ser dagens virtuella bibliotek ut? Ett intressant exempel är Springfield Township Virtual Library (Philadelphia, USA) som har byggt sin webbplats som en wiki. Det är ingen påkostad variant men visar vad man kan skapa idag med begränsade medel.

Khan Academy - mattelektioner på nätet

Ibland kan en eldsjäl åstadkomma mycket helt på egen hand. Salman Khan har byggt en omfattande resursbank med hundratals lektioner i matematik och ekonomi för både skola och högskola. Han har bland annat en MBA från Harvard och examen i matematik och datavetenskap och har själv byggt upp Khan Academy för att ge extra stöd till studenter. Idén är att om du inte kommer ihåg ett särskilt moment inom matematik, ekonomi eller fysik kan du lätt få lite repetition genom Kahns resursbank. Alla filmer finns på YouTube men nås via Khan Academys webbplats. Prova!

OER-konferens 8-9 februari

Konferensen om öppna lärresurser (OER), Framtiden för OER i Sverige - Policy och Praktik, ägde rum på KTH i Stockholm 8-9 februari. Den byggde vidare på en kartläggning av OER som finansierats av KB:s Open Accessprogram. Den arrangerades som avslutande delprojekt av medverkande från Stockholms Universitet och Metamatrix i samarbete med KB, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och KK-stiftelsen.

Förutom diskussioner kring olika svenska initiativ inom området fick vi inspirerande exempel från länder som har längre erfarenhet när det gäller öppna lärresurser; Storbritannien (Open University) och Norge (Norgesuniversitet).

Läs några reflektioner från konferensen:

tisdag 9 februari 2010

Guide till hur du använder Adobe Connect

Nätverket för IT inom Högre Utbildning har, tillsammans med SUNET, skapat en omfattande webbguide om hur man använder e-mötesverktyget Adobe Connect. Guiden heter Connectresurser och innehåller steg-för-steg information om hur du kommer igång med e-möten och hur du hanterar de vanligaste problemen. Dessutom finns det många filmer som visar exakt hur du gör. Gruppen har skapat en egen YouTube kanal som samlar filmer som gruppen har gjort samt filmer från andra lärare och användarna.

Initiativet är kopplat till SUNETs lösning för Adobe Connect som gäller för de flesta lärosäten i Sverige.

Nätkurs för lärarutbildare - Digital kompetens och lärande

En av skolans viktigaste utmaningar idag är att utveckla studenternas digitala kompetens och därför är det viktigt att lärarna, bibliotekarier och lärarutbildarna också utveckla sin digitala kompetens. KTH erbjuder en nätbaserad kurs, Digital kompetens och lärande - IKT och pedagogik för 21:a århundradet, 8 hp.

- Den här kursen vänder sig till dig med ansvar för och intresse av nästa generations utbildning och lärande. Kursen riktar sig särskilt till dig som arbetar som lärare, lärarutbildare eller bibliotekarie inom skola och högskola men även för dig som studerar till lärare eller bibliotekarie eller som av andra skäl vill höja din digitala kompetens och som uppfyller förkunskapskraven.lördag 6 februari 2010

Kopiering på nätet

Det är inte lätt att veta vad som gäller när det gäller användning av bilder och filmer på nätet i undervisningen. Visst kan man visa en DVD film som en del av utbildningen - eller får man?
Det finns massor av bra material med Creative Commons licenser men vad får man göra med dem?

James Clay (Gloucester College) ger en mycket bra sammanfattning av problematiken i artikeln Are you stealing stuff? Ämnet är tydligen lika aktuellt och omdiskuterat i Storbritannien som här i Sverige och artikeln har resulterat i en lång och intressant diskussion. Huvudpoängen är att när du använder någon annans material ska du förstås ange källan och inte låtsas att du har gjort det.

På nätet - ny radioserie av Vetenskapsradion

Vetenskapsradion sänder en serie radioprogram, På nätet, som handlar om vårt sociala liv på nätet och varje avsnitt fokuserar på olika aspekter av nätsamhället. Programmen heter, bland annat, Plugga på nätet, Kärlek på nätet, 00-talet, Hälsa på nätet och alla finns tillgängliga som poddradioprogram.
Läs mer på LearningNet.

fredag 5 februari 2010

Smartboards - plus och minus

Många skolor och universitet investerar i interaktiva skrivtavlor eller smartboards. De ger stora möjligheter att använda interaktivt webbaserat material i klassrummet men risken är att man beställer utrustningen utan att ha en klar strategi för hur den ska integreras i undervisningen.

En ny artikel på Skolverkets webbplats IT för pedagoger, Interaktiva skrivtavlor - fördelar och utmaningar, tittar på både för- och nackdelar med dessa tavlor. Fördelarna är många: webben blir integrerad i undervisningen, de senaste informationskällorna används, de möjliggör inspelning och alla anteckningar kan sparas digitalt och är direkt tillgängliga på nätet. Kritiker säger däremot att eftersom tavlorna oftast är fastskruvade på väggen är det svårt att möblera om i lärmiljön och att de förstärker den traditionella lärarledda klassrumsundervisningen.

Läs även Bill Ferriters intressanta bloggpost om ämnet, Wasting money on whiteboards, och den långa diskussionen den orsakade.

Bild: LFT, Wikimedia Commons (5 Feb 2010)

torsdag 4 februari 2010

Matematikundervisning i fokusHur gör man matematik mer intressant och relevant i skolan? Det finns många inspirerande exempel på detta som den brittiska dagstidningen The Guardian fokuserar på i en specialbilaga på webben, Do the Maths. Där finns det artiklar om nya undervisningsmetoder, karriärmöjligheter inom matematik, lärarutbildning, självstudier och läxläsning.

tisdag 2 februari 2010

Publicering av studentuppsatser

De flesta studentuppsatser blir lästa av bara ett fåtal personer, ibland bara läraren. En student vid amerikanska Northwestern University, Dustin Turin, tyckte att det var synd att de aldrig fick någon uppmärksamhet och fick idén att publicera de bästa uppsatserna och betala författarna. Han startade webbtjänsten Student Pulse i oktober förra året och sedan dess har publicerat cirka 150 uppsatser. Verksamheten ger inga stora vinster och den drivs som fritidsintresse så länge. Definitivt ett intressant initiativ att bevaka och ett bra sätt att se till att bra uppsatser får mer uppmärksamhet än normalt.
Läs artikeln i The Chronicle of Higher Education.

Ungefär samma fenomen finns förstås också hemma i Sverige på Uppsatser.se. Läs mer om detta på LearningNet.

E-böcker i fokus på SVT

Flera läsvänliga läsplattor finns nu på marknaden och möjligheten finns nu att ta hela din boksamling med dig när du reser. Apples nya iPad ger ännu flera möjligheter att läsa böcker och tidskrifter samt se filmer, spela spel och lyssna till musik - på en terminal som inte väger mycket mer än en kollegieblock.

På SVT:s Go'morron Sverige förklarar Johanna Ögren mer om läsplattor och hur de förändrar medielandskapet.

Digital Nation - dokumentärfilm på nätet

Det amerikanska webbprojektet Digital Nation har nu släppt en 90 minuters TV dokumentärfilm om hur nätet påverkar samhället. Den är uppdelad i 9 avsnitt som handlar om ungdomarnas multitasking, dataspel, IKT inom utbildning, hur vi umgås digitalt, virtuella världar, datasimuleringar och framtidens utbildning. Filmen visas på den statliga kanalen PBS men kan ses i sin helhet på webben (se filmen). Du kan också delta i diskussionen kring filmerna.

En diskussion om denna och andra liknande satsningar som görs just nu finns på en ny och läsvärd svensk blogg Ömsesidig förståelse, Förmågor för en digital tillvaro. (länken till denna blogg finns också i blogglistan i den högre spalten).