fredag 29 april 2016

Svenska universitet bör ta täten i landets digitalisering

Svenska universitet måste ta täten i digitaliseringsarbetet, menar Darja Isaksson, medlem i regeringens innovationsråd, i en debattartikel i Vetenskapsrådets tidskrift Curie, Lärosäten viktiga för digitaliseringen. Hon är orolig att Sverige halkar efter när det gäller nya former och metoder inom högre utbildning och att vi inte drar full nytta av nätbaserad utbildning. Vi har inte insett att högre utbildning är en del av det livslånga lärandet.

Det traditionella sättet att se på utbildning som något du ska vara klar med vid 25 år håller inte.
Idag har samhället ett stort behov av att utbildning ska pågå hela livet. Därför är det inte funktionellt att universiteten huvudsakligen har utbildningar som kräver att människor tar tjänstledigt och sätter sig i skolbänken.

Hon efterlyser nya, flexibla vägar till utbildning för yrkesverksamma och för dem som vill sadla om mitt i livet och inte vill flytta från sin hemort. 

Som medlem i Innovationsrådet uppmanar hon landets lärosäten att publicera sin forskning med öppna licenser (Open Access) och dela med sig av forskningsdata enligt principerna bakom begreppet Open Science.

Forskning har vi skapat för att öka mängden mänsklig kunskap. Då är det helt galet konstigt att universitet och forskare inte står på barrikaderna och gör allt de kan för att få Open Science att ta ett gigantiskt kliv framåt.

torsdag 28 april 2016

Sommarmatte - en svensk MOOC med många år på nacken


Den populära nätkursen Sommarmatte, som ger nya studenter möjlighet att finslipa sina mattekunskaper inför höstens högskolestudier, körs igen i år. Kursen startade redan 2002 och var kanske ett tidigt exempel på massiv, öppen nätkurs som sedan dess har döpts till MOOC. Här pluggar tusentals elever i egen takt via nätet och kan få hjälp och stöd från kursens mentorer (äldre studenter) via e-post, telefon eller i kursforumet.

- Sommarmatte.se grundades 2002 av KTH och Stockholms universitet och idag ingår flertalet lärosäten i detta samarbete. Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt chansen att förbereda sig inför kommande högskolestudier. Varje år väljer tusentals studenter att förbereda sig via Sommarmatte.se. Det spelar ingen roll vart du befinner dig eller vilket lärosäte du väljer, genom sommarmatte.se studerar och förbereder du dig tillsammans med tusentals andra.

Det finns två kurstyper att välja mellan; den ena på 5 högskolepoäng repeterar gymnasiematematiken och den andra är mer teoretisk och ligger på högskolenivå (7,5 hp). Kursen är ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Det finns även liknande kurser i fysik och programmering: Sommarfysik och Sommarprogrammering.

onsdag 27 april 2016

EduSpaces - en öppen resurs om lärmiljöer


EduSpaces är ett Erasmus+ projekt om nya miljöer för lärande med partners från Polen, Tyskland och Sverige, där Rektorsakademien utveckling (RAU) står för den svenska delen av samarbetet. Nu släpper den svenska delen av EduSpaces sin site, som samlar artiklar från Sverige, Polen och Tyskland. Artiklarna består av intervjuer där lärare och skolledare delar med sig av sina erfarenheter kring lärmiljöns betydelse. En lärmiljö där digitalisering nu är en självklarhet.


- Här på siten har vi valt ut artiklar som vi tror kan vara av intresse för dig som funderar på göra förändringar i lärmiljön. Hur ser andra lärares erfarenheter ut? Varför har de valt att förändra? Vad kan man göra om det inte blir som man har tänkt? Projektet har identifierat tre bärande principer för lärmiljön; den fysiska, den digitala och den sociokulturella och hoppas kunna fortsätta uppdatera sidan med inlägg från olika personer som har intressanta erfarenheter kopplat till lärmiljö.

Syftet med projektet är att genom samtal och intervjuer med lärare och skolledare i de olika länderna undersöka vad begreppet lärmiljö står för på 2000-talet i ett vidare perspektiv än det traditionella klassrummet. Projektet har också valt ut ett antal utmaningar kopplat till lärmiljö som vi har försökt möta upp i våra artiklar. Målgruppen är framförallt skolor i östra Europa där behovet av att modernisera sina skolmiljöer är omfattande. Därför finns också flera artiklar på engelska.

Källa: Pressmeddelande från RAUmyNewsdesk: Nu släpps EduSpaces, en öppen resurs om lärmiljöer.

tisdag 26 april 2016

TeSLA - mot rättsäker bedöming och examination på nätet

Ytterligare ett intressant initiativ inom området digital examination och bedömning är EU-projektet TeSLA. Det handlar om tekniker för att verifiera distansstudenters identitet genom ansikts- och röstigenkänning och analys av tangentbordsskrivning. Dessutom ska systemet också kunna upptäcka plagiering. Förhoppningen är att kunna bedöma och examinera distansstudenter på ett rättsäkert sätt. Åtta europeiska universitet deltar i projektet under ledning av Open University of Catalonia och alla lärosäten i projektet har lång erfarenhet av nätbaserad utbildning.

Läs mer om projektet i en artikel i tidskriften Times Higher Education, £6m EU project aims to stamp out cheating in online assessment.

måndag 25 april 2016

Handskar som översätter teckenspråk till tal

Två studenter vid amerikanska University of Washington har vunnit ett pris för sin uppfinning, handskar som översätter från teckenspråk till tal, enligt ett pressmeddelande från universitetet, UW undergraduate team wins $10,000 Lemelson-MIT Student Prize for gloves that translate sign language. Lösningen heter SignAloud och har väckt mycket intresse runt om i världen. Handskarna har sensorer överallt som registrerar alla hand- och fingerrörelser och sänder informationen trådlöst till en dator. Datorn kan sedan tolka alla tecken och omvandla dem till tal. Det har funnits program för teckenspråkstolkning tidigare men denna är lättare och mer praktisk. SignAloud är inte klar för produktion än men utvecklingen pågår.

fredag 22 april 2016

Norska studenter kräver mer digital examination


Digital examination tar nu fart bland norska lärosäten men studenterna vill höja takten, enligt en artikel i tidskriften Khrono, Har firedoblet digital eksamen, men studentene krever fortgang. Trots en fyrdubbling av digitala examinationer under det senaste åren vill Norsk Studentorganisasjon (NSO), som har årsmöte just nu, att övergången går ännu fortare. Enligt NSO-ledaren Therese Eia Lerøen:

- Vi har etterlyst mer digitalisering i litt for mange år. Nå er vi kommet til 2016 og vi skulle gjerne sett at universiteter og høgskoler var kommet mye lengre på dette feltet. Det foregår mange pilotprosjekter rundt omkring, og noen er kommet langt, men hvor lenge skal man være i en pilotfase? UH-sektoren henger igjen i en annen tid, mens arbeidslivet og samfunnet har digitalisert og tatt i bruk ny teknologi.

Studenterna menar att digital examination är en fråga om utbildningskvalitet och ska vara regeln hellre än undantag, som idag.  Kunnskapsdepartementet håller med och vill gärna lyfta fram frågan framöver. Precis som i Sverige har vissa lärosäten tagit täten men utvecklingen är väldigt ojämn och inte alltid samordnat.

torsdag 21 april 2016

Distanstenta med Adobe Connect


En lösning för nätbaserade tenamen är att studenten skriver hemma och bevakas via e-mötesplattformen Adobe Connect. Med webbkamera och headset kan tentamensvakten se studenten hela tiden och studenten kan visa upp legitimation i förväg. Högskolan i Gävle arrangerar tisdag 26 april, kl 12.15, ett webbinarium om säkrare distanstentamen med exempel från Högskolan i Dalarna som använder denna lösning i sina nätkurser.

Mats Brenner, Learning Center, Högskolan i Gävle,  inleder kort med hur du kan använda vanliga och mindre vanliga examinationsformer tillsammans med Adobe Connect samt hur Högskolan i Dalarna gjort sedan 3 år - övervakat online-tenta (hemtenta på distans) med Adobe Connect.

Logga in via Adobe Connect några minuter före 12.15, 26 april.

Läs mer om Högskolan i Dalarnas lösning - Övervakning vid online-tenta med Adobe Connect.

onsdag 20 april 2016

Learning analytics inom högre utbildning

CC BY Some rights reserved by JISC
Learning analytics handlar om att analysera stora mängder studentdata för att kunna t ex anpassa kursmaterialet efter studentens behov, förebygga problem och avhopp och ge rikare statistik för kvalitetsarbete. Genom att analysera studenternas digitala fotspår får vi kraftfulla verktyg för kursdesign, bedömning och support.

Under de senaste åren har området utvecklats i rask takt och nu publicerar den brittiska organisationen JISC en rapport, Learning analytics in higher education, som sammanfattar utvecklingen och ger konkreta exempel från 11 lärosäten i Storbritannien, USA och Australien.

- This report documents the emerging uses of learning analytics in the United States, Australia and the United Kingdom. Through a series of eleven case studies it presents an overview of the evidence currently available of the impact that analytics are having on teaching and learning – and highlights some of the opportunities for the UK higher education sector. Given the current focus on teaching excellence in the higher education sector, it will be of interest to policy makers and institutional leaders alike.

JISC arbetar nu med cirka 50 brittiska lärosäten för att etablera en nationell tjänst för learning analytics (läs mer).

tisdag 19 april 2016

Utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK)

Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett mycket viktig kompetensområde för alla skolnivåer, i synnerhet för högstadium och gymnasium. MIK för mig är ett digitalt utbildningspaket om medveten medieanvändning för barn och ungdomar som har tagits fram av Statens medieråd. Förra året vann det en tävling om bästa verktyg i nätverket Insafe (31 länder i Europa som samarbetar kring en säkrare användning av internet bland barn och unga) som myndigheten samverkar i. Nu finns den största delen av utbildningspaketet även på engelska (MIL for me) med hjälp av prispengarna.

MIK för mig består av följande moduler:

söndag 17 april 2016

Lär dig (åter)använda öppna lärresurser

Vill du lära dig mer om hur du använder öppna lärresurser i din undervisning kan du registrera dig på en öppen nätbaserad kurs,
Lär dig (åter)använda öppna lärresurser, som startar 25 april. Det handlar om hur du hittar bilder, filmer, lektioner, övningar, quizzar mm som du får återanvända och även anpassa till egna behov. Desutom kan du lära dig hur du kan dela med dig av dina egna lärresurser. Kursen tar fyra veckor och är öppen för alla utbildare inom alla utbildningsnivåer. 

- Denna online-kurs handlar om att upptäcka, använda och återanvända öppna lärresurser (Open Educational Resources - OER) i undervisningen. Tillsammans kommer vi att undersöka hur man kan välja och använda material som har skapats av andra och diskutera delning av resurser på nätet. Kursen vänder sig brett till alla som vill börja använda OER i undervisningen och de som redan gör det men som letar efter en möjlighet att skapa och dela sina egna resurser för undervisning.

Varje kursmodul innehåller artiklar att läsa, inspelade föreläsningar, ett webinar och möjlighet att diskutera med andra deltagare och kursledarna. Efter varje modul har du möjlighet att lämna in en uppgift för att få ett badge/märke. I slutet av kursen kan du få ett kursintyg. En engelsk version av kursen har redan genomförts och du kan fritt se alla avsnitt och läsa diskussionen i efterhand. Kursen hålls även på polska och pågår just nu.

Kursen är en del av det europeiska projektet ExplOERer, där Göteborgs universitet är en av sex partnerorganisationer.

Anmäl dig direkt på kursens hemsida.

fredag 15 april 2016

Biblioteksdagarna 2016


Biblioteksdagarna 2016 äger rum i år i Västerås, 11-12 maj. Konferensen är den självklara mötesplatsen för alla inom biblioteksområdet och konferensen arrangeras i samband med Svensk biblioteksförenings årsmöte.

- Biblioteksdagarna är ett unikt tillfälle för branschens aktörer att träffas och knyta kontakter, visionera om framtiden och delge varandra idéer. Frågor och ämnen som diskuteras varierar, följer och speglar samhällsutvecklingen. Biblioteksidén är inte en gång given, utan måste med jämna mellanrum återerövras. Nya uppdrag tillkommer medan andra uppgifter förändras långsamt. Biblioteksdagarna ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

I år arrangeras flera intressanta studiebesök till bibliotek och utställningar i området, bland annat 10 maj med en tjuvstartsdag. Under själva konferensen finns det en bra blandning av seminarier, workshops och intressanta talare, bland andra Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning), Erik Fichtelius (nationell samordnare, Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket), Donna Scheeder (President, IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, USA), Jodie Ginsburg, Chief Executive, Index on Censorship, UK.

Mer information och anmälan.
Se hela programmet.

torsdag 14 april 2016

Rum för lärande - symposium i Malmö


Nätverket Rum för lärande arrangerar ett symposium i Malmö 14-15 juni för att dela tankar och kunskaper om den fysiska miljöns betydelse för lärande. Under två halvdagar får du ta del av erfarenheter, forskningsresultat och innovativa idéer om lärandemiljöer för högre utbildning. Symposiet vänder sig till dig som har intresse för högskolans lärandemiljöer.

Plats: Malmö högskola, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

Mer information och anmälan.

onsdag 13 april 2016

Webbinarium om digital examination


Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) arrangerar 27 april (15.00 - 16.00) ett webbinarium med titeln Digital tentamen och digitala prov.  Gästtalaren är Mats Brenner, Högskolan i Gävle, som har lett det nationella projektet Digital Tentamen i samarbete med SUNET.

- Mats Brenner, Högskolan Gävle presenterar och diskuterar vilka fördelar som finns med datoriserad tentamen och digitala prov. Vad behövs för planera och genomföra digitala test samt vad behöver förändras i verksamheten för att detta skall bli framgångsrikt. 

Digital examination är ett väldigt aktuellt ämne just nu. Utbildningsdepartementet har nyligen publicerat sin utredning om digitala nationella prov i skolan, Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Även detta kommer att tas upp i webbinariet.

Mer information om webbinariet (SVERD), inklusive adressen till mötesrummet.

tisdag 12 april 2016

U-Multirank - multidimensionellt rankingsystem för universitet

U-Multirank är ett verktyg för att jämföra lärosäten i hela världen genom flera parametrar än de stora etablerade rankingssystemen, t ex forskning, undervisning och studieresultat, internationell inriktning, kunskapsöverföring och regional förankring. U-Multirank är ett oberoende verktyg, men den har fått EU-finansiering under uppstarten. Nu har deras rankningar för 2016 kommit ut men det handlar inte om en topp-100 lista som många andra. Med U-Multirank kan du se vilka universitet är bäst enligt olika kriterier, t ex vilka som är bäst på internationellt samarbete, studentmobilitet eller studieresultat.

En artikel i World University NewsUS university dominance challenged by new ranking, visar hur U-Multirank ger en mer nyanserad bild av högre utbildning och de bästa universitet kommer från andra länder än USA. Listan visar vilka som leder i olika områden men ska inte tolkas som en rak prestationsliga. I år har 780 universitet lämnat in sina uppgifter och även om det representerar en mindre del av världens lärosäten antalet växer varje år.

Germany took the top three spots for ‘co-publications with industrial partners’, with Reutlingen University of Applied Science, Nuremberg Institute of Technology and Munich University of Applied Sciences leading the pack. No US university made the top 25 list for this key knowledge transfer indicator.
... European business and management schools took the top 10 slots for inward and outward student mobility, with France’s IESEG School of Management, Lille and the Varna University of Management in Bulgaria leading the pack.
University of Applied Sciences Wiener Neustadt in Austria was the top performer for ‘international joint publications’ followed by the University of Liechtenstein and King Abdulaziz University in Saudi Arabia.

måndag 11 april 2016

Verktygslåda för lyckat samarbete


Det svenska utbildningsföretaget Hyper Island har skapat en verktygslåda fylld med praktiska övningar som hjälper dig skapa mer kreativa och interaktiva möten och seminarier. Här finns det många roliga övningar för workshops, grupparbete, brainstorming, teambuilding, seminarier och återkoppling som kan användas inom såväl utbildning som företag. Övningarna som presenteras ska användas främst i fysiska möten och kräver inga mer sofistikerade redskap än tejp, papper, pennor, postitlappar osv. Målet med alla övningar är att främja reflektion och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

- This is a toolbox for anyone who wants to do things more creatively and collaboratively in their team or organization. It’s a collection of methods and activities, based on Hyper Island’s methodology, that you can start using today.

Hyper Island Toolbox

torsdag 7 april 2016

Nationell strategi för skolans digitalisering


Skolverket har lämnat in ett förslag på nationell strategi för digitalisering i skolan, enligt ett pressmeddelande, Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan. Idag finns det stora skillnader mellan skolor i tillgång till digitala resurser och verktyg och hur de används i undervisningen. Strategin vill skapa en likvärdig tillgång till digitala verktyg och utjämna skillnaderna i digital kompetens som råder idag bland både elever och lärare. Strategin tar upp bland annat krav på infrastruktur, tillgång till verktyg, delning av lärresurser och framför allt kompetensutveckling av lärare. Denna kompetensutveckling handlar dels om tekniks kompetens men framför allt hur läraren använder digitala resurser på ett pedagogiskt sätt. Strategidokumentet lyfter också fram behovet av praktiknära forskning kring skolans digitaliseringen.

Enligt Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket:

- Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala verktyg. Framför allt behövs tid för att utveckla personalens kompetens. Ett viktigt exempel är hur lärarna ska planera och genomföra undervisningen så att digitala hjälpmedel bidrar till elevernas lärande och inte stör och distraherar. Skolverket bedömer att vi år 2022 ska kunna ha likvärdiga förutsättningar när det gäller digitaliseringen.

onsdag 6 april 2016

Bildspråk som främjar mångfald och diversitet

En bild säger mer än tusen ord men alldeles för ofta använder vi bilder som bara bekräftar stereotyper om t ex kön, nationalitet, religion osv. Vilka normer förstärks i tidningar, reklambilder, broschyrer och på hemsidor? Gävle kommun har tagit fram en broschyr, Bilder som förändrar världen, som ger bra exempel hur vi kan ändra vårt bildspråk för att undvika stelna könsroller och nationella stereotyper. Kommunen ger goda exempel på hur man kan lyckas skapa en jämställd och inkluderande bildkommunikation.

- Vår bildhandbok och vår fotoutställning är till för dig som vill göra Gävle och världen lite bättre. Handboken ger dig inspiration och vägledning till en genusmedveten och inkluderande kommunikation. Den kan användas av kommunikatörer i alla organisationer, som underlag för workshops eller i undervisningen i gymnasieskolor.

Läs mer i en nyhet från Gävle kommun, Bilder som förändrar världen.


tisdag 5 april 2016

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverket har tagit fram steg ett och två av en ny webbkurs för alla som arbetar med nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Steg tre kommer att släppas senare under våren. När en skola tar emot en nyanländ elev ska elevens kompetens bedömas och Skolverkets kartläggningsmaterial är nu obligatorisk att använda i alla skolor. Den nya webbkursen riktar sig till lärare, rektorer och studiehandledare.

Enligt Skolverkets nyhet om satsningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper:

- Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 (dnr 2016:428) är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan för att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Resultatet av kartläggningen, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp.

Kartläggningen görs på det språk som eleven behärskar bäst och det betyder att en tolk är oftast nödvändig. Den här filmen av Skolverket tar upp viktiga faktorer för lyckade samtal via tolk.Konferens
15 september ordnas en konferens i Stockholm om kartläggning av nyanländas kunskaper. Läs mer om konferensen hos Skolporten.

måndag 4 april 2016

Alla som kan ta högskoleexamen ska ha chansen

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat högskolans arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter från underrepresenterade grupper. Engagemanget inom högskolan är stort, men arbetet måste bli mer strukturerat om fler med olika bakgrund ska känna sig välkomna i den akademiska världen.

– Det är viktigt för demokratin att alla som kan klara av en högre utbildning ser högskolestudier som ett möjligt val i livet, säger Ulf Melin, generaldirektör på UHR. Sverige har inte råd att missa några framstående studenter i framtiden.

Sammansättningen av högskolestudenter ska spegla samhällets mång­fald, ge nya kunskapsper­spektiv och bredare erfarenheter. Med heterogena stu­dent­grupper blir studenterna redo att möta samhällets mångfald.

Universitet och högskolor ska bredda rekrytering till högskolan, men det är dubbelt så vanligt att studera vid högskolan om man har högskoleutbildade föräldrar. Bristande studietradition får många att välja bort högskolan, men bland annat kön, utländsk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, skillnader mellan stad och landsbygd kan påverka vilka som studerar.

UHR förordar även att universitetet och högskolor ska återrapportera sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande till regeringen.

Rapporten om breddad rekrytering finns tillgänglig på uhr.se .

lördag 2 april 2016

MOOQ - europeisk satsning för MOOC-kvalitet

CC BY-SA by MOOQ
Kvalitetssäkring av MOOCs (massiva öppna nätkurser) har diskuterats i flera år nu och det finns redan flera studier (MOOCs and quality - literature review) och kriterier (t ex OpenUpEd Quality label) som visar vägen. Nu bildas ett nytt europeiskt initiativ, MOOQ, med målet att utgå ifrån befintliga kvalitetskriterier och pedagogiska metoder och utveckla ett ramverk för MOOC-kvalitet.

- MOOQ’s mission is to develop a quality reference framework for the adoption, the design, the delivery and the evaluation of MOOCs in order to empower MOOC providers for the benefit of the learners. The main goal of MOOQ is therefore the development and the integration of quality approaches, new pedagogies and organisational mechanisms into MOOCs with a strong focus on the learning processes, methodologies and assessments.

Just nu finns det fem partnerorganisationer i MOOQ: Open University of the Netherlands (OUNL),
Hellenic Open University (HOU), Grekland, National Quality Infrastructure System (NQIS), Grekland, Universidade Aberta (UAB), Portugal, Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS), Frankrike. Flera väntas ansluta sig inom kort.

fredag 1 april 2016

Konferens om framtidens digitala prov


Digital examination testas just nu av de flesta lärosäten i landet och det finns idag många bra lösningar. Nu samlas alla intressenter till en konferens vid Umeå universitetFramtidens prov och provmiljöer, 16 – 17 juni 2016. Hur kan vi digitalisera storskaliga prov och vilka blir konsekvenserna? Vilken infrastruktur krävs för digitalisering och vilka sorters lokaler är bäst? Programmet innehåller svenska och internationella gästtalare samt symposier och diskussionsgrupper.

- Syftet med konferensen är att erbjuda en plattform för utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer, genom att samla personer som är intresserade av hur framtidens storskaliga prov och provmiljöer kan och bör se ut. Programmet kommer att innehålla presentationer av internationellt framstående forskare och praktiker, poster presentationer och diskussioner.

Konferensavgiften är 1500 kr/person fram till 30 april, därefter 2500 kr/person. Konferensavgiften inkluderar konferensdeltagande, för- och eftermiddagsfika, lunch för båda dagarna.