torsdag 29 september 2011

SVERD-konferens, 21 oktober

SVERDs  (Svenska riksorganisationen för distansutbildning) årsmöte Online lärande och nya medier hålls fredag 21 oktober vid Saturnus konferens i Stockholm. Under en heldag får du träffa inspirerande föreläsare och kan ta del av resultat från framgångsrika distansutbildningar och utvecklingsprojekt från hela Norden. Var med på utdelningen av Boldic Award 2011 och träffa Andreas Ekström författare till boken Googlekoden.

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15 (T-bana Slussen)
Tid: 10.00-16.00

Se programmet
Läs mer om konferensen 
Till anmälan

onsdag 28 september 2011

Webbseminarium om öppna lärresurser

Lärarnätverket Dela! i samarbete med Skolforum och SUNET arrangerar ett webbseminarium, Öppna digitala lärresurser - en del av dagens undervisning, 13 oktober 2011 kl 15.30-17.00.   

Vad är egentligen öppna digitala lärresurser? Kort sagt rör det sig om allt material och alla tjänster som är fritt tillgängliga på Internet och kan användas för undervisning och lärande. Ofta är det även tillåtet att förändra och vidareutveckla innehållet. Vilka villkor som gäller brukar anges med en licens från Creative Commons. Till de öppna lärresurserna räknas bland annat texter, inspelade lektioner och föreläsningar, presentationer och simulationer. Tjänster som kan användas för att utveckla, använda eller sprida innehåll, till exempel länksamlingar eller lärgemenskaper, ingår också i begreppet.

Seminariet ingår i en serie om två webbseminarier och en paneldiskussion på Skolforum den 31/10 2011.

Seminariet tar upp följande frågor: Vad ger en lärresurs kvalitet? Vad är användbara lärresurser i skolan? Vem ansvarar för kvaliteten? Hur kan eleverna och andra komma in som medskapare av lärresurser? Är Wikipedia en möjlig form för att skapa lärresurser? Är den kunskapsbyggande aktiviteten mer central än att ha tillgång till lärresurser?

Bland seminariedeltagarna finns pedagoger, forskare, politiker samt representant från Svenska Läromedel.

Hur går det till? 
Seminariet är gratis och webbsänds i mötesverktyget Adobe Connect Pro. Du kan se och höra paneldebatten och delta själv via en chatt. Vi skickar ut länken till webbsändningen, via mail till alla anmälda deltagare dagen, före seminariet.
Maximalt antal deltagare är 200 st, så anmäl dig snarast för att vara säker på att få plats.

Klicka här för att komma till anmälan.

tisdag 27 september 2011

Media & Learning 2011

En av de största europeiska konferenserna inom IT och lärande, Media and Learning 2011, hålls i Bryssel 24-25 november. Konferensen riktas mot alla (lärare, medieproducenter, IT-pedagoger, beslutsfattare) som vill använda digitala medier för att stödja lärande på alla utbildningsnivåer.

Bland årets talare finns belgiska barnpsykiatriker Peter Adriaenssens, Richard Harper (Principal Researcher, Microsoft Research in Cambridge, UK), Nikos Theodosakis (författare av 'The Director in the Classroom") och Lizbeth Goodman (Direktör/grundare, SMARTlab Digital Media Institute). Dessutom finns det många goda exempel av medieproduktion, visningar av de senaste verktygen, praktiska workshops, information om pågående och nya europeiska projekt och förstås diskussioner och mingel. En av höjdpunkterna varje år är utdelningen av MEDEA Awards för utmärkt medieproduktion inom utbildning.

Se programmet.

måndag 26 september 2011

Amerikansk storsatsning på forskning inom IT och lärande

USA satsar stort på att se över sitt skolsystem med ett flertal initiativ som har uppmärksammats här under det senaste året. Ett nytt sådant är National Center for Research in Advanced Information and Digital Technologies som har fått det enklare namnet Digital Promise och ska bedriva och sprida forskning och utvecklingsprojekt som hjälper lärare att använda IT på ett pedagogiskt och effektivt sätt. Digital Promise har som mål att:

 - support a comprehensive research and development program to harness the increasing capacity of advanced information and digital technologies to improve all levels of learning and education, formal and informal, in order to provide Americans with the knowledge and skills needed to compete in the global economy.

De lägger stor vikt på innovation inom utbildning; att skapa nya sätt att lära sig med hjälp av teknik i stället för att bara använda teknik i traditionella situationer. Projektet ska lyfta fram goda exempel på innovativa skolor och ge stöd till andra som vill utveckla sig. Forskare, lärare, administratörer och andra intresserade uppmuntras anmäla sitt intresse för att vara med.

Digital Promise har en bred politisk bas från både Demokrater och Republikaner samt flera tunga forskningsfinansiärer. Här ser du en kort introduktion till projektet av den amerikanska utbildningsministern Arne Duncan. När får vi höra ett liknande tal här i Sverige?Läs en längre artikel om denna satsning på Skolverkets Omvärldsblogg av Stefan Pålsson, USA storsatsar på forskning kring it och lärande.

Samiska lärresurser samlas

Sámi flag by christopher.forster, on FlickrEn ny portal för samiska lärresurser öppnas 26 september. Tjänsten heter Ovttas.no och innehåller digitala lärresurser som spel, video, texter, TV program och böcker på tre samiska språk samt norska (bokmål). Hittills har det inte funnits en bra söktjänst för att hitta samiska läromedel på webben. Samiska lärare har varit tvungna att producera egna material i stor utsträckning men nu samlas det mesta under ett digitalt tak.

- Manglende oversikt over eksisterende samiske læremidler har gjort det vanskelig for skoler og lærere å ta samiske læremidler i bruk. Det har i flere år kommet signaler fra den samiske opplæringssektoren som tilsier at man mangler læremidler tilpasset Kunnskapsløftet – samisk. Den samiske skolen er vant til å produsere egne læremidler til bruk i samisk undervisningen. Hver dag produseres det tilpassede opplegg for bruk til undervisning. Summen av denne produksjonen utgjør en enorm ressurs.

Ovttas.no erbjuder en sökbar översikt över tillgängliga samiska läromedel och därmed bidrar till att stärka samisk kultur och identitet.Tjänsten är ett samarbetsprojekt mellan Sametinget och Senter for IKT i utdanningen.

lördag 24 september 2011

Fördelarna med inspelade föreläsningar


En artikel av Donald Clark, Recording can improve a bad lecture! 7 surprising facts about recorded lectures, ger en rad fördelar med att spela in föreläsningar. Det tydligaste är att det är svårt att smälta allt i en engångsföreläsning och man blir okoncentrerad när man febrilt skriver anteckningar.

- You don’t have to know much about the psychology of learning to realise that a series of once-only, delivered lectures is pedagogic nonsense. We learn next to nothing from once-only experiences like unrecorded lectures. Indeed, everything we know about learning shows that repeated access to content is necessary for learning.

Han refererar till en studie som har frågat studenter om sn inställning till inspelade föreläsningar och fick följande resultat:
 • Studenter vill ha inspelningar på alla föreläsningar för att kunna se de i lugn och ro senare.
 • De vill inte se hela föreläsningen. Man kan spola förbi delar där läraren inte är tydlig eller tappar tråden lite.
 • Inspelningar kan förbättra prestation. De används mest inför tentamenstillfällen.
Clark tycker att lärare ska sluta fokusera på bara föreläsningar eftersom de är oftast bara envägskommunikation men om man måste föreläsa borde man spela in dem som en självklarhet.

- Now I don’t believe that lectures should hold such pedagogic sway in education. And even if you were to show me that lectures were a powerful teaching technique, I’d still claim that the majority of lecturers are not up to the task. But if you still insist on lectures, why not record them on this one principle only, that bad lectures can be improved by recording?

fredag 23 september 2011

YouTube för lärare

YouTube har nyligen startat en kanal speciellt för lärare. Den heter YouTube Teachers och innehåller en guide till hur du som lärare bäst använder video i din undervisning. Du får tips om hur du kan använda video för att starta en bra diskussion, hur du kan stimulera studenterna att gräva djupare i ett ämne, hur video kan hjälpa de svagare och stimulera de ivriga osv. Du kan dessutom skapa din egen samling filmer som du lätt kommer åt.

Du kan gå med i YouTube Teachers Community där du kan få bland annat tips om nya filmer och tjänster. YouTube satsar nu på utbildning och kommer längre fram att erbjuda flera tjänster för skolor och högskolor där man slipper de nackdelar som finns på den öppna YouTube (kränkande kommentarer, reklam mm).

Läs mer om detta i en artikel på Mind/Shift, YouTube launches site specifically for teachers.

Här ser du en film som visar hur YouTube kan användas i klassrummet.

Regionala kunskapscentra på Island


Islands Universitet satsar på regional utveckling genom att skapa 9 regionala forskningscentra runt om i landet under en egen enhet, University of Iceland Institute of Study Centres. Dessa centra ska skapa en kontaktpunkt mellan universitetet och lokala utbildnings- och kunskapsorganisationer (t ex kommunala lärcentra, olika myndigheters forskningsverksamhet, regionala utvecklingsorganisationer mm). Universitetet har egna forskare baserade på dessa centra och målsättningen är att samla många lokala aktörer under ett tak:

- The institute is a venue for the university´s collaboration with local authorities, institutions, businesses, associations and individuals based in rural areas. The objectives of the institute are furthermore to provide facilities for research in rural areas, increase the access of the general public to education and strengthen the relationship between the University of Iceland and the community and professional sector.

Fördelarna med en sådan satsning är:
 • samordnat, lokalt kunskapsnätverk
 • kontaktpunkt mot varje region
 • viss forskning görs bäst utanför huvudstadsområdet (biologi, miljö, geologi)
Satsningen startade 2009 och idag har universitetet cirka 20 anställda på dessa centra plus masterstudenter och doktorander. Detta har redan skapat flera lokala projekt och nya initiativ genom den tätare kontakten mellan bygden och universitetet. Flera projekt har skapat internationellt intresse (inte minst när det gäller vulkaner!) och forskare och experter från andra länder har kommit till dessa centra under kortare eller längre perioder.

Se en föreläsning om detta av Rögnvaldur Ólafsson (Director, Institute of Research Centres, University of Iceland). Bildspelet ser du nedan.

torsdag 22 september 2011

Nytt e-mötesverktyg lovar mycket

Allt fler e-mötesverktyg finns på marknaden med videokommunikation, chatt, möjlighet att dela skrivbord, visa bildspel och spela in alla sessioner. Bland svenska lärosäten har vi tillgång till Adobe Connect via SUNETs lösning men inom skolan, folkbildning och vuxenutbildning finns det oftast inga självklara möjligheter.

En ny aktör på banan heter Meeting Burner som är gratis (så länge i alla fall) och lovar snabbare uppkopplingar och prestanda än de kommersiella alternativen. Deras kaxiga introduktionsfilm som visas nedan har säkert glimten i ögat men det kan väl vara en bra lösning för utbildare som inte har råd med de kommersiella verktygen.

Det vore intressant att höra från någon som har provat detta.

onsdag 21 september 2011

Textning i klassrummet - varsågoda!

Day 140/365 by ssteacher, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  ssteacher 

Många skolor förbjuder mobiler i klassrummet och visst är de väldigt störande när de används vid fel tidpunkt. Men i stället för att bara förbjuda dem borde vi se om vi kan integrera mobilkommunikation i klassrummet. Detta tas upp i en artikel i brittiska The Guardian, The case for teaching texting. Artikeln beskriver hur en lärare i engelska gav sina elever uppdraget att undersöka hur de kommunicerar via text eller andra tjänster som bygger på korta medelanden som Twitter. Resultatet var ett stort engagemang och många intressanta slutsatser om hur ungdomar kommunicerar.

Den internationellt välkända experten i det engelska språket, Professor David Crystal, har skrivit mycket om hur textning kan till och med bidra till barnens språkutveckling (läs en artikel av honom om detta).

- The latest studies (from a team at Coventry University) have found strong positive links between the use of text language and the skills underlying success in standard English in pre-teenage children. The more abbreviations in their messages, the higher they scored on tests of reading and vocabulary. The children who were better at spelling and writing used the most textisms. And the younger they received their first phone, the higher their scores.

Det är klart att alla måste lära sig när man får använda mobilen och när den helst ska vara avstängd men vi kan säkert hitta på många sätt att använda textning, Twitter och Facebook direkt i klassrummet. Eleverna har en kraftfull dator i sina händer - den borde utnyttjas även för lärande.

En artikel till om textning i klassrummet som är värt att läsa är Texting in the classroom: not just a distraction av Audrey Watters (Edutopia).

söndag 18 september 2011

UNIQUe - kvalitet i e-lärande

Kvalitet är den viktigaste utmaningen idag inom nätbaserad utbildning. Många nätbaserade utbildningar har lägre prestationsgrader än traditionella motsvarigheter och även om det finns flera anledningar bakom dessa siffror är det oerhört viktigt att lärosätena tillämper trovärdiga kvalitetssystem. Kvalitetssystem finns förstås för campusutbildningar men väldigt få lärosäten eller skolor har utvecklat kvalitetskriterier för e-lärande.

UNIQUe är den första europeiska kvalitetscertifieringen inom e-lärande och riktar sig främst mot universitet och högskolor. Intresserade lärosäten måste först göra en självbedömning efter UNIQUes kvalitetskritierier som sedan granskas av en grupp experter. Lärosätet får sedan beskedet om den uppfyller kraven på certifiering, eller får återkoppling om förbättringsområden. De som går vidare får sedan ett platsbesök av bedömare som tittar på alla aspekter av lärosätets användning av nätbaserad utbildning. Bedömningsgruppen tittar på hela lärosätets processer och policies för att se hur digitalisering genomsyr alla aktiviteter.

UNIQUe is the first Europe wide quality certification supporting universities to achieve excellence in using ICT for innovation in learning. The certification provides benchmarks for the higher education arena to...

 • enhance the implementation speed of the Bologna reforms in the area of technology-enhanced learning and focuses on innovation.
 • incorporate existing good practices and valid quality strategies.
Dr Ahmad Al-Modayan med UNIQUe-certifikat
UNIQUe presents a broader institutional approach and focuses beyond eLearning to validate universities' innovation efforts. The label builds on broadest stakeholder involvement with a view to involve the whole higher education governance community, students, professors & lecturers, administration and universities' management.  

Efter certifiering finns kontinuerlig uppföljning och rådgivning och efter 3 år får man söka igen. UNIQUe har tagits fram av en projektgrupp inom ramen för EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning). Vid förra veckans EFQUEL konferens i Lissabon tog flera universitet emot sina UNIQUe-certifikat, bland andra King Abdulaziz University i Saudiarabien (se bilden).

Inga svenska lärosäten har anslutit sig. Vem blir först?

Läs mer om UNIQUes certifieringsprocess
Vanliga frågor och svar om UNIQUe.  
 

PeerWise - skapa egna tester

Att kunna ställa bra frågor om ett ämne kräver kunskap och insikt. Oftast är det bara läraren som skapar testfrågor som studenterna ska svara på men studenterna kan lära sig väldigt mycket genom att testa varandra och lära sig hur man ställer bra frågor. Det är teorin bakom en gratis, enkel webbtjänst PeerWise som har utvecklats vid University of Auckland på Nya Zeeland.

Man skapar ett konto för skolan/högskolan och sedan börjar man bygga upp en bank med tester som skapas av både lärare och studenter. Frågor kan delas mellan klasser, kan vidareutvecklas och läraren kan följa utvecklingen och se hur studenterna arbetar med sina egna tester. varje fråga kan leda till diskussioner mellan studenter och med läraren. Tjänsten används redan av en lång rad universitet och skolor i världen (även en del svenska).

Testa själv!

IT och lärande - mer dokumentation behövs

Jan Svärdhagen (Högskolan i Dalarna) skriver en mycket läsvärd blogg, IT och Etik. Nyligen skrev han en kort post (Mer dokumentation om worst practice) om varför vi inom nätbaserad utbildning inte alltid når ut till andra inom akademin. För att övertyga skeptiska kollegor måste vi se till att vi har bra vetenskaplig dokumentation bakom oss. Vi skriver massor av bra bloggposter och skapar lärresurser men det saknas en kritisk masa när det gäller forskning inom IT-pedagogik i Sverige och där behöver vi lägga mycket mer krut.

Jan lägger fram en punktlista på brister vi borde åtgärda:
 • Vi är dåliga på att tydligt förklara vad vi har upptäckt
 • Vi vill gärna visa upp nya saker och tappar därför fokus (typ, nytt är fräscht, fräscht är bra, fräscht säljer)
 • Vi trivialiserar området allt för ofta och går inte på djupet i frågor som rör IT & pedagogik
 • Vi är dåliga på att i högre grad analysera och undersöka våra misslyckanden. Vi tenderar allt för ofta att istället fokusera på våra lyckade projekt.
 • Det är för många singelrace
 • Det saknas väsentligt mycket inom forskningsområdet
 • Det finns inte tillräckligt bra litteratur att kunna dela med sig av
Det finns definitivt mycket bra forskning utomlands, i synnerhet på engelska, men bristen finns här hemma.

onsdag 14 september 2011

Sociala medier 2011

Sociala medier är svåra att undvika idag. Över en miljard människor i världen använder sociala medier och cirka 600 miljoner använder dem dagligen. Här ser du en fascinerande presentation med de allra senaste siffrorna kring Facebook, Twitter och andra sociala medier. Presentationen har gjorts av Steven van Belleghem och du kan också se den på SlideShare.

tisdag 13 september 2011

Norskt universitetsbibliotek köper helst e-böcker

Montreal - e-book & bistrot by roncaglia, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  roncaglia 

Universitetsbiblioteket i Tromsø i Norge har nyligen beslutat att köpa e-böcker hellre än tryckta böcker när det finns möjlighet. Just nu har biblioteket cirka en halv miljon e-böcker tillgängliga.På detta sätt finns böckerna tillgängliga för alla studenter och de slipper så mycket fjärrlån till distansstudenter.

- Vi må få gode systemer på å gjøre faglitteratur elektronisk tilgjengelig. På den måten kan vi tilby fleksible utdanninger der den elektroniske litteraturen er tilgjengelig uansett hvor i verden du befinner deg. Jeg tror at vi vil få mer av fleksible utdanningstyper – da er jo elektroniske bøker og tidsskrift et fantastisk hjelpemiddel, informerer bibliotekdirektøren, Helge Salvesen.

Problemet med e-böcker och e-tidskrifter är kostnaden. Förlagen tar stora prenumerationskostnader för akademiska tidskrifter och e-böcker har 25% moms. Detta är ett hinder för utvecklingen menar bibliotekschefen. Biblioteket betalar idag 38 miljoner kronor på litteratur.

Läs mer: Kjøper digitale bøker - gjør utdanning mer fleksibel (Norgesuniversitet)

måndag 12 september 2011

Kan grupper vara kreativa?

group behavior || Gruppenverhalten by paraflyer, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  paraflyer 

Alla organisationer idag betonar vikten av kreativitet och innovation men ganska få lever upp till ambitionerna. En kort artikel i Psyblog, Why group norms kill creativity, menar att grupper är mer inriktade på att följa interna normer hellre än att sticka ut. Så fort vi ingår i en grupp försöker vi hitta gemensamma regler för att skapa harmoni och samstämmighet i gruppen. Annars blir den ingen grupp förstås. Även om grupper försöker vara kreativa vågar de sällan prova nya idéer som går utanför gruppens oskrivna regler. De blir "lagom kreativa".

Om vi ska verkligen satsa på kreativitet är det bättre att betona individen.Skolan är ett exempel av en typisk gruppmiljö där det är svårt att vara riktigt kreativt utanför de givna reglerna. De flesta arbetsplatserna har samma begränsningar.

- Creativity within groups isn't impossible, though, it's just that it has to fight all the harder to get out. Coming up with something truly new often means having to steer a path away from the herd, towards new horizons. If you really covet creativity, then there's one rule you'd be well advised to follow: go it alone.

Artikeln ingår i en serie, Essentials of group psychology.

fredag 9 september 2011

Erfarenheter om en-till-en i Rwanda

One Laptop Per Child, Kigali by cellanr, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  cellanr 

Rwanda har väckt stor uppmärksamhet i världen genom sin satsning på en dator till varje grundskolelev i landet. En artikel i tidningen The New Times, Children speak out on OLPC program, beskriver elevernas och lärarnas erfarenheter med IT i skolan. Hittills har cirka 65 000 datorer delats ut bland 128 skolor och planen är att 160 000 datorer ska finnas i bruk till juni 2012. Regeringen vill skapa en kunskapsekonomi i landet och IT i skolan har därför väldigt hög prioritet.

Erfarenheterna är väldigt positiva enligt artikeln. Eleverna har mest koncentrerat sig på att komma igång med e-post och söka information på nätet. Eftersom väldigt få har datorer hemma har de inga andra möjligheter att få digital kompetens.

Några synpunkter från eleverna:
- I am so excited to use these laptops because they motivate me while studying lessons.
- I can now browse the internet, activate my e-mail address and look for more information regarding the subjects we study for example mathematics, social studies and English.

AnyMeeting - nätmöte med skärmdelning

Det finns idag många bra verktyg som underlättar samarbete på webben. En sådan heter Anymeeting. AnyMeeting är en gratis tjänst som gör det möjligt för dig att dela din skärm med flera kollegor var som helst i världen (upp till 200 personer kan delta samtidigt). Alla ser det du gör på din dator oavsett vilket program du använder. Deltagarna behöver bara webbadressen och kan direkt logga in med sina e-postadresser. Du behöver inte ladda ner något i förväg. Förutom skärmdelning kan deltagarna chatta med varandra och det är även möjligt att lägga in videomöte eller röstmöte. Alla möten kan spelas in och lagras gratis hos AnyMeeting.

Här ser du en kort film som visar hur du kan dela skärm med AnyMeeting.

torsdag 8 september 2011

Media and Learning 2011

Den stora europeiska konferensen Media and Learning 2011 äger rum 24-25 november i Bryssel, Belgien. Användning av film, animering och andra digitala medier förekommer idag på alla utbildningsnivåer och konferensen visar goda exempel på integreringen av multimedieinnehåll i kurser och klassrum. Strategier för att utveckla studenternas och lärarnas digital- och mediekompetens kommer också att lyftas fram.

- Media & Learning 2011 is the place to be if you are interested in the latest developments, services and uses of media in education and training. Aimed at both policy makers and practitioners, the purpose of this event is to identify policies and initiatives that promote digital and media competence at all levels of education and training as well as to promote best-practice in the take-up and application of media in education and training.

Redan nu kan du delta i flera diskussionsforum på konferensens webbplats.

Se konferensprogrammet.

onsdag 7 september 2011

Validering av informellt lärande

Många elever och studenter har dolda talanger och fritidsintressen som aldrig får uppmärksamhet i skolan och inte heller räknas i betygsättningen. Många har faktiskt avancerade kunskaper inom media, naturkunskap, musik mm. Här ser du en kort film som visar hur dessa fritidsintressen kan tas tillvara av skolan. Genom att skapa utrymme på webben för eleverna att skapa en egen e-portfölj med exempel på sitt arbete utanför skolan kan läraren sedan bedöma om arbetet kan betygsättas även om det har skett helt utanför skolans ramar. Eleverna får en möjlighet att visa vad de kan och e-portföljen kan byggas på under åren.

Filmen kommer från det europeiska projektet iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) som undersöker nya modeller för framtidens klassrum. iTEC är det största och mest strategiska projektet hittills inom European Schoolnet. Läs mer om projektet.

måndag 5 september 2011

Öppen kurs: Social media and open education

Ännu ett exempel på en öppen, gratis och nätbaserad utbildning (en s k MOOC - Massive Open Online Course) erbjuds av kanadensiska University of Regina. Kursen heter Social media and open education och går under hösten. Du kan läsa kursen som en registrerad student vid universitetet eller helt gratis som distansstudent. Bara de registrerade studenterna kommer att få poäng men oregistrerade studenter kommer att få ett intyg att de har fullföljt kursen.

Kursen undersöker hur sociala medier och öppna lärresurser kan stödja lärande och ger deltagarna möjlighet att prova olika verktyg och metoder i sin egen undervisning. Det finns webbseminarier varje vecka med inlägg och diskussion och studenterna använder bloggar, wikis och forum för att dela med sig av sina erfarenheter. Allt material ligger öppet på nätet. Registrerade studenter får möjlighet till individuell handledning till skillnad från de oregistrerade.

Läs mer om kursen.

Här ser du en trailer för kursen:

fredag 2 september 2011

Läkaren och iPad

Surfplattor som Apples iPad används i allt flera sammanhang och i USA har de blivit väldigt populära bland läkare. I denna film från MIT Technology Review ser du ett reportage från ett sjukhus där läkare har tillgång till den senaste patientinformationen via en iPad. Dessutom kan de förklara och visa för patienten var problemet ligger och vad som kommer att göras. Lösningen verkar väldigt smidig och borde leda till mindre papper, färre fasta datorer och bättre tillgänglighet.
Ytterligare ett exempel på mobilt lärande och hur mobila datorer kommer in i flera områden i samhället.

Norsk studie om inställning till datorer i skolan


Norska Senter for IKT i utdanningen skriver om en ny studie kring skolelevers användninga av datorer och mobiler i klassrummet, Databruk ufortjent syndebukk i klasserommet. Det pågår i många skolor en katt och mus-lek mellan läraren och eleverna där eleverna hittar på allt mer raffinerade sätt att kringgå olika förbud på sociala medier, användning av mobiler mm. Ju mer skolan blockerar och förbjuder desto mer sport att trotsa reglerna.

Studien, Monitor 2010, bygger på intervjuer med skolledare, lärare och elever. Skolor som satsar på att integrera IT i undervisningen ser datorn och mobilen som självklara arbetsverktyg och genom denna integrering försvinner en stor del av konflikten.

-Vi mener løsningen ligger i dialog. Bli enig med elevene om hva som er god bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), lag regler for når og hvordan ulike læringsverktøy kan brukes i timene og ha en avtale der elevene får ansvar for å følge reglene, sier kommunikasjonssjef Vibeke Kløvstad i Senter for IKT i utdanningen.

Bland annat visar studien att skolor som har en anställd IT-pedagog visar en högre nivå av digital kompetens bland lärarna och eleverna. Oroväckande trender som vi i Sverige kan känna igen är att den digitala klyftan mellan åldersgrupperna (gäller för både lärare och elever) har ökat sedan 2003 och att det finns stora skillnader i digital kompetens mellan kommuner och även mellan skolor i samma område.

torsdag 1 september 2011

Studenter dåliga på informationssökning men få frågar bibliotekarien


En mycket intressant artikel i den amerikanska tidskriften Inside Higher Ed, What students don't know, beskriver resultat från ett 2-årigt projekt mellan 5 universitet i delstaten Illinois, ERIAL (Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries). Projektet har undersökt studenternas forskningsprocesser och samspelet mellan studenter och bibliotek och ser ett allvarligt glapp mellan biblioteket och de studenter och lärare de ska hjälpa.

Undersökningen visar stora brister i studenternas kompetens i informationssökning. Dessutom är det väldigt sällan att studenter frågar en bibliotekarie om hjälp. Många lärare tror att studenterna redan kan söka på nätet och många studenter är också självsäkra på sin sökkompetens. Problemet är att de flesta kan bara göra enkla, grova Google-sökningar och väldigt få använder avancerade sökvillkor.

- ... students appeared to lack even some of the most basic information literacy skills that we assumed they would have mastered in high school.

Ännu färre kände till Google Scholar och andra mer specialiserade tjänster. I många fall var inte lärarna så mycket bättre på informationssökning.

Det största problemet var att varken studenterna eller lärarna såg biblioteket som en viktig partner i forskningsprocessen. Dessutom verkar myten om studenter som "digitala infödingar" vara väldigt utbredd och betyder att lärare och bibliotekarier överskattar studenternas digital kompetens.

- Librarians tend to overestimate the research skills of some of their students, which can result in interactions that leave students feeling intimidated and alienated, say the ERIAL researchers. Some professors make similar assumptions, and fail to require that their students visit with a librarian before embarking on research projects. And both professors and librarians are liable to project an idealistic view of the research process onto students who often are not willing or able to fulfill it.

Slutsatserna är att det krävs en bättre dialog och samspel mellan lärarna och biblioteket och att det krävs en satsning på att förbättra studenternas syn på bibliotekariernas kompetens och vilket stöd biblioteket kan erbjuda.