måndag 31 januari 2011

Nu kommer TED Books

De flesta har någon gång sett en föreläsning från TED; hundratals korta, inspirerande tal av kända experter samlat på en webbplats. TED Talks har blivit en världsfenomen och nu vill de ansvariga även kunna erbjuda konceptet i bokformat, fast inte tryckta sådana. TED Books kommer också att vara korta och koncisa och du ska kunna läsa hela "boken" på en sittning. Enligt en artikel på Fast Company (Cracking Open TED Books: Brilliant Ideas in Single Serving Size) kommer dessa mini e-böcker att distribueras via Amazon till läsplattan Kindle.

E-böckerna kommer att ha max 20 000 ord och kommer att kosta cirka 20 kr. De första titlarna är klara och vi får se om denna form blir lika populär som videoföreläsningarna.

Konferens om digital kompetens och skolutveckling

Projektet Ung Kommunikation är ett utvecklingsprojekt för lärarutbildning, skola och lärmiljöer som har pågått sedan 2006. Syftet är att främja digital kompetens och belysa de många olika sätt som modern teknik påverkar lärande.

Den 15 och 16 juni 2011 håller projektet slutkonferensen Då. Nu. Och sen då?Linnéuniversitetet i Växjö. Det blir två dagar med föredrag, diskussioner och aktiviteter om det som varit, är och kommer att bli viktigt både nationellt och internationellt för utveckling av kunskapssyn, skola och lärande.

Konferensen är kostnadsfri, anmäl dig senast 2 maj. Information om programmet och anmälan finns under Program & anmälan.

söndag 30 januari 2011

Surfplattor i stället för böcker i New Yorks skolor

Teacher’s Desk by mortsan, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  mortsan 

Många skolor i New York överger papper och böcker och delar ut läsplattor som Apples iPad till eleverna enligt en artikel i Dagens Nyheter, Läsplattan tar över i New Yorks skolor. Att dela ut iPads kostar förstås men flera menar att man sparar nästan lika mycket genom att inte behöver köpa så mycket kursböcker och papper. Allt fler går över till kursböcker som finns gratis på webben och är alltid tillgängliga. Samma utveckling sker i flera andra delstater som Kalifornien, Virginia och Illinois.

Även om de flesta berörda lärare och elever är väldigt positiva finns det några som menar att läsplattor är mest för konsumption hellre än kreativitet. Eftersom de saknar filsystem är det svårt för eleverna att skapa själva.

lördag 29 januari 2011

Skapa morgondagens klassrum

Hur ska vi anpassa våra skolor och universitet för att skapa moderna och stimulerande lärmiljöer? Ett nytt omfattande europeiskt projekt, iTEC, kommer att ta fram tänkbara modeller och testa dem under de kommande fyra åren. Projektet har en budget på €9,45 miljoner och består av 27 partners från 18 EU-länder (tyvärr inte Sverige) inklusive 14 utbildningsdepartement.

Projektet kommer att titta på flera vitkiga komponenter i framtidens lärande: design av lärmiljö, lärarnas kompetensutveckling, IT-pedagogik, bedömningsfrågor, kollaborativt lärande, val av verktyg och metoder mm (se projektets mål). De planera att utföra pilotprojekt i 1000 klassrum runt om i Europa och är det största och mest strategiska projektet som Europeiska Schoolnet har hittills drivit.

Ett annat projekt inom samma område är Future school of Finland som omfattar skolorna runt Uleåborg. Projektet tittar på alla delar av skolans verksamhet och testar nya tekniker och metoder för att hitta modeller som är mer anpassade till framtidens behov. Se följande introduktionsfilm:

fredag 28 januari 2011

Strategi för nätbaserad utbildning nödvändig för framtiden enligt ny brittisk rapport

En ny rapport från den brittiska myndigheten JISC menar att universitet som vill konkurrera på den globala utbildningsmarknaden måste skaffa sig en bra strategi för hur de utvecklar nätbaserad utbildning. Rapporten, Seizing the Opportunity of Online Learning, som har tagits fram under ledningen av Professor Tim O'Shea, menar att lärosäten måste fokusera på hur de utnyttjar nätet för att skaffa sig fördelar framöver.

En av de ansvariga, chefen för British Library, Dame Lynne Brindley, säger:
- The Higher Education sector has been talking about the potential of online learning for well over 10 years. The moment has come to move online learning more centre stage. Only by doing this will UK higher education remain and grow as a major international force. Our report offers pointers towards achieving this goal.

Rapporten ger flera rekommendationer, bland annat att universiteten måste ge bättre stöd till lärarna för att kunna utveckla bättre nätbaserade utbildningar och att produktionen och användningen av öppna lärresurser bör prioriteras.

Läs mer om rapporten - Online learning needs a strategy.

E-böcker - hot eller möjlighet för biblioteket?


En artikel i Svenska Dagbladet (E-böcker ödesfråga för bibliotek) lyfter frågan om hur biblioteket hanterar utlån av e-böcker framöver. Inga Lundén (Stockholms stadsbibliotek) och Madeleine Sjöstedt (FP, kulturborgarråd, Stockholms stad) kräver tydliga beslut om hur biblioteksverksamhet ska hantera digitalisering. Utlån av digitala medier skiljer sig nämligen markant från utlån av tryckta böcker.

Problemet med e-böcker är att varje gång biblioteket lånar ut måste de betala cirka 20 kronor till förlaget. Blir det en populär tjänst kan det bli en väldigt dyr historia för biblioteket. Ett annat problem är att många e-publikationer har ett starkt kopieringsskydd som gör det svårt att låna ut dem. Författarna menar att biblioteken behöver ett nytt uppdrag om hur de ska förhålla sig till nya medier med tydliga villkor:

- Det folkbiblioteket behöver idag är en uttalad önskan från befolkningen, de folkvalda och olika parter inom bokbranschen att biblioteken ska fortsätta att ha den roll som förmedlare av litteratur som de haft hittills, för att man anser att det är en roll som gagnar hela samhället. Principen är enkel. Biblioteken gör ett kvalificerat urval av titlar, köper in medier och lånar ut dem utan kostnad för låntagaren. Oavsett format. Biblioteken samexisterar med kommersiella intressen, som förlag, men låter inte sitt urval och uppdrag styras av marknaden. En affärsmodell som fungerar både för att sälja och låna ut e-medier behöver tas fram gemensamt.

Läs artikeln, E-böcker ödesfråga för bibliotek (SvD)

måndag 24 januari 2011

Global konferens, dygnet runt


Om universitet i Australien, Storbritannien och USA samarbetar kan man ordna en konferens som pågår dygnet runt. Det är precis vad som sker vid konferensen Follow the sun - Learning futures festival online 2011 som arrangeras 13-15 april av engelska University of Leicester, University of Southern Queensland i Australien och Seattle i USA.

Konferensen använder tre olika arenor: e-mötesverktyget Adobe Connect, den virtuella världen Second Life och lärplattformen Moodle. Det finns ett stort utbud av föredrag, diskussioner, artiklar och workshops att välja mellan. Det kostar cirka 300 kronor att delta och då får du inloggning till alla sessioner samt tillgång till alla inspelade sessioner. Bland talarna är välkända namn som Gilly Salmon, Terry Anderson och Sugata Mitra.

Information och anmälan.

Bristande digital kompetens är farlig


Vi riskerar skapa ett nytt klassamhälle om vi låter dagens digitala klyfta växa ännu mer. De som är vana vid digitala medier syns och hörs i dagens samhälle och de som inte har den kompetens kommer att hamna utanför debatten.

Det menar debattören Brit Stakston i en ny artikel Bristande digital kunskap är allvarligt. För alla. Även om de flesta i landet har tillgång till internet finns det oroväckande många som är i princip digitala analfabeter.

- Det blir allt tydligare nu att de oerhört olika nivåerna av kunskap om och förståelse för vår digitaliserade samtid kommer att spela stor roll – för både samhällsutvecklingen i stort och för makt över våra egna liv.Vi börjar betala priset för bristfällig digital kompetens i form av t.ex.mindre likvärdig skola, mindre likvärdig vård och ser en ny digital maktstruktur växa fram. Jag oroas över den rädsla som finns för nätet som gör att man inte ser den större bilden av vad digitaliseringen faktiskt betyder. I både positiv och negativ bemärkelse.

söndag 23 januari 2011

Högre utbildning formar individ och samhälle

Högskoleverket, i samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet, anordnar en konferens om den högre utbildningens roll i samhället från ett regionalt, nationelt och internationellt perspektiv. Konferensen heter Högre utbildning formar individ och samhälle och äger rum 14 - 16 mars vid Malmö Högskola.

- Den högre utbildningen och forskningen är en av de viktigaste drivkrafterna för såväl individen som för samhällsnyttan. Den högre utbildningen ger individen färdigheter och kunskaper som möjliggör ett attraktivt yrkesliv och en djupare förståelse för det samhälle vi lever i. På samma sätt har samhället allt att vinna på en högutbildad befolkning som skapar värden för hela samhället.

Bland sextiotalet talare möter du bl.a. utbildningsminister Jan Björklund, Pierre Godin från EU-kommissionen, Jens Oddershede, rektor vid Syddanskt Universitet, Patrick Aebischer, rektor vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Will Cardwell, chef för Aalto Centre for Entrepreneurship, Aalto University, Mary A. Ritter, professor vid Imperial College London, Janken Myrdal, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Beatrice Högå, ordförande för SFS.

Läs konferensprogrammet

fredag 21 januari 2011

IT och högre utbildning - två norska initiativ

Norgesuniversitetet, myndigheten som främjar IKT och flexibelt lärande inom norsk högre utbildning, har ett  nyhetsbrev som denna vecka innehåller flera intressanta nyheter (prenumerera från länken på hemsidan). I synnerhet finns två studier om digitalisering inom högre utbildning som vore intressanta att utföra i Sverige.

  • Kunsten å ile langsomt är en ny rapport som beskriver hur IT-pedagogik används vid norska lärosäten. Rapporten är resultatet av en expertgrupps undersökningar och ger konkreta råd om hur lärosäten kan hantera den komplexiteten som kännetecknar den pedagogiska användningen av IKT.
  • Digital Tilstand 2011. Norgesuniversitetet inleder i februari en ny kartläggning om hur digitala verktyg och medier används vid landets lärosäten. Vad har studenterna för erfarenheter och vilka krav har de på lärosätets digitala lärmiljö? Flera tusen studenter kommer att ingå i undersökningen.

onsdag 19 januari 2011

Lära sig att lära

Vad händer när läraren överger föreläsningsmodellen och ger studenterna/eleverna ansvaret för sitt lärande? Följande film har gjorts av Shelley Wright, en lärare frå Moose Jaw i Kanada, och visar hur hon arbetar med sina elever. Hon ger dem uppdraget att hitta material om ämnet på nätet och lära av varandra medan hon ger inspiration, tips och uppmuntran. Föreläsningssalen blir i stället en studieverkstad och eventuella föreläsningar kommer i form av inspelade filmer på webben från internationella experter i ämnet.

Google Body - nu kommer Google in i din kropp

Googles tjänsteutbud ökar ständigt och en väldigt intressant nyhet för utbildningsverksamhet är Google Body Browser. Tjänsten liknar den väldigt framgångsrika Google Earth och ger 3D-bilder av kroppen in i den minsta detaljen. Just nu fungerar tjänsten bara på vissa webbläsare och om du inte har rätt webbläsare just nu kan du titta i stället på en demonstrationsfilm nedan. Tillämpningar inom utbildning är förstås många både i skolan och universitet.

Men det kan vara bra att vänta tills tjänsten lanseras officiellt av Google innan man kan bedöma den på riktigt.

måndag 17 januari 2011

Konferens i Skellefteå


Den 31 mars arrangerar Campus Skellefteå för femte år i följd konferensen Emerging Pieces in the Education Puzzle. Konferensen vänder sig till ett flertal målgrupper: lärare och forskare på universitet, lärare eller skolledare inom ungdomsskolan, som arbetar med lärcentrafrågor eller är utbildningsplanerare i organisationer och företag, och till politiker med intresse för utbildningsfrågor.

- Tanken med konferensen är att fokusera på några utvecklingslinjer, faktorer och företeelser som inte diskuteras så mycket i Sverige, men är påtagliga och möjliga pusselbitar i byggandet av framtidens flexibla utbildningslösningar. Där kommer vi sannolikt att få se mera av blandade distributionsformer för utbildning, samarbete mellan universitet, samarbete universitet – samhälle – företag, skräddarsydd utbildning, nya otraditionella utbildningsmiljöer – samt inte minst studenter som har andra krav och behov än dagens.

Bland årets talare är Professor Michael Power, Université Laval, Quebec City, Kanada, Ingvill Rasmussen, Oslo universitet, och Pierre Dillenbourg, professor i datavetenskap vid EPDL, Lausanne. Arrangörer är Campusutveckling, Skellefteå, i samverkan med Flexprojektet vid Umeå universitet och Akademi Norr.

Se programmet (pdf-dokument)

Share.TEC - ny europeisk plattform för öppna lärresurserShare.TEC är en europeisk plattform för alla som vill hitta, använda och dela digitala lärresurser, främst inom lärarutbildning. Plattformen innehåller öppna lärresurser (kursmaterial i form av texter, filmer, animeringar, bilder) i flera språk och riktas mot lärare, lärarstudenter och IT-pedagoger. Projektet startade 2008 och är nu inne på sitt sista år. Det består av universitet och förlag i ett flertal länder och ska göra det enklare för utbildare att dela med sig av sitt material, låna från andra och skapa nytt.

Nu lanserar projektet sin portal där man kan söka lärresurser eller lägga in egna. Se även den korta informationsfilmen ovan.

lördag 15 januari 2011

Vuxenutbildning i samverkan och utveckling 2011

Konferensen Vuxenutbildning i Samverkan 2011 äger rum i Linköping 22-23 mars (Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping). ViS är en branschorganisation inom vuxenutbildning som driver frågor som bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling.

Bland talarlistan finns vuxenutbildningsminister Nyamko Sabuni (FP), LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin och många intressanta föredrag bland de parallella sessionerna.

Framtidens skoldag

Dr Sugata Mitra är en inspirerande talare om hur vi kan förändra skolan och betona det lustfyllda lärandet. Här kommer en kort framtidsvision på cirka 3 minuter (School day of the future) där han pratar om hur många barn skiljer mellan lärande (som är roligt) och skolarbete (som är mindre intressant) och hur vi kan få barn att se fram emot att komma till skolan varje dag.


MindShift's "School Day of the Future": Dr. Sugata Mitra from MindShift on Vimeo.

fredag 14 januari 2011

EDEN-konferens 2011

En av de största internationella konferenser inom nätbaserad utbildning är EDEN-konferensen (EDEN = European Distance and E-learning Network) som i år hålls i Dublin, Irland 19-22 juni. Temat för årets konferens är lärande och hållbarhet (Learning and sustainability. The new ecosystem of inovation and knowledge).

Det finns fortfarande tid att lämna in bidrag till konferensen (se Call for Papers) och anmälningar tas emot från ungefär mitten av februari.

Ny nationell vägledningstjänst i Danmark

Danmarks utmärkta utbildningsguide Uddannelsesguiden (som har just fått en ny fräsch profil på sin webbsida) lanserar nu en nationell nätbaserad vägledningstjänst, eVejledning. En panel av vägledare svarar på frågor om utbildning, arbete och karriär via chatt, SMS, e-post eller telefon 7 dagar i veckan. Tjänsten vänder sig till såväl ungdomar som vuxna och du kan få råd om, till exempel, lämpliga utbildningar, förkunskapskrav, antagningsregler och finansieringsfrågor.

Bild: Undervisningsministeriet

Digital delaktighet

1,5 miljon svenskar står helt eller nästan helt utanför Internet idag och hälften av alla användare känner sig inte delaktiga. Faran är att vi håller på att skapa ett nytt klassamhälle med en växande klyfta mellan de som kan använda digitala tjänster och kan ta för sig och de som inte kan det.

Med detta som bakgrund har initiativet Digidel 2013 startats och i december undertecknade flera organisationer och myndigheter ett upprop för digital delaktighet. Under de närmaste 2 åren kommer det att satsas mycket på information och kompetensutveckling för att minska den digitala klyftan och det kommer att märkas främst inom folkbildning och biblioteken.

- På plats i .SE:s lokaler den 3 december fanns 15 organisationer och myndigheter som representerade folkbildning, bibliotek och tillgänglighetsarbete. Målsättningen med uppropet är att med gemensamma insatser få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet inom de närmaste tre åren. 

Ann Wiklund, nationell samordnare för IKT-lyftet, säger:
– För att nå dem som inte använder Internet måste vi erbjuda kostnadsfri utbildning. Vi måste samverka både på nationell och regional nivå och vi behöver fler aktörer som ansluter sig till oss. Vi välkomnar staten, kommuner, landsting och privata företag att ansluta sig till uppropet.

Kampanjens mål är att få ytterligare minst en halv miljon svenskar att börja använda Internet till slutet av 2013 och bidra till att de som redan använder nätet kan lättare utnyttja de möjligheter som finns för att delta i samhällsutvecklingen, utbilda sig och kommunicera.

Här kommer en kort film som belyser dagens situation.

torsdag 13 januari 2011

Fröken Matte

Det finns ju oändligt många bra öppna lärresurser på engelska och därför är det roligt att uppmärksamma ett bra svenskt initiativ. Fröken Matte är en YouTube tjänst med en lång rad filmer som beskriver de vanligaste begreppen inom gymnasiematematik. Initiativet kommer från Hagagymnasiet i Borlänge och är ett samarbete mellan mattelärarna och lärare och elever från Mediaprogrammet. Tjänsten har fått mycket nationell uppmärksamhet och används nu av tusentals elever.

Läs en artikel om Fröken Matte i Dalarnas Tidningar, Fröken Matte gör succé på YouTube.

SVT:s Rapport har nyligen gjort ett reportage:

tisdag 11 januari 2011

Blir vi mer eller mindre sociala genom sociala medier?


Leder användningen av sociala medier som Facebook, Twitter, Flickr, YouTube och bloggar till en ökad isolering där folk bara umgås på distans eller kan sociala medier stärka relationer och leda till ett mer utvecklat umgänge? Detta diskuteras i en artikel, You Control Your Relationships, Not Social Media. Många menar att vi riskerar att bara hamna i ytliga relationer på nätet och att vi blir ensamma tillsammans. Andra ser att sociala medier ger enorma möjligheter att fördjupa våra relationer eftersom vi kan hålla kontakt på avstånd på ett mycket bättre sätt än förr. Idag kan vi umgås via video och dela bilder och filmer med varandra även om vi befinner oss i olika länder och detta ger mycket mer än korta telefonsamtal eller brev.

Artikeln avslutar med tre tips om hur du får mer ut av sociala medier.
  • Reservera tider under dagen då du ägnar dig åt dina kontakter och uppdateringar. Mycket effektivare än att försöka hålla allt igång när du ska egentligen koncentrera dig på annat.
  • Bli mer kreativ. Prova nya sätt att träffas via nätet: ett möte i Second Life, äta tillsammans via Skype osv.
  • Använd sociala medier för att planera och följa upp fysiska möten. Den ena utesluter förstås inte den andra.

Ny öppen kurs med Downes och Siemens - Connectivism and Connected Knowledge

En ny öppen nätbaserad kurs startar snart under ledningen av två av de främsta experterna inom nätbaserad utbildning, Stephen Downes och George Siemens. Kursen heter Connectivism and Connected Knowledge och är ett exempel på begreppet MOOC (Massive Open Online Course) som är helt öppen och gratis för alla. Det finns ingen strikt kursplan; i stället en ständig dialog kring olika begrepp och idéer med webbseminarier två gånger i veckan. Alla deltagare skriver sina tankar på egna bloggar och allt kursmaterial och diskussioner är öppna för alla intresserade. Kursen är den tredje som har körts på detta sätt och förra terminens kurs fick 1700 deltagare.
Följande film förklarar hur sådana MOOC-kurser fungerar.

måndag 10 januari 2011

Öppna resurser om digital kompetens


Sajten Common Sense Media innehåller mycket information och resurser om barnens och ungdomarnas nätanvändning. Här finns det goda råd om hur du kan diskutera "nätikett" med dina barn och hjälpa dem utveckla sin digital kompetens (och din också förstås!). I begreppet digital kompetens ingår säkerhet och integritet på nätet, digital delaktighet, källkritik och informationssökning. Huvudprincipen med sajten är att vi ska uppmuntra bra nätanvändning och inte förbjuda eller blockera.

Det finns material som skolor kan skicka till föräldrar om hur de kan bli mer delaktiga i sina barns medieanvändning och för lärare finns det kursplaner och material för att bygga en kurs om digital kompetens.

Det finns också guider till alla de vanligaste programvaror, spel, webbtjänster, filmer mm med råd om lämplighet, åldersgränser, kvalitet och säkerhetsrisker.

Läs en artikel om Common Sense Media på sajten Open Education, Media Literacy – “Common Sense Media” a Great Online Source.

Lunchseminarium ”Den goda examinationen”

Linnéuniversitetet erbjuder ett intressant lunchseminarium nu på onsdag (12 januari, 11.30 - 13.00) om "den goda examinationen". Föreläsaren är Åsa Sjöblom och seminariet bygger på följande upplägg: 30 minuters sopplunch, 30 minuters presentation och 30 minuters diskussion.

Seminariet kan följas på nätet via Adobe Connect. Du kan ställa frågor och ge synpunkter via chatt. Du behöver inte kamera eller mikrofon för att delta. Ingen anmälan behövs för deltagande via Connect och Connectrummet öppnas någon minut före kl 12.00.

Mer information
Länk till sändningen (Adobe Connect)