söndag 29 november 2009

Utbilda lärarna så att de kan hantera tekniken

Rubriken är titeln på en bloggpost av Rebecka Gustafson, gymnasiestudent från Stockholm, som menar att nätet bör användas mer integrerat i undervisningen. Hon uppskattar möjligheten att publicera sitt arbete på en blogg och att använda uppdaterade resurser på webben hellre än läroböcker som oftast är flera år gamla. Samtidigt betonar hon vikten av att lära sig hur man kritiskt granskar sina källor och hur man förhåller sig till upphovsrätten. Den viktigaste faktorn är att lärarna får mer stöd för att kunna utveckla det nätbaserade lärandet:

- Såväl skola som lärare behöver anpassa sig till utvecklingen och ge eleverna rätt redskap för arbetslivet. Utbilda lärare så att de kan hantera tekniken, fråga eleverna, inspireras av andra som redan gjort denna resa och skapa en förändring!

Nätbaserad examination
Organisationen HASTAC (Humanities, Arts, Science and Technology Advanced Collabatory) har startat en webbforum om nätbaserad examination (Grading 2.0: Evaluation in the digital age). Eftersom flera utbildningar bygger på grupparbete och kollaborativt lärande borde vi inte hitta nya examinationsformer för att bedöma studenternas förmåga att samarbeta. Hur kan vi utnyttja sociala medier inom examination? Hur ska vi göra examinationsuppgifter mer relevanta för de krav som framtidens arbetsliv kommer att ställa?
För att delta i diskussionen behöver dun först registrera dig (tar bara ett par minuter).

fredag 27 november 2009

Virtual University of Pakistan

Öppna lärresurser är inte bara en fråga för Europa och Nordamerika. Utvecklingen går ju fort i andra delar av världen också. Titta till exempel på Pakistan där Virtual University of Pakistan erbjuder nätbaserade utbildningar med bland annat inspelade föreläsningar på en egen YouTube kanal.

VU grundades 2002 och ingår i det statliga utbildningssystemet. Det är ett erkänt universitet trots att det saknar campus. Universitetet använder lärarresurser från andra universitet i landet och använder flera kanaler för att nå ut till studenterna: TV, webben, lärplattform, tryckt kursmaterial mm. Studenterna samlas ofta på lokala lärcentra i 60 städer för att titta på föreläsningar, diskutera och för tentamen. Kan man inte komma till ett lärcentrum får man studera hemifrån så länge du har tillgång till nätet och en TV. De har även en webbradiokanal som sänder föreläsningar, diskussioner och information.

torsdag 26 november 2009

Research 3.0 - brittisk satsning kring forskning

Hur påverkas forskning av IKT-revolutionen? Idag kan forskare dela resultat med varandra och kollaborera globalt via nätet. Hur ser morgondagens forsking ut med detta som bakgrund? Vilka tekniker behövs för att underlätta detta globala samarbete och vilka sorters nätverk krävs för att hantera den växande datatrafiken?

Brittiska JISC startar nu en satsning som heter Research 3.0: driving the knowledge economy där man lyfter fram goda exempel på nätbaserat samarbete, väcker diskussion kring framtiden och stimulerar nya initiativ.

På samma tema finns det en mycket bra sammanfattning på The Broker av hur sociala medier redan gynnar forskning (Rewriting research: the challenges of social media).

Ny brittisk rapport om hur IKT påverkar utbildning

Becta är ett statligt organ med uppgiften att se till att IKT används effektivt inom det brittiska utbildningssystemet. Organisation har just publicerat en kort rapport, The impact of digital technology - a review of the evidence of the impact of digital technologies on formal education, som tittar på hur IKT påverkar utbildning idag och visar exempel på studier och forskning inom området. Studien består av 4 delar:
 • Bakgrund om hur IKT påverkar samhällsutvecklingen och i synnerhet utbildning
 • Forskningsbevis om hur effektiv IKT-användning kan positivt påverka studenters lärande
 • Viktigaste utmaningar (systemskifte, tillgång till resurser, säkerhet och integritet)
 • Återstående frågor
Studien kan laddas ner som pdf-dokument eller kan beställas som bok.

Förändring behövs - men hur?

Sociala medier skapar enorma möjligheter inom utbildning men den stora frågan är hur ett lärosäte ska ta till sig dessa möjligheter. En bloggpost, Shift happens - Now what?, ger konkreta råd om hur man kan förankra nätbaserat lärande som en grundläggande del av lärosätets strategi. Bland annat finns följande råd:
 • det handlar om nya sätt att tänka och en ny roll för universitetet
 • först måste man skapa förutsättningarna för förändring - stimulera nyfikenhet, starta diskussion, utnyttja lärosätets "early adopters"
 • vänta med att köpa dyr utrustning - se till att alla inser varför det behövs
 • alla studenter och all personal deltar i lärprocessen och vi måste lära av varandra
 • det är för sent att bara starta pilotprojekt eller utredningar - förändringsprocessen pågår och det går fort
 • se till att lärarna får tid och stöd att prova nya verktyg och metoder innan de gör det skarpt med studenter
 • universitetet måste visa vägen genom att lägga ut mer material på nätet (via wikis, bloggar, interaktiva webbsidor) i stället för att skapa interna webbsajter

onsdag 25 november 2009

Mattecaoch på nätet

Mattecoach på nätet är ett spännande initiativ för att ge extra stöd i matematik till högstadie- och gymnasieelever i hela Stockholms kommun. Eleverna kan få läxläsningsstöd varje helgfri måndag till torsdag mellan 16.00-19.00 av lärarstudenter i matematik via tjänsten Windows Live Messenger, som de flesta elever använder dagligen socialt. Alla coacher får en speciell utbildning innan de börjar ta emot elevernas frågor. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms Stad, KTH, Stockholms Universitet och Microsoft.
Läs en statusrapport om projektets första fas.

Nordiskt e-möte om kvalitet inom närbaserad utbildning

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande bjuder in till ett e-möte (7 december 12.00) om kvalitet inom e-lärande med Ulf Daniel Ehlers. Titeln på detta lunchmöte är Quality in e-learning - What is the message from European researchers? och Ulf kommer att presentera lite om sin forskning och svara på frågor. Du kan ställa dina frågor i förväg via anmälningen.
E-mötet hålls via verktyget Adobe Connect och är förstås gratis.

Se programmet (pdf-fil)
Anmäl dig till e-mötet

måndag 23 november 2009

Inlämningsuppgifter bör publiceras i stället

Inlämningsuppgifter ingår i så gott som alla utbildningar men nästan ingen får läsa dem bortsett från läraren. Sedan försvinner uppgiften eller i bästa fall får den plats på klassrummets anslagstavla eller liknande. Varför inte helt enkelt be studenterna att publicera sina uppgifter på nätet och därmed gör dem synliga för vänner, släktingar och andra intresserade?

En utmärkt artikel av Lisa Nielsen på bloggen The Innovative Educator (21st century educators don't say "hand it in." They say "publish it.") undrar varför det fortfarande är relativt få lärare som ber sina studenter att publicera sitt arbete på nätet trots att det finns många bra, enkla och gratis verktyg för ändamålet. Artikeln ger flera praktiska förslag på hur du som lärare kan börja med öppnare och för studenten mer stimulerande uppgifter.

Utländska studenter söker inte till Sverige vid studieavgifter

Sverige planerar att införa studieavgifter för internationella studenter från hösten 2011. Men 76 procent skulle inte söka till Sverige om de tvingas betala för sin utbildning. I siffror kan det röra sig om en minskning med 7 000 inresande studenter per år.

Det visar en undersökning genomförd av Mälardalens högskola bland internationella studenter som studerar vid svenska lärosäten. Och resultaten talar sitt tydliga språk: Sverige riskerar att förlora en betydande del av sina internationella studenter när studieavgiften införs. 43 procent svarade tydligt nej och 33 procent var tveksamma till att välja Sverige.

Läs artikeln på LearningNet.

söndag 22 november 2009

Google vet

Googles nya operativsystem Google Chrome har skapat många rubriker de senaste veckorna och nu tar de upp kampen med Microsoft och Apple på allvar. Idag använder vi Googles tjänster överallt på nätet och frågan är om de redan vet för mycket om oss. Sådana tankar finns i en intressant bloggpost på Tech n' Marketing, How Chrome OS changes everything, där frågan ställs om inte Google håller på att bli ett slags Big Brother.

lördag 21 november 2009

Brittisk dokumentärfilm om framtidens utbildning

En påkostad brittisk dokumentärfilm om bristerna i dagens utbildningssystem, We're the people we've been waiting for, släpps 28 november. Filmen ställer frågan om dagens system ger våra ungdomar de viktigaste kunskaperna för framtiden och förutom experter inom utbildning och pedagogik medverkar även en lång rad kända figurer från näringslivet och kultur som Sir Richard Branson, Germaine Greer och Bill Bryson.

This thought-provoking film offers unique insight across generations and nations, and reveals a very inconvenient truth about education. The world is changing rapidly – but our education system is not keeping pace.

En kort introduktionsfilm finns redan på webben men webbsidan kommer inte igång på riktigt förrän 28 november.

fredag 20 november 2009

Lärande som dialog

En kort artikel av Trent Batson i Campus Technology (Teacherless Classrooms: Can we?) ifrågasätter argument att nätbaserad utbildning handlar mest om guidade självstudier där läraren kan ersättas med inspelade föreläsningar. Artikeln menar att även om det finns massor av bra lärobjekt på nätet lär vi oss bäst genom dialog och diskussion och att läraren behövs mer än någonsin för att ge sammanhang till all information som finns tillgängligt.

Vi ser flera exempel på kurser där studenterna lär av varandra och där lärandet blir alltmer studentstyrt men samtidigt som alla kan bli "lärare" till en viss del behövs det flera yrkeslärare för att stimulera diskussionen och främja lärande:

"But, in all efforts to re-commoditize teaching and learning, we must remember that learning is conversation (dialog) and that learning is social. We need more teachers, not fewer; we need teachers at all levels to facilitate conversations (the “ripple down” conversations), conversations that include students as full participants."

tisdag 17 november 2009

E-böcker i skolan

Jag är på konferens i Oslo och det förklarar varför en del inlägg denna vecka kommer från vårt grannland i väst.

Jag hörde en spännande presentation on en skola, Horten Videregående skola (gymnasium), som låter studenterna läsa sina kursböcker via ebokläsare. Studenterna har anpassat sig snabbt till att använda dessa ebokläsare och skolan sparar mycket pengar när det gäller inköp av böcker. Skolan har sedan länge haft en stark IT-profil med bärbara datorer för alla och smartboards i klassrummen och det kan delvis förklara framgången med e-böcker.

Se filmen om projektet på NRK Nett-TV Sveip samt artikel.
Läs Kjetil Idås blogg (lärare i matte på skolan)

Norsk initiativ inom öppna lärresurser

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) är en arena för fria digitala lärresurser inom vuxenutbildning i Norge. Här lagrar man mängder av interaktiva läromedel som kan användas av alla lärare i landet och utbyggnad pågår hela tiden. NDLA ägs av alla kommuner i landet och målet är att erbjuda öppna digitala läromedel av hög kvalitet.

17 fackområdesredaktioner arbetar med materialet som skrivs av lärare och läromedelsförfattare. Författarna får betalt för sitt arbete men materialet får sedan användas gratis för icke-kommersiellt bruk. Projektet är fortfarande i uppbyggnadsfasen men redan nu har man upp till cirka 6000 användare per dag. Materialet är inte bara texter men även filmer, övningar, länkar och spel.

Se till exempel avdelningen för engelsk undervisning.

söndag 15 november 2009

Uppe i molnen

Ett vanligt begrepp idag är "Cloud Computing" dvs lagring av dokument, filmer och e-post hos t ex Google (Google Docs, Gmail) i stället för att använda egna servrar (se en kort video som förklarar begreppet, Cloud computing in plain English). En artikel i Campus Technology (Is Cloud Computing a Credible Solution for Education?) tar fram fördelar och nackdelar med att använda "molnet" i högre utbildning.

Kanske den största fördelen är att man har i princip obegränsat lagringsutrymme och kan anpassa det vid behov. Applikationer som ligger i molnet uppdateras automatiskt och man kommer åt resurserna via en webbläsare från vilken dator som helst. En fara med detta är förstås att man blir helt beroende av ett företag. Om företaget går i konkurs kan all data bara försvinna eller om företaget köps upp av ett annat kan villkoren ändras radikalt.

Ett förslag i USA är att skapa något slags statligt moln för högre utbildning och forskning. Artikeln citerar ett öppet brev till President Obama:

"I propose you (presidenten) create a government-funded computing cloud for use by all colleges and universities. Such a resource would level the academic playing field. Researchers toiling at thousands of smaller institutions would have access to computing power currently available only to a handful. We cannot predict from where the next great innovation will come, but public cloud computing would dramatically improve our collaboration and innovation as a nation."

fredag 13 november 2009

Dokumentärfilm om virtuella världar

SVT:s K-Special visar en brittisk dokumentärfilm om virtuella världar, Virtual Perfection (filmen finns på nätet fram till 29 november). Virtuella världar fick otroligt mycket publicitet för ett par år sedan men bristen på stora rubriker idag betyder inte att fenomenet har försvunnit. Tvärtom, det händer väldigt mycket inom området, inte minst inom högre utbildning. Titta på filmen innan den tas bort!
Läs även kommentarer kring filmen på bloggen Ung Kommunikation.

Vi drunknar i skräppost

Får du mycket skräppost? Du är inte ensam. En ny undersökning från IT-säkerhetsföretaget Symantec visar att hela 88% av all e-post i världen är skräppost, s k spam. Danmark leder världen med 96,2% spam och Sverige är inte långt efter med 91,8 %.
Läs artikeln i DN, Nordiskt land i spamtopp.

torsdag 12 november 2009

EDEN konferens 2010

European Distance and E-learning Network (EDEN) har sin årliga konferens i Valencia, Spanien 9-12 juni 2010. Temat denna gång är Media Inspirations for Learning - What makes the impact? Bland talarna är George Siemens (Athabasca University, Kanada), Martin Bean (Open University, Storbritannien) och Andy DiPaolo(Stanford University, USA). Vill du presentera ditt arbete på konferensen är det nu dags att skicka iväg din ansökan (se Call for papers).

Svenska ungdomar flitiga på nätet hemifrån men inte i skolanProjektet Ung Kommunikations blogg har en kort rapport från den danska utbildningskonferensen Uddannelsesforum 2009. De kommenterar framför allt en bild i Francesc Pedros presentation (ladda ner, bläddra ner till Konferenceprogram 4 november) som visar skillnaderna mellan ungdomars internetanvändning hemma och användning i skolan. Bilden kommer från OECD statistik som visar att Sverige ligger nästan i topp när det gäller nätanvändning hemifrån men bland de sämre länderna när det gäller skolan. Glappet mellan dessa två värden är oroande.

Delade meningar om inspelade lektioner

En artikel i den amerikanska tidskriften Inside Higher Education, Fans and fears of lecture capture, visar olika erfarenheter av automatiska inspelningar av föreläsningar. Erfarenheter från Stanford University visar att inspelningar inte påverkar studenternas närvaro. Om föreläsaren inte kan fånga studenternas intresse finns det lika lite intresse för inspelningarna som för den fysiska föreläsningen. Inspirerande föreläsare drar många åhörare både i salen och på nätet. De flesta studenter uppskattar möjligheten att kunna titta på lektionerna när de vill.

Mer negativa erfarenheter kommer från Purdue University där 280 lektionssalar har utrustats med inspelningsmöjligheter men där väldigt få lärare trycker på inspelningsknappen.En del lärare känner sig obekväma med inspelningsmomentet och flera undrar över värdet av att lägga ut på nätet. Kanske tyder detta på att man måste först förklara och förankra sådana tekniksatsningar. Ska man bara lägga ut oredigerade "live" föreläsningar eller ska man helst lägga ut redigerade kortare föreläsningar som är gjorda för nätet?

onsdag 11 november 2009

Nationella initiativ för öppna lärresurser

Hundratals universitet redan lägger ut sina föreläsningar och ibland även kursmaterial gratis på nätet. Nu ser vi att utbildningsdepartement i Storbritannien och USA satsar på projekt som ska utöka utbudet av öppna lärresurser för att locka flera utländska studenter att studera på distans. En ny artikel i brittiska The Guardian, Any student, any subject, anywhere, diskuterar framtidens högre utbildning då allt material ligger gratis på nätet och lärosäten bidrar med lärarens vägledning och examination.

Enligt David Wiley från Brigham Young University i Utah, USA:
"I don't know whether in future the people who answer questions, provide content and provide the degree will be in the same institution. It's likely that institutions will specialise in just one of those areas and then form partnerships with other institutions that play other roles."

Läs även en längre sammanfattning på svenska av artikeln på bloggen Uni.marketing.

tisdag 10 november 2009

Fickskola

Studenter på Stockholms Folkhögskola har gjort en kort film som visar att det går att använda IKT i klassrummet helt trådlöst och med all nödvändig utrustning i fickan. Allt man behöver är en iPhone, en miniprojektor och en sollcellsdriven batteriladdare. Små projektorer börjar synas mer nu på marknaden oftast anpassade för smarta mobiler som iPhone eller Blackberry (t ex MiLi iPhone projector)


måndag 9 november 2009

NU2010 - dags för konferensbidrag

Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning, NU2010, äger rum 13-15 oktober 2010 vid Stockholms Universitet. Alla som vill kan lämna in sina bidrag till konferensen fram till slutet av februari. Bidragen kan vara i form av en presentation, workshop, rundabordssamtal eller öppet torg. Konferensens huvudtalare är Berit Eika, Lars Owe Dahlgren, Rune Krumsvik, Marlena Scardamalia och Dai Hounsell.

Läs mer omkonferensbidrag
Teman

Danska studenter får använda nätet vid tentamen

En artikel hos BBC (Danish pupils use web in exams) uppmärksammar ett banbrytande försök i Danmark där 14 skolor tillåter studenter att använda nätet när de skriver sina tentamen. Tentamensuppgifterna går ut på att studenterna ska hitta, sortera och analysera information från nätet. Tentamensuppgifterna ska likna den typ av uppgift som man får i arbetslivet och då har man förstås tillgång till samma verktyg som man skulle använda på kontoret. Eftersom man använder nätet i alla andra delar av skolan verkar det fel att inte använda det även i tentasalen.

söndag 8 november 2009

Sociala medier uppmuntrar mer studentaktivitet i klassrummet

De flesta studenter har ju datorer och mobiler med sig i klassrummet och inte alltid för att skriva anteckningar. Purdue University har introducerat en egen applikation som heter Hotseat för att ge studenterna möjlighet att kommentera, fråga och ge synpunkter kring en föreläsning via SMS, Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk. Kommentarerna syns direkt på skärmen och ger alla möjlighet att delta i diskussionen.
Titta på Purdues introduktionsfilm.

Social isolering och IKT

Många menar att vi håller på att tappa vår förmåga att kommunicera effektivt ju mer vi förlitar oss på elektronisk kommunikation. Ju mer vi kommunicerar via datorer och mobiler desto mindre tid som ägnas åt djupare kommunikation ansikte-mot-ansikte.

En ny amerikansk studie, Social Isolation and New Technology, visar faktiskt motsatsen; att personer som är sociala på nätet har oftast ett välutvecklat "fysiskt" kontaktnät. Nya tekniker ger oss möjligheter till bredare kontaktnät där vi kommunicerar på flera nivåer än förr. Via nätet kan vi utveckla djupare kommunikation med folk som vi aldrig hade träffats i vårt dagliga liv och hålla kontakt med vänner som bor i andra länder mycket lättare än förr. Dessutom finns det tecken på att nätbaserad kommunikation kan leda till ett rikare och mer varierat umgänge "på riktigt".

Ungefär samma budskap finns i en kort TED-föreläsning av Stefana Broadbent, How the Internet enables intimacy.

Tidskrift fokuserar på öppenhet inom högre utbildning

Tidskriften The International Review of Research in Open and Distance Learning ägnar det senaste numret åt öppna lärresurser och öppnare modeller för högre utbildning. Bland annat finns följande artiklar:
 • Openness and the Future of Higher Education
 • From Open Content to Open Course Models: Increasing Access and Enabling Global Participation in Higher Education
 • Peer-To-Peer Recognition of Learning in Open Education
 • Open Educational Resources: New Possibilities for Change and Sustainability
Alla artiklar kan laddas ner i pdf eller html format.

fredag 6 november 2009

Studenter inte imponerade av lärarnas teknikanvändning

De flesta lärare använder IKT i sin undervisning idag men studenterna är inte alltid nöjda med hur det används. En färsk amerikansk undersökning, 21st century campus report, visar att bara 38% av studenterna tycker att lärarna behärskar de verktyg de använder. Allt fler studenter förväntar sig nu att universitetet erbjuder trådlösa nätverk, välutrustade datasalar och lärplattformar.
Läs artikeln i Campus Technology (Students unimpressed with faculty use of tech ed).

Virtual Round Table - virtuell konferens om språkutbildning

Virtual Round Table är en virtuell konferens om nätbaserad språkutbildning som hålls 12-13 november. Alla som arbetar inom området är välkomna och konferensen är dessutom gratis. Konferensens syfte är att visa goda exempel på hur man använder olika nätbaserade verktyg i språkutbildning och ge deltagarna möjlighet att diskutera med experter och varandra. Det kommer att finns ett flertal spår att följa som t ex best practice, trender, nätverk, marknadsföring och klassadministration. Hela konferensen hålls på nätet via e-möten och träffar i Second Life.