söndag 15 november 2009

Uppe i molnen

Ett vanligt begrepp idag är "Cloud Computing" dvs lagring av dokument, filmer och e-post hos t ex Google (Google Docs, Gmail) i stället för att använda egna servrar (se en kort video som förklarar begreppet, Cloud computing in plain English). En artikel i Campus Technology (Is Cloud Computing a Credible Solution for Education?) tar fram fördelar och nackdelar med att använda "molnet" i högre utbildning.

Kanske den största fördelen är att man har i princip obegränsat lagringsutrymme och kan anpassa det vid behov. Applikationer som ligger i molnet uppdateras automatiskt och man kommer åt resurserna via en webbläsare från vilken dator som helst. En fara med detta är förstås att man blir helt beroende av ett företag. Om företaget går i konkurs kan all data bara försvinna eller om företaget köps upp av ett annat kan villkoren ändras radikalt.

Ett förslag i USA är att skapa något slags statligt moln för högre utbildning och forskning. Artikeln citerar ett öppet brev till President Obama:

"I propose you (presidenten) create a government-funded computing cloud for use by all colleges and universities. Such a resource would level the academic playing field. Researchers toiling at thousands of smaller institutions would have access to computing power currently available only to a handful. We cannot predict from where the next great innovation will come, but public cloud computing would dramatically improve our collaboration and innovation as a nation."

Inga kommentarer: