onsdag 29 september 2010

Biblioteket i mobilen


Tyresö Bibliotek är först i Sverige att erbjuda sina tjänster via en applikation för smarta mobiler som iPhone. Tjänsten heter My Library och ger användaren möjlighet att söka efter och reservera böcker och andra resurser på biblioteket, kolla lånestatus, skapa favoriter och få de senaste nyheterna. Tjänsten ska byggas ut och bli allt mer social och är ett mycket intressant initiativ att följa framöver.

Snart kommer det till ett bibliotek nära dig!

Ny norsk sajt om upphovsrätt inom högre utbildning

Många lärare är osäkra om vad som gäller när man använder bilder från nätet eller spelar in och sprider sina föreläsningar. Norgesuniversitet har nu öppnat en mycket intressant webbplats, Del Rett, med information och vägledning om upphovsrätt och högre utbildning. Tjänsten är fortfarande under uppbyggnad men redan nu finns det information om vad som gäller i användning av text, bild, film och ljud på nätet. Dessutom finns det en avdelning med de vanligaste frågorna inom området samt en "Fråga advokaten" tjänst.

Ingen liknande tjänst finns just nu inom svensk högre utbildning men för skolan finns det förstås Skolverkets utmärkta tjänst Kolla Källan.

tisdag 28 september 2010

Göteborgs Universitet testar 3D-föreläsningar


Institutionen för fysik vid Göteborgs Universitet blir först i Sverige och kanske först i världen att använda 3D-teknik i klassrummet. Enligt ett pressmeddelande från universitetet kommer studenter att kunna se 3D visualiseringar av t ex relativitetsteorin och andra abstrakta teorier och därmed kunna få en bättre förståelse än via tvådimensionella bilder.

- Med specialkonstruerade trackingglasögon kan man gå in i projicerade konstruktioner, där bilden följer med de egna rörelserna. Det går att vrida och vända på de projicerade föremålen, det går också att förändra färg och storlek. Allt i realtid.

fredag 24 september 2010

Arkiv med gratis musik

Free Music Archive innehåller musik som får laddas ner gratis och kan användas av andra enligt Creative Commons licens.Här finns det ny musik inom många olika kategorier som du kan använda i dina filmer eller bara ladda ner och lyssna på. Många nya artister ser detta som ett bra sätt att få spridning på sin musik och det finns säkert en del framtida stjärnor i arkivet. Det är förstås alltid viktigt att kontrollera villkoren bakom varje låt.

Resursguide om öppna digitala lärresurser

Det nationella årojektet OER - en resurs för lärande håller på att bygga en resursguide om öppna digitala lärresurser (OER - Open Educational Resources). Där finns länkar till de viktigaste OER-källorna, information om hur man söker resurser och om upphovsrättsliga frågor och Creative Commons. Resursguiden byggs under hösten och kommer att vara utgångspunkten för en workshop på konferensen NU2010 13 - 15 oktober.

Till Resursguiden

Vad är e-lärande?

Följande film har nyligen släppts av United Nations University Vice Rectorate in Europe (UNU-ViE) som en allmän introduktion till e-lärande. Filmen beskriver hur nätbaserad utbildning fungerar och definierar de grundläggande begreppen. Upplägget är tydligt och pedagogiskt men man kan undra om just krittavlan är den bästa symbolen för utbildning.


Sticky Concepts on E-learning from UNU-ViE on Vimeo.

onsdag 22 september 2010

Allt är remix

Inom musik, film och spel lånar man friskt av andras material för att skapa något nytt. Inte minst på YouTube där man blandar filmsekvenser och musik för att göra en parodi eller rolig variant av kända verk. Ett nytt filmprojekt, Everything is a remix, tittar på detta fenomen och visar att bearbetning av andras material är allt annat än nytt. Projektet kommer att resultera i en filmserie och den första filmen har nu släppts.

tisdag 21 september 2010

Ny öppen tidskrift om högre utbildning


En ny svensk vetenskaplig tidskrift, Högre Utbildning, lanseras 14 oktober vid konferensen NU2010 i Stockholm. Tidskriften ska stödja utvecklingen av lärande och undervisning inom högre utbildning och vänder sig till lärare, forskare, studenter och pedagogiska utvecklare. Den kommer att publiceras som gratis e-tidskrift enligt Open Access principen.

Webbplatsen www.hogreutbildning.se kommer att öppnas 14 oktober. Läs mer på NU2010 bloggen.

MIT + OpenStudy = kollaborativt lärande

Amerikanska MIT har sedan länge lagt ut majoriteten av sitt undervisningsmaterial och föreläsningar gratis på nätet under namnet OpenCourseWare. Studenter och lärare från hela världen kan använda materialet för självstudier och som en del av egna utbildningar. Problemet har hittills varit att alla dessa studenter har arbetat med materialet själva.

Nu har MIT börjat samarbeta med OpenStudy (se tidigare post, Studenter hjälper varandra på nätet) som betyder att studenter kan starta globala studiegrupper för att läsa MIT:s kursmaterial. Dessa studiegrupper är inte registrerade hos MIT och studenterna kommer inte att få stöd av MIT:s lärare men de kan hjälpa varandra och lära sig på egen hand. Under den första månaden av detta initiativ fick en introduktionskurs i datateknik 1600 medlemmar i studiegruppen. MIT får förstås bra marknadsföring för detta initiativ, breddar sin rekrytering och samtidigt bidra till det livslånga lärandet.

Läs artikeln MIT OpenCourseWare teams up with OpenStudy to help OCW users connect and study together.

I väntan på Stålmannen

Skolan är ett stort ämne inom amerikansk politik just nu och det finns ett växande missnöje med ett system som inte hänger med i samhällsutvecklingen. USA har ramlat ner i OECD-rankningen i flera skolämnen, i synnerhet i matematik, och många anser att förändringar behövs. Under hösten kommer en stor kampanj igång som vill väcka debatt och skapa radikala förändringar i utbildningssystemet. En dokumentärfilm med namn Waiting for Superman släpps snart och den visar hur dagens traditionella skola misslyckas med att förbereda eleverna för morgondagens utmaningar. En kort introduktionsfilm visas nedan.

Läs mer om satsningen i en artikel på TechCrunch, Why our schools suck, the movie.

måndag 20 september 2010

Filmprojekt om IT och lärande

Filmprojektet A 21st century education är ännu ett intressant filmprojekt som belyser de utmaningar som utbildningssystemet står inför. Filmerna är uppdelade under 3 rubriker:
  • Technology and 21st century learning
  • Student-centred learning
  • Social equity and justice in education
Under varje rubrik finns fem filmer med reportage och intervjuer med lärare och utbildningsforskare. Filmerna visar hur ny teknik kan ge nya dimensioner till lärande och undervisning och ger exempel på lärare som testar nya metoder.

Introduktionsfilmen kan ses här.

lördag 18 september 2010

Kraftfält 2010

Konferensen Kraftfält 2010 handlar om flexibelt lärande inom post-gymnasial utbildning inklusive högre utbildning. Den äger rum 2 -3  november på SLU i Uppsala. Årets konferens är ett nordiskt samarbete mellan SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), NVL-Distans (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) och Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) vilket även sätter sin prägel på konferensens innehåll. Temat i år är Inspiration - framtidens metodik och teknik.

fredag 17 september 2010

Seminarium om bibliotekets digitala framtid


Hur ser framtidens bibliotek ut när e-böcker slår genom på riktigt? Välkomna till ett e-boksseminarium torsdagen 30 september på nyöppnade Kunskapskällan i Ronneby eller delta i vissa delar via nätet.

Viktiga frågor som kommer att tas upp är.
  • Förändras läsupplevelsen med den nya tekniken?
  • Läsplattor och e-böcker, vilka möjligheter öppnar sig?
  • Vad kan e-boken betyda för lärandet?
  • Vad blir bibliotekets roll?
  • Hur guidar vi våra besökare i framtidens bibliotek?
  • Hur tillgängliggör vi e-böckerna?
Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till bibliotekarier på alla nivåer, beslutsfattare, IT-pedagoger och alla andra intresserade av bibliotekens digitala framtid.

Läs mer om seminariet på LearningNet (inkl anmälan).

Vad är digital kompetens?

Projektet Ung Kommunikation ger ut en serie korta filmer som undersöker begreppet digital kompetens och varför det är en oerhört viktig fråga för utbildning framöver. De intervjuer flera forskare och lärare om hur de ser på digital kompetens och hur det ska främjas både i skolan och inom högre utbildning. Den första filmen visas här. Följ fortsättningen på www.ungkommunikation.se.

Bibliotek utan böcker

Empty Bookshelves - Seattle Central Libr by brewbooks, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  brewbooks 

University of Texas, San Antonio bryter ny mark med att öppna ett bibliotek utan böcker (läs artikeln i Campus Technology, U Texas San Antonio opens bookless library). Universitetets Applied Engineering and Technology Library har inga tryckta böcker eller tidskrifter men i stället erbjuder en imponerande samling 425 000 e-böcker och 18 000 tidskrifter. Utrymmet i biblioteket används i stället som lärmiljö med plats för grupparbete och självstudier. Reaktionen från studenterna har varit positiv och flera menar att de får mer hjälp av personalen eftersom de inte behöver sköta logistiken kring böckera.

Enligt bibliotekschefen:
"In this library, we encourage collaboration. We want to hear our students talking and solving problems together. This is the beginning of their training as professional engineers and scientists."

onsdag 15 september 2010

Polariserad skoldebatt

En mycket intressant bloggpost av Björn Lindeberg, Polariserade kunskapsdiskussioner, analyserar den ofta högljudda debatten mellan förespråkare för "kunskapsskolan" respektive "flumskolan". Den ena sidan förespråkar en traditionell modell för skolan med kunskap i fokus medan den andra sidan vill utveckla elevernas färdigheter att hämta och bearbeta kunskap. Han ser en växande polarisering där bägge sidor avviser bestämt den andra sidans argument.

- Men begreppsparen är inte särskilt väldefinierade, och även om de var det skulle de inte vara motsatspar i bemärkelsen varandra uteslutande. Därför blir också skoldebatten ganska hetsig och irriterad och mycket av frustrationen kanaliseras mot demoniserade meningsmotståndare (Jan Björklund, respektive ”flumvänstern i lärarutbildningen”). Vad man måste göra för att komma vidare är att ta sig förbi de endimensionella begreppsdefinitionerna och därefter se att spänningen mellan dem måste användas för att se på lärande i en helhet.

Studenter hjälper varandra på nätet

När du kör fast med ett problem brukar du fråga dina närmaste kollegor. Men ibland kan de inte heller svaret och då sitter man fast. En ny tjänst, OpenStudy, ger studenter möjlighet att be om hjälp med en studiefråga och få svar från studenter från hela världen. OpenStudy länkar ihop studenter i studiegrupper som läser samma ämnen på ungefär samma nivå och tjänsten bygger på att alla vill hjälpa varandra.

Titta på denna film för en enkel introduktion.OpenStudy är ett projekt som har fått stöd av bland andra amerikanska National Science Foundation, National Institutes of Health och Georgia Research Alliance.

måndag 13 september 2010

Nytt seminarium om öppna lärresurser

Projektet OER - en resurs för lärande arrangerar under hösten flera regionala dialogseminarier om öppna lärresurser. Syftet är att informera om och främja användandet av öppna lärresurser på nätet.

Den 23 september hålls ett seminarium vid Högskolan i Borås och Högskolan i Jönköping. Det går också att följa seminariet i direktsändning på nätet.

fredag 10 september 2010

Ny rapport om bedömning

Brittiska JISC har just publicerat en guide till bedömning och examination med hjälp av digitala medier (Effective assessment in a digital age). Det är märkligt att studenter använder nätet för att samla information och samarbeta men sedan när de ska examineras får de sitta med papper och penna i en stor sal. En viktig färdighet är att kunna bedöma sitt eget och andras arbete och rapporten visar exempel på hur olika verktyg och metoder kan användas för att underlätta detta. Flera lärare tillåter till exempel sina studenter att redovisa examinationsarbete som filmer i stället för skriftliga rapporter.

Enligt Sarah Davies, JISC e-Learning Programme Manager:
- Technologies such as voting systems, online discussion forums, wikis and blogs allow practitioners to monitor levels of understanding and thus make better use of face-to-face contact time. Delivery of feedback through digital audio and video, or screen-capture software, may also save time and improve learners' engagement with feedback.

torsdag 9 september 2010

Ny avhandling om medieproduktion och lärande


Medieproduktion har en positiv effekt på inlärning menar Marie Leijon, Malmö Högskola, i en ny avhandling med titeln Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid. Marie har följt en grupp lärarstudenter som har fått redovisa sitt arbete med film som sedan visas och diskuteras i klassen. Hon hade tidigare sett att väldigt få lärarstudenter arbetade med medieproduktion och vill visa genom avhandlingen de positiva effekterna som kan uppnås:

- Marie Leijon menar alltså att kreativt meningsskapande som medieproduktion och mediereception genererar många olika typer av lärande på samma gång.  Hon menar också när hon specialstuderat samspelet mellan deltagarna att kommunikation inte bara handlar om ord utan i lika hög utsträckning om kroppsspråk, gester, blickar, teckningar på papper m.m. På det sättet menar Marie Leijon att mening skapas och förhandlas multimodalt.

Se artikeln Lärandet utvecklas med medieproduktion (Malmö Högskola)

Kusböcker via fildelning

En artikel i den norska tidningen Adressa.no (Sprer bøker ulovlig på nettet) skriver om en 18-åring som sköter en fildelningstjänst med flera hundra kursböcker som kan laddas ner gratis. Tjänsten som heter Torrent my books kom igång i slutet av augusti och har cirka 8000 användare per dag. Böckerna skannas in och sedan distribueras med samma sorts teknik som Pirate Bay. Verksamheten är förstås olaglig och artikeln tar upp de juridiska frågorna med en IT-jurist.

Oavsett hur man ser på detta är det viktigt att diskutera hur vi ska hitta nya sätt att lagra och sprida böcker och kurslitteratur och hur man kan ta betalt för det. Om man bara förbjuder dessa tjänster  kommer problemet bara tillbaka i andra former om man inte ser över hela branschen. En ny ordning börjar visa sig och vi måste se möjligheterna och inte bara problem.

onsdag 8 september 2010

Lärande för 2000-talet

Vilka färdigheter kommer våra elever och studenter att behöva i framtidens arbetsmarknad? Digital kompetens nämns ofta som en nyckelkompetens men vad betyder begreppet egentligen? Denna film, The21st century learner, sammanfattar de viktigaste faktorerna.

tisdag 7 september 2010

Distansgymnasium satsar helt på öppna lärresurser

Open High School of Utah är bara ett fåtal år gammal och satsar helt på öppna lärresurser. Eleverna studerar för det mesta på distans men samarbetar dagligen med sina klasskamrater och lärare via e-möten, chatt och diskussionsforum. Skolan är gratis och en del av delstatens utbildningssystem. De riktar sig mot elever som reser mycket på grund av idrott eller musik, de som bor i glesbygden och andra som vill gärna ha mer individualiserad undervisning..

Allt material som används är fritt tillgängligt på nätet och idag släpper de alla sina kurser med Creative Commons licenser och då kan andra dra nytta av deras erfarenheter. Läs mer i artikeln på edReformer, Open HS of Utah Launches Open Resources Project. Denna film ger också ett inblick i hur de arbetar.

IT och lärande - vad säger politikerna?


När utbildning kommer upp i valdiskussionen har det mest handlat om betyg i skolan eller olika klädkoder. Någon större diskussion om hur vi ska integrera digital kompetens i utbildningssystemet har inte skett. Computer Sweden skriver att flera partier har lovat en nationell IT-strategi för skolan (se artikeln IT-strategi för skolan nytt vallöfte) men säger inte mycket om det stora perspektivet:

- Den finns stora brister i it-användningen i den svenska skolan. Tre av fyra grundskollärare saknar egen dator, och i snitt delar sex elever på en dator i den kommunala grundskolan, enligt Skolverket. EUs starka rekommendation att digital kompetens bör vara en av nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet har inte fått samma genomslag i Sverige som i andra länder. Lärarutbildningens it-inslag är fortfarande litet.

Enligt artikeln ligger Sverige efter många andra länder i Europa när det gäller IT-användning både i skolan och högre utbildning och ingen myndighet driver på utvecklingen. Många verkar tro att det bara är en teknikfråga och att vi ska satsa på bättre IT-utbildningar eller köpa in flera datorer. Bredare frågor som digital kompetens verkar inte komma fram i debatten.

Bloggen Ung Kommunikation kommenterar också problemet att få ser längre än teknikfrågan (se artikeln Politiska partier om digital kompetens):

- Felet ligger i att begränsa frågan till just detta. Var finns frågor om språkutveckling, nya medievanor, etik, estetiska uttrycksformer, kultur, juridik, ekonomi och inte minst omvärldsförståelse?

Precis efter jag hade publicerat denna post hittade jag en debattartikel i Computer Sweden av Piratpartiets Mikael Nilsson, Förnya skolpolitiken, som tar upp just frågorna om digital kompetens och skolans/högskolans roll i ett kunskapssamhälle.Vi väntar på svar från de andra partierna.

Debatten fortsätter!

måndag 6 september 2010

Skype släpper 10-parts videosamtal


Tidigare i år släppte Skype en betaversion som möjliggjorde videosamtal mellan 5 personer. Nu kommer en uppgradering som tillåter videosamtal mellan upp till 10 personer (se nyheten på Skypebloggen). Lösningen fungerar bara för Windows så länge och förutsätter att alla deltagare har laddat ner den nya versionen av programmet.En utmärkt lösning för studentgrupper som behöver träffas via nätet.Rektor ger svar om distansstudenternas prestationsgrad

Förra veckan kom en rapport från Högskoleverket som visade att svenska studenters prestationsgrad har sjunkit de senaste åren. Förklaringen var enligt HSV den stora ökningen av antalet distansstudenter (se tidigare artikel på Flexspan).

Nu svarar Högskolan på Gotlands rektor Jörgen Tholin på kritiken i en artikel i Newsmill, Fel att studenter presterar sämre. Han hävdar att det inte är rimligt att jämföra prestationsgraden på heltidsstuderande campusstudenter och deltidsstuderande på distans.Distansstudenter har andra motivationsfaktorer än campusstudenter; de söker bildning och är inte alltid intresserade av att samla poäng. Många registrerar sig på en kurs men kommer aldrig igång, kanske på grund av större krav på jobbet eller familjsituationen. Att de inte fullföljer sina kurser betyder inte att de är sämre studenter, bara att de har för mycket annat att tänka på.

- Distansstudenterna är en annan typ studenter än programstudenterna på campus, men de är inte sämre typ. Det är en växande grupp studenter, men trots det så grundar sig mycket av vårt sätt att tänka kring och rapportera om högskolefrågor på normen programstudenter på campus. Det gäller allt från utvärderingar och redovisningar till hur modeller för studentinflytande byggs upp. Eller den massmedierapportering som funnits den senaste tiden om bostadsbrist som den viktigaste studentfrågan. Bristen på bostäder är helt klart en oerhört viktig fråga - för campusstudenter. Vi måste ändra sättet att betrakta campusstudenter som norm och hitta bredare och mer flexibla sätt att beskriva högskolelandskapet. Annars beskriver vi en verklighet som inte längre finns - och det tjänar väl ingen på?

Läs mer om debatten kring genomströmning på LearningNet.

lördag 4 september 2010

Behövs datorsalar?


Alla universitet har datorsalar men frågan är om de behövs idag. Enligt en amerikansk undersökning äger 95% av alla campusstudenter minst en dator och de flesta föredrar friheten att arbeta var man vill via trådlösa nätverk än att sitta i en trång och föga inspirerande datorsal. Det innebär att många universitet i åtminstone USA funderar över att avveckla sina datorsalar och skapa i stället lärmiljöer där studenter kan studera i grupper med mer flexibel möblering. Studenterna kommer åt applikationer och lärplattformar direkt från sina egna datorer, kan arbeta var de vill och universiteten slipper köpa in dyra stationära datorer.

Läs mer i artikeln Vitualizing the university computer lab

fredag 3 september 2010

Distansstudier och genomströmning

Home office on back deck by RaeA, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  RaeA 

Högskoleverkets nya rapport om minskad genomströmning inom svensk högre utbildning (se pressmeddelandet) förklarar bortfallet på den ökande antal distansstudenter i landet. Enligt HSVs utredare Lena Eriksson:

— Den stora ökningen av distansstudenter de senaste åren kan vara en förklaring till den sjunkande prestationsgraden. Många av distansstudenterna är inte i första hand inriktade på att skriva tentor och ta poäng. Dessutom dominerar fristående kurser inom distansutbildningen och det är inom dessa vi har sett att man tar minst poäng. Eftersom distansstudenterna numera är en så stor grupp måste vi titta närmare på dem och hur deras studiemönster påverkar statistiken som presenteras om högskolan.
Det här är förstås inget nytt och man börjar inse att man inte kan jämföra heltidsstudenter på campus med deltidsstudenter på distans som oftast får kombinera studier med hus, familj, jobb och fritid. Det finns all anledning att betrakta de som olika målgrupper för högre utbildning med olika behov av stöd och handledning.

Times Higher Education tar också upp problemet i artikeln Juggling home and academic life causes angst. Det finns mycket stöd på campus som inte ges till distansstudenter och många tvingas söka stöd från vänner och släktingar eller får lösa problemen själva. Den gamla modellen där studenter var mellan 19 och 25 och läste på heltid med studielån gäller inte idag men många universitet fortfarande utgår ifrån den.

Jag skrev en längre post om genomströmningsfråga för ett par veckor sedan - Tune in, turn on , drop out.

torsdag 2 september 2010

Student bloggar om utlandspraktik

En blogg är ett utmärkt sätt för studenter att reflektera över sin praktikperiod. Man kan skriva ner alla intryck, problem, upptäckter och insikter och hålla kontakt med alla kurskamrater trots att alla jobbar på olika arbetsplatser. Ännu en fördel av sådana studentbloggar är att de är synliga för omvärlden; vänner och släktingar kan också ta del av dina erfarenheter.

Ett bra exempel är en blogg av Elin Brown som läser till sjuksköterska vid Linnéuniversitetet. Hon läser programmet på distans från Campus Västervik och gör sin praktik just nu i Tanzania. Hennes blogg är ett bra exempel på hur studenter använder sociala medier i sina utbildningar.

Läs bloggen.
Bild: Elin Brown

Papperslösa skolor

Det papperslösa kontoret var ett omdiskuterat begrepp för cirka 15 år sedan när datorer började på allvar bli en självklar del av arbetslivet. Trots datorisering valde dock de flesta av oss att fortsätta skriva ut alla dokument och de flesta arbetsplatser idag har fortfarande hyllmeter med pärmar och utskrifter.

Men nu provar en del skolor och högskolor att arbeta papperslöst av miljömässiga skäl och för effektiviseringsvinster. En skola i Skottland ger alla studenter en iPad där de har all sin kurslitteratur och de kommunicerar via skolans trådlösa nätverk (se artikeln i The Register, Scottish iSchool goes 100% iPad)

Studenter på projektledningskursen vid Notre Dame University i USA kommer i år att studera helt papperslöst via iPads (se artikeln Notre Dame enbarks on a paperless course with iPads). All kurslitteratur finns tillgängligt digitalt och kursen kommer att följas av forskare som vill se hur studenterna samarbetar digitalt och hur de integrerar sina nätbaserade studier med andra delar av sitt liv.  Efterkursen kommer alla iPads att samlas in och delas ut till nästa grupp som läser projektledning. Därmed kommer forskarna att ha ett bredare underlag att studera.

- Corey Angst, the course professor, makes the important point that the iPad will not be considered a thing unto itself, but rather one piece of of an ever increasing toolkit of resources that students will add to throughout their coursework and their lives. 

Denna film visar mer om projektet: